Door ouwe knar, Op maa 4 apr 2011 13:33, 10 reacties,    

Verzekeren en koffiedik kijkenVolgens de Zeta's (zetatalk) zorgt planeet Niburu ervoor dat er zich steeds meer en steeds ergere natuurrampen voordoen. En ook dat er een poolshift en een giga, giga tsunami gaan komen. Op verschillende kaarten is al te zien of je moet verhuizen of anders maar in een woonboot moet gaan wonen. Kijk hier, hier, hier, hier. De 'wachters van de nacht' in Aalten zijn op alles voorbereid en Sott.net is maar een aparte afdeling 'Earth-Changes' gestart met al dan niet 'man made', natuurrampen.

Al die natuurrampen kosten mensenlevens, voedsel voor de overlevers, bouwmaterialen, veerkracht en hééééél veel geld.
Héél erg dus allemaal.


Cijfers

Tijd om de cijfertjes van de officiële instanties eens op een rijtje te zetten:

Dit is een grafiek die het UNEP (United Nations Environment Programme) geeft:

Klik hier.

Het moge duidelijk zijn dat er rond 1980 meer aardbevingen komen, maar dat al vanaf 1960! het gelazer met droogte, extreme temperaturen, overstromingen, wind en storm toeneemt. De grafiek gaat tot het jaar 2000.
Wat opvalt is, is dat dit kaartje wel opgenomen is in de Duitstalige wiki maar niet in de Engelstalige.
In een andere grafiek van het UNEP lopend van 1950 tot 2003, is dezelfde enorme piek tussen 1990 en1998, ook te zien.

Volgens het UNEP vindt er in het algemeen een sterke stijging plaats met betrekking tot verzekeringsclaims voor milieurampen en extreme weersinvloeden. Hier is jaarlijks zo'n 2 triljoen dollar mee gemoeid. Natuurrampen waren in 1995 goed voor 85% van wereldwijd verzekerde zaken, zijnde $12.4 miljard. Gecorrigeerd voor inflatie is vanaf de zestiger naar de negentiger jaren een stijging van het 20 voudige te zien. Volgens de 'Reinsurance Association of America', heeft de afgelopen 40 jaar bijna de helft van de verzekerde verliezen plaatsgevonden na 1990.

Changnon S.A; en Changnon D vonden dat het slechte weer in Amerika niet erger is geworden maar dat de stijging van het aantal slachtoffers ligt aan het feit dat er meer mensen naar de steden getrokken zijn. Daar hebben zij uiteraard deels gelijk in.

Het 'National Earthquake Information Centre in the United States' geeft aan dat in 1997, 2.900 mensen omkwamen door aardbevingen en dat aantal vervolgens verdrievoudigde naar 8,928 in het jaar 1998. In 1999, kwamen alleen al in Venezuela meer dan 50.000 mensen om in overstromingen en landverschuivingen; 200.000 mensen werden dakloos toen hele dorpen langs de Caribische kust wegspoelden en verloren meer dan 1.5 miljoen Chinese families hun huis door overstromingen.
Volgens de 'Hurricane Research Division of the National Oceanic and Atmospheric Administration' (Amerika) worden de orkanen steeds zwaarder. Daarbij wordt bijvoorbeeld dubbel zoveel schade veroorzaakt als een orkaan die al op zijn maximale sterkte zat nog eens 10% in sterkte toeneemt. Januari 2000 kwamen in India meer dan 10.000 mensen om door een cycloon.

Er mag dan een piek geweest zijn, toch daalde het niveau niet meer naar het oorspronkelijke peil, en gaat de stijging gestadig door.

All Business schreef dat de totale wereldwijde schade door natuurrampen over 2002 wordt geschat op $70 miljard (Europa $33 miljoen Azië $14.8 miljoen, Noord Amerika $7.7 miljoen). Het aantal natuurrampen waren 195 in Azie, 149 in Noord en Zuid Amerika, 99 in Europa, 45 in Australie en Azie, en 38 in Afrika.
In 2003 viel er een nieuw record aan stortbuien. Tussen januari en februari waren er zware overstromingen en landverschuivingen in Indonesië. Tussen maart april was Equator aan de beurt. Maar ook Chili, Jamaica, Nepal, Spanje, Frankrijk en Duitsland konden meegenieten.

Het Brusselse EM-DAT (Emergency Events Database) dat onderdeel is van het door het WHO ondersteunde CRED (Collaborating Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) geeft de volgende grafiek (1900 tot 2009)klik hier.

Ook hieruit is duidelijk af te lezen dat het aantal natuurrampen toeneemt.

Volgens het CRED is het aantal rampen in de periode 1980-1989 met 233% toegenomen en in de periode 1990-1999 met 67%. Over de periode 2000-2009 is het aantal aardbevingen met 60% toegenomen. Droogtes, stormen overstromingen komen vergeleken met 1950, 10x vaker voor.
Volgens het UNEP (United Nations Environment Programme) is het aantal zand en stof stormen in Noord Azië 5 maal zo veel, vergeleken met de 50er jaren wereldwijd.
En ook volgens the Earth Observatory van de Nasa is er een stijging van het aantal natuurrampen te zien (1950 tot 2003).


klik hier.

Tijdens de 26ste Conference of the International
Association of Agricultural Economists, August 2006 voorspelden experts dat de komende 50 jaar meer en meer hevige natuurrampen te verwachten zijn. Bekijk de pdf voor de grafiek.


2007

Oxfam stelde in 2007 dat het aantal natuurrampen vanaf 1980 met 120 per jaar verdriedubbeld is naar 500 per jaar. In 2007 waren er overstromingen in Zuid Azië over de hele breedte van Afrika en in Mexico, die bij elkaar meer dan 250 miljoen mensen getroffen hebben. Insurance Daily schrijft dat Munich Re de kosten van natuurrampen over 2007 wereldwijd schat op bijna $30 miljard, twee keer zoveel als 2006 en $5 miljard meer als Swiss Re ervoor dacht. Toch kostte de natuurrampen (2007) volgens de UN minder levens.


2008

Huffington Post schrijft dat Munich Re AG stelt dat de verzekerde schade in 2008 $45 miljard bedraagt. De totale economische verliezen inclusief de verzekerden, stegen van $82 miljard (2007) naar $200 miljard (2008). Die stijging kwam door een aardbeving in China maar vooral ook door andere natuur gerelateerde schadeposten, een trend die zich ook dat jaar weer voortzette, aldus Huffington Post .
Thomas Loster, voorzitter van Munich Re Foundation en lid van UNEP’s ‘Finance Initiative’, constateerde in december 2008:
"Since the 1980s, earthquakes have risen by around 50 per cent but weather-related hazards such major floods have increased by as much as 350 per cent and those from wind storms have doubled."2009

2009 was vergeleken met de voorgaande jaren volgens UNEP een mild jaar. Slechts 245 rampen, waarvan 224 met het weer te maken hadden. En 55 miljoen slachtoffers. Kenya, 3.8 miljoen mensen verhongerden. Central Amerika, Colombia en West Sahel werden geteisterd door extreme droogte. Van dat soort rampen zijn de gevolgen moeilijker te becijferen.


2010

2010 was daarentegen weer geheel volgens de trend, erger dan de voorgaande jaren. Een aardbeving in Haïti met 222.500 doden, een hitte golf in Rusland met 56.000 slachtoffers. Verder werden Pakistan, China, Indonesië maar ook Australië werd fors getroffen. Aardbevingen, hittegolven, overstromingen, sneeuwstormen, landverschuivingen, en droogtes doodden meer mensen dan de afgelopen 40 jaar door terroristen in totaal waren gedood.


2011

Dit jaar 2011 is nog niet eens halverwege en de eerste drama’s zijn al binnen. Australië kreeg een forse overstroming te verwerken; Experts verwachten dat dit vaker zal gebeuren. Indonesië was ook weer de pineut en vooral Japan had meer dan dikke pech.

De dramatische sterfte van vogels vissen bijen vleermuizen schijnen nauwelijks een economische waarde te vertegenwoordigen (sommige mensen blijkbaar ook niet). Maar het vindt natuurlijk wel plaats. Net zoals menselijke stommiteiten als bijvoorbeeld knoeien met giftige olie, gas en pesticiden.

De vraag of het klimaat nu echt aan het veranderen is en of de aarde aan het opwarmen is komt veelvuldig terug. En de CO2 religie wordt nog onverminderd beleden in de MSM.

Wetenschappers en rampen experts beweren dat we de schade alleen aan onszelf te danken hebben. Met betere planning, meer voorbereiding slimmer bouwen en op de juiste plek bouwen zou al heel veel ellende te voorkomen zijn. Daar valt wat voor te zeggen. Alleen of het ook realiseerbaar is.....

Indonesië gaat in ieder geval in tegenstelling tot andere landen, koppig door met het bouwen van kerncentrales. Er is niet veel koffiedik kijken voor nodig om te weten dat daar zo wie zo rottigheid van komt.
Annotaties:
| #132103 | 04-04-2011 16:20 | ouwe knar
Verzekeren is big business. Net als bij big farma levert preventie minder op dan (al dan niet terechte) bang makerij.
ouwe knar's avatar
| #132120 | 04-04-2011 18:12 | Patman
Bangmakerij is natuurlijk de reclame-strategie, overmatige preventie het doel.
Patman's avatar
| #132128 | 04-04-2011 19:42 | ouwe knar
Bangmakerij is natuurlijk de reclame-strategie
Zoals gewoonlijk. Jammer dat daarmee echt serieuze zaken minder aandacht krijgen.

overmatige preventie het doel
Helaas, ook hier hebben goedkope simpele afdoende maatregelen minder aandacht. Hoe meer er aan te verdienen valt, hoe 'beter' de maatregelen zouden zijn.
Gewoon goed tijdig onderhoud en gezond verstand doet al een heleboel.
ouwe knar's avatar
| #132266 | 05-04-2011 19:56 | ffloor
Toch blijf ik erbij dat al dat CO2 in de lucht zetten geweldsgevolgen heeft! Ik mag dan voor klimaatscepticus doorgaan (slaat op die rare +6°C en ik houd het op -2°C) maar ik verwijs naar de Universiteit van Louisiana die twee rapporten hebben gepubliceerd dat luchtverontreiniging van hun raffinaderij de oorzaak is van 7 malen vaker bliksem op een lokaal stadsgebied dan op het omringende platteland dat maar liefst 25 maal groter in omvang is.
Bliksem heeft meerdere oorzaken maar het overgrote deel wordt toch wel veroorzaakt door elektrische orkanen, elektrische hurricanes en de kleintjes, gewoon onweer genaamd. En als in een gewoon onweertje een draaiende hagelsnelheid kon worden gemeten van 2300 kM/uur: dan kun je je ook afvragen wat die windsnelheden in elektrische tornado wel niet zijn zullen want tornado's en orkanen worden immers altijd begeleid met flinke bliksemflitsen en giga-Röntgenflitsen en zelfs Gammastralen.
Nee opwarming is het allemaal niet, eerder afkoelend. Toen Katrina eventjes was langsgeweest heeft het in de buitenwijken van New-Orleans 3 weken lang -28°C onder nul gevroren wat voor een subtropisch gebied nogal ongewoon mag worden genoemd; terwijl ook de recente hittegolf in Rusland niet aan het "opwarmingsmodel" kon worden toegeschreven.

Hoe nu verder? Sinds de sovjets in 1979 lieten zien dat de atoombommen de stikstof in de lucht hadden gesplitst waardoor tussen 1943-1970 sprake was van "The Great Nuclear Cooling" en atoombommen niet alleen bliksem produceren maar ook Gamma- en Röntgenstraling: is het belangrijk te beseffen dat ook "De Natuur" flink bijdraagt aan moleculensplitsing met straling boven de UV-golflengte.
Naar mijn idee moet je daarin de "verdwenen" CO2 zoeken dat als mest naar beneden regent (maak maar eens een glijpartij in de sneeuw: die zwarte vegen krijg je bijna niet uitgewassen)
houd ik het erop dat de afkoeling van de aarde nog wel eventjes doorzet maar het aantal noodweren inderdaad nog wel eens flink kan doorstijgen en waar we super-zuivere zuurstof weer voor terugkrijgen en dat is toch ook heel wat waard? (elk nadeel heb z'n voordeel, de Wet van Cruyff)
| #132268 | 05-04-2011 19:58 | Patman
Patman's avatar
| #132271 | 05-04-2011 20:19 | ffloor
Patman ik doe nooit ongeloofwaardige uitspraken.
'The Weather Book' M.Joseph Company ltd. London 1982 is gezaghebbend en geldt in de nautica verplicht vakboek sterker, een zeekapitein valt onder de Wet op de Beschermde Beroepen en dergelijke boeken vallen onder de Bescherming der Wet: immers er kunnen binnen seconden al doden vallen.

Daarin het hoofdstuk: 'Het klimaat in evolutie':
'In het begin der jaren '60 werd het geleidelijk duidelijk dat de proeven met atoombommen (alleen al USA=928 stuks! - de anderen lieten 1149 ontploffen) de metingen kunnen beïnvloeden. Vrijgekomen nitrogeenoxides van de kernbomontploffing klimmen zo hoog in de atmosferische lagen dat ze tot op meer dan 30 kM hoogte die aantasten.
In 1961/62 dus juist voor het verdrag van stopzetting van bovengrondse kernproeven brachten de 4 supermogendheden meer dan 300 Megaton aan kernbommen tot ontploffing.
Nadien gingen Sovjet-geleerden de ballongevens opnieuw bestuderen en in 1979 kwamen ze tot een wat genuanceerdere conclusie. Volgens hun gegevens werd de
zonnewarmte in de lagere luchtlagen met 2,5 procent verminderd door de stikstofoxides van de kernbomontploffingen die alle zonnestraling bovenin de
hoge atmosfeer absorbeerden - met als gevolg dat de stratosfeer werd opgewarmd terwijl het aardoppervlak eronder juist koel bleef.

!!! Het staat er echt. Maar het vakboek deelt een flinke sneer uit...:

'Dit lijkt de aannemelijke verklaring voor de bitterkoude winter van 1962 tot ver in 1963 voor veel delen van het Noordelijk halfrond die de slechtste was in de gehele 20-ste eeuw!
Deze ontdekking was echt opzienbarend en gaf meteen de meteorologen ongelijk die beweerden dat er geen verband bestond tussen de kernbomproeven en het slechte weer op aarde. En ze kan misschien wel meteen gelden als de verklaring waarom de themperatuur laag wordt wanneer de zon weinig actief is - immers kosmische deeltjesstraling
en zonnedeeltjes bevorderen de vorming van stikstofoxides in de stratosfeer. Want wanneer stikstofoxides: de zonstraling tegenhoudt zoals de Sovjet-studie suggereert: dan wordt de aarde bij een geringe zonnevlekkenactiviteit koeler.'

Het staat er allemaal echt... in een vakboek!
Het onder de Wet op de Beroepenbescherming vallende vakboek gaat dan verder met 10-tallen andere hypotheses zoals vulkaanuitbarstingen, magneetvelden, planeetstanden,
luchtvervuiling en El-Nino.
En ziedaar! Er is zelfs een (verplicht) hoofdstuk aan CO2 ingeruimd... met het gepeperde commentaar van een professor die vulkanen als oorzaak ziet!
Er staan dus een aantal "sterk gekruide" uitspraken in zoals:
* '...verschillende theoriën worden naar voren geschoven maar er is 1 hoofdschuldige namelijk de zon' -
* '...en toch blijkt de stand van planeten invloed op ons weer te hebben' -
* '...op 50 kM hoogte heerst een hetere themperatuur dan in Nederland' -

Het zijn allemaal uitspraken die typisch zijn voor allerbeste professoren en daaraan herken je echte vakboeken zonder idiote oerknallen erin. Dit vakboek dat als bijvak 'weerkunde' wegens de Wet op de Beroepenbescherming tot jouw verplichte 'vakliteratuur noopt, is daarom ook in het nederlands te koop:
'Het weer' uitg. De Lantaarn. ISBN.90.7048.502.8.
Vraagje. Zou het daarom dus komen dat onbeschermde meteorologen die kapiteins met hun weerboeken (en waarbij binnen seconden al doden kunnen vallen) dáárom
dus betitelen als: "amateurs"?
| #132272 | 05-04-2011 20:34 | ffloor
Het meest gevaarlijkste onweer in NEDERLAND ooit
Nee dat was dus niet vanaf de jaren '80 als "opwarming der aarde" maar vlak na alweer een flink aantal atoomproeven, deze keer op Nova Zembla die het stof over Nederland blies.
In de juli-nacht van 4 juli 1952 trok een verschrikkelijk onweer over Nederland dat alles en iedereen afslachtte die zich buiten waagde. Er viel slechts 1 dode bij, maar wel 97 koeien, 6 paarden en 2 geiten waarbij 34 boerderijen, 12 hooibergen, 20 schuren, 5 woonhuizen en zelfs 1 fabriek in vlammen opgingen.
Ook de bij mijn eigen ouderlijke boerderij, half in de sloot staande roodblad sierboom werd zo zwaar getroffen dat hij gerooid moest worden maar de boerderij werd dus wel gered dankzij deze, nog prima werkende "bliksemafleider".
Mijn ouders waren nog zo hevig geschrokken dat ze van schrik zelfs vergaten me uit mijn bedje te halen en mijn moeder dorst van angst het woonhuis niet meer in.

En dat 1963 dus een echte 'Nucleair Cooling' was blijkt niet alleen uit de 2 Elfstedentochten achterelkaar. Ziehier advertenties uit Nieuwsblad v/h Noorden:

Toertocht per schaats over het IJsselmeer.
Op zaterdag 2 maart. Start te Workum vanaf 9 uur.
Keuze uit: Workum - Medemblik vv. 65kM.
Workum - Medemblik - Enkhuizen - Workum 100kM.
---
Grote schaatswedstrijd over het IJsselmeer 170kM
Start om 7 uur te Medemblik. Toer en wedstrijd op de beste banen van het hele IJsselmeer.
---
Grote autorally langs door de Rijkspolitie te water goedgekeurde banen op het IJsselmeer op zondag 3 maart a.s. Startplaatsen: Workum, Medemblik, enkhuizen en Hoorn, vanaf 10 uur 's morgens.
| #132273 | 05-04-2011 20:42 | Paul2
'In het begin der jaren '60 werd het geleidelijk duidelijk dat de proeven met atoombommen (alleen al USA=928 stuks! - de anderen lieten 1149 ontploffen)

Het zijn er zelfs nog meer .
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernproef
Relativeert weer enigszins de invloed op het milieu van die ene lekkende Japanse centrale.
| #132274 | 05-04-2011 20:54 | ffloor
Dat klopt Paul2, dat tussen haakjes zijn inkomplete gegevens uit mijn eigen opslag en staat niet in het vakboek, eigenlijk had ik dit in cursief moeten plaatsen maar hoe doe je dat?
Ik dacht iets met pijltje c en dan /c of zoiets maar dat weet ik niet zo, het moet er wel zijn in deze editor dus je hebt gelijk.
Maar om op atoom/bliksem terug te komen: hiervoor verwijs ik naar een aantal te bizarre weerfenomenen boven Japan, kort na het vallen van de beide atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki waarbij de hulpverlening nog letterlijk was weggespoeld cq waren 'weggebliksemd' - ik denk hierin zelfs bewijs te zien dat Katrina een militair speeltje is geweest om een piepklein onbetekenend hurricaantje wat op te oefenen en daardoor wat ongedachte "bijwerkingen" had gekregen zoals staande vlambogen die kwispelend de aarde afkwispelden.
Katrina bestond immers uit 25 stuks zeer boze onweders.
| #132343 | 06-04-2011 19:27 | ffloor
Misschien dat @Hans meeleest maar ik heb iets voor hem!
Het PCM april maakt pag.76 melding van een nieuw verzekeringsprogramma om natuurrampen reailtime mee in de gaten te houden. Het programma Earth Alert is gratis, gemaakt in zijn vrije tijd door slechts 1 verzekeringsman en is wel zó goed dat zelfs ondeskundigen alle officiële waarschuwingen gewoon kunnen meelezen.
PCM beoordeelt deze gratis software met cijfer 9 en dat doet het blad echt maar heel zeldzaam!
http://www.earthalerts.manyjourneys.com
en je kunt zelfs je eigen catastrophes ook nog invoeren want het ding is superprofessioneel en zéér uitgebreid. Heeft ook 64bit aan boord als je processor dit aankan.

Iets eenvoudigers, om razendsnel actuele gegevens van aan de gang zijnde natuurrampen binnen te halen heeft de verzekeringsman ook nog een Google-Earth applicatie gemaakt die je eenvoudig met je eigen browser kunt benaderen, dit ding staat op:
http://www.earthalerts.manyjourneys.com/web
(NET Framework 3.5 benodigd, gaat automatisch)
maar heeft niet de uitgebreide functiemogeijkheden als het Windowsprogramma in de 1e zoekregel. Dit ding zou misschien wel iets voor @Patman kunnen zijn want historische overzichten van betreffend vulkaan/weerramp staan er met icoontjes al meteen erbij. Met vr.groet FF.
aanmelden / inloggen