Door community (initieel Bestwel), Op maa 18 jul 2016 21:18, 19 reacties, nieuws

Valse vlag operaties: Hoe Erdogan z’n eigen coup organiseerde..Nu met de kaart van flightradar erbij:

Vind jij de amateuristische manier waarop de Turkse legertop de coup-poging vorm gaf, iets voor een club topofficieren? Of kan het zijn, dat deze coup moést mislukken, waarbij er ‘en passant’ een paar honderd doden dienden te worden geofferd..? De manier waarop het Turkse leger de coup trachtte vorm te geven, was van te voren gedoemd te mislukken. Want hoe kan het, dat het Turkse leger naliet te doen, wat ELK leger doet bij een couppoging: namelijk allereerst het veroveren van radio- en Tv-stations.

Via die publieke kanalen, kan het volk dan worden bestookt met overwinningspropaganda van de coupplegers, zodat weerstand vanuit het volk, tot een minimum beperkt blijft.. Maar niets van dit al. Integendeel zelfs..! CNN, de buitenlandse zender hielp de in het buitenland verblijvende president Erdogan weer terrein te winnen. Hij riep ‘zijn volk’ via deze dubieuze zender (HIER) op, de straat op te gaan en te protesteren tegen deze staatsgreep.

Joost Niemöller schrijft in zijn artikel hieronder, over de knullige wijze waarop het e.e.a door de legertop in elkaar was gestoken. Heel duidelijk is geworden dat er van een degelijke opbouw van de coup geen sprake was. Een paar F-16 over de hoofdstad Istanboel laten vliegen, betekent nog niet dat je indruk maakt, noch dat je laat zien wie er vanaf dat moment ‘de baas’ is. De valse-vlag-operatie is door president Erdogan verder uitgekleed en daardoor als strategie-van-misleiding ontmaskerd. Let de komende tijd op hoeveel mensen om je heen, bijvoorbeeld via de Sociale Media, zullen vertellen over wéér een valse-vlag-operatie (HIER een artikel erover), wanneer er opnieuw een ‘schokkende gebeurtenis’ plaats vindt.


Erdogan organiseerde eigen coup. Reconstructie.
2016 © Joost Niemöller -deze versie © wanttoknow.nl/be


We keken de afgelopen dagen, met de ‘Turkse staatsgreep’, naar een merkwaardig spektakel. Het leek in eerste instantie op een klassieke militaire coup; de vergelijking met Egypte werd al snel getrokken. Maar, zoals AfshinEllian al uiteenzette op de website van Elsevier: dit leek helemaal nergens op! Het was op zijn hoogst een wanhoopspoging. En het was vooral een uitgelezen moment voor Erdogan om zijn dictatorschap nog steviger te vestigen. En daarmee zijn islamiseringsagenda verder door te voeren.

CNN Erdogan powerBij een coup dien je gelijk de regeringstop vast te zetten, en middels een overmaat aan militaire aanwezigheid de bevolking in eerste instantie te weerhouden om in opstand te komen. Ook moeten de media direct in handen worden genomen. Maar van dit alles gebeurde maar een beetje. Een vreemde rol werd ook gespeeld door CNN. Al vrij snel verscheen er een vrouwelijke commentator van CNN in beeld, die gestationeerd was in het Pentagon. Zij deelde mee dat de Amerikaanse regering niet aan de kant van de coupplegers stond, maar dat de ‘democratie’ en dus Erdogan moest zegevieren.

Andere commentaren maakten daar weer kanttekeningen bij, maar die bevonden zich niet in het Pentagon. Het leek alsof CNN voorinformatie had. Of althans: dat werd gesuggereerd. Zowel CNN Turkije als Al Jazeera, zenders met een breed bereik in het Midden Oosten en in Turkije, bleven pro-Erdogan berichtgeving verspreiden. Met name bij Al Jazeera (een in Quatar gevestigde zender, en dus bevriend met het Erdogan bewind) werd van het begin af aan herhaald dat er geen sprake was van een coup, maar slechts van een beperkte militaire opstand.

De eerste beelden van Erdogan die de bevolking opriep de straat op te gaan, werden ook uitgezonden door CNN Turkije. Er liep duidelijk een lijntje van Erdogan naar CNN. Op dat moment was de staatszender op zwart. Dit zou overigens maar korte tijd het geval zijn. Er verscheen ook het bericht dat de sociale media in Turkije waren plat gelegd. Of dit ook daadwerkelijke gebeurde, of slechts op een bepaald niveau werd niet duidelijk, want via de sociale media bleven berichten het land uit komen.

In eerste instantie leek het wel degelijk op een coup: ‘militaire politie’ had twee bruggen afgezet in Istanbul, werd gemeld via Twitter. Er reden tanks over de snelwegen. Straaljagers vlogen laag over Ankara. Daar verscheen ook bewegend beeld van via de sociale media. Indrukwekkend. Een soort duikvlucht met veel herrie; dan is iedereen wel wakker.

Maar wat was het doel van dit lage overvliegen, behalve imponeren? Er zou geschoten worden in Ankara. Geschoten door wie? Op wie? Alles bleef onduidelijk. Uit daarop volgende beelden, bleek al snel dat de bezetting van die brug in Istanbul niet veel voorstelde. Er stonden slechts twee vrachtwagens dwars op één rijbaan. Via de andere rijbaan werd verkeer toegelaten. Een klein rijtje soldaten stond voor de vrachtwagens. Dat beeld van die armzalige twee vrachtwagens op de brug die slechts één rijbaan hadden afgesloten, werd ook uitgezonden door het pro-Erodgan kanaal CNN Turkije. Er verscheen ook een klein rijtje soldaten op het Taksim plein.

Turkije coup RT vliegveldHier en daar reed een verdwaalde tank door de straten van Istanbul. Was dit wel een coup? Was dit niet eerder een treurige poging tot een coup, of een in scene gezette coup? Was het niet zo dat een klein groepje soldaten was opgezet iets te doen dat al snel tot mislukking gedoemd was? Er kwam ook beeld van twee tanks die voor het Atatürk vliegveld in Istanbul stonden. Er werd daarmee gesuggereerd dat het hoofdvliegveld in handen zou zijn van de coupplegers. Maar met twee tanks?

Konden de mogelijke coupplegers niet weerhouden dat hun beperkte mogelijkheden werden gefilmd? Wie zaten er eigenlijk in die tanks? De beelden van die twee tanks werden uitgezonden door NTV, de pro-Erodgan zender. Die beelden vertelden de bevolking een duidelijk verhaal: Voor deze zogenaamde militaire coup hoeven we niet bang te zijn.

turkije coupe bosporusWel werd de luchthaven in Istanbul gesloten.
Ineens zond CNN beelden uit van een massa mensen die bij wijze van protest het vliegveld hadden bezet. Ze droegen Turkse vlaggen. Het maakte een georganiseerde indruk. Een man was op een tank geklommen, met naast hem een gemaskeerde militair. Zij stonden duidelijk in scene gezet te juichen. De Amerikaanse CNN zender leek in verwarring over wie deze mensen waren. Een CNN verslaggever te plekke zei mensen gesproken te hebben daar, die zeiden dat dit een protest was tegen Erdogan. Dat bleek even later duidelijk een set up te zijn..

Er kwam het bericht dat de noodtoestand was afgekondigd. Maar het was inmiddels duidelijk, door al die mensen op straat, dat deze ‘noodtoestand’ niet gehandhaafd werd. Ook kwam het bericht binnen dat het parlement, toen in noodvergadering bijeen, werd gebombardeerd. De logica daarvan viel niet te achterhalen. De ‘coupplegers’ zouden nagelaten hebben om Erdogan en de zijnen gevangen gezet te hebben, maar bombardeerden wel het symbool van de democratie, het parlement? Ook verschenen er beelden van een helikopter die demonstranten op een brug zou beschieten. Ook de logica daarvan werd niet duidelijk, tenzij die ‘demonstranten’ knokploegen waren van Erdogan die de militairen op de brug wilden belagen.

Turkije coup RT vliegveld

Oefening..
De merendeels jonge ‘coup-plegende’ soldaten verklaarden dat ze hadden gedacht betrokken te zijn bij een oefening (HIER):

Werden deze jonge militairen geofferd, als 'kwade schurken', die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?
Werden deze jonge militairen geofferd, als ‘kwade schurken’, die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?

There are repeated claims that the young soldiers who took part in the botched putsch thought they were on exercises.

NTV television has shown footage of a Turkish colonel and other soldiers being taken into custody at military headquarters.

The video shows them being hand-searched by special forces police, their hands behind their heads. Some are later seen kneeling on the ground, their hands still held behind their heads.

According to Hurriyet newspaper’s online edition, some of the privates who were detained told interrogators they were not aware that they were part of a coup attempt. They had been told by commanders they were taking part in military maneuvers. Some said they understood that it was a coup attempt when they saw civilians climb on tanks.

(vertaling WTK)
‘Er wordt bij herhaling gesproken over jonge soldaten en andere soldaten, die aangehouden werden in deze putsch, die dachten dat het om oefeningen ging. Video’s tonen hen, waarbij ze gefouilleerd worden door speciale politie-troepen, hun handen achter het hoofd. Sommige worden later weer gezien, op de grond, met hun handen nog steeds achter het hoofd.

Volgens de Turkse online-krant Hurriyet, vertelden sommige soldaten tijdens hun verhoor, dat ze helemaal niet bekend waren dat ze met een coup bezig zouden zijn geweest. Hen was door commandanten verteld, dat ze deelnamen aan militaire manoeuvres. Sommige soldaten vertelden, dat ze pas begrepen dat het om een couppoging ging, nadat ze burgers op de tanks hadden zien klimmen.’
x

turkse leger politie
Jonge soldaten, die bij de coup betrokken ZOUDEN ZIJN GEWEEST, krijgen voor het oog van camera’s en het gewone volk, ervan langs met een leren riem.

Toen bleek het meest merkwaardige van de hele avond.
Hoewel het vliegveld van Istanbul gesloten zou zijn, er tanks voor stonden van de coupplegers, er een mensenmassa op de been was gebracht, die naar eigen zeggen de opstand steunde, bleek via Flighradar24 dat het regeringstoestel van Erdogan onderweg was naar Istanbul! En dat bleek te kloppen. Erdogan moest geweten hebben dat hij geen enkel risico liep. (Nu, misschien nog enige, gezien de paar rondjes die het toestel eerst nog draaide.) Hij landde in Istanbul.

Erdogans flight waiting for clearnce to landZijn vlucht was zichtbaar op Flightradar24 (zie kaartje hiernaast), en daarmee dus ook voor de ‘coup-plegende’ straaljagers. Maar er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; hij landde, hield zijn persconferentie, uitgezonden door NTV, maakt totaal geen aangeslagen indruk, en liet weten dat het leger gezuiverd zou moeten worden…

Waarom landde Erdogan in Istanbul? Liep hij echt zo’n groot risico? Nee, hij wist dat hij de situatie helemaal naar zijn hand had gezet. Het was een nep-coup, gepleegd door enkele ongevaarlijke soldaten die erin geluisd waren.

Ongeveer op dat moment begonnen de lynchpartijen en de martelingen van de ‘coup-plegende’ soldaten. Verschrikkelijke beelden verschenen op de sociale media, maar niet via de officiële tv kanalen.
Het regime kondigde de volgende dag aan te overwegen de doodstraf in te voeren.
Er werden duizenden rechter ontslagen. 9er is sprake van 3000 (!!) rechters.
Gülen werd. zonder enig bewijs, door het Erdogan regime onmiddellijk aangewezen als de aanstichter achter de ‘coup.’
De VS biedt Erdogan hulp aan.
Dit alles was duidelijk voorbereid..
Annotaties:
| #253252 | 19-07-2016 09:41 | xaderp
Och, die arme onschuldige soldaten! Worden zomaar afgeranseld door een woedende menigte.

Kijk anders dit filmpje even:

Tank rijdt over Erdogan-supporters heen

Die zielige soldaten die natuurlijk allemaal dachten dat het een óefening was hebben op burgers lopen schieten.

Deze coup lijkt als twee druppels water op de coup tegen Hugo Chavez, zie "the revolution will not be televised".
xaderp's avatar
| #253253 | 19-07-2016 09:45 | xaderp
Goh Sergeant, wat een rare oefening is dit! We krijgen scherpe patronen en moeten op die demonstranten schieten?

Nou, ok, als u het zegt!
xaderp's avatar
| #253262 | 19-07-2016 15:36 | Bestwel
Dit was geen coup.,kijk naar filmpjes van 'coupeplegers' die aangehouden worden door de politie, zoals bij CNN Turk in het gebouw. Die soldaten zijn super verbaasd en bieden geen enkel weerstand, anders dan om te protesteren dat hun 'oefening' verstoord wordt.
.
Ook de vertwijfelde soldaten op de Bosporus brug geven zich aarzelend over, omdat ze niet weten wat ze met de situatie aanmoeten. Ze doen mee aan een oefening en worden dan door een mob aan burgers overvallen. Niemand schiet. Want je eigen volk schiet je niet neer. Vervolgens worden ze min of meer gelynched.
.
Erdogan kwam al snel vanuit Marmaris met het regeringsvliegtuig naar Istanboel gevlogen. Vervolgens bleef het vliegtuig cirkeltjes vliegen op 100 km van Istanboel. Als je weet dat er F16's boven Istanboel vliegen is dat niet een hele slimme zet. Zeker niet als het zo open en bloot is dat je het op de flightradar24 kunt volgen.
.
Na zijn vertrek uit Marmaris is het verblijf waar hij zat beschoten. Zo lijkt het tenminste nogal echt.
.
Dit is georkestreerd door Erdogan zelf. En de reden weten we al: duizenden tegenstanders zijn vandaag opgepakt of afgezet, waaronder een zeer groot aantal rechters. En het volk is blij en juicht.
Well played Erdogan!
Bestwel's avatar
| #253263 | 19-07-2016 15:52 | Ness
Die Gulen speelt net zo hard mee, Bestwel. Het is een scenario en Erdogan is een van de spelers in het veld; Gulen, Obama en zelfs ook tot op zekere hoogte Putin, Clinton en trump is een rol toebedeeld. Het zijn allemaal trekpoppen of ze moeten zich wel gedragen als trek[poppen or else.
De beruchte Clinton foundation is Gulen's grootste donor.

Het is allemaal afgesproken werk, ook het gekrakeel. Waar je niet naar moet kijken is naar de centrale rol van de NAVO, de stijdmacht van het supergoed georganiseerde tuig. Die hebben de guns, weetjewel. Bedenk dat zowel links als rechts, pro of contra, gecontroleerde opposities zijn. Tot ze niet meer te controleren zijn. Maar dat geeft niet, want dan gaat alles fijn stuk, inclusief de maarschappij, en hou je mooi leeg of heel homogeen bevolkt opgeleverd land over. Maakt niet uit wie *wint*.
Ness's avatar
| #253264 | 19-07-2016 16:19 | spaceman
Ja ja..die zaten natuurlijk ook allemaal in het complot...


15'200 Bildungsbeamte vom Dienst suspendiert

http://linkis.com/www.20min.ch/ausland/Nswjm

O ja..Pol Pot deed hetzelfde..
spaceman's avatar
| #253265 | 19-07-2016 17:00 | Donkerdoorn
Cool.....binnen een paar dagen tijd een dictatoriaal, fascistische reli-staat als too-big-to-kick-out NATO-lid!! Kunnen we ook ophouden met de doen-alsof oorlog tegen ISIS. En zodra Turken geen visa voor Europa meer nodig hebben, komen naast de Koerden ook alle Turken die tot drie kunnen tellen deze kant op.

Nou, dat zal vanavond weer knalhard commentaar vanuit Brussel, Washington en NATO-HQ (iets met normen en waarden enzo) opleveren (NOT!).
Donkerdoorn's avatar
| #253266 | 19-07-2016 17:40 | spaceman
Even een update Erdogans grote zuivering in cijfers:

CnvT9_1WIAAeOzA.jpg:large
spaceman's avatar
| #253267 | 19-07-2016 19:37 | ouwe knar
Personnel suspended from their duties on July 18 included 7,899 police officers, 614 gendarmerie officers, 30 provincial governors and 47 district governors. ...

The suspended police officers were called to the provincial police headquarters throughout the night and their weapons and police IDs were confiscated...
The prime minister said 7,543 people had been detained after the attempt, including 100 police officers, 6,038 soldiers, 755 judges and prosecutors, and 650 civilians. Of these, 316 have been arrested, he said....
More than 6,000 people, including Erdogan's top military aide, have been arrested in the aftermath of the coup attempt. .
http://www.theatlantic.com/news/archive/2016/07/turkey-government/491579/

The figures given by Yildirim confirmed that this is a "clean" thoroughly. Some 8,777 Interior Ministry officials, including agents, officers and senior officers of the police and gendarmerie, have been dismissed. Another 1,500 have been removed from their positions in other ministries. A total of 2,745 Thursday and prosecutors have been suspended, including five members of the Supreme Council of Judges and Prosecutors, the body that decides on appointments to the Judiciary.

A provincial governor, 29 former governors, 52 responsible districts, property registrars, legal advisers and even 12 janitors in public buildings have fallen into this clearance. The list of 7,543 detainees, including police, soldiers, judges, prosecutors and civilians are not counted. Among those arrested there are 112 generals, almost a third of the 356 generals and admirals who make up the leadership of the Turkish Armed Forces. Figures all, detainees and destitute, who Yildirim said "will change", making clear that the purge will continue.
http://archyworldys.com/erdogan-goes-on-and-on-with-purging/

Authorities detained or suspended nearly 20,000 officials from the police, civil service, judiciary, and military over the weekend. Over 7,500 of those detained were from the military and judiciary, along with 2,745 judges and prosecutors – including nearly 200 higher-court judges and two on the Constitutional Court. Images of detained suspected coup-plotters circulated on the internet showing them held in horse stables, forced on their knees, and stripped to the waist. On Monday, the 27 suspected masterminds behind the plot appeared before judges in Ankara, reportedly without any access to lawyers.

Meanwhile, the Interior Ministry announced on Monday that 8,777 officials had been suspended, including nearly 8,000 police officers, more than 600 gendarmerie officers, some 100 generals and admirals, 30 provincial governors, and around 50 district governors. Hours later, the Finance Ministry said it had fired 1,500 employees suspected of ties to the Gulen movement, too.
http://www.defenddemocracy.org/media-hit/merve-tahiroglu-turkeys-post-coup-purges-by-the-numbers/

zie link van spaceman

Dictatuur of niet, hoe bestuurbaar is het land nog.
ouwe knar's avatar
| #253269 | 19-07-2016 21:47 | tamsowashere

Jonge soldaten, die bij de coup betrokken ZOUDEN ZIJN GEWEEST, krijgen voor het oog van camera’s en het gewone volk, ervan langs met een leren riem.


Logisch als je ziet wat die soldaatjes de burgers aandoet.

http://www.liveleak.com/view?i=da3_1468636610

Ongetwijfeld dat er ook soldaten tussen zaten die van niks wisten,maar ook soldaten die misbruik maakte van hun positie.En uiteraard ook weer burgers die zich weer gingen uitleven op de soldaten die enkel orders opvolgde.
tamsowashere's avatar
| #253276 | 20-07-2016 10:10 | xaderp
Ook de vertwijfelde soldaten op de Bosporus brug geven zich aarzelend over, omdat ze niet weten wat ze met de situatie aanmoeten. Ze doen mee aan een oefening en worden dan door een mob aan burgers overvallen. Niemand schiet. Want je eigen volk schiet je niet neer. Vervolgens worden ze min of meer gelynched.


Waarom lieg je daar nou over? Of wil je zeggen dat je te dom bent om dat uit te zoeken? Maar goed, ik zal het filmpje wel even voor je posten hoor.

Soldaten schieten op demonstranten op Bosporus-brug
xaderp's avatar
| #253280 | 20-07-2016 11:53 | Bestwel
De democratie is terug in Turkije:
All Turkish academics banned from traveling abroad amidst widening post-coup purge.

https://www.rt.com/news/352218-turkey-academics-ban-travel/
Bestwel's avatar
| #253281 | 20-07-2016 11:55 | Bestwel
Ondertussen in Europa:

19/07/2016
De EU en Koenders spreken zondag met Turkije over toetreding!

https://www.cda.nl/mensen/omtzigt/blog/toon/de-eu-en-koenders-spreken-zondag-met-turkije-over-toetreding/
Bestwel's avatar
| #253282 | 20-07-2016 13:06 | Bestwel
’Stop uitleveringen aan Turkije’
Advocaat Stapert: „Van een onafhankelijke rechtspraak lijkt nu al geen sprake meer te kunnen zijn.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26252282/___Stop_uitlevering_aan_Turkije___.html


Nederlandse journalist Ilhan Karacay klikturk AKP

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/klikkerdieklek_yourself_before_you_whack_yourself.html#comments
Bestwel's avatar
| #253284 | 20-07-2016 19:43 | Bestwel
sportzomer bij de NPO:

Incirlik Air Base: Post-Coup Power Cut Remains at U.S. Site
http://www.nbcnews.com/storyline/turkey-military-coup/incirlik-air-base-post-coup-power-cut-remains-u-s-n613086
Bestwel's avatar
| #253285 | 20-07-2016 19:52 | Bestwel
http://nos.nl/artikel/2118739-brand-in-wolkenkrabber-dubai.html
Niet ingestort,ook geen naastgelegen flat ingestort, daar kan het WTC nog wat van leren
Bestwel's avatar
| #253286 | 20-07-2016 19:57 | Bestwel
nog veel meer sportzomer bij de NPO:


Turkey's power cutoff to Incirlik Air Base a problem for Pentagon
http://edition.cnn.com/2016/07/19/politics/incirlik-air-base-turkey-failed-coup-power-cutoff/
Bestwel's avatar
| #253287 | 20-07-2016 21:06 | Bestwel
Erdogan locks US airmen, nuclear arms in Incirlik

http://www.debka.com/article/25560/Erdogan-locks-US-airmen-nuclear-arms-in-Incirlik

The Turkish Labor Minister, Süleyman Soylu, was more explicit: “This coup has America behind,” he twitted in his Twitter account.
Bestwel's avatar
| #253292 | 21-07-2016 11:16 | tegengas
Erdogan Warned of Incoming Coup by Russian Alert
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950430001452

Base in Turkey Used for US-led Missions Still Without Power
http://www.military.com/daily-news/2016/07/20/base-turkey-used-us-led-missions-still-power.html
tegengas's avatar
aanmelden / inloggen