Door spiritualchange, Op maa 2 maa 2009 14:38, 47 reacties,    

Vervang rente door ‘zakaat’Stan van Houcke citeerde pas een interessant Bijbelvers en gaf er het volgende commentaar op:

In het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8 is te lezen: Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land.

Deze wijze woorden getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt deze oudtestamentische profeet voor de menselijke begeerte die onverzadigaar is, maar hij waarschuwt er tevens impliciet voor dat deze begeerte het sociale weefsel van een samenleving vernietigt. En aangezien de mens een sociaal wezen is, vernietigt de begeerte uiteindelijk de mens zelf.

Desondanks is het moderne kapitalisme gebaseerd op de exploitatie en bevordering van de begeerte. Zonder het permanent mobiliseren van de onverzadigbare begeerte is het kapitalistische vooruitgangsgeloof niet houdbaar. Maar ook de parlementaire democratie is door de begeerte-reflex op den duur niet levensvatbaar.

Dat begreep Thomas Jefferson maar al te goed en was de reden voor hem om erop te hameren dat ‘it is not too soon to provide by every possible means that as few as possible shall be without a little portion of land. The small landholders are the most precious part of a state.’

De fundamentele drijfveer van het kapitalisme tot kartelvorming, tot de concentratie van het kapitaal in zo min mogelijk handen leidt onvermijdelijk tot de concentratie van de macht, zo wist de schrijver van van de Amerikaanse Declaration of Independence. Zonder het aan banden leggen van het kapitalisme is er geen democratie mogelijk.

...

Spiritual Change: De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven.

Dit keert de kapitalistische situatie om. Het geld stroomt nu niet meer van de armen naar de rijken, zoals in het rente-systeem, maar juist van de rijken naar de armen. Ik noem de oplossing elegant omdat het ontkomt aan het nationaliseren van bezit en het ontmoedigen van individuele arbeid, zoals dat in het communisme het geval is. Het geheim zit hem dus in het afschaffen van de rente en het juist belasten van dood kapitaal. Denk hier nog eens aan, als u in het midden van de komende crisis bij een lege geldautomaat staat.

Naast het Zakaat-systeem bevordert de Islam gelijkheid door de aanmoedigingen tot barmhartigheid en het ontmoedigen van praal en luxe. De Ahmadiyya gemeenschap voegt daaraan nog eens het Wassiyyat-systeem toe, waarin leden vrijwillig grote hoeveelheden kapitaal ter beschikking stellen aan gemeenschapsprojecten en educatie. Dit systeem wordt geacht de strijd aan te gaan met de onrechtvaardige voorstellen voor een New World Order, zoals op deze website al aan de orde is gekomen in de stukken uit het boek The New World Order of Islam.
Annotaties:
| #59654 | 02-03-2009 15:28 | benb
Zo gek nog niet die Islam. Zou Wilders dit ook weten? Of vindt hij dit ook achterlijk?

Succes, Ben
| #59660 | 02-03-2009 17:17 | dr. Sheldon Cooper
Wat is "dood kapitaal"?
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #59664 | 02-03-2009 17:28 | yelamdenu
Geld waar je niks mee doet.
yelamdenu's avatar
| #59665 | 02-03-2009 17:37 | XiniX
Zo gek nog niet die Islam. Zou Wilders dit ook weten? Of vindt hij dit ook achterlijk?


BenB, meen je dit nou serieus? anders moet je echt nog eens beter naar de poppenkast kijken. In de illussie (poppenkast) heeft alles precies de tegenovergestelde betekenis. ISLAM = EVIL=LOVE. CHRISTENDOM= LOVE=EVIL. Wilders weet dat en speelt zijn rol perfect
XiniX's avatar
| #59667 | 02-03-2009 18:36 | merethan
Wat is "dood kapitaal"?
De spaarrekeningen van de rijken?
merethan's avatar
| #59669 | 02-03-2009 18:57 | P.uncia
De spaarrekeningen van de rijken?


Yezz merethan dat is kapitaal dat aan de economie onttrokken is, alleen maar kost en niets anders doet als nog meer geld uit de economie te zuigen :(
P.uncia's avatar
| #59670 | 02-03-2009 19:01 | P.uncia
Goed stuk Spiritual Change ik zet het vanavond op mijn site :)
P.uncia's avatar
| #59671 | 02-03-2009 19:02 | spiritualchange
Wat is "dood kapitaal"?


Dat is kapitaal dat je niet gebruikt; geld dat op je bank staat, sieraden die in je kast liggen en waardevolle goederen die je hebt opgeslagen.
spiritualchange's avatar
| #59672 | 02-03-2009 19:04 | spiritualchange
Goed stuk Spiritual Change ik zet het vanavond op mijn site :)


Cool, thanks P.Uncia! :)
spiritualchange's avatar
| #59673 | 02-03-2009 19:07 | P.uncia
Yeah :lol: als auteur maak ik van je naam een link naar je blog ;)
P.uncia's avatar
| #59676 | 02-03-2009 20:02 | benb
@X

Leg eens verder uit.

Succes, Ben
| #59677 | 02-03-2009 20:21 | yelamdenu
Bedoelt XiniX dat Wilders een calculerende manipulator is die niet gelooft in wat ie zegt?
Dat is eigenlijk wel een interessante vraag: is W. een calculerende manipulator die gelooft in wat ie zegt, of is W. een calculerende manipulator die niet gelooft in wat ie zegt? :-)
yelamdenu's avatar
| #59680 | 02-03-2009 20:32 | Guantanamo Lullabay
geniaal plan
Guantanamo Lullabay's avatar
| #59681 | 02-03-2009 21:09 | Marcus
In dit stuk legt Chossudovsky uit hoe dit mechanisme van hebzucht en machtsconcentratie op dit moment in de hoogste versnelling staat.
Marcus's avatar
| #59682 | 02-03-2009 21:41 | Zaphod
@Y: Heb ik deel 2 gemist van de week of volgt die nog?
Zaphod's avatar
| #59685 | 02-03-2009 22:06 | Inanna
Spiritual Change: De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven.


Kom, kom... Dat is wel een zeer idealistische visie op de economische principes van de Islam. Hoeveel vrouwen kon een rijke man begeren? Hij trouwde eenvoudig met hen allemaal, de zogenaamde harem was vaak groter dan het paleis. En de rijke handelaren leenden inderdaad geld uit zonder rente, maar met een aandeel in het profijt. Was er geen profijt, maar werd de karavaan overvallen door rampen en gespuis, dan was zijn verlies het kapitaal dat hij had geïnvesteerd en het verlies van de karavaandrijver was zijn leven. In principe was dat inderdaad eerlijker geregeld dan de roofzucht van de Christelijke heersers.

Maar kom kom... De Islam is geenszins een systeem waarbij de mensen elkaar niet uitbuiten. In tegendeel. Let eens op de troonwisselingen in bij voorbeeld het Ottomaanse Rijk en kijk hoeveel broedermoorden er werden gepleegd om op die troon te mogen zitten.

De Islam is eenvoudig een ander systeem van Vader op Zoon. Weliswaar zachter dan het bloeddorstige Christendom, maar zeker geen redding in de huidige nood!

In de Naam van de Moeder en de Dochter en het Heilig Bloed!
Antigone.
Inanna's avatar
| #59686 | 02-03-2009 22:08 | yelamdenu
@Zaphod
Hij staat er net op.
Met excuses voor de vertraging.
yelamdenu's avatar
| #59692 | 02-03-2009 22:25 | komodo
Goes artikel, SC.

De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem.


Het is idd. een mooi principe. Geen wonder dat de Isalm hier in het westen gedemoniseerd wordt.
komodo's avatar
| #59700 | 02-03-2009 22:37 | spiritualchange
@ Komodo, thanks man! :)

@ Inanna, het is in dit artikel niet de Islam als geheel dat ik aanbied als alternbatief, alleen de interessante omkering van rente ontvangen op kapitaal naar belasting erover betalen.

Los daarvan heeft de Islam als religie en de islamitische wereld door de eeuwen heen wel vaak indruk gemaakt door zijn egalitariteit, afgezien van de gebruikelijke excessen.

Dat was onder andere de reden dat zoveel Nederlanders in de 17e eeuw moslim werden, weet je nog wel? Zie:

http://zaplog.nl/zaplog/article/nederlandse_bekeerlingen_tot_de_islam_in_de_16e_en_17e_eeuw

Nederlanders konden in de islamitische wereld de carriere maken die ze in het Europa van de kerk en de adel niet konden realiseren.

Maar nogmaals, je hoeft niet van de Islam als geheel onder de indruk te zijn om deze omkering in de geldstroom te kunnen apprecieren denk ik, of zelfs om hem eens uit te proberen op een Utopisch moment ergens in een nog onduidelijke toekomst....
spiritualchange's avatar
| #59704 | 02-03-2009 23:06 | george_orwell
Een blijmakend idee. Ik had er nog nooit van gehoord, bedankt voor deze post.

Het is in alle talen op wiki
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zakat
george_orwell's avatar
| #59723 | 03-03-2009 09:26 | spiritualchange
Ik heb op sommige Wikipedia pagina's gezien dat Zakat een inkomensbelasting wordt genoemd. Dat is niet zo; het is een belasting op kapitaal. Het is eerder te vergelijken met de Vermogensbelasting die we in Europa ook wel hebben gekend, maar -- rara -- in de meeste landen is afgeschaft in de onolettende jaren '90:

Denemarken afgeschaft 1997
Duitsland afgeschaft 1997
Finland afgeschaft 2006
Frankrijk 0,55% tot 1,8%
Griekenland 0,8%
Ierland afgeschaft 1974
IJsland tarief onbekend
Italië afgeschaft 1992
Liechtenstein 0,07%
Luxemburg afgeschaft 2006
Nederland afgeschaft
Noorwegen 0,9% tot 1,1%
Oostenrijk afgeschaft 1994
Spanje 0,2% tot 2,5%
Zweden afschaffing voorzien 2007
Zwitserland op kanton-niveau

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensbelasting
spiritualchange's avatar
| #59724 | 03-03-2009 09:33 | yelamdenu
Onoplettendheid - van de linkerkant, degenen die dit afschaften wisten precies waar het goed voor was.
Komodo had een goed punt: er zitten meerdere kanten aan de demonisering van de islam. De politiek-economische consequenties van een oprechte islam kunnen vreselijk zijn voor het grootkapitaal. Hun macht valt of staat bij de mogelijkheid geld te verdienen zonder er wat voor te doen.
Why should I work if I can let my money work for me?
yelamdenu's avatar
| #59725 | 03-03-2009 09:44 | george_orwell
Dat lijkt een heel belangrijk tegengeluid voor het opgesloten Wild dat door het afgebeuld gepeupel op handen gedragen word / zou zijn.
Zolang mensen de sharia en de islam enkel met hand-afhakken en dom houden van dames associëren schiet de discussie niet op.
george_orwell's avatar
| #59726 | 03-03-2009 10:23 | Jimi
Dit lijkt wel een beetje op demurrage. Waarbij je kosten moet betalen als je geld vasthoudt. o.a. Silvio Gesell had het idee dat geld (niet goederen) een publiekelijk bezit is. Als je hier gebruik van maakt (net zoals bijvoorbeeld de trein), moet je hiervoor kosten betalen. Zie ook bijvoorbeeld het Worgl experiment.
| #59731 | 03-03-2009 10:51 | spiritualchange
Zo is het precies, Jimi! Prachtige filosofie he? Alsof je weer ademhaalt, nadat je lange tijd benauwd bent geweest zonder dat je de reden wist!
spiritualchange's avatar
| #59733 | 03-03-2009 11:14 | spiritualchange
als je hier gebruik van maakt (net zoals bijvoorbeeld de trein), moet je hiervoor kosten betalen.


Ik heb het in mijn enthousiasme wat te snel gelezen;

Ik denk dat het Zakaat principe stelt dat kapitaal inderdaad een publiek bezit is, maar in de zin dat het vasthouden ervan de economie stillegt. Door het belasten van dood kapitaal worden mensen gestimuleerd om hun geld in de economie te investeren.

Doordat dit, in combinatie met het afschaffen van rente, rentenieren onmogelijk maakt en je zelfs inteert op je kapitaal, word je ook gedwongen te werken of te investeren, hoe rijk je ook bent.
spiritualchange's avatar
| #59742 | 03-03-2009 14:34 | spiritualchange
Ik denk dat het Zakaat principe stelt dat kapitaal inderdaad een publiek bezit is


Herstel, kapitaal is individueel bezit, maar het vasthouden ervan is een last op de economie.

Geld zou je eventueel als publiek bezit kunnen beschouwen, met dezelfde consequentie.
spiritualchange's avatar
| #59744 | 03-03-2009 14:51 | Jimi
Je zou geld kunnen zien als een katalysator, het smeert het process (het handelen), het maakt het process gemakkelijker, maar zou geen deel mogen uitmaken van het process.

Overdenk eens het volgende; stel ik repareer een auto (of ik bouw een brug) en ik krijg daarvoor 100 euro (of 1 miljoen). En ik zet dit geld op de bank. Na, bijvoorbeeld 1, 5 of 10 jaar is de auto (of de brug) langzaam in verval geraakt. De tegenprestatie (het loon dat ik ontving), dat nog steeds op de bank staat, is echter niet vervallen, maar is meer geworden.

Overigens, als ik 100 euro op de bank heb staan, heb ik er baat bij om dit uit te lenen (tenminste met dit concept). Als ik het op de bank liet staan, moest ik er 'demurrage' over betalen. omdat ik het stil leg. Als ik het uitleen en het over 5 jaar hetzelfde bedrag terug krijg, dus 100 euro. Ga ik er niet op achteruit (en ook niet op vooruit).
| #59745 | 03-03-2009 15:05 | spiritualchange
als ik 100 euro op de bank heb staan, heb ik er baat bij om dit uit te lenen (tenminste met dit concept). Als ik het op de bank liet staan, moest ik er 'demurrage' over betalen. omdat ik het stil leg. Als ik het uitleen en het over 5 jaar hetzelfde bedrag terug krijg, dus 100 euro. Ga ik er niet op achteruit (en ook niet op vooruit).


Precies ja. Simpel! En zou je de 100 euro investeren, dan is er de mogelijkheid dat het bedrag groeit, maar met een gezond effect op de economie.
spiritualchange's avatar
| #59746 | 03-03-2009 15:23 | jf65
we betalen nu toch ook al belasting over ongebruikt kapitaal?
immers, als ik mijn belastingaangifte doe moet ik ook invullen hoeveel ik op mijn bankrekening heb staan. De overheid gaat er vanuit dat je er 4% rendement op haalt en die 4% worden belast. Mag ik dat dan qualificeren als een vorm van zakat??

Zo ook je huis. Stel dat je in de gelukkige omstandigheid bent dat je je huis al hebt afbetaald. Er rust geen hypotheek op. Dan nog belast de overheid die vorm van kapitaal (OZB-aanslag) Ook een vorm van zakat??

Ik heb het idee overigens wel altijd interessant gevonden.
Nog niet zolang geleden heeft het min.v.fin nog bestudeerd of het mogelijk zou zijn om een regeling te treffen voor islamitische hypo's die voldoet aan de uitgangspunten van islamitisch bankieren. Is op niks uitgelopen.
| #59748 | 03-03-2009 15:52 | spiritualchange
De overheid gaat er vanuit dat je er 4% rendement op haalt en die 4% worden belast. Mag ik dat dan qualificeren als een vorm van zakat??


Nou, dat is meer het belasten van het inkomen dat je haalt uit je vermogen. Het vermogen op zich wordt niet (meer) belast. je houdt nog altijd een groot deel van de rente over als je je geld laat stil liggen. In de islamitische situatie zou je helemaal geen rente ontvangen en belasting betalen over je vermogen, waardoor je vermogen zou krimpen al je het laat stil liggen.

Stel dat je in de gelukkige omstandigheid bent dat je je huis al hebt afbetaald. Er rust geen hypotheek op. Dan nog belast de overheid die vorm van kapitaal (OZB-aanslag) Ook een vorm van zakat??


Dat zou inderdaad een vorm van zakaat kunnen zijn. Maar je eigen huis is in de meeste interpretaties meen ik juist ontheven van zakaat. Ik neem aan omdat het een onmisbaar gebruiksvoorwerp is. Ik weet niet of daar ook grenzen aan gesteld zijn (zoals nu met de HR aftrek :)

Grappig dat we hier islamitische wetgeving aan het bespreken zijn. Volgende stap: naar de Imam om de hoek ;)
spiritualchange's avatar
| #59750 | 03-03-2009 16:30 | Xynix
Nou, dat is meer het belasten van het inkomen dat je haalt uit je vermogen.

Dit is een flauw smoesje dat ze gebruiken als rechtvaardiging, hetzelfde als wanneer ze gaan roepen dat ecotax voor het milieu is. Dat telt niet. Het punt is dat je voor het bedrag groter dan 20000 euro 1.2 % belasting betaalt in box 3. Dat is gewoon vermogensbelasting.

Zo als jij zakaat bijschrijft lijkt het mij geen verbetering van de situatie die we nu hebben. Als je bijvoorbeeld stelt dat een huis uitgesloten is van zakaat, dan kan een huis toch weer gewoon misbruikt worden als beleggingsmiddel. Dat je er in kunt wonen, soit, maar je kunt het ook verkopen met winst en daar een duurder huis voor kopen etc.

Verder is de aanname dat dood kapitaal slecht is ook nogal vreemd. Je kunt het toch niet de verantwoordelijk maken van een individu om de economie te stimuleren. Dit leidt ertoe dat mensen geen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om een reserve op bouwen. Je wordt gestimuleerd om je geld zo snel mogelijk uit te geven zodat je voor grote uitgaven zoals een huis moet lenen en voor onvoorziene gebeurtenissen moet je je maar verzekeren.

Dus zakaat stimuleert het lenen en speculeren met woningen. Wat heeft de kredietcrisis veroorzaakt?

En die volgende stap ....nee, ik laat nog geen baard staan :-)
Xynix's avatar
| #59752 | 03-03-2009 16:42 | spiritualchange
@ Xynix, goede kritiekpunten. Ik had nog geen ervaring met die box 3 :)
spiritualchange's avatar
| #59756 | 03-03-2009 17:19 | komodo
Als je bijvoorbeeld stelt dat een huis uitgesloten is van zakaat, dan kan een huis toch weer gewoon misbruikt worden als beleggingsmiddel. Dat je er in kunt wonen, soit, maar je kunt het ook verkopen met winst en daar een duurder huis voor kopen etc.


Sinds wanneer is het normaal dat huizenprijzen stijgen ?

Als de overheid eindelijk eens stopt met het in stand houden van de woningnood zou dat verhaal wel eens heel anders kunnen lopen.

Verder is de aanname dat dood kapitaal slecht is ook nogal vreemd.


Lijkt me heel normaal.

Geld is de olie van een economie. Door het op te potten is er minder geld beschikbaar om te handelen.

Geld is geen spaarmiddel...het is een handelsmiddel.

Je wordt gestimuleerd om je geld zo snel mogelijk uit te geven zodat je voor grote uitgaven zoals een huis moet lenen en voor onvoorziene gebeurtenissen moet je je maar verzekeren.


Wat is er mis met lenen als je geen rente hoeft te betalen ?

Dus zakaat stimuleert het lenen en speculeren met woningen. Wat heeft de kredietcrisis veroorzaakt?


Fractioneel bankieren en rente.
komodo's avatar
| #59758 | 03-03-2009 17:40 | Xynix
Zelfs als de huizenprijzen niet stijgen kun je met een huis onder de zakaat uitkomen. Je steekt al je geld in een huis, vervolgens spaar je verder en dan verkoop je je huis voor geld, voegt er je spaargeld aan toe en koopt een duurder huis. Op deze manier groeit je vermogen terwijl je alleen zakaat betaalt over het spaargeld. Dus huizen worden op deze manier interesant als belegging omdat het volgens spiritualchange voor de zakaat niet mee telt.

En verder, dood kapitaal is geld dat je wegstopt in een kluis. Het wordt ontrokken van de economie en daardoor wordt het geld dat in omloop is meer waard. Je gaat inflatie tegen. Dat zou toch als positief gezien moeten worden. Vroeg of laat komt het geld wel weer in omloop, of door jezelf of door je erfgenamen. Het is een kwestie van geduld...

Waar mijn bezwaar in zit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat geld behandeld moet worden als hete kolen. Zo gauw je het hebt, zo snel mogelijk uitgeven. Dat is de belangrijkste bron van inflatie en alle gekkigheid die daar van komt.

Overigens ga ik er vanuit dat rente een symptoom is van inflatie en niet de oorzaak. Ook is fractioneel bankieren niet de oorzaak van de crisis, het stelt immers grenzen aan de leverage van banken. Het probleem is dat deze grenzen niet gewaarborgd konden worden, daarin zit de oorzaak.
Xynix's avatar
| #59759 | 03-03-2009 17:53 | yelamdenu

Overigens ga ik er vanuit dat rente een symptoom is van inflatie en niet de oorzaak.


Volgens mij zie je dat verkeerd.
yelamdenu's avatar
| #59770 | 03-03-2009 20:18 | george_orwell
geld is veel heter dan hete kolen, het is meer thermiet-achtig.
Of termiet-achtig.
george_orwell's avatar
| #59772 | 03-03-2009 20:32 | komodo
Zelfs als de huizenprijzen niet stijgen kun je met een huis onder de zakaat uitkomen. Je steekt al je geld in een huis, vervolgens spaar je verder en dan verkoop je je huis voor geld, voegt er je spaargeld aan toe en koopt een duurder huis. Op deze manier groeit je vermogen terwijl je alleen zakaat betaalt over het spaargeld. Dus huizen worden op deze manier interesant als belegging omdat het volgens spiritualchange voor de zakaat niet mee telt.


En wat is het probleem daarmee ? Het is een veel beter systeem dan wanneer de mensen hun huis 3x moeten betalen zoals nu.

Je betaald alleen zakaat over het geld wat je oppot.
En da's nou net de bedoeling.

En verder, dood kapitaal is geld dat je wegstopt in een kluis. Het wordt ontrokken van de economie en daardoor wordt het geld dat in omloop is meer waard. Je gaat inflatie tegen. Dat zou toch als positief gezien moeten worden.


Nee.
Deflatie is net zo erg als inflatie.

Een munt moet waardevast zijn...niet stijgen en niet dalen in waarde.

Waar mijn bezwaar in zit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat geld behandeld moet worden als hete kolen. Zo gauw je het hebt, zo snel mogelijk uitgeven. Dat is de belangrijkste bron van inflatie en alle gekkigheid die daar van komt.


Nee.

Inflatie wordt veroorzaakt door geldschepping uit het niets. Door geldvermeerdering dus.

Het is net de bedoeling dat geld blijft rollen. Dan is er altijd eenzelfde hoeveelheid in omloop en blijft de waarde gelijk.

De geldhoeveelheid moet in verhouding blijven met de omvang van de economie en niemand moet de mogelijkheid hebben om aan die verhouding te sjorren door (enorm veel) op te potten of door geld bij te maken (valsemunten ).

Het zakaat systeem zorgt daarvoor.
( als die bankmafia tenminste het recht om geld bij te maken wordt ontnomen. )

Overigens ga ik er vanuit dat rente een symptoom is van inflatie en niet de oorzaak. Ook is fractioneel bankieren niet de oorzaak van de crisis,


Ja...de msm-smoesjes hier herhalen zal niet veel zin hebben.

Heb je de film "Geld als schuld" gezien ? En niet begrepen ?

De financiele crisis zoals we die nu hebben zit ingebouwd in het geldsysteem. Het kan niet anders lopen dan zoals het nu loopt.

Een niet al te moeilijk stukje rekenwerk zal dit aantonen.

Ook de simpele kogica dat, als al het geld wat er is geleend wordt tegen rente, er geen geld is om die rente zelf te betalen en dat dat resulteert een een almaar oplopende schuld is toch ook niet zo moeilijk te begrijpen.

Tenminste...voor de meeste mensen.
komodo's avatar
| #59776 | 03-03-2009 20:44 | spiritualchange
Mooie discussie. Overigens is alleen je persoonlijke huis ontheven van zakaat, niet alle huizen die je daarnaast ook nog hebt. En de regels kunnen natuurlijk naar redelijkheid worden geïnterpreteerd.
spiritualchange's avatar
| #59782 | 03-03-2009 22:02 | yelamdenu

Mooie discussie. Overigens is alleen je persoonlijke huis ontheven van zakaat, niet alle huizen die je daarnaast ook nog hebt. En de regels kunnen natuurlijk naar redelijkheid worden geïnterpreteerd.


Grappig is dat het in de VS precies andersom is. Als je daar failliet gaat ben je alleen het huis kwijt waar je in woont, de rest mag je houden. :-)
yelamdenu's avatar
| #59794 | 04-03-2009 00:34 | Xynix
En wat is het probleem daarmee ? Het is een veel beter systeem dan wanneer de mensen hun huis 3x moeten betalen zoals nu.
Het is niet zozeer een probleem. Het punt dat ik hier wilde maken is dat zakaat ook tot speculatie met huizen leidt.

Wanneer je geen rente krijgt van de bank, we hebben het nog steeds over islam, maar wel moet betalen voor het geld op de bank, dan brengen mensen hun geld niet meer naar de bank. Ze kopen er een huis van. Wanneer ze dan meer geld verdienen, verkopen ze hun huis en kopen een nieuw duurder huis.
Omdat al het vermogen dat nu bij elkaar geharkt wordt geinvesteerd wordt in bakstenen stijgen de prijzen van huizen en je krijgt een zakaat-ontduik bubble. Same shit, new wrapping.
Xynix's avatar
| #59798 | 04-03-2009 01:07 | komodo
Het punt dat ik hier wilde maken is dat zakaat ook tot speculatie met huizen leidt.


Dus jij vindt een goede werking van de woningmarkt met goede doorstroming "speculatie met huizen" ?

't wordt steeds gekker.

Wanneer je geen rente krijgt van de bank, we hebben het nog steeds over islam, maar wel moet betalen voor het geld op de bank, dan brengen mensen hun geld niet meer naar de bank. Ze kopen er een huis van. Wanneer ze dan meer geld verdienen, verkopen ze hun huis en kopen een nieuw duurder huis.


Verschikkelijk zeg.

Omdat al het vermogen dat nu bij elkaar geharkt wordt geinvesteerd wordt in bakstenen stijgen de prijzen van huizen en je krijgt een zakaat-ontduik bubble. Same shit, new wrapping.


Beetje kletspraat he ?

zakaat-ontduik bubble ? Je hebt volgens mij absoluut niet begrepen waar die 'bubbles' vandaan komen.

Er worden gewoon betere huizen gebouwd. Niets mis mee. Dat 'speculatie' noemen is een noodsprong, een lamme poging om je belabberde redenatie op te houden.

Met het zakaat system blijft al het geld ( of zoveel mogelijk geld ) beschikbaar voor economische activiteiten en dat is de kern.
komodo's avatar
| #59801 | 04-03-2009 08:03 | XiniX
Geniaal systeem, dat vond ik tijdje geleden al. Nu nog implementeren in de realiteit. Gelukkig komen de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 eraan. Zodra ik gekozen ben zal ik er alles aan doen om dit op lokaal niveau te bewerkstelligen. Hoe houd ik nog even voor mezelf :D maar dat het mogelijk is......
XiniX's avatar
| #59811 | 04-03-2009 10:33 | Jimi
@Xynix

Heb je het experiment van Worgl al gelezen? Echt doen, he?
| #59815 | 04-03-2009 12:06 | komodo
Heb je het experiment van Worgl al gelezen? Echt doen, he?


Mooi zoals dat werkt en crimineel zoals de banken er een eind aan ( kunnen ) maken.

Ik vond in de comments deze link naar de Greenback Labor Party waarvan Warren Raftshol in 2010 Gouverneur van Michigan wil worden.

http://wraft.blogspot.com/

Binnenkort hier ook lokale valuta's ?
komodo's avatar
| #59821 | 04-03-2009 13:16 | spiritualchange
Zojuist in de nieuwsbrief van Global Research, nog wat ideeen van Ellen Brown die we onafhankelijk van de banken en politiek kunnen toepassen:

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12522

Ze heeft wel de interessante opvatting dat nieuw geld maken niet erg is als je het maar investeert in publieke goederen en dat rente geen probleem is als je het maar teruggeeft aan het publiek (dus niet in eigen zak van de bankiers)
spiritualchange's avatar
| #74469 | 03-09-2009 22:10 | Torsten Pieper (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen