Door community (initieel Donkerdoorn), Op woe 24 jan 2018 00:18, 0 reacties,    

Syrië: het “Here’s Johnny”-effect en de Amerikanen, Koerden en Turken

De Amerikanen blijven in Syrië. Hoewel er na de teloorgang van het „regime-change“ speeltje ISIS, of ISIL, of Islamitische Staat geen enkele internationaalrechtelijke basis (in zoverre die er überhaupt was) is of andere argumenten meer voorhanden zijn om de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het kapotgemaakte Syrië te rechtvaardigen, zullen de US „boots-on-the-ground“ daar blijven waar ze zijn. Langzaam kristalliseert de Amerikaanse post-ISIS strategie zich. Zoals de Min Def Mattis het verwoordt, gaat de strijd in Syrië niet meer om „terreur“, zoals de westerse „schijnoorlog“ tegen de IS al behoorlijk glashelder maakte, maar om het aloude doel regime-change en, dit is de nieuwe insteek, om de invloed van Iran in Syrië het hoofd te bieden. Immers, voor zowel de sinds het gerommel aan het nucleaire-akkoord met Iran en het accepteren van Jerusalem als hoofdstad van Israël nogal zeer opzichtig aan de leiband van Tel Aviv lopende Trump-regering als de zetbaas Israël is de aanwezigheid van Iraanse troepen in Syrië nu een „rode lijn“. Beide partijen vrezen een Sjiitische „gordel“ van Iran tot Libanon waardoor de mullah’s vrijelijk troepen en wapens heen-en-weer kunnen schuiven. Nu de IS als wig tussen Iran, Irak en de rest van het sjiitische Midden Oosten wegvalt, is het de beurt aan de Koerden en het met jihadi’s en IS-overlopers gevulde „Syrian Democratic Forces“ om een volledige controle over Syrië door Assad en regering te voorkomen.

Het bondgenootschap dat de Amerikanen en de Koerden zijn aangegaan, is een onwaarschijnlijke. De Koerden, wier streven naar een eigen staat al jaren steevast door Israël wordt ondersteund, proberen binnen hun onder Assad verkregen autonomie een soort socialistisch staat op te bouwen met een gronddemocratie bestaande uit „raden“ met de buurtschap als kleinste vorm tot en met het bovenste staatsbestuur. De zogenaamde Rojava’s, een politieksysteem dat met gemak een concurrent alternatief voor bijvoorbeeld het failliete, neoliberale parlementarisme in Europa en de VS genoemd kan worden.
Annotaties:
aanmelden / inloggen