Door community (initieel Best Well), Op woe 23 aug 2017 17:31, 0 reacties, nieuws

teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran.
Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’.

Hier zijn 447 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn. Mocht u van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan horen we dat graag met verwijzing naar het desbetreffende vers.

2:7.
God straft de ongelovigen
2:8.
Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10.
Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17.
Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
2:39.
Wie niet gelooft zal branden!
2:90.
Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61
Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.
Wie werkt op de sabbath is een verachte aap.
2:85.
Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88.
Ongelovigen zijn vervloekt
2:89.
Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96.
Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98.
God is de vijand van iedereen die niet moslim is
2:99.
Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104.
Ongelovigen worden gestraft
2:114.
Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.
Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121.
Niet-moslims zijn verliezers
2:126.
Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
2:130.
Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
2:159.
Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
2:161.
Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
2:162.
Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.
Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.
Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.
Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.
Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.
Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206.
De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217
Een afvallige zal branden in de hel
2:221.
Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254.
Ongelovigen zijn onrechtvaardig
2:257.
Ongelovigen hebben duivels als vrienden
2:264.
Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
3:10.
Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
3:12.
Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
3:21.
Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
3:23.
Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
3:28.
Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
3:32.
God vindt ongelovigen niet lief
3:56
God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
3:73.
Alleen moslims zijn te vertrouwen
3:76.
God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85.
Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87.
En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
3:91.
Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
3:106.
Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116.
God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118.
Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130.
Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149.
Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151.
Maak ongelovigen bang.
3:176.
Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177.
God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178.
De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181.
Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183.
Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187.
Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196.
Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
4:14.
Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
4:18.
God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
4:25.
Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
4:37.
Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
4:38.
Wie zijn geld aan zichzelf besteedt en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
4:42.
De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
4:46.
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
4:48.
Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
4:50.
Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
4:55.
Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
4:56.
Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
4:60.
Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleid door Satan.
4:63.
Wend je af van degene die niet gelooft
4:74.
Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloond.
4:82.
Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
4:84.
Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
4:89.
Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
4:92.
Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:101.
Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102.
Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104.
Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115.
Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119.
Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137.
Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138.
Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139.
Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140.
Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141.
Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144.
Wordt geen vrienden van ongelovigen
4:145.
Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150.
Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160.
Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168.
Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
5:5
Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
5:10
Ongelovigen gaan naar de hel
5:12.
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
5:14.
Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
5:17.
Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
5:33.
Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
5:36.
Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
5:41.
God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
5:45.
Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
5:51.
Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
5:57
Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
5:59.
Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
5:60.
God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
5:63.
Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
5:66.
De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
5:67.
Ongelovigen krijgen geen steun van God
5:68.
Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
5:69.
Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
5:70.
De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
5:71.
Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
5:72.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
5:73.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
5:78.
Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
5:80.
Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
5:81.
Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
5:82.
Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
5:86.
Ongelovigen branden in de hel
5:90.
Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleid.
6:27. Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30. Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49. Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:68. Luister niet naar kritiek op de koran
6:70. Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93. Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106. Vermijd andersgelovigen.
6:110. Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111. Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113. Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157. Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
7:27 Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
7:37. Wie Gods bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38. Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40. Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50. Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51. Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59. God verzoop ongelovigen in de zondvloed
7:78. God trof ongelovigen met aardbevingen
7:80. God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90. God straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96. God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101. Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107. Wie Gods tekenen niet wil zien zal worden gestraft.
7:139. Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166. God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177. niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182. Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186. Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12. Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
8:14. Ongelovigen branden in de hel
8:17. De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
8:22. God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
8:32. God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
8:36. Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39. Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
8:41. Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
8:50. Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:52. God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
8:55. Ongelovigen zijn erger dan beesten
8:57. Verjaag ongelovigen, God haat ze.
8:59 Ongelovigen zijn achterlijk
8:65 Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
8:73. Ongelovigen veroorzaken problemen
9:1 God zal ongelovigen vernederen
9:3 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
9:5 Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:7 Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
9:12 Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
9:17 Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
9:19 andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
9:23 Verstoot ongelovige familieleden
9:24. moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
9:26 God straft ongelovigen
9:28 andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
9:29 Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
9:30 God vervloekt joden en christenen
9:32 Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
9:34 Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35 Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:36 Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
9:49 Ongelovigen gaan naar de hel
9:52 Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
9:63 De vijanden van God branden in de hel
9:67 Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
9:73 Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
Het past hier niet verder, lees daarom verder via de link
Annotaties:
aanmelden / inloggen