Door MolCoat, Op maa 1 okt 2007 11:47, 0 reacties, citaat / intro / linkdump

Verklaring Robert Horchner, 1 oktober 2007

VERKLARING (pdf)

Ondergetekende, Robert Horchner, geboren 09-02-1952 te Amsterdam, verklaart heden dat:

Officier van justitie Teeuwes de J. de leiding had over het rechercheteam Brabant-Noord in een strafvorderlijk onderzoek met de code ZD-O1 in de periode 1999/2000. In dat kader ben ik gearresteerd, omdot ik - zonder goede gronden zoals de recbter later zou oordelen - ervan verdacht werd bewust meegewerkt te hebben aan het onderbrengen van een tijdelijk XTC-Iaboratorium.

Dezelfde officier van justitie had de leiding in een strafvordcrlijk onderzoek met de code Polak in de periode mei 2000 . Dit had betrekking op een hennepplantage in...
Annotaties:
aanmelden / inloggen