Door community (initieel Appie), Op maa 5 jan 2015 20:33, 4 reacties, nieuws

Symboolpolitiek: maatregelen tegen plastic soep ontberen ambitie


Over vijf jaar moet de Noordzee schoon, gezond en productief zijn. Het bereiken van deze “goede milieutoestand” is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De weg daarheen is de komende jaren geplaveid met een Programma van Maatregelen.

De Nederlandse overheid verwacht dat de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om een trendbreuk te realiseren en zwerfplastic terug te dringen. Wie meent dat Nederland hiermee de strijd tegen de plastic soep gaan winnen, komt echter bedrogen uit.

Zwerfvuil draagt in grote mate bij aan de plastic soep. Milieudoelen van de overheid zijn geënt op monitoring van zwerfvuil op stranden, waarvan 81% bestaat uit plastic. De top 6 van aangetroffen items bestaat uit netten en pluis, stukjes plastic en polystyreen, plastic tasjes, doppen en deksels, snoepwikkels en ballonnen. De aantallen nemen toe, niet af. Wat stelt de overheid voor om de top 6 aan te pakken?

Het meest aangetroffen is ‘pluis’, de plastic draden die de bodemvisserij gebruikt ter bescherming van sleepnetten. De visserij zoekt al jaren op eigen initiatief naar een oplossing, maar dat is nog niet gevonden. Pas wanneer een alternatief voor handen is, komt de overheid met de verplichting dat alternatief te gebruiken. Over het niet onwaarschijnlijke scenario dat er geen geschikt alternatief bestaat, zwijgt het rapport.

Op nummer 2 staan stukjes plastic en polystyreen. Polystyreen is het isolerende plastic dat veel in de fast food wordt gebruikt. In het hele rapport staat geen woord over polystyreen, terwijl in de Verenigde Staten ondertussen tientallen steden dit verpakkingsplastic verbieden omdat het slecht te recyclen valt en snel afbrokkelt in het water.

Op nummer drie staan de plastic tasjes. Hier stelt de overheid dat op basis van zelfregulering van winkels het gebruik verminderd moet worden. Andere landen in de Europese Unie kondigen intussen al echte maatregelen aan. Engeland bijvoorbeeld gaat volgend jaar een heffing invoeren van 5 pence op elk tasje en Frankrijk wil het plastic tasje helemaal verbieden.

Lees verder: Plastic Soup Foundation
Annotaties:
| #226534 | 05-01-2015 20:56 | Appie
Uit het artikel:

Het milieubureau van de Verenigde Naties erkent de plastic soep als een van de meest urgente nieuwe milieuproblemen. De Nederlandse overheid heeft de mond vol van circulaire economie en het sluiten van kringlopen, maar stelt feitelijk geen enkele wet- en regelgeving in het vooruitzicht die de plastic soep werkelijk aanpakt. Handhaving blijft achterwege, boetes worden niet uitgedeeld en als altijd wordt zwaar gegokt op mentaliteitsverandering van de rotzooi veroorzakende burger.

De goede milieutoestand moet daarentegen bereikt worden met behulp van convenanten en zelfregulering van sectoren. Belangrijke veroorzakers van plastic soep blijven geheel buiten beeld. Het is alsof niemand zich er werkelijk iets van aantrekt en dat dit rapport voor de Bühne geschreven is.
Appie's avatar
| #226535 | 05-01-2015 21:02 | Debsy
*zucht*....
| #226541 | 05-01-2015 22:54 | Argwaan
Taak voor de supermarkten om hum "voedsel" niet meer in plastic te verpakken. Er zijn alternatieven en soms is verpakking totaal overbodig; een paprika hoeft niet op een plastic schaaltje in een plastic zakje met een plastic etiketje met BPA.
Verder: frisdranken zijn helemaal zo fris niet en overbodig. Afschaffen en dat scheelt weer een heleboel flesjes in het milieu.
Melk haal ik zelf bij de boer, steeds in dezelfde glazen flessen, die gaan lang mee.
Argwaan's avatar
aanmelden / inloggen