Door community (initieel Manus), Op vri 20 mei 2016 23:45, 13 reacties,    

Van Gnosticisme en dualiteit naar Singularity in de NWO


De laatste tijd is in Amerika de discussie opgelaaid over wie welke wc mag gebruiken. Het lijkt zo simpel, jongens en mannen gaan naar de heren wc en meisjes en vrouwen gaan naar de dames wc. Maar zo niet in de VS, waar travestieten en mensen die menen bij hun geboorte het verkeerde geslacht meegekregen te hebben het recht opeisen om in de wc van hun keuze hun behoefte te doen. Om dit te voorkomen werd in South Dakota een wet in stemming gebracht die transgenders dit verbood. Hierop volgde een hele mediahausse die leidde van bedrijvenboycots tot federale richtlijnen en commentaar van de President aan toe.

Nu is het je misschien opgevallen dat we de laatste jaren in de media wel vaker overspoeld worden door eindeloos gezever over zogenaamde LGBT (LesbianGayBiTransgender) kwesties, van homohuwelijk tot Kathlyn Jenner, Russiche wanpraktijken tegen de LGBT-ers, stoplichten met dezelfde twee poppetjes van dezelfde sexe tot aan Conchita Wurst, de Oostenrijkse vrouw met de baard die twee jaar geleden optrad op het Eurovisie Songfestival. Dit alles zou in het kader zijn van de rechten van sexuele minderheden die natuurlijk tot in den treure gerespecteerd moeten worden. Ook de metroman en androgyne man doen van zich spreken. In de VS wordt er om man en vrouw te beschrijven dan ook onderscheid gemaakt tussen gender en sex, waarbij gender de gedrags- en indentiteitsaspecten omvat en sex de zuiver biologische. Gender in de huidige maatschappelijke constructie doet volgens deze stroming meer kwaad dan goed. De mensen die dit beweren worden in de media uitgebreid aan het woord gelaten. Waar komt dit toch allemaal vandaan en waarom steekt dit juist nu de kop op?

Het antwoord ligt in de godsdienst van de elite die al onze Main-Stream Media beheerst en ons hier langzaam maar zeker in betrekt. Deze godsdienst heet Gnosticisme en elementen hiervan komen we steeds meer tegen. Gnosticisme wordt vaak gezien als de voorloper van de moderne Theosofische beweging en gelooft in een God die ze Pleroma noemen, dit is meer een soort van Goddelijke bron dan een God die zich met mensen bemoeit. In het begin der tijden was er volgens Gnostici alleen een volmaakt spirituele, niet stoffelijke wereld waar tijd niet bestond. Doordat een Godheid (Sophia) zich hiervan afsplitste ontstond er een dualiteit. Door deze dualiteit werd het stoffelijke geschapen, een uiting van het het onvolmaakte en duistere.

Uit deze Sophia kwam een Godheid genaamd Jehova, die uit de duistere, stoffelijke stof en kleine deeltjes licht (de menselijke ziel) de huidige wereld schiep. Volgens de Gnostici is deze Jehova dus een duistere God die de Goddelijkheid van mensen met opzet beperkt heeft door hen aan het stoffelijke gevangen te houden in een duistere schepping. Vandaar dat hij Adam en Eva ook verbood om van de vrucht van de boom van kennis van Goed en Kwaad te eten, anders zouden Adam en Eva zich bewust worden van de dualiteit en de hogere kennis en kunnen begrijpen dat Jehova een slechte God was. Gelukkig was daar Lucifer in de gedaante van de Serpent, het Goddelijk schepsel dat de mens ervan overtuigde om deze kennis toch tot zich te nemen, zodat zij hun tocht naar het Licht van Pleroma konden beginnen. (omwille van duidelijkheid zal de Bijbelse God in het vervolg van dit artikel als Jehova aangeduid worden, dit betekent zeker niet dat de schrijver zelf Jehova-getuige, theosoof of anderszins religieus is)

Om Lucifer te eren hebben de Theosofen hun tijdschrift “Lucifer de Lichtbrenger” genoemd en de Serpent eveneens opgenomen in hun embleem. Het is bekend dat de Nazi's ook veel van deze Theosofische denkbeelden erop nahielden. Het hakenkruis was dan ook al een halve eeuw bij de theosofen in gebruik voordat Hitler erop voortborduurde. Dat Hitler vervolgens fanatiek de volgelingen van Jehova, te weten de (orthodoxe) Joden en Jehova Getuiges, vervolgde en hen verbrandde in een brandoffer (ofwel Holocaust) mag als bekend worden verondersteld.

Gnostici geloven dat ze uiteindelijk door Gnosis, het weten, de verlichting kunnen bereiken die hen uit het door Jehova geschapen duistere stof kan bevrijden. Jezus was volgens vele Gnostici een verlicht persoon, die zijn kennis over verlichting deelde met zijn volgelingen. Andere Gnostici menen dat hij een kwaadaardige volgeling van Jehova die de verlichte kennis die Johannes de Dooper aan de mensen wilde geven verdonkermaande en aan de mensheid onttrok.

In het gnostische gedachtegoed is het dus een goede zaak om in opstand te komen tegen de schepper. In de bijbel is dit een aantal keer voorgekomen, waarna Jehova vaak verwoestend optrad. Een bekend voorbeeld is de Toren van Babel, waarbij mensen een Toren naar de hemel bouwden. Gnostici zien dit als een poging van de mensheid om zich te bevrijdden van de duistere stoffelijke wereld en het juk van Jehova om zich zo te kunnen herenigen met het geestelijke licht. Onze elite brengt graag hommage aan deze voorlopers van hun idealen en heeft het Europees parlement daarom in de vorm van de Toren van Babel ontworpen. Zij maakt daar zelf ook geen geheim van getuige haar promotiefolders.
In grote moderne filmproducties laat deze Gnostische elite de bijbelse clashes met Jehova graag terugkomen om het grote publiek zo onbewust rijp te maken voor hun verlichting. Eénvan die produkties is Noah, het verhaal over de zondvloed die Jehova volgens het bijbelverhaal over onze aarde liet komen omdat de mensen zich in zijn ogen tot grootschalige zonden verlaagden. Mark Dice legt in onderstaande video uit dat de Gnostici het oorspronkelijke bijbelverhaal in hun filmproduktie ernstig verdraaiden. De film beweert dat een kwaadaardige Jehova en Noah eigenlijk van plan waren om het menselijke ras uit te doen sterven om zo de onschuldigen te redden, te weten de dieren. Op het moment dat Noah’s schoondochter zwanger blijkt te zijn is Noah daarom woedend en wil hij haar vermoorden. Nadat het Licht van lucifer ( in de vorm van een gedaante met een slangenhuid, de Serpent) hem kennis overbrengt laat hij zijn plan varen, zodat de mensheid uiteindelijk gered wordt. In deze Gnostische productie redt Lucifer de mensheid dus eigenlijk in plaats van God.De Matrix is een andere grote productie die dit Gnostische gedachtengoed benadrukt. De Matrix staat voor de duistere, stoffelijke schepping van Jehova waar de mensen in vast zitten zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Neo is degene die uiteindelijk zal zorgen dat alle mensen uit de Matrix kunnen ontsnappen en verlicht kunnen worden. Hij komt in het derde deel van de trilogie in gesprek met de architect van de Matrix, die benadrukt dat de mensen elke keer weer tegen de matrix in opstand kwamen en hij daarom de matrix een paar maal herontwierp. Dit is een verwijzing naar de zondvloed en de Toren van Babel waarin Jehova de mensen gestraft zou hebben voor hun goddeloosheid en een reset geforceerd zou hebben.De theosofen en gnostici maken niet alleen gebruik van de Bijbelse verhalen om hun afkeer van de schepper te benadrukken, maar gebruiken ook graag de Griekse mythologie. In de Griekse mythologie is eveneens een bekend verhaal waarin de mensheid geen genoegen neemt met de schepping van de Goden. Dat is het verhaal van Prometheus. Prometheus was een Godheid die vond dat de mensheid qua kennis onrechtvaardig toebedeeld was door de Goden. Om dit recht te zetten stal hij het vuur van de Olympische goden en gaf het vuur aan de mensheid. Vervolgens gebruikten de mensen het vuur om staal mee te smeden en zo een beschaving op te bouwen. Prometheus wordt nu nog steeds gezien als symbool voor (technische) kennis. Eind achttiende eeuw, tijdens een stroming die historici uitdrukken als de Verlichting, gebruikte Goethe Prometheus in een aanklacht tegen de schepper(s) in zijn gelijknamige gedicht Prometheus. Uitingen van Prometheus komen veelvuldig voor in onze door de elite beheerste wereld, van een afbeelding op de cover van het theosofische maandblad tot het vrijheidsbeeld in New York, van het logo van Columbia Pictures tot de Olympische spelen die met hun Olympisch vuur dat geheel in het teken van Prometheus staan. En tegenwoordig staat ook onze 5 Mei viering in het teken van het bevrijdingsvuur.

Dualiteit is het belangrijkste element in deze stoffelijke, duistere schepping. Overal in de schepping van Jehova zien we deze dualiteit terug: licht tegenover duister, hemel tegenover aarde water tegenover vuur en vooral niet te vergeten man tegenover vrouw. Dat dit allemaal niet de Goddelijke, verlichte bedoeling kan zijn staat voor de Gnostici vast, immers dualiteit is de reden van onze val in het stoffelijke. In één van de favoriete Gnostische boeken, het evangelie van Thomas (dus geen bijbelboek), staat daarover een duidelijke tekst:

22 Jezus zag kleine kinderen die gezoogd werden.
Hij zei tot zijn discipelen: Deze kleine kinderen die gezoogd worden zijn als hen die het Koninkrijk binnengaan. Zij zeiden tot Hem: Zullen we het Koninkrijk binnengaan als we kleine kinderen zijn?
Jezus zei tot hen: Als jullie de twee tot één maken, en als jullie de binnenkant maken als de buitenkant en de buitenkant als de binnenkant, en de bovenkant als de onderkant, en wanneer jullie het mannelijke en het vrouwelijke één maken, zodat het mannelijke niet langer mannelijk is en het vrouwelijke niet vrouwelijk. Wanneer jullie ogen maken in de plaats van een oog en een hand in de plaats van een hand, en een voet in de plaats van een voet, en een beeld in de plaats van een beeld, dan zullen jullie het Koninkrijk binnengaan.


In de New World Order van de elite is dus weinig ruimte voor dualiteit, samensmelting van het mannelijke en vrouwelijke is het devies. Vandaar de nadruk op het androgyne en de support van de elite media voor de transgender beweging en androgyne symbolen als Conchita Wurst.
Een bekend symbool van dualiteit waren de Twin Towers in New York die daar door onze elitevrienden, de Rockefellers, zijn gebouwd. Het is niet zonder reden dat zij deze Torens lieten bouwen en deze torens op 11 Sept 2001 door diezelfde elite totaal vernietigd werden. 11 September 2001 kan gezien worden als het begin van hun zo gedroomde New World Order, waarin dualiteit steeds meer vervangen zal worden door eenheid. De Freedom Tower, het gebouw dat de Twin Towers verving, staat dan ook alleen en is van beneden net zo gevormd als van boven om zo hemel en aarde met elkaar te kunnen verbinden. (As above, so below…)


Hiermee is het einddoel van onze gnostische elite zeker niet bereikt. Het einddoel is al lang geleden benoemd , Gnosis, het almachtige weten waardoor we weer met het Goddelijke Licht (Pleroma) verenigd kunnen worden. Tegenwoordig hebben de gnostici voor de Gnosis een nieuwe benaming, ze noemen het Singularity. De schepping van Jehova met al zijn dualiteit zou hiermee eindelijk vernietigd kunnen worden en plaats kunnen maken voor een nieuwe verlichte, Goddelijke dimensie. Door kennis via internet te koppelen aan een door hen ontwikkelde Artificial Intelligence kan het kennisniveau dat nu al exponentieel toeneemt de laatste stap maken waardoor het boven het kennisniveau van de gehele mensheid uitstijgt en we de laatste fase van de verlichting zouden kunnen bereiken...

| #251129 | 21-05-2016 20:06 | Debsy
kortom,ze denken dat ze god zijn..!
| #251138 | 21-05-2016 21:45 | Manus
In ieder geval dat ze het willen worden, ja...
Manus's avatar
| #251155 | 22-05-2016 07:09 | Debsy
Ik heb dit soort teksten wel eerder gelezen, maar goed de laatste zin...
Hoe willen ze dat gaan doen dan?
AI?
Hoe dan?
| #251163 | 22-05-2016 11:09 | Manus
Heb je film" Singularity " met Johny Depp gezien?
Dat geeft een beetje een idee.

Het idee is dat AI mbv internet zelf exponentieel kennis ontwikkeld, de biologische mens zou hiermee technisch verbonden worden dmv een soort van bionische interface en zo zou zij ook mee kunnen gaan in die laatste sprong. In de film Trancendense wordt ook iemands bewustzijn gedownload naar het internet.
Manus's avatar
| #251164 | 22-05-2016 11:25 | Debsy
Nee niet gezien....

En dan ?
Is er geen leven meer?
Bewustzijn uitgeschakeld?
| #251166 | 22-05-2016 11:45 | Debsy
Hier ook een topic met een hoop comments...http://zaplog.nl/zaplog/article/de_singulariteit_is_nabij_ray_kurzweil
| #251167 | 22-05-2016 11:56 | Manus
@Debsy
Sorry, vergis me in de naam van de film.
Trancendence heette die film van Johny Depp
Maar gaat dus in wezen over Singularity

Volgens de gnostische leer zullen we door alwetend te worden deze materiële wereld achter ons kunnen laten en juist naar een nieuw, verbeterd bewustzijnsniveau kunnen stijgen. Het aardse, stoffelijke leven is dan niet meer relevant voor ons.
Manus's avatar
| #251211 | 23-05-2016 09:34 | Bame
Klinkt als een nobel streven, ik zie het probleem niet echt.
| #251213 | 23-05-2016 09:44 | Antares
deze materiële wereld achter ons kunnen laten en juist naar een nieuw, verbeterd bewustzijnsniveau kunnen stijgen. Het aardse, stoffelijke leven is dan niet meer relevant voor ons.

Veel mensen slagen erin om de kerkelijke dogma's te herkennen voor wat ze zijn. Maar zodra er een spiritueel jasje omheen wordt gewikkeld lijkt datzelfde kritische vermogen te verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Het dogma is dat de materiële realiteit zondig is. Het maakt niet uit wie het zegt of op welke manier. Het is het geloof in zonde, boete en schuld. Laten dat nu precies de drie pijlers zijn waarop onze samenleving is opgebouwd.
Antares's avatar
| #251217 | 23-05-2016 16:50 | Manus
@Bame
Als het bij een streven bleef, was het niet echt een probleem.
Helaas bleef het daar niet bij, de nabestaanden van die Joden in Auschwitz of de nabestaanden van 911 kunnen je dat bevestigen..

@Antares
Inderdaad, veel mensen zijn zich niet bewust dat die zogenaamde spirituele crap net zo goed een dogmatische godsdienst is en wel een hele oude.
Manus's avatar
| #251220 | 23-05-2016 17:23 | zanussi
Volgens de gnostische leer zullen we door alwetend te worden deze materiële wereld achter ons kunnen laten en juist naar een nieuw, verbeterd bewustzijnsniveau kunnen stijgen. Het aardse, stoffelijke leven is dan niet meer relevant voor ons.


depopulatie middels transhumanisme. off into 'the matrix' you go. but what no one knows it really is just a giant furnace
zanussi's avatar
| #251230 | 23-05-2016 19:31 | vonnegut
Interessant artikel. De bijbelse link naar de huidige gender kwesties is ook het overdenken waard.
| #251271 | 25-05-2016 11:52 | Manus
@zanussi
Mooi verwoord...

@Vonnegut
Thanks, naar mijn mening komt de hele NWO voort uit een eeuwenoud religieus conflict en is het Vaticaan/Jesuit Order de hoofdaanstichter. Niet echt een bijzonder nieuw standpunt, maar in volgend artikel zal ik dat onderbouwen.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen