Door community (initieel zanussi), Op vri 12 aug 2016 23:35, 11 reacties,    

There are no forests on Flat Earth Wake Up

Is dit een foto van een mesa - een afgezaagde boomstam?
There are no forests on Flat Earth Wake Up
Waarneming weerlegt moderne wetenschap. Een Russische youtuber legt in zijn beste en goed verstaanbare Engels uit waar wij wonen, aan de hand van enige waarnemingen betreffende mesa`s of bergen-met-een-platte-top, lava, hexagonale basalt rotsen, wat we vinden in planten, de natuur en wat we nog meer kunnen zien. Dit is een video waar je heel onrustig van kan worden. Deze video is met reden overgenomen door alle flat earth kanalen, dit is de originele versie. Hoewel de youtuber consistent het woord "planet" gebruikt. Deze video is mindblowing als je bereid bent moderne wetenschap min of meer overboord te zetten voor de bullshit die het is voor een uur en twintig minuten. Deze video doet iets met je. Deze video is embarrassing voor de designers van de matrix.


En dit, een rots genaamd Devils Tower, wat is dit? Wat was dit?


Youtube - There are no forests on flat earth wake up
Annotaties:
| #253985 | 13-08-2016 21:34 | chrls.
chrls.'s avatar
| #253993 | 14-08-2016 10:05 | liedetecter
Blíjft de vraag staan: wie heeft nu die "boom: met die r van 21km zo keurig recht bij "de stamvoet" omgezaagd ....

Prachtige filmpjes .. doet me denken aan oude debat spelletjes die vroeger op de lagere school speelden: wie met de beste argumenten het publiek overtuigend nonsense kon verkopen wint -;)
| #253994 | 14-08-2016 12:33 | chrls.
tja,van de sprookjes op school zijn sinterklaas,de kerstman,aliciada de boogiemoslimman en bv hetpapieren geldsysteem en het idee dat democratie bestaat het best blijven hangen..

een sprookje meer of minder kan geen kwaad,

anderhalf uur over afgezaagde bomen is niet niks;)

maar het maakt wel een beeje de kachel aan met een aantal geologische oerprincipes
op sommige punten snijdt deze vertelling best wel 'hout'

wie die z.g. bomen omgezaagd heeft?
dat zou dan in iedergeval mechanisch gebeurd moeten zijn,
of het nou reuzen met een trekzaag of die giantische ontginningsmachines die je op de beelden zag, waren..

met alle geschiedvervalsing weet niemand meer precies door wie en hoelang de aarde al word uitgemolken en gemolesteerd door generaties moordzuchtige kleuters die in sprookjes geloven, idd.
chrls.'s avatar
| #253995 | 14-08-2016 14:09 | liedetecter
Ik vind het prima chrls, sprookjes zijn er om kinderen (en sommige volwassenen) wijs te maken middels symbolische vertellingen ...

Als de realiteit al ernstig genoeg zou zijn om naar te "ontwaken", (wat niet wil zeggen dat je sliep), is het maar de vraag of meer sprookjes vertellen wel zo een nuttige exercitie is om iemands cognitieve dissonantie te deconstrueren; tegen een comfortzone vol propaganda loop je toch wel aan -;)
| #253996 | 14-08-2016 16:14 | chrls.
niemand weet waar we precies vandaan komen ,noch dat iemand weet waar gaan we naartoe gaan
de fase daartussen noemen we realiteit...100% zekerweten
die is ernstig en daar moet je ook weer ontwaken
op zich is dat al een cognitieve dissonantie dus waarom zou een simpel sprookje dat dan weer deconstrueren
maar ok, ik kan me ook echt niet voorstellen dat een leugenopspoorder in sprookjes gelooft ;)
chrls.'s avatar
| #253997 | 14-08-2016 18:50 | SoSeg
Altijd interessant om even in de ons nagelaten testamenten te zoeken of er aanwijzingen zijn voor bomen die tot de hemel groeiden.

Ja, er zijn aanwijzingen op meerdere plekken in de bijbel. We kunnen ze negeren omdat het op het eerste gezicht lijkt te gaan om figuurlijke uitlegging van dromen. Maar zelf vind ik het dan weer prettig om me niet te conformeren aan 'wat er mee bedoelt wordt'. Dus wat als Nebukadnezar zijn droom een beeld is met dubbele betekenis. Een figuurlijke, waarbij de hemels hoge boom als metafoor moet worden gezien, en een letterlijke beschrijving van een boom die tot aan de hemel groeide en die is omgehouwen. Een boom waarvan de de stam en wortels moesten blijven staan.

Daniël 4:10
De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze: Ik zag, en ziet, er was een boom in het midden der aarde, en zijn hoogte was groot.

11 De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde;

12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed.

13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger; en ziet, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van den hemel,

14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af, en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven, en de vogelen van zijn takken;

15 Doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds; en laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden, en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde.
SoSeg's avatar
| #253998 | 14-08-2016 19:15 | SoSeg
En hoge bomen en 'verwarde struiken' zijn op meer plaatsen in de bijbel omgehouwen

Jes 10:33 -34 Doch ziet, de Heere HEERE der heirscharen zal met geweld de takken afkappen, en die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouwen worden; en de verhevenen zullen vernederd worden. 34 En Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen; en de Libanon zal vallen door den Heerlijke.

Ez. 17:24 Zo zullen alle bomen des velds weten, dat Ik, de HEERE, den hogen boom vernederd heb, den nederigen boom verheven heb, den groenen boom verdroogd, en den drogen boom bloeiende gemaakt heb; Ik, de HEERE, heb het gesproken, en zal het doen.

Andere bronnen:
Jaap en de bonenstaak. Verhalen over bomen die tot aan de hemel groeien, bestaan al vanuit de middeleeuwen. In het IJslandse boek Proza-Edda, waarschijnlijk uit de 9e of 10e eeuw, is er al sprake van de boom Yggdrasil die groeit tot in de hemel. Ook in Aziatische literatuur spreekt men over Buddha's Bo-Tree die de hemel draagt. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_en_de_bonenstaak

No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell. - C.G. Jung


En in Ezechiël 31 is te lezen dat er hele volken leefden onder de schaduw van één grote boom.
6 Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes, en alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten; en alle grote volken zaten onder zijn schaduw.


Call me nuts, maar om dit beeld van een hemels hoge boom zo te gebruiken is vreemd als het alleen, en exclusief, als 'figuurlijk' bedoeld is. 'Alle vogelen des hemels' en 'alle dieren des velds' nestelen zich in deze boom, of schuilen er onder. Normaal gesproken trekken de vogels zich niets aan van de grenzen van een koninkrijk. Deze hoge bomen in de bijbel zouden best eens figuurlijk en letterlijk tot aan de hemel hebben kunnen groeien in een voor de zondvloed / de voortijd!?. Juist omdat er van alle vogels en alle dieren gesproken wordt maakt het letterlijke plaatje van een hemels hoge boom zo beeldend.
SoSeg's avatar
| #254002 | 14-08-2016 21:57 | liedetecter
100% zekerweten
die is ernstig en daar moet je ook weer ontwaken
op zich is dat al een cognitieve dissonantie dus waarom zou een simpel sprookje dat dan weer deconstrueren


verwarde misnomers ...

Sprookjes moet je gewoon niet presenteren als de realiteit ... het zijn symbool werkelijkheden, abstracties dus.

Zolang dat herkend blijft heb ik er geen moeite mee @leugenopspoorder die in sprookjes gelooft/
| #254003 | 14-08-2016 22:10 | liedetecter
Neemt niet weg dat sprookjes juist daarom, vanwege hun symbolische psychische kracht verwarrend "real" kunnen overkomen ... (ze worden het potentieel ook pas als er ook echt in geloofd wordt!)

Liedetecter maakt daarom hier toch wel een duidelijk onderscheid tussen droomstaat en bewuste manipulatie -;)
| #254014 | 15-08-2016 21:00 | zanussi
Deze video is geen sprookje. De beelden spreken voor zich. De feitelijke vergelijkingen weerstaan de uitleg die de moderne wetenschap (die echt begon na 1800) geeft niet. Deze video raakt een snaar diep in je .. of niet.
zanussi's avatar
| #254016 | 15-08-2016 21:46 | zanussi
zeg niet
De feitelijke vergelijkingen weerstaan de uitleg die de moderne wetenschap (die echt begon na 1800) geeft niet.


maar zeg

de uitleg die de moderne wetenschap (die echt begon na 1800) geeft weerstaat de feitelijke vergelijkingen niet.
zanussi's avatar
aanmelden / inloggen