Door Ness, Op zat 24 dec 2016 15:00, 11 reacties,    

Trap haar in die rugWie dacht dat Duitsland voorop liep in het kweken en aantrekken van jeugdige griezels komt bedrogen uit. Want het onverhoeds iemand in de rug trappen is uitgevonden in Nederland, op 22 september jongstleden - zie de Dumpert link. Nederlands is duidelijk de 2e of 3e taal van deze lieverdjes. Dit tuig mag volgens de wet dan wel Nederlands heten, maar het is overduidelijk dat ze dat niet zijn, en ook niet willen zijn. Wat te doen?

Kwaad worden op Katten, Kleuters en dit soort Klootzakjes is een logische maar heilloze en bloeddrukverhogende reaktie. Want als het hielp was het allemaal allang opgelost; gezien de bijna 40 zetels die Blonde Greet over een paar maanden gaat scoren is de volkswoede over het gedrag van onze oh zo zielige knuffelallochs zóver onderkoeld dat schijnheilige redelijkheid en zelfbeschuldiging uit bepaalde hoeken (waar men precies weet wat men doet maar graag verstoppertje speelt) tegen een keiharde muur van ijs aanloopt. Want er moet keihard worden ingegrepen. De zg 'onderbuiker' ziet dat heel duidelijk, en daarom wordt die in de 'extreem rechtse hoek' geduwd. Want dan hoef je niet meer op zijn/haar argumenten in te gaan. En die argumenten staan als een huis. Dus wellicht is 45 zetels een betere schatting. Trumpeffect!

Want het gaat niet over, niet vanzelf, en zeker niet als deze situatie in de bedoeling lag van de 'elite' dan wel door dezelfde elite met grote vreugde of door arrogantie in stand wordt gehouden. Nu is elite een vaag begrip maar inmiddels kun je ze makkelijk aanwijzen. Hier heb je elite. En hier. En hier. Die laatste situatie is weliswaar een Amerikaanse, maar het is wel duidelijk dat het in Nederland ook die kant uitgaat. Want het probleem is mooie werkverschaffing en staatsverslaving voor staatsslaven; als de staat het oplost maakt de staat zich overbodig. Het gaat dus om overleving van 'de staat'.

Zo'n groep etters wordt dus bewust in stand gehouden door 'beleidsmakers', op vele manieren. Ten eerste zorg je voor verslaving en overvloedige, vrij goedkope blingbling dope, waarbij je de instanties die grootschalige invoer kunnen tegengaan flink beknot. Ten tweede laat je kinderen zo lang mogelijk afhankelijk zijn van ouders. Ten derde kun je religie als perverse prikkel gebruiken. Ten vierde kun je kinderen op hele smerige manieren heel erg stom maken; waar geen lood in het water zit kun je via vaccinaties kinderen tot levenslange, voor de maatschappij nutteloze handenbindertjes maken, of bij iedereen de hersencellen wegbranden met fluoridatie. Daarmee heb je meteen de hele familie te pakken - en die laat je dan fijn financieel doodbloeden.

En dan spelen er bij de allochs nog een paar zaken waarvan de autochs niet echt bij stil staan. Ten eerste is daar de onvermijdelijke besnijdenis - een levenslang trauma, een permanent disconnect. Maar ook de positie van de vrouw binnen die cultuur voorkomt dat juist degenen die van nature de kwaliteiten bezitten met potentiële testosteronbommekes om te gaan, er in de opvoeding niet aan te pas komen. Als Pa niet opvoedt doet niemand het, want Ma mag het niet, heeft ook geen role-models en ziet in zoonlief een incarnatie van Mohammed himself. En Pa is meestal stom en lui genoeg om hard meppen en nog meer hard meppen te zien als opvoeding. Nou kan een tik zijn plaats hebben, maar als het constant in elkaar trimmen van je zoon de enige manier is om hem 'in de hand te houden', dan kweek je criminelen. Want tegen zo'n Pa kun je niet opzien, ook al omdat hij er zelf maatschappelijk ook niets van bakt - en het kind als eigendom beschouwd, waardoor ontplooiing cultuurmatig al bij voorbaat is uitgesloten. En dat is precies wat er gebeurt bij de allochs. Een hele grote groep jongens wordt domweg NIET opgevoed, en zal nooit enige verantwoordelijkheid nemen, net als Pa. Ze zijn feral, wild. De omerta van de Ummah doet de rest.

En dan de scholen. Daar zie je dat hoe meer signalen er komen dat het echt zo niet verder kan, des te meer het beleid erop gericht is, het nóg erger te maken. Want nutteloze scholing zorgt voor enorme schade maar levert tegelijkertijd veel op als de salariskosten van zo veel en zo laag mogelijk onderwijs beperkt worden gehouden maar je als school wel dezelfde rekening kunt indienen bij het rijk op kosten van de belastingbetalers, als universiteiten met hele hoge salariskosten. En daarnaast de leerlingen en/of hun ouders met een geweldige schuld kunt opzadelen. Daar komt bij dat alle kinderen via peer-pressure hetzelfde gedrag gaan vertonen, dus ook het overigens redelijk tot goed opgevoede autochtone en allochtone kind, dat plotseling brabbeltaal begint uit te slaan en zich laat meeslepen in uiterst stom of crimineel gedrag.

En let daarbij op de autoch en sommige alloch meiden: die hebben geen 'islamitische opvoeding' gehad en kunnen keihard doorslaan. Dit soort 'maatregelen' gaan natuurlijk niet helpen. En dit ook niet. Dit is nietsontziende, smerige, opzettelijke politieke verwaarlozing van de echte ziekte, een pleistertje op een niet bestaande wonde op de grote teen terwijl de hele rug van de patiënt open ligt. Het begrijpen van de factoren waardoor de alloch jongens zo razendsnel ontsporen zodra de hormonen gaan gieren is geenszins een excuus voor hun gedrag (want zij weten donders goed dat het niet door de beugel kan) maar ook niet voor de maatschappij die het allemaal toelaat door vrolijk alle kanten op te kijken behalve deze, omdat het probleem te groot is geworden om aan te pakken.

De mogelijkheden van kwaadwillenden zijn legio; die van goedwillenden heel beperkt. Maar ze zijn er. Wat koste wat kost voorkomen moet worden is oorlog. Want dat is oogsttijd: dan kan alles onder de mat worden geschoven, alle getuigen gericht afgemaakt worden, iedereen straatarm en behoeftig gemaakt worden, en de ganse financiële bubbel doorgeprikt en het piramide/schuldslaafsysteem gereset door grote criminelen - het zieke geldsysteem zal zo dus blijven bestaan. Denk niet dat met het aanstellen van Blonde Greet als grote verlosser de zaak beklonken is. Integendeel. Zelfs al zou hij geheel ter goeder trouw zijn en excelleren, dan nog wacht de nieuwe media een gigantische klus. Want waarheid en feiten zijn de meest effectieve wapens. Maar het moet wel allemaal bij elkaar gesprokkeld worden en toegankelijk gemaakt.

Evengoed een prettige Kerst, mensen. Ende dispereert niet!
Annotaties:
| #257093 | 26-12-2016 13:28 | Ness
Om de gemoederen tot bedaren te brengen mag er niet meer 'ethnisch geprofileerd' worden in het nieuws. Dus als U leest: 15-jarige Dordtenaar betrapt mag U niet weten dat het een migratieachtergronder is. Er is maar 1 ethniciteit die wel geprofileerd mag worden, en dat is 'blank'. Dus overal waar U NIET 'blank' leest kunt U ervan uitgaan dat het "niet-blanken" betreft. Zie dit bericht.

Afgelopen week zijn er op één dag 3 lijken uit het water gevist; ze werden niet blank genoemd dus trek zelf de conclusie. Wat ik bij http://zaplog.nl/zaplog/article/kerstmis_in_duitsland#n257079 en ook elders zei mag U bloedserieus nemen. De Arabisch-Turkse onderwereld is nu oppermachtig in dit land. Als er 'blanken' bij werken dan zijn dat meelopers, geen bazen. Er zijn géén autochtone gangs meer. Die zijn weggeconcureerd op wat Hells Angels na. De censuur is bedoeld om mensen in slaap te sussen.
Minstens driekwart van de criminele activiteiten komt voor rekening van allochtoniërs, en bij gewelds- en berovingsmisdrijven loopt dat percentage nog veel hoger op. Het is niet voor niets dat het CPB en het CBS alleen oude tellingen en peilingen laat zien. Deze criminele aktiviteiten zijn de staat zeer welgevallig. Zolang U maar denkt dat een flink deel van de crime op rekening van autochs komt, dat bevordert het schuldgevoel via jij-bakken en de *tolerantie*.
Ness's avatar
| #257094 | 26-12-2016 14:05 | Unseen
Ik weet niet?/link? waar staat dat etnisch profileren verboden is Ness. In ieder geval is het strafrecht daar volgens mij behoorlijk duidelijk over:
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/137e.html
WvS: 137e
1Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1 Een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap
2 -


Het lijkt mij dat als je zakelijk de afkomst van een verdachte of veroordeelde benoemt dit geheel legaal is.
Unseen's avatar
| #257095 | 26-12-2016 14:26 | Ness
Er is allang een maatregel uitgegaan van de EU, waarin staat dat het benoemen van de ethniciteit van daders niet meer mag in de media, en politie mag het ook niet meer doen. De media hebben dat onder het mom van vrijheid van pers jarenlang genegeerd, maar de teugels zijn nu strakker aangetrokken. Klik die link; 2 daders zijn getint maar dat wordt niet genoemd; een is blank en dat mag nog wel worden gezegd. Is het je niet opgevallen in de media? Het is nu al weken zo... De 'schuld' moet eerlijker verdeeld; autochs moeten denken dat ze net zo crimineel zijn als allochs, alhoewel een kijkje in de lik je meteen op andere gedachten brengt. De persvrijheid wordt zwaar aan banden gelegd Unseen. Uiteraard is er juist ellende ontstaan bij de groep allochs doordat de staat/ambtenarij die kinderen zowat met opzet de misdaad in drijft met hun boterzachte aanpak en wegkijkerij. Bovendien worden de meeste hoge bomen gechanteerd want zij zijn de grootste afnemers van dope en hoeren. Het hele bestel is verziekt.

https://duckduckgo.com/?q=eu+ethnic+profiling+media&t=ffab&ia=web
Soros: https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/ethnic-profiling-what-it-and-why-it-must-end
Ness's avatar
| #257096 | 26-12-2016 14:29 | Ness
Sinds het Wilders proces valt benoemen van het 'ras' aka ethnisch profileren onder haatzaaien of discriminatie. Maar het weglaten van de achtergrond begon al eerder.
Ness's avatar
| #257098 | 26-12-2016 14:50 | Unseen
https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/website/newsroom/newsitems/FRA_Press_release_ethnic_profiling.pdf
Ik kom geen EU regelingen tegen inzake het publiceren van afkomst in de media inzake begane strafbare feiten.
Wel kom ik tegen dat de politie geen mensen mag aanhouden op grond van hun afkomst.(zie link hierboven)
En, "niet sinds Wilders", maar sinds Nederland het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR) erkend heeft.

Zoals ik al eerder betoogde is voor mensen onderling het discriminatie verbod een letterlijke aanslag op de aard van de mens. Als een vrouw aangerand wordt door een Chinees is haar menselijke reactie om Chinese mannen te mijden. Gebeten door een hond: angst voor honden, enz, enz.

Discriminatie (onderscheid maken) is een basis tot overleven, is het gebruiken van levenservaring om problemen in de toekomst te voorkomen.
Unseen's avatar
| #257100 | 26-12-2016 15:11 | Ness
Gebruik je eigen ogen Unseen. check hier: https://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/17-jarige-vlaamse-wielrenner-3-uur-lang-overvallen/ar-BBxzpy8 Afkomst staat er gewoon bij, want Belgisch nieuws. In het NL nieuws: al weken wordt niet 1x de afkomst vermeld. Gewoon NIET. Ik heb zeg 6 weken geleden een vaag berichtje voorbij zien komen wat op de kwestie zou kunnen slaan maar ik kan het niet vinden. Ga je kijken op bv 'opsporing verzocht betreft vier-vijfde van de zaken een allochtoon. Maar in het nieuws zelf: geen woord. Check het gedurende een paar weken zelf plz. Dat het wordt verzwegen verbaast me niks want het is niet te rechtvaardigen. Als officieel regionaal en corporaat nieuws het niet benoemen kunnen andere sites niet anders doen dan dat gebrek aan gegevens overnemen. Maar het valt ze wel degelijk op.
Ness's avatar
| #257103 | 26-12-2016 15:23 | Unseen
Beste Ness, mijn reactie/verzoek betrof je opmerking
Er is allang een maatregel uitgegaan van de EU, waarin staat dat het benoemen van de ethniciteit van daders niet meer mag in de media, en politie mag het ook niet meer doen.


Die vond ik niet, behalve het profileren door politie, vond ik niets terzake de EU media.
Als het een EU richtlijn zou zijn, dan zou deze toch ook gelden voor de Belgische media ?
Unseen's avatar
| #257104 | 26-12-2016 15:39 | Ness
Yup - ik dacht ik zoek dat artikeltje even op waar ik dat uit had opgemaakt maar dat kan ik dus niet vinden. Tis alleen de NL pers, vanwege briesende NL'ers op draadjes en twitter ed - in dat artikel vroegen de usual suspects zich af of het niet beter was de afkomst maar niet meer noemen, meen ik. Sorry voor het zaaien van verwarring. Even so - als die EU regel er nog niet is dan gaat hij komen. En let op het nieuws: bericht, wet of niet, het gebeurt dus wel degelijk hier.
Ness's avatar
| #257105 | 26-12-2016 15:49 | Ness
http://www.lc.nl/friesland/Drie-jongens-opgepakt-voor-poging-woninginbraak-21877008.html 3x raden.
Ik zag laatst een artikeltje voorbij komen waarin een 'inwoner van en of ander dorp' bij een overval/poging tot roof had gezegd: ik maak jou dood. Afkomst werd niet genoemd. Maar een NL'er zou die stijlfout niet maken. Het woordgebruik is typisch allochtoons.
Ness's avatar
| #257589 | 17-01-2017 14:28 | ouwe knar
Het is weer verkiezingstijd en vrijwel iedere partij belooft, in de meest gloedvolle bewoordingen, beter te zullen luisteren naar het volk.
Ze hebben dus al die tijd donders goed geweten dat ze alleen voor zichzelf en grote graaiers bezig waren. Als je heer en meester niet het volk is, kun je moeilijk tegelijkertijd ook echt naar het volk luisteren.

Het hele circus doet erg denken aan psychopaten. Ja, schatje ik weet dat het fout was, sorry, sorry, sorry, maar deeeeze keer gaat echt alles goed komen.
ouwe knar's avatar
| #257597 | 17-01-2017 18:26 | ..................
Wilders is geen Trump.

En trump werd uitgekozen,terwijl in nedeland een Wilders moet samenwerken met andere partijen om een coalitie te kunnen vormen.
En dat zie ik niet gebeuren.
Een partij als 50+ 2 zetels haalt,die met hem wil samenwerken,omdat dit partijen zijn die gene reet te vertellen hebben,en ook nooit wat te vertellen zullen hebben.
De VVD en andere partijen hun macht niet willen opgeven voor een Wilders,wat een narcist is en nieuwkomer.Hij kan ook niet samen
werken met de rest
We realiseren het ons nog niet,maar we leven in een dictatuur.De vrijheid is enkel de economie doe nog draait,Als de economie zal instorten,we het ware beestje gaan zien,wat het is.
aanmelden / inloggen