Door Lucifer, Op don 17 jul 2008 12:48, 33 reacties,    

Truthers + organisatie = verandering

Antagonizer had gisteren een aardig stukje op Zapruder, '9/11 truthers zijn gatekeepers'. Een tweetal interessante passages citeer ik: “Wat bij politieke partijen wel effectief gebeurt, namelijk dat men zich conformeert aan een paar gemeenschappelijke doelen met een duidelijk plan de campagne, zie je dat bij de truthers hopeloos mislopen. Zonder organisatie bereik je niets. Zou je alle Nederlanders die waarheidsvinding een warm hart toedragen op het Malieveld zetten, dan krijgt politiek Den Haag een hartverzakking.” En: “Met andere woorden: mensen die de trutherwereld en ‘normale’ wereld aan elkaar weten te verbinden en weten hoe je je gelijk kunt halen en doelen kunt bereiken. Daarnaast is enige intellectuele onderbouwing ook gewenst, wil men een breed publiek aanspreken en engageren.”

Hanna reageerde om 18:29 op Zapruder als volgt: “Wat ik niet begrijp: waarom staan we niet allang op het Binnenhof? De eerste dag misschien met tien mensen, de volgende dag met dertig en de week daarop met honderd...Zo gaat het en zo is het altijd gegaan om veranderingen door te voeren. Ik was pas in een Zuid-amerikaans land en daar stonden ze : honderden boeren, voor de deur van de President midden in de stad. En dat zag er niet soft uit. Dacht je dat deze mensen eerst jaren lang hebben gediscussieerd, geanalyseerd en artikelen gelezen op Internet?” Hanna raakt hier natuurlijk een teer punt. Waarom doen we niks? De Invasie van Irak en de Nederlandse steun daaraan is een erg belangrijk onderwerp en een keerpunt in de Nederlandse Politiek. Net als de missie in Afghanistan. Nederland heeft zich daarmee geschaard in een lange rij van staatsterroristische landen.

De oorlog in Irak en ook het conflict in Afghanistan heeft ongekend veel schade veroorzaakt. Bagdad is plat gebombardeerd, het land is vergiftigd met verarmd uranium, de olie is gestolen, er is geen cultureel erfgoed meer over en de 655.000 doden van the Lancet is slechts een ondergrens. Het meervoudige is meer waarschijnlijk. Dat is geen 'bevrijden', dat is willens en wetens de boel kapot maken. Afghanistan van eenzelfde laken en pak. Ons wordt door de politiek verteld dat we daar aan wederopbouw doen. Dat is ronduit gelogen. We faciliteren daar het terrorisme van Opperation Enduring Freedom. Minister van Defensie Middelkoop zegt wel dat Nederland niet meedoet aan OEF, ook dat is ronduit gelogen. Op regering.nl staat gewoon dat Nederland al vanaf het begin meedoet. Die missie in Afghanistan kost miljoenen van onze belastingcenten en wat we daar doen is onder het mom van vrouwenrechten en democratie, de boel kapot maken. Lees de site van Arnold Karskens maar eens na op het thema Afghanistan.

Niet alleen het buitenland beleid loopt spaak. Ook binnenlands loopt het mis. Hirsch Ballin beweert dat er geen sprake van is dat hij de vrijheid van menigsuiting wil beknotten, maar ondertussen is justitie druk doende om cartoonisten van het bed te lichten en onwelgevallige kritieken de kop in te drukken. En minister Rouvoet kan het niet nalaten om zich met elk aspect van het gezinsleven te willen bemoeien. Waar haalt de terrorist het lef vandaan? Het sociaal stelsel ligt op de gat. In de gezondheidszorg is het geen haar beter en het onderwijs is ronduit belabberd. Alles wordt duurder. Iedereen moet meer betalen, maar een fatsoenlijke salaris verhoging zit er niet in. Top mensen vinden dat ze meer moeten verdienen om te kunnen concurreren in de markt, maar de bedrijven waar ze voor werken leveren geen waar voor het dure geld wat de consument betaalt Daar bovenop wordt ons de door ons afgekeurde Europese grondwet via een omweg toch door de strot geduwd en worden we geacht middels de chip in ons paspoort en de bewaarplicht elk aspect van ons leven prijs te geven aan de ubermachtswellustige overheid. En AIDS blijkt, geloof het of niet, gewoon een politieke hoax te zijn. Waarschijnlijk om tot reductie van de wereldbevolking te komen en big money te verdienen aan de pharmachemie. Kan ook Monsato nog genoemd worden, Bilderberg, de Illuminati en het corporate fascisme om ons toekomstplaatje compleet te hebben.

Persoonlijk ben ik het meer dan zat. Heb geen zin om te wachten tot de laarzen van de NWO politie door de straten marcheren en we allemaal aan een mix van Big Brother en Brave New World ten onder gaan. Gelukkig is Mijn Partij het ook zat. Mijn Partij heeft een aantal gemeenschappelijke doelen met een duidelijk plan de campagne geformuleerd. Mijn Partij kan de trutherwereld en ‘normale’ wereld aan elkaar verbinden, weet hoe gelijk gehaald kan worden en hoe doelen kunnen worden bereikt. Mijn Partij kan de organisatie zijn waar politiek Den Haag een hartverzakking van krijgt. We hoeven daar niet eens voor naar het Binnenhof of het Malieveld om te demonstreren. We kunnen gewoon thuis blijven en ons via de computer met internet aansluiting 'verenigen'. Dat doen zal een serieuse schokgolf veroorzaken in de vaderlandse politiek. Vervolgens maken we met elkaar van Mijn Partij de club die de politiek een lesje leert.

Het is niet moeilijk, het is zelfs kinderlijk eenvoudig om met elkaar georganiseerd in Mijn Partij de politiek bij de lurven te pakken en de gang der dingen net iets anders te doen laten verlopen dan nu het geval is. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn er, het plan de campagne is er, net als de intellectuele onderbouwing en de wil om een breed publiek aan te spreken en te engageren. In ogen van Mijn Partij zijn de truthers de aangewezenen (uitverkorenen, misschien?) om een begin te maken met een 'politieke move'. De truthers hebben herkend dat er iets grondig niet klopt met 9/11 en het daarop volgend beleid. De gedachten die over 9/11 de rondte gaan zijn meer dan een conspiracy theorie voor bij de borreltafel.

De waarschijnlijkheid dat 9/11 een false flag is, is aanzienlijk. Nu kan er gewacht worden tot de volgende valse vlag zich aandient. Iran staat al op het programma om aangevallen te worden. En zoals Kadar Abdolah gisteren in De Volkskrant zei kunnen we dan rekenen op zeer radikale vergeldingen van Iran. Mijn Partij weet inmiddels dat de oorlog in Irak en de missie in Afghanistan zoveel haat gezaaid heeft dat we er rekening mee te houden hebben dat Nederland op enig moment het doelwit wordt van wraak of andere tegenacties, bijvoorbeeld als iedereen die conflicten lang en breed vergeten is. Die oorlogen en het namens ons goedgekeurde dood en verderf daar wordt door sommige niet makkelijk vergeten zoals u zich wellicht voorstellen kunt.

Beter dan afwachten tot het vanzelf beter wordt (wordt het niet), is touwtjes in handen nemen en het lot een handje de goede kant op helpen. Het kan, als we ons verenigen en met elkaar een ietsepietsie aan politiek doen. Mijn Partij ziet dat wel zitten, maar heeft menskracht en middelen nodig om de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Het komt Mijn Partij voor dat thruters met elkaar heel goed in staat zijn om de ogen van anderen te openen. Maar niet wanneer de truthers als knikkers in een ballenbak op Zaplog over elkaar heen blijven buitelen, wel wanneer er een beetje organisatie en structuur wordt aangebracht die ons brengt tot en met de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling: wereldvrede.

Truthers, Zaploggers en Mijn Partij kunnen met elkaar georganiseerd de verandering brengen die we allemaal hard nodig hebben. Er verandert helemaal niks als de politiek (lees Balkenende cum suis) ongestraft de gang kan blijven gaan. U en ik mogen niet eens door het rood lopen en moeten van onze normen en waarden premier netjes met twee woorden spreken, 'alstublieft dank u beleefd' zeggen en met mes en vork eten, terwijl die fratsenmaker voor zichzelf en de zijnen wel de ruimte neemt om de meest waanzinnige misdrijven te plegen. Micha Kat heeft het over een netwerk van pedofielen in de bestuurlijke en politieke top. En niemand doet wat. Iedereen ziet dat het CDA, de VVD, de CU, de SGP, TON, en PVV verworden zijn tot sponsors van staatsterrorisme, daar gaan wij nog de zuren vruchten van plukken als we daar niks aan doen. We hebben daar wat aan te doen willen we straks niet verzuipen in de rest van de plannen die deze misdadigers voor ons in petto hebben. Mijn Partij is bereid de nek uit te steken, Zanussi heeft zich al gemeld, wie volgt? Moet u eens zien wat er keburt wanneer we dit ook op Europees of mondiaal niveau doen. U kunt hier aanmelden en doneren.
Annotaties:
| #34983 | 17-07-2008 13:25 | Patman
Belangrijk punt dat je in je artikel zou kunnen verwerken, is dat iedereen bereid moet zijn tot compromissen voor wat betreft de actiepunten. Het actiepunt dat initieel wordt gekozen, is misschien datgene waar je je zelf het liefst voor zou inzetten. Het artikel van Antagonizer verwoordde dat perfect, met als voorbeeld politieke partij vs. truth-movement.

Als al die kikkers maar hun eigen doelen blijven kwaken, gaat het heel lastig worden.

Privacyverlies is denk ik een actiepunt waar iedereen zich wel achter kan scharen.
Patman's avatar
| #34986 | 17-07-2008 13:49 | Lucifer
Compromissen sluiten is niet onbelangrijk. Vermoed dat het sluiten van compromissen bij het werken aan details hoort. Denk dat de grote lijnen overeenkomen met het collectieve gedachte goed. Verder Lijkt het dat je ook zegt dat iedereen input moet kunnen leveren. Dat is een feit. De idee is een 'open' partij. Transparant. Geen voorgekauwde partij dogmatiek. Wereldvrede als leidend thema komt logisch voor. De rest zou daaruit moeten kunnen volgen. Hoe precies wordt met elkaar vastgesteld. En privacy is een voortreffelijk actiepunt. Daar zit iedereen mee. De punten in het artikel zijn een voorzet waar op voorbeduurd worden kan.
Lucifer's avatar
| #34987 | 17-07-2008 14:12 | Franz Kafka
Mocht je e.e.a. echt willen gaan organiseren, dan raad ik je aan om 1) van te voren heel grondig advies in te winnen bij de voormalige leiders van DKNWZ en de PvdW, 2) een waterdichte manier te verzinnen om infiltranten te weren en 3) alle belangrijke administratieve zaken bij de Kiesraad zélf, maar dan ook echt hélemaal zélf, op tijd en in je ééntje, in je eigen kleine betrouwbare uppie dus, te regelen, zodat je er 100% zeker van kan zijn dat niet een of andere k*t-infiltrant of andersoortige kl*jo eigenhandig je hele organisatie en politieke toekomst naar de kl*te helpt.
| #34996 | 17-07-2008 15:04 | ron1872
Privacyverlies is denk ik een actiepunt waar iedereen zich wel achter kan scharen.


Een partij met slechts één standpunt dus. En nog wel een actiepunt waarvan het gros niet eens beseft wat er aan de hand is. Pak de koe bij de horens en zet gelijk Irak en Afghanistan bovenaan en dan ook in die volgorde. En dat samen met het privacyverhaal. 9/11 rolt vanzelf mee als die zaken aan de kaak gesteld gaan worden.
ron1872's avatar
| #34997 | 17-07-2008 15:05 | Lucifer
Dank voor de tip Dude. Wat is er keburt bij DKNWZ en PvdW?
Lucifer's avatar
| #34999 | 17-07-2008 15:07 | Lucifer
@ ron1872

Precies, en privacy, en Irak en Afghanistan en 9/11.
Lucifer's avatar
| #35000 | 17-07-2008 15:15 | Kneus (ongeregistreerd) toon reactie
| #35008 | 17-07-2008 16:01 | Franz Kafka
@Lucifer
DKNWZ is binnen 24 uur opgedoekt na (ernstig) te zijn bedreigd. (Ik meen dat Nieuwe Revu daar nog een artikel over wil publiceren.)
PvdW is eveneens geïntimideerd en (zo vermoed ik) van binnenuit gesaboteerd (d.w.z. dat een deel van de nodige handtekeningen "per ongeluk" niet op tijd bij de Kiesraad werden ingeleverd).
Je bent dus gewaarschuwd... maar dat was je waarschijnlijk toch allang.
Verder heb ik helaas geen insiders-details voor je; ik was er zelf niet bij betrokken. Daarvoor moet je echt bij de leiders van destijds zijn, al lijken die inmiddels grotendeels uit beeld verdwenen.
| #35011 | 17-07-2008 16:11 | Rotterdam
"PvdW is eveneens geïntimideerd en (zo vermoed ik) van binnenuit gesaboteerd (d.w.z. dat een deel van de nodige handtekeningen "per ongeluk" niet op tijd bij de Kiesraad werden ingeleverd)."

Omdat iemand de deadline even was vergeten is het maar gelijk weer een complot? Eigen falen bestaat blijkbaar niet.
| #35012 | 17-07-2008 16:14 | Franz Kafka
@Rotjeknot
Complot of geen complot, dat doet er inmiddels niet meer toe. Dezelfde "fout" in de toekomst voorkomen, daar gaat het om.
Einde discussie.
| #35016 | 17-07-2008 16:32 | Lucifer
Ach Dude, als niemand mee doet met Mijn Partij valt er helemaal niks te saboteren.
Lucifer's avatar
| #35027 | 17-07-2008 18:44 | guardian of the blind
En ik denk dat je er zeer ernstig rekening mee moet houden dat het allemaal maar een poppenkast is, en dat de grote dingen niet in Den Haag worden bepaald. en als je succes hebt zullen ze alles doen om je onderuit te halen. Misschien kunnen we beter beginnen met een meeting op te zetten voor mensen van zapruder. Is al eerder over gesproken geloof ik. E zitten hier genoeg mensen die wel zouden willen komen denk ik, en daar dan eens het een en ander bespreken en eerst maar eens zorgen dat we het eens worden over belangrijke punten, en als 1 man staan achter de punten waar we het over eens zijn! En vandaar dan eerst maar eens acties door het land gaan organiseren bijvoorbeeld cd's met loose change verspreiden, mar niet op een irritante manier van we lopen door de steden en schreeuwen een beetje inside job want dan zetten we onszelf alleen maar voor schut en bereiken we meteen al niks, of misschien samen een boekwerk maken, of verschillende die mensen die geinteresseerd zijn kunnen nemen. En verder kunnen we dan bijvoorbeeld eerst maandelijks samenkomen en voor een maand een onderzoeksonderwerp, of liever meerdere wat we dan die maand gaan onderzoeken, en daar dan achteraf een boekwerkje van maken, met bijvoorbeeld de dingen waarover we het allemaal eens zijn, en waar we het over oneens zijn dieper onderzoek te doen.
En dan uiteindelijk zorgen dat er zoveel mogelijk informatie zoveel mogelijk door nederland wordt verspreid. en misschien kunnen we het op den duur nog wel grootser aanpakken.
Maar denk zelf dat je meteen iets te hoog van de toren blaast als je denkt met een politieke partij met deze onderwerpen iets te bereiken, althans nu niet, omdat de meeste mensen zich nog niet interesseren voor de punten en omdat ze waarschijnlijk alles zullen doen om je tegen te werken. Den dat bewustmaking misschien nu wel belangrijker is, en als het lekker loopt kun je altijd nog verder gaan.

Misschien is het wat.. Iemand die een beetje in het midden van het land woont op een centraal punt, en een zaaltje weet waar we af kunnen spreken, of misschien beter, eigen ruimte heeft. Dan heb je ook helemaal controle op wie er binnenkomt e.d.
En dan op t forum van zapruder maar eens dingen gaan bespreken wat we willen en hoe, en dan het maar eens bij daad gaan stellen? Het gaat niet alleen om de toekomst van de andere mensen, maar ook om de toekomst van onszelf. We kunnen onszelf wel bewust vinden maar daar redden we onszelf nog steeds niet mee. We doen het dus voor iedereen.
| #35030 | 17-07-2008 18:53 | terzijde
Hebben we trouwens wat internet betreft niet vooral websites nodig die een veel breder, laagdrempeliger aanbod doelbewust mixen met het straffere materiaal? Kwestie van altijd publiek aan te trekken op basis van de banale actualiteit, dat vervolgens KAN overspringen. Nu is het ofwel conventioneel, ofwel "complotsite".
terzijde's avatar
| #35031 | 17-07-2008 18:59 | Patman
Hebben we trouwens wat internet betreft niet vooral websites nodig die een veel breder, laagdrempeliger aanbod doelbewust mixen met het straffere materiaal?


Jep, roepen we al jaren, maar dan zijn we gatekeepers.

Het ZapLog was oorspronkelijk uitgerust met meerdere channels, Tinkertown, TechCloud9, enz. enz. voor allemaal laagdrempelige content, maar dat ging niet werken.

Zapruder is ook opgezet volgens dat concept, hoewel het de laatste tijd wat stevig is geworden. Weinig korte items, die blijken het moeilijkst te schrijven te zijn voor de meesten. Als we mensen vragen om een korte snippet (2 korte paragrafen), komt er altijd een volle a4... Of iets dat niet af is of geen punchline heeft.

Bovendien, wen er maar, complotters willen maar 1 ding, dwellen in complotten. Die gaanhun kostbare *kuch* tijd niet aan flauwekul besteden, die moeten de wereld redden *kuch*.
Patman's avatar
| #35033 | 17-07-2008 19:08 | ron1872
Juist terzijde en van dat complot imago moeten we af zien te komen en dat zal ons hier op zapruder waarschijnlijk niet gaat lukken, als er niet strenger op het realiteitsgehalte gecontroleerd gaat worden.

Een site met daaraan een forum alleen voor Irak, Afghanistan, privacy en 9/11. De rest is echt een ballast voor de truthers, waar we helemaal niet in moeten meegaan en ons zeker niet voor andere karretjes moeten laten spannen.

Als iemand een leuke site wil bouwen graag, dan krijgt die er van mij een forumgedeelte bij. Ik heb dus nog een (min of meer slapend) 911 forum achter de hand. Trollen hebben daar niet zoveel kans, gewoon een prima plek voor discussie onderling.
ron1872's avatar
| #35037 | 17-07-2008 19:21 | terzijde
Ik zie het nog veel "laagdrempeliger" denk ik. Om je een plastisch voorbeeld te geven. Ik denk dat ik al zo'n 2 km over 9/11 en gevolgen bij elkaar heb geblogd. Tussendoor prop ik wat andere dingetjes. Ergens in die andere dingetjes gebruik ik 1 (één!) keer het woord "anaal". Je mag eens raden welk op 1 na het vaakst gebruikte google-zoekwoordje is om op dat blog terecht te komen. :-)

Maar niks is natuurlijk interessanter dan een lezer die met die zoekterm binnenkomt en dan een halfuur in de 9/11-winkel zit te rotzooien in plaats van, welja.
terzijde's avatar
| #35038 | 17-07-2008 19:28 | ron1872
Slim, je moet wat om op te vallen, maar het werkt en daar gaat het tenslotte om. De boodschap is voor velen duidelijk, maar welke verpakking hoort er het beste bij. Dat is vaak het probleem.
ron1872's avatar
| #35039 | 17-07-2008 19:31 | terzijde
Kortom, we hebben bekwame propagandameesters nodig! Waar is die Heilloze toch? :-)
terzijde's avatar
| #35054 | 17-07-2008 20:51 | Lucifer
Weinig organiseren, dat geeft ruimschoots gewenst resultaat. De website van Mijn Partij is die propagandameester. Daarnaast beschikt Mijn Partij over de nodige propagandistische ervaring en is alles voorbereid. Mijn Partij heeft straks als versie 2.0 online is, de laagdrempelige website waarbij ook CDA leden en die van andere partijen zich thuis zullen voelen. Het 'verhaal' wat Mijn Partij (onder andere) vertelt is dat de leiders en bestuurders van het CDA, de VVD, SGP, de CU, PVV en TON de misdadigers zijn die Mijn Partij beweert dat ze zijn en dat Mijn Partij iedereen aanspoort over te stappen om niet zelf met de wederrechtelijkheden van het terrorisme virus besmet te raken. Mijn Partij staat open voor iedereen. Voorzover er een al dan niet grote ideologie vereist is, is dat niets meer en niets minder dan het respecteren van het Universeel Wereldvrede Recht. Om te beginnen met het raamwerk of concept op http://www.worldpeace.nu. Zo'n soort product hadden de politici van europa als Europese grondwet dienen te produceren om geloofwaardig integer te imponeren. Mijn Partij biedt het u aan.
Lucifer's avatar
| #35058 | 17-07-2008 21:02 | Franz Kafka
Hahaha, heb je die achterlijke website en die achterlijke "Grondwet" zelf weleens goed bekeken, Lucifer? De VN als wereldregering. Ben je nu opeens fan van de NWO in VN-stijl ofzo?
| #35059 | 17-07-2008 21:05 | Franz Kafka
Ik ga hier niet eens meer op reageren.... het is te geflipt.
| #35062 | 17-07-2008 22:32 | Lucifer
Nee jij bent gestoord Dude. Dat is jouw NWO paranoia. Je moet even wat verder lezen dan je neus lang is en dan zie je dat het de weg van Bush is, of onze eigen NWO. Mijn Partij kiest voor de eigen NWO. Daarin zit ook de VN, kan niet ontkend worden. Geef het beestje een naam, wereldregering, het maakt niet uit. Wereldraad kan ook, het is in ieder geval een bestaand wereldbestuurlijk apparaat. Door daar de NWO van Mijn Partij aan te plakken moderniseer je de VN en constitutioneer je een situatie die meeste kans op wereldvrede biedt.
Lucifer's avatar
| #35068 | 18-07-2008 00:14 | yelamdenu
Wie zich wil organiseren kan niet vertrouwen op websites.
Je zult elkaar toch een keer moeten ontmoeten om te weten wat voor vleesch er in het kuipske zit.
Lijkt mij.
Ik stel mijn woonstede ter bschikking als rovershol/HQ
Ik woon in het centrum van rotterdam. Vlakbij Rdam CS.
Ik hoor wel wanneer jullie vergadering begint.
Het bier en andere alcoholica betaal ik. Voor moslims en andere verstandige mensen heb ik appelsap.
Stuur mail naar crazymulgogi. Dattis ne gmail adres.
Eens kijken hoe vrijblijvend men is. Of niet.
CIA niet welkom. Graag een overschot aan aardige mensen. Maar niet te aardig.
yelamdenu's avatar
| #35069 | 18-07-2008 00:31 | George VIII
het lijkt me duidelijk dat "een politieke partij" geen soulaas gaat bieden.
liever een breed gedragen volksbeweging.. met inderdaad maar 1of 2 punten...

fokking elke loodgieter of taxi-chauffeur die ik spreek is al lang overtuigd van de inside-jop theorie en de naaierij van instituten als "europa" en de VN..

de achterban is waarschijnlijk al groter dan je zou denken...
als je het maar simpel houdt..
1 logo
1 leus

we schakelen de top van de NL muziek, kunst en film-wereld in...
en we maken een vuist...Curry erbij, Dulfer, etc
en we eisen maar 2 dingen
we gebruiken alle media om onze eis kracht bij te zetten..
ons stem advies is: niet stemmen, uitgezonderd de partij die onze 2 punten onderschrijft..
geen gehoor? dan is het OPROTTEN, en zullen we ons massaal richting het binnenhof begeven..
"Tot hier en niet verder"
| #35081 | 18-07-2008 07:31 | Lucifer
@ yelamdenu

Ga je ook in het land paraderen. De kunst is om Mijn Partij wel via het web te organiseren. Wellicht dat je alleen Zaplog gewend bent dat je niet weet wat de kracht van een echte 2.0 site is.
Lucifer's avatar
| #35090 | 18-07-2008 10:44 | yelamdenu
Je kunt niet zomaar iedereen vertrouwen die je kent van "web 2.0".
Lees even wat ik heb getypt en dan zie je dat ik het niet over "paraderen" heb gehad.
Ik sta overal voor open.
Maar ik vertrouw niet (meer) iedereen.
yelamdenu's avatar
| #35092 | 18-07-2008 11:01 | zanussi
de achterban is waarschijnlijk al groter dan je zou denken...
als je het maar simpel houdt..
1 logo
1 leus

we schakelen de top van de NL muziek, kunst en film-wereld in...
en we maken een vuist...Curry erbij, Dulfer, etc
en we eisen maar 2 dingen
we gebruiken alle media om onze eis kracht bij te zetten..


Ja .. zo organiseer je dance-festivals, Dance Valley en Misery Land en zo, waar je het aspartaamdrinkende deel van het volk van veel geld kan ontdoen, maar dan heb je het wel weer gehad.
Dat komt omdat de media verzuild zijn.
De gepensioneerde CDA stemmer die zich aan Radio 4 en De slijpsteen voor de geest kluistert bereik je zo helemaal nooit.
zanussi's avatar
| #35109 | 18-07-2008 13:28 | Lucifer
George VIII

Die partij is goed. Dat is een noodzakelijk kwaad.

@ yelamdenu

Al die ontmoetingen zijn niet zo nodig, denk ik. Denk dat Mijn Partij on-line via de computer bij de mensen binnen komt. Als in een fluistercampgane. De 2.0 site van Mijn Partij zal van een ander kaliber zijn dan Zaplog. Mijn Partij vertrouwt niet zomaar iedereen van \"web 2.0\". maar vertrouwt wel wat hetzelf kent van \"web 2.0\".
Lucifer's avatar
| #35114 | 18-07-2008 13:42 | yelamdenu
@Lucifer
Als je werkelijk denkt dat je een politieke partij tot een (zelfs minimaal) succes kunt maken zonder "al die ontmoetingen", dan wens ik je erg veel sterkte en hoop ik oprecht dat jouw partij de uitzondering zal zijn die de regel bevestigt.
yelamdenu's avatar
| #35119 | 18-07-2008 13:53 | Patman
Wacht maar tot je hun 2.0 site ziet... ;) Ofzoiets...
Patman's avatar
| #35121 | 18-07-2008 13:56 | Patman
Ja .. zo organiseer je dance-festivals, Dance Valley en Misery Land en zo,


Uhhhmm. dan heb je duidelijk nog nooit achter de schermen bij dat soort organisaties kunnen kijken. Trust me, dat is allemaal niet zo makkelijk als je denkt...
Patman's avatar
| #35137 | 18-07-2008 14:57 | freedomfiles
@ Lucifer :

Met web 2.0 win je de verkiezingen ? Ben ik blij dat Wilders daar geen kaas van gegeten heeft ;)

Overigens kun je geen verkiezingen winnen enkel via een website, zonder dat je verder landelijk campagne voert. Hoe graag je dat ook mocht willen.

Verder denk ik dat de opzet van "mijn partij" al misgaat bij de naamgeving, het is veel te veel "ik-gericht". En als je al aandacht krijgt, dan hakken ze meteen in op het feit dat je vast hebt gezeten voor bedreiging, op uitlatingen op internet, die al dan niet uit hun verband worden gerukt, en meer van dat soort zaken.

Tenslotte vraag ik mij af hoe je je denkt te kunnen richten als Nederlands partijtje, als je theoretisch gezien de verkiezingen met een geweldige meerderheid zou winnen, op het hervormen van de Verenigde Naties, en het bereiken van de wereldvrede, immers is Nederland maar een klein kikkerlandje op wereldniveau.

Met alle respect Lucifer, maar ik denk dat de Partij van de Waarheid bij de afgelopen verkiezingen een betere opzet had dan Mijn Partij nu heeft, en meer deed om campagne te voeren dan een site op te zetten, en deze partij haalde de kiesdrempel niet eens.

Ben je al begonnen met het verzamelen van handtekeningen in alle kieskringen, om uberhaupt mee te kunnen doen aan de verkiezingen ?
freedomfiles's avatar
| #35182 | 18-07-2008 17:56 | Lucifer
@ Warp

Wacht maar tot je hun 2.0 site ziet... ;) Ofzoiets...

Inderdaad wacht jij maar eens. ofzoiets.

@ Freedomfiles

De site van Mijn Partij wordt eigenlijk een 4.0 site, daar lukt het vast mee. Mijn Partij, daar hoor jij bij. Dat is dus helemaal niet 'ik' gericht. Die bedreiging daar wordt nog over geprocedeerd en is tenministe niet zo strafbaar als wat Balkenende geflikt heeft. 4 maanden tegen levenslang, is nogal een verschil.

Nederland is maar een klein kikkerlandje op wereldniveau, maar wel eentje met een grote bek als het aan Mijn Partij ligt. De MP van NL maakt internationaal gezien natuurlijk een eigenzinnige indruk indien deze zijn voorganger en een meerderheid van de tweede kamer vervolgt voor deelnamen aan een terroristische organisatie en oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan en medeplichtigheid aan massamoord, genocide, ethnische zuivering en mogelijk hoogverraad. Dat geeft een bepaald momentum in de internationale politiek waar gebruik van gemaakt worden kan om internationaal de aandacht te trekken voor het plan de campgane naar wereldvrede.

Denk niet dat de PvdW beter was opgezet. Denk dat er maar weinigen zijn die echt goed een partij opzetten kunnen. Denk dat Mijn Partij de specialisten in huis heeft. Die handtekeningen gaan wat mij betreft anderen verzorgen. Via de fraaie site straks kan werk makkelijk verdeeld worden, en veel handen maken licht werk.
Lucifer's avatar
aanmelden / inloggen