Door community (initieel herman4394), Op din 17 mei 2016 06:50, 6 reacties, nieuws

Teken de petitie aan de VN over Israels aanval op de BDS BewegingIsrael heeft begin mei een reisverbod opgelegd aan Omar Baghouti, medeoprichter van de Palestijnse BDS Beweging. Dit reisverbod wordt gezien als een eerste stap naar het intrekken van zijn verblijfsrecht, waarmee Israelische ministers een aantal weken geleden al dreigden.

Het reisverbod volgt op nauwelijks verhulde aansporingen tot fysiek geweld tegen Barghouti door leden van het Israelische kabinet. Amnesty International heeft zijn bezorgdheid geuit over “de veiligheid en vrijheid van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Omar Barghouti”.

Israels groots opgezette onderdrukkingscampagne tegen mensenrechtenactivisten en de BDS Beweging is bedoeld om te voorkomen dat het land ter verantwoording wordt geroepen voor zijn schendingen van internationaal recht.

Het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) doet een beroep op de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties om maatregelen te nemen tot waarborging en bescherming van Palestijnse, Israelische en internationale mensenrechtenactivisten die zich op geweldloze wijze inzetten voor Palestijnse rechten, bijvoorbeeld door BDS campagnes.

Op het moment dat het Palestijnse volk samen met mensen wereldwijd de Nakba van 1948 herdenkt – de etnische zuivering van een groot deel van de lokale Palestijnse bevolking – is het meer dan ooit van cruciaal belang dat de rechten van mensenrechtenactivisten die strijden voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk worden gewaarborgd.

Wij roepen u op om onze oproep vandaag nog te ondertekenen. We zullen u laten weten wanneer de petitie aan de VN wordt overhandigd.

Teken hier: http://bdsmovement.net/un-appeal
Annotaties:
| #251023 | 17-05-2016 08:06 | jantjeuitnederland
Is er ook een petitie tegen de BDS beweging? Die wil ik wel tekenen.
jantjeuitnederland's avatar
| #251048 | 18-05-2016 11:03 | Atlas
Ik ook.

http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/05/helaas-voor-antisemieten-de-joodse-staat-zal-niet-verdwijnen-306605/

We krijgen hier niet alles te horen. Beide kanten in dit conflict hebben boter op het hoofd en Hamas is ontzettend gevaarlijk met Iran en andere fijne lieden op de achtergrond.
| #251050 | 18-05-2016 11:37 | Antares
We krijgen hier niet alles te horen. Beide kanten in dit conflict hebben boter op het hoofd

Elsevier is de Hasbara-afdeling van Netanjahoe. De gedachte dat het stuk op Elsevier op ook maar enigerlei wijze objectief zou zijn is ronduit bespottelijk. Al 68 jaar domineert Israël de media. Toch slaagt het artikel erin het omgekeerde te beweren. Maar daar kan ik me niet over verbazen.

Met name de suggestie dat Elsevier opeens wèl het verhaal van beide kanten zou laten horen. Geen woord over de dagelijkse schendingen, geweld en moord ten aanzien van Palestijnen. De geschiedenis begint voor elsevier pas zodra de Palestijnen terugschieten.

Ben Goerion wist dat zij het land veroverden op de Palestijnen. Hij begreep dat de Palestijnen zich verdedigden tegen de zionisten. Hij heeft zelfs beweerd dat hij hetzelfde zou hebben gedaan als hij een Palestijn zou zijn geweest. Netanjahoe daarentegen gelooft in zijn eigen leugens. Hij beweert al langer dan 25 jaar dat de Iraniërs op het punt staan om een atoomwapen te ontwikkelen. Gedurende al die jaren is het volgens hem een kwestie van enkele maanden. Het IAEA spreekt hem tegen, de CIA spreekt hem tegen en zelfs zijn eigen Mossad spreekt hem tegen. Maar dat zal hem niet weerhouden en hij is er werkelijk toe in staat op basis van zijn leugens een oorlog te beginnen tegen Iran.

Van oorlogscriminelen kun je geen objectief verslag verwachten, daarvoor zijn de belangen te groot. Het spreken van de waarheid stellen zij uit tot na de strijd, maar dan zal er te veel zijn om verborgen te houden om nog eerlijk te kunnen zijn zonder direct veroordeeld te worden.

Waar ze wel goed in zijn is om iedereen die kritiek durft te uiten van het label 'antisemiet' te voorzien.
Antares's avatar
| #251058 | 18-05-2016 14:39 | Atlas
Ik vind kritiek op de politiek van Israel zinvol. En ja, Elsevier is op de hand van de Israelische staat. Dat was mijn punt niet, mijn punt was dat we hier niet alles te horen krijgen. Ik postte dat stuk om de andere kant van het verhaal te laten zien. Hamas - lui zijn ook oorlogscriminelen. In het stuk op Elsevier zie ik links naar onderzoeksrapporten. Dat rapport is valide. Bijvoorbeeld:

A prominent specific illustration of the application of
this concept is Hamas’s unlawful tactic of encouraging
the use of human shields to avert strikes on its military
infrastructure embedded in urban Gaza. For example,
at the outset of the conflict, a senior Hamas spokesman
was asked on television what his reaction to civilians
gathering at a house to prevent “warplanes from
targeting it” was, and in response asserted that “The
policy of people confronting the Israeli warplanes with
their bare chests... has proven effective... We in Hamas
call upon our people to adopt this policy.”

Het nemen van burgers als schild is een keiharde oorlogsmisdaad.

Over de geschiedenis heb ik een mening, maar die is niet relevant omdat de VN in 1948 de staat Israel heeft uitgeroepen en die staat is er. Beter zorgen dat er vrede komt en blijft in het midden - oosten als mikken op het verdwijnen van die staat.

Je voorlaatste alinea ondersteun ik. Geldt dus evenzeer voor Hamas.
| #251064 | 18-05-2016 19:18 | Antares
Ik postte dat stuk om de andere kant van het verhaal te laten zien.

Ik zou dat graag met je eens willen zijn maar hun 'andere kant' is een lulverhaal.

Hamas - lui zijn ook oorlogscriminelen

Dat is ronduit onwaar. Verzet tegen onderdrukking is NOOIT een oorlogsmisdaad. Onderdrukking is de misdaad, verzet is het logische gevolg ervan. Dit is officieel en internationaal vastgelegd.

Hamas’s unlawful tactic of encouraging
the use of human shields

Nee, nee en nog eens nee. Gaza is overbevolkt, Israël stuurt legers af op burgers en gaat dan ook nog lopen janken. Het is gewoon een excuus om op burgers te mogen schieten.

civilians gathering at a house to prevent “warplanes from targeting it”

Complete onzin. Het zijn HUN huizen die ze met HUN levens verdedigen. Dat is HUN keuze. Zelfs wanneer ze collectief zelfmoord plegen omdat ze de aanvallen door Israël zat zijn dan is dat HUN legitieme recht.

has proven effective

Dat ook nog. Ze staan met de rug tegen de muur, al 70 jaar lang, en als er dan eindelijk iets is wat effectief blijkt te zijn ... dan gaat Israël lopen janken.

Het nemen van burgers als schild is een keiharde oorlogsmisdaad.

Niet als die burgers daar zelf voor kiezen. Trouwens, ze kunnen nergens heen. Ze vormen overal in Gaza een menselijk schild.

Wat je hier doet is de leugens van Netanjahoe oplepelen: "Wij gebruiken raktten om mensenlevens te verdedigen, zij gebruiken mensenlevens om raketten te verdedigen." Die zak gelooft dat echt. Hj denkt dat de Gazastrook een bedreiging vormt voor Israël.

Daarnaast worden de joodse Israëliërs gebruikt als menselijk schild tegen de misdaden van het zionisme. Hier worden joden wereldwijd op aangekeken. Maar Netanjahoe gaat ermee door om openlijk te verkondigen dat Israël alle joden wereldwijd vertegenwoordigt, dus hij pleegt de oorlogsmisdaden uit hun naam. En dat doet hij expres want als Israël alle joden vertegenwoordigt dan valt kritiek op Israël samen met kritiek op alle joden, oftewel: antisemitisme.

mikken op het verdwijnen van die staat.

Alweer een leugen. Israël beweert dat Hamas Israël wil vernietigen. Dat is niet zo. Israël is wel bezig Hamas te vernietigen.
Antares's avatar
| #251066 | 18-05-2016 19:42 | Antares
Het probleem voor Israël is dat Hamas aanslagen heeft afgezworen, bereid is tot het doen van concessies en dat Hamas daardoor een serieuze gesprekspartner is geworden. Israël zou echt over vrede moeten gaan onderhandelen. Dat is de reden waarom Israël van Hamas af wil. Als Hamas verdwijnt dan ontstaat er meer ruimte voor splintergroeperingen die graag aanslagen willen plegen maar die Hamas probeert tegen te houden, voorzover Israël ze daar de kans toe geeft. Dat zijn degenen die de raketten afvuren die voor Israël het excuus vormen om Hamas aan te vallen. Er kunnen wat Israël betreft niet genoeg raketten vanuit de Gazastrook op hen worden afgevuurd. Alles wat Netanjahoe beweert over het 'verdedigen' van Israël is daarom complete onzin. Ze zijn bezig het gebied te veroveren. Het is de bedoeling dat iedere Palestijn kapot gaat van de honger en dorst, van angst, vanwege de familieleden die ze voor hun ogen uiteen hebben zien spatten, totdat ze doodgaan van ellende of zich willoos de woestijn in laten sturen. Al het andere is PR.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen