Door benb, Op woe 23 maa 2011 22:08, 4 reacties,    

Toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN


In de naam van de Algemene Vergadering tijdens haar 64ste sessie, voorgezeten door Libië, van de Afrikaanse Unie, van duizend traditionele Afrikaanse koninkrijken en in mijn eigen naam, zou ik graag van deze gelegenheid gebruik maken, als voorzitter van de Afrikaanse Unie, om onze zoon Obama te feliciteren met het bijwonen van de Algemene Vergadering, en we zijn blij met zijn land als gastheer van deze bijeenkomst.

Deze sessie vindt plaats te midden van zo veel uitdagingen, en de hele wereld moet samenwerken en haar inspanningen verenigen om onze belangrijkste gemeenschappelijke vijand te verslaan - die van klimaatverandering en internationale crises, zoals de kapitalistische economische teruggang, de voedsel- en watercrisis, woestijnvorming, terrorisme, immigratie, piraterij, kunstmatige en natuurlijke epidemieën en de verspreiding van kernwapens. Misschien was influenza H1N1 een virus gemaakt in een laboratorium experiment dat uit de hand liep, oorspronkelijk bedoeld als militair wapen. Zulke uitdagingen betreffen ook hypocrisie, armoede, angst, materialisme en immoraliteit.

Zoals bekend werden de Verenigde Naties opgericht door drie of vier landen tegen Duitsland. De Verenigde Naties werd gevormd door de landen die zich met elkaar verbonden tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Deze landen vormden een eenheid, genaamd de Veiligheidsraad, en maakten hun eigen land tot permanente leden en gaven hen het vetorecht.

We waren niet aanwezig op dat moment. De Verenigde Naties werd gevormd in een overeenkomst tussen die drie landen en men wilde dat wij ons voegden in een vorm die oorspronkelijk bedoeld was als anti-Duitsland. Dat is wat de werkelijke inhoud is van de Verenigde Naties toen het werd opgericht meer dan 60 jaar geleden.

Dat gebeurde in afwezigheid van ongeveer 165 landen, in een verhouding van een tot acht; dat is, een was aanwezig en acht waren afwezig. Ze creëerden het Handvest, waarvan ik een kopie heb. Als men het Handvest van de Verenigde Naties leest, ontdekt men dat de preambule van het Handvest verschilt van haar artikelen. Hoe is dat ontstaan? Al degenen die de Conferentie van San Francisco in 1945 bijwoonden, namen deel aan het creëren van de preambule, maar ze lieten de artikelen en het interne reglement van orde van de zogenaamde Veiligheidsraad over aan deskundigen, specialisten en geïnteresseerde landen, aan die landen die de Veiligheidsraad Raad hadden opgericht en zich hadden verenigd tegen Duitsland.

De preambule is zeer aanvaardbaar, en niemand maakt daar bezwaar tegen, maar alle bepalingen die volgen spreken de preambule volledig tegen. Wij verwerpen deze bepalingen, en we zullen ze nooit hoog houden; zij eindigden met de Tweede Wereldoorlog. De preambule zegt dat alle naties, groot of klein, gelijk zijn. Zijn we gelijk als het gaat om de permanente zetels? Nee, dan zijn we niet gelijk.

De preambule stelt in schrift dat alle volken gelijk zijn of ze nu klein of groot zijn. Hebben wij het recht van veto? Zijn we gelijk? De preambule zegt dat we gelijke rechten hebben, groot of klein.

Dat is wat er geschreven staat en wat we hebben afgesproken in de preambule. Dus het vetorecht is in tegenspraak met het Handvest. De permanente zetels zijn in tegenspraak met het Handvest. Wij aanvaarden nog erkennen het veto.

De preambule van het Handvest bepaalt dat wapengeweld niet zal worden gebruikt, behalve in het algemeen belang. Dat is de preambule die we hebben goedgekeurd en ondertekend, en we zijn lid geworden van de Verenigde Naties, omdat we wilden dat het Handvest hetzelfde weergeeft. Het zegt dat wapengeweld alleen mag worden gebruikt in het gemeenschappelijk belang van alle naties, maar wat is er sindsdien gebeurd? Vijfenzestig oorlogen zijn uitgebroken sinds de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad - 65 sinds haar oprichting, met miljoenen meer slachtoffers dan in de Tweede Wereldoorlog. Zijn die oorlogen, en de agressie en krachten die werden gebruikt in die 65 oorlogen, in het algemeen belang van ons allen? Nee, ze waren in het belang van een of drie of vier landen, maar niet van alle naties.

We zullen het hebben over de vraag of deze oorlogen in het belang waren van een land of van alle naties. Deze druisen flagrant in tegen het Handvest van de Verenigde Naties dat we hebben getekend, en tenzij we handelen in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties dat we zijn overeen gekomen, zullen wij deze verwerpen en niet bang zijn om in deze niet diplomatieke taal te gebruiken. Nu praten we over de toekomst van de Verenigde Naties. Er mag geen hypocrisie of diplomatie zijn, omdat het hier gaat om de belangrijke en vitale kwestie van de toekomst van de wereld. Het was hypocrisie dat ons de 65 oorlogen bracht sinds de oprichting van de Verenigde Naties.

De preambule wijst er ook op dat als gewapende macht wordt gebruikt, moet het een VN-macht zijn - en dus een militaire interventie door de Verenigde Naties, met de gezamenlijke instemming van de Verenigde Naties, niet een of twee of drie landen die wapengeweld gebruiken. De gehele Verenigde Naties zal besluiten om oorlog te voeren ten bate van de internationale vrede en veiligheid. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in 1945, moet een daad van agressie van het ene land tegen een ander, gestopt worden door de gehele Verenigde Naties.

Als een land, bijvoorbeeld Libië agressie vertoont tegen Frankrijk, dan moet de hele organisatie reageren omdat Frankrijk een soevereine staat is en lid van de Verenigde Naties en wij allen de collectieve verantwoordelijkheid delen tot om de soevereiniteit van alle naties te beschermen. Echter, 65 agressieve oorlogen hebben plaatsgevonden zonder dat de Verenigde Naties maatregelen nam om deze te voorkomen. Acht andere grote, gewelddadige oorlogen, met ongeveer 2 miljoen slachtoffers, zijn gevoerd door lidstaten die vetorecht genieten. Deze landen die ons willen doen geloven dat ze proberen om de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van volkeren te handhaven maken in werkelijkheid gebruik van agressieve middelen tegen deze volkeren. Terwijl wij graag zouden willen geloven dat deze landen werken voor vrede en veiligheid in de wereld en volkeren te beschermen, hebben ze in plaats daarvan hun toevlucht gezocht tot oorlogen van agressie en vijandig gedrag. Terwijl ze genieten van het vetorecht dat ze zichzelf hebben toegekend als permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn zij oorlogen gestart met miljoenen slachtoffers.

Het beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten is vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties. Geen enkel land heeft dus het recht zich te mengen in de zaken van enige regering, zij het democratisch of dictatoriaal, socialistisch of kapitalistisch, reactionair of progressief. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere samenleving; het is een interne aangelegenheid voor de mensen van het betrokken land. De senatoren van Rome benoemden ooit hun leider, Julius Caesar, tot dictator, omdat het goed was voor Rome op dat moment. Niemand kan zeggen dat Rome toen aan Caesar een veto gaf.

Veto wordt niet genoemd in het Handvest.

We werden lid van de Verenigde Naties, omdat we dachten dat we gelijk waren, slechts om te ontdekken dat een land bezwaar kan maken tegen alle beslissingen die we nemen. Wie gaf de permanente leden hun status in de Veiligheidsraad? Vier van hen gaven die status aan zichzelf. Het enige land dat wij in deze vergadering hebben verkozen tot de status van permanent lid in de Veiligheidsraad is China. Dit werd democratisch gedaan, maar de overige zetels waren aan ons opgelegd door middel van een ondemocratische dictatoriale procedure tegen onze wil, en dat moeten we niet accepteren.

Muammar al-Qadhafi (23 september 2009)
Annotaties:
| #130887 | 23-03-2011 22:30 | _Martijn_
Kijk, hier zien we ook dat Kadafi een beetje 'opstandig' was.

En dat is een van de determinanten voor ingrijpen door het Westen:

1. Hoeveel olie heeft een land?
2. Hoe welwillend is de dictator?
(3. In hoeverre lukt het de dictator zijn volk onder controle te houden?)
_Martijn_'s avatar
| #130906 | 23-03-2011 23:30 | xxxx
"What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty, or give me death!" ... Patrick Henry … March 23, 1775
xxxx's avatar
| #130914 | 24-03-2011 00:36 | sigmund
"What difference does it make to the dead, the orphans, and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?"

Mohandas Gandhi
sigmund's avatar
| #130984 | 24-03-2011 18:47 | OEPS
Sinds wanneer hoort het bombarderen van een luchtbasis bij het in stand houden van een wapen-embargo / no-fly zone? http://www.consciousbeingalliance.com/2011/03/petroleum-empire-maps-for-north-africa
aanmelden / inloggen