Door Unseen, Op din 25 jul 2017 13:26, 7 reacties,    

U bent wat u spreekt.Op universitair niveau is het tegenwoordig bon ton om de colleges vooral in het Engels te houden, ondersteund met Engelstalige boeken en papers.

Echter de universiteiten beseffen niet dat ze hiermee hun onderzoeksgebied enorm compact maken: Alleen gericht op Amerikaanse literatuur en onderzoeken. Natuurlijk zijn er meer Engelstalige landen, echter Amerikanen zijn beter in het commercieel aan de man brengen van hun pennenvruchten.

Rint Sybesma schreef in De Volkskrant een column over het opdoeken van de Nederlandse taal:
Het is eigenlijk maar lastig dat we hier Nederlands spreken. Deze en nog een sloot aan andere problemen zijn echter gemakkelijk op te lossen door het Nederlands gewoon af te schaffen.


Maar wat blijkt, iedere moedertaal zorgt voor een andere kijk op de wereld, letterlijk!

De onderzoekers borduren met hun onderzoek voort op het idee dat cultuur en taal invloed hebben op hoe je naar de wereld kijkt en erover denkt. Dat is tegenwoordig opeens weer een populair thema onder antropologen en taalkundigen, nadat het in de jaren zestig uit de mode raakte. Mensen verschillen namelijk nogal in hoe ze naar de wereld kijken.
//
Bij Spanjaarden in Zweden verandert de psyche ook. Zij gaan anders naar bewegingen kijken, vanwege grammaticale verschillen tussen het Spaans en het Zweeds. Die verschillen zijn dezelfde als tussen het Engels en het Duits. In het Engels kun je, net als in het Spaans, met een specifieke grammaticale vorm een beweging benoemen die op dit moment plaatsvindt: ‘He is riding a bike.’ Maar het Zweeds en Duits hebben die mogelijkheid niet.
//
Dat dat taalverschil cruciaal is, ontdekte Marianne Starren, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar experimenten liet ze mensen een filmpje zien van bijvoorbeeld een rijdende trein of een fietsende vrouw, dat ze moesten navertellen. Van alle mensen die meededen – onder andere Fransen, Engelsen, Duitsers, Russen, Chinezen – bleek de grootste tegenstelling die tussen Duitsers en Engelsen te zijn.

De Engelsen beschreven namelijk puur de beweging: ‘The train is riding on the train tracks’, maar de Duitsers voegden eraan toe waar de trein naartoe ging: ‘Der Zug fährt am Gleisen… auf einem Bahnhof zu.’ Terwijl er niet eens een station in beeld was. De Engelsen begonnen ook meteen te rapporteren zodra het filmpje startte, maar de Duitsers wachtten nog even af of er misschien een eindpunt in zicht zou komen. Dat was niet zo, en het eindpunt verzonnen ze er dan maar bij.


Japanse hersenen
Het "split-brain" onderzoek was van hoge wetenschappelijke waarde; Sperry kreeg er in 1981 de Nobelprijs voor. Het had ook een enorme aantrekkingskracht op het grote publiek. Men zag de rechter hersenhelft als de mystieke, zwijgende, "Oosterse" kant van de mens, en de linker als de verbale, kil redenerende "Westerse" kant. Door opvoeding en onderwijs zou de balans in het Westen te veel naar links zijn doorgeslagen, en het zou de hoogste tijd zijn het evenwicht te herstellen, om zodoende creatieve, harmonieuze "gehele mensen" te kunnen worden. Deze ideeën waren vooral populair in de jaren zeventig populair, hoewel ze nog steeds opduiken. Vorig jaar gaven Williams en Stockmyer nog een grote "creativiteitstraining" uit, Unleashing the right side of the brain genaamd, waarin al dergelijke ideeën nog in volle glorie schitteren.

Net zoals in de negentiende eeuw hebben dit soort ideeën opnieuw een behoorlijke invloed op het onderwijs, van het Amerikaanse wiskunde-onderwijs tot het tennisonderricht, en van het tekenonderwijs tot de pianoles. Twee tamelijk bekend geworden boeken op dit gebied zijn Drawing on the right side of the brain van Betty Edwards en Klavierspiel und das rechte Gehirn van Herbert Wiedemann. Sommigen gingen wel erg ver: in zuid-Californië was er een groep waarvan de leden hun rechterarm in een mitella droegen, zodat de rechter hersenhelft, die de linkerarm bestuurt, wel tot aktiviteit gedwongen zou worden! Dit soort excessen komt tegenwoordig niet meer voor.

De Japanners ondertussen zijn in de afwijkende functionele asymmetrie van hun hersenen een biologisch bewijs van hun exclusiviteit gaan zien. Volgens de bestseller The Japanese brain van Tsunoda (1985) zijn Japanners van nature harmonieuzer en begiftigd met een grotere liefde voor de natuur dan Westerlingen doordat klinkers en melodieën bij hen in dezelfde hersenhelft worden verwerkt als taal, terwijl dat bij Westerlingen gescheiden gebeurt. Ziehier de sleutel om de mysterieuze Oosterse mentaliteit te ontsluiten.


Taal is dus vormend voor de identiteit van de mens en omdat ieder volk verschillend is en blijft, is het van belang dat ieder volk zijn eigen taal blijft spreken.
Annotaties:
| #260372 | 25-07-2017 22:23 | Escogido
Toen ik het artikel had gelezen vroeg ik me af of die Sybesma een nwo aanhanger is.

De oplossing voor de problemen van Sybesma bestaat al heel lang, het esperanto. Ooit door enkele miljoenen beheerst en gebruikt in literauur, toneel, film, etc. Totdat het door de fascisten van tafel werd geveegd en de nazi's in '36 een verbod op deze taal uitvaardigden. Die klap is het esperanto nooit meer te boven gekomen.

Het voordeel van esperanto is dat het eenvoudig en flexibel vanuit veel talen kan worden omgezet. Regio en land gebonden begrippen en woorden kunnen zo worden behouden en zijn voor buitenstaanders ook vaak te herleiden.

Iedereen zijn moerstaal en universeel esperanto zou de oplossing kunnen zijn.
Escogido's avatar
| #260373 | 25-07-2017 23:15 | Unseen
Iedereen zijn moerstaal en universeel esperanto zou de oplossing kunnen zijn.

Oplossing? Maar voor welk probleem dan?
Unseen's avatar
| #260374 | 25-07-2017 23:28 | Escogido
Communicatie wereldwijd. Je hoeft je (studie)tijd niet meer te verdoen met het aanleren van meerdere talen.

Twee talen, landstaal en esperanto is voldoende. Veel makkelijker voor studenten in andere landen, internationale handel, reizen, etc.
Escogido's avatar
| #260375 | 26-07-2017 09:29 | Unseen
Klinkt in mijn oren hetzelfde als de argumenten voor de Euro, lekker makkelijk voor als je op vakantie gaat, geen tijdverspilling meer met geld wisselen.

Ik heb nog Frans, Duits, Engels en Nederlands op school gehad en vind het heerlijk om Frans te spreken, Duits gaat mij nog steeds goed af, alhoewel ik het een "harde" taal vind.
Het was een leuke ervaring, naast de vreemde taal leerde je ook veel over de geschiedenis, identiteit en gebruiken van het land.

Taal is zoals ik in mijn topic toelicht, méér dan andere klanken leren, het heeft zelfs gevolg voor de denk patronen.
Het gedwongen opleggen van het leren van esperanto zie ik niet zitten.
Dit om de eenvoudige redenen dat het een wereldbevolking genereert waar de diversiteit verloren gaat, immers de taal vormt de mens.

Vier de uniekheid van ieder volk en eer en respecteer hun moerstaal.
Unseen's avatar
| #260376 | 26-07-2017 09:34 | Unseen
Vier de uniekheid van ieder volk en eer en respecteer hun moerstaal.
mijnheer Sybesma!
Unseen's avatar
| #260378 | 26-07-2017 11:34 | Escogido
We worden nu ook gedwongen om tenminste het Engels als tweede taal aan te leren. Het esperanto biedt als voordeel dat er per land land of regio nieuwe begrippen aan toegevoegd kunnen worden waar de landstalen niet in voorzien.

Het aanleren van meerdere talen is niet voor iedereen weggelegd en je loopt wereldwijd tegen beperkingen aan, omdat je moet konstant wisselen.

Daarbij domineert nu het Engels en de Engelstalige cultuur de wereld, terwijl het esperanto neutraal is.
Escogido's avatar
| #260379 | 26-07-2017 11:41 | Escogido
... terwijl het esperanto neutraal is en de mogelijkheid biedt wereldwijd te communiceren met behoudt van cultuur en eigenheid.
Escogido's avatar
aanmelden / inloggen