Door Mr. Q, Op vri 18 jun 2010 00:08, 17 reacties, citaat / intro / linkdump

Vijgenwespen en vijgenbomen zijn al 34 miljoen jaar een team

Evolutie is een continu ontwikkelend proces, maar niet bij de vijgenwesp. Volgens nieuw onderzoek is dit kleine insect in tientallen miljoenen jaren niet veranderd. Sterker nog, hij werkt al even lang ongewijzigd samen met de vijgenboom om elkaars soorten in stand te houden.

De vijgenwesp is een opmerkelijk insect. De 1,5 millimeter lange wespjes hebben een specifieke lichaamsvorm waarmee ze vijgen binnen kunnen kruipen om actief de bloemetjes binnenin de vijg te bevruchten. Bijzonder is dat ze daarvoor op eigen houtje stuifmeel verzamelen, dat ze meenemen in speciale zakjes onderaan hun lichaam, en vervolgens naar de plaats van bestemming...
Annotaties:
| #106535 | 18-06-2010 00:39 | P.uncia
Leuk, dit bewijst weer eens dat de mens als soort een mislukking en een (kanker)gezwel voor moedertje Aarde is.

En dan noemt de mens zich de kroon op de schepping, yeah dikke neus, als je het zooitje ongeregeld ziet dat hier in de zomer op het strand zijn stuitende lelijkheid etaleerd schaam je je eigenlijk mens te wezen.

En wat erger is, ze fokken maar aan als konijnen en overspoelen de wereld met hun lelijke wanproducten.
P.uncia's avatar
| #106560 | 18-06-2010 11:36 | DOS.
Evolutie is een broodje aap verhaal, niet alleen deze dieren zijn niet veranderd

fossils have discredited evolution

Hier zijn meer van zijn video's maar er zit ook desinformatie bij m.b.t. interpretatie, dus altijd na blijven denken.
DOS.'s avatar
| #106622 | 18-06-2010 18:43 | Axeman
Evolutie is een broodje aap verhaal,...

Een aap is een broodje evolutie verhaal.
| #106625 | 18-06-2010 19:50 | DOS.
Die´s cool...
DOS.'s avatar
| #106629 | 18-06-2010 21:08 | Antares
@De Oude Stempel

Het is wel jammer dat die video er een religieuze verklaring doorheen gooit. Er wordt b.v. vertelt dat alle schepsels op één moment zijn ontstaan. Het scheppinsgsverhaal duidt denk ik eerder op een principe dan op een gebeurtenis.

Hoewel ik niets zie in 'intelligent design' is dit ook wel een interessante video over een organisme dat niet als gevolg van natuurlijke sleectie kan zijn ontstaan: http://www.youtube.com/watch?v=og-ll0SZXNk
Antares's avatar
| #106637 | 18-06-2010 22:12 | Axeman
Hoewel ik niets zie in 'intelligent design' is dit ook wel een interessante video over een organisme dat niet als gevolg van natuurlijke sleectie kan zijn ontstaan: http://www.youtube.com/watch?v=og-ll0SZXNk

Da's zo'n typisch gevalletje van laten we eens een voorbeeld zoeken van een complex iets dat we kunnen versimplificeren tot iets wat Jan Modaal kan vatten om dan in die beperkte gedachtengang te kunnen aantonen dat wat we zien eigenlijk onmogelijk is om dan mits enkele drogredeneringen met pseudowetenschappelijk klinkende namen zoals 'irreduceble complexity' te bewijzen dat, de veel complexere werkelijkheid negerend, wat reeds aangetoond is, nl. evolutie, eigenlijk fout is.

Ik snap het niet, dus het bestaat niet, wat een arrogantie!
| #106638 | 18-06-2010 22:27 | Antares
Ik snap het niet, dus het bestaat niet


De westerse fixatie op oorzakelijke verbanden kan tot hetzelfde leiden, en doet dit nmm ook vaak.
Antares's avatar
| #106663 | 19-06-2010 09:23 | DOS.
Ik snap het niet, dus het bestaat niet, wat een arrogantie!


Vreemde gedachtengang. Toegeven dat je iets niet snapt en dan je meerdere erkennen noemt men nederigheid (Intelligent Design). Iets niet snappen en zeggen dat je het snapt is extreme arrogantie en zelfbedrog.

Patman heeft ooit een mooi artikel geschreven op Zap.

Men hoeft niet 1 religie als de ware te beschouwen, maar om Intelligent Design kun je niet heen, tenzij je oogkleppen op hebt, zoals vele evolutie extremisten.

De meeste mensen vinden het echter stukken relaxter om de evolutietheorie direct als bewezen te beschouwen omdat dat ze beter uitkomt. Ik begrijp dat dit kopzorgen scheelt, maar er zit toch echt meer achter.
DOS.'s avatar
| #106665 | 19-06-2010 10:22 | Axeman

Patman heeft ooit een mooi artikel geschreven op Zap.

Men hoeft niet 1 religie als de ware te beschouwen, maar om Intelligent Design kun je niet heen, tenzij je oogkleppen op hebt, zoals vele evolutie extremisten.

Wel, als je wilt, lees je men reacties maar eens na in dat artikel, ik heb mijn standpunt daar wel vrij duidelijk gemaakt.

Evolutie leid simpelweg tot intelligent design. Voor een deus ex machina is geen plaats in mijn wereldbeeld of geloofsovertuiging zo je het wilt.

De meeste mensen vinden het echter stukken relaxter om de evolutietheorie direct als bewezen te beschouwen omdat dat ze beter uitkomt. Ik begrijp dat dit kopzorgen scheelt, maar er zit toch echt meer achter.

Evolutie is reeds op veel manieren aangetoond en er zijn inderdaad fenomenen die moeilijk (maar daarom niet bewezen onmogelijk) daarmee te verklaren zijn. Als je consequent en overtuigend wil zijn, moet je de reeds aangetoonde zaken ook kunnen weerleggen.
| #106669 | 19-06-2010 13:57 | jruijs
Axeman: ... 'irreduceble complexity' te bewijzen dat, de veel complexere werkelijkheid negerend, wat reeds aangetoond is, nl. evolutie, eigenlijk fout is"

De oorspronkelijke evolutie ging over macro-organismen en is (door velen automatisch) geextrapoleerd naar de micro-wereld. Echter de micro-wereld is veel gequantiseerder, daarbij is het onzinnig om te spreken over (verwaarloosbare) kleine aanpassingen, m.a.w. m.i. is daar de normale evolutie-theorie helemaal niet van toepassing, tenzij iemand bewijst dat dat wel zo is, maar dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Ik ben zelfs van mening dat de micro-evolutie/revolutie (de evolutie t/m de eukaryoten), vele malen complexer en belangrijker was dan de normale evolutie waar Darwin op doelde.


Het is trouwens ook heel eenvoudig om aan te tonen dat de evolutie van Darwin op geen enkele wijze te extrapoleren is naar de micro-wereld, alleen al om het feit dat datgene wat Darwin aanschouwde en als kleine veranderingen zag en waar zijn theorie op gebaseerd is, te herleiden zijn tot DNA-aanpassingen van bepaalde genen. De echte (micro-)evolutie waar ik het over heb is waarbij het hele proces van eiwit-synthese en DNA-reproductie geevolueerd wordt en dat is m.i. toch een heel ander vakgebied dan de wereld waar Darwin het over had. En ook de ontwikkeling van de flagellum ligt op dit gebied ... en dus van mening zijn dat de Darwiniaanse evolutie daar niet van toepassing is, is m.i. zeer valide.

Intelligent Design is dan natuurlijk weer een hele andere stap, waar ik het uiteraard niet over heb ...
| #106680 | 19-06-2010 19:29 | Axeman
Twee verschillende zienswijzen op de evolutie van het flagellum:
The evolution of the flagellum
Evolution of bacteria

Echter de micro-wereld is veel gequantiseerder, daarbij is het onzinnig om te spreken over (verwaarloosbare) kleine aanpassingen

In de microwereld hebben toevallige aanpassingen inderdaad een relatief groter effect. Dit heeft als gevolg dat een gunstige aanpassing ook een relatief groot voordeel kan opleveren (gunstige reproductie). Je moet ook in overweging nemen dat de aantallen waarin deze micro-organismen voorkomen gigantisch veel groter is, evenzo hun reproductiesnelheid.

De term evolutie is ook een begrip dat ondertussen ook een veel bredere lading dekt dan in de tijd van Darwin. Dus is het een beetje onzinnig om huidige inzichten te toetsen aan de formuleringen van toen.
| #106681 | 19-06-2010 19:58 | DOS.
Je zit er echt mee he Axeman ;)

Evolutieleer extremisten zijn steeds zo ver gegaan om bewijs te creeren om toch gelijk te krijgen

Helaas voor u spreekt het bewijsmateriaal voor zich...
DOS.'s avatar
| #106701 | 20-06-2010 11:44 | Axeman
och, ik lig er heus niet wakker van hoor Oude Stempel ;-)
Maar ik hou ook wel eens van een discussie... ;)

Hoewel evolutie een geleidelijk proces is, is het op een grotere tijdschaal eerder als sprongsgewijs te beschouwen. Een succesvolle en wijdverspreide soort is een stabiele soort en zal als geheel dus niet rap evolueren, maar laat wel veel fossielen na...
Doorgedreven evolutie gebeurt meestal in kleine geïsoleerde gebieden onder zware selectie druk en zullen dus ook veel minder fossielen nalaten, maar dergelijke inzichten wensen creationisten liever geen rekening mee te houden.
Dat de zeldzaamheid van overgangsfossielen fraude bevordert, is niet onbegrijpelijk, maar wel een spijtige zaak natuurlijk.

In een iets ruimere context beschouwd, kun je evolutie zien als de manier waarop de natuur streeft naar de maximale benutting de bouwstenen die er tot beschikking zijn. Waarom? Omdat er energie (de zon) er is en omdat de natuurkundige wetten dit toelaten...
Maar evolutie is geen doel op zich.

Je kunt hier ook het begrip entropie bij betrekken. Entropie is de toename van wanorde in de tijd en in de context (vereenvoudigd) als volgt te bezien: Als een aantal atomen onder bepaalde omstandigheden (energie...) x aantal verschillende combinaties kunnen aangaan, dan is de waarschijnlijkheid dat alle combinaties zich na verloop van tijd ergens voordoen quasi 100%. En als daardoor zichzelf reproducerende moleculen ontstaan, dan is de waarschijnlijkheid dat er zijn die zich reproduceren ook quasi 100%.

Leven is geen toeval, leven is een 'accident waiting to happen'.

Dezelfde discussie die we hier voeren is mijn inziens volledig hetzelfde als het NWO/emergentie verhaal dat reeds vele malen gevoerd op Zap en elders. Wordt de maatschappij opgebouwd en gestuurd tot in alle kleinste details vanuit de ongrijpbare NWO die zich boven de mensheid gesteld heeft waarbij we slechts radartjes zijn of groeit de maatschappij vanuit de interacties van de individuen waarbij ieder zich in een positie positioneert?

Je kunt terecht hameren op de praktische fouten in de zeer ruime 'Darwinistische' wetenschappen, maar daarbij worden via een grote boog meer fundamentele issues ontweken.
| #106708 | 20-06-2010 13:26 | saved

Leuk, dit bewijst weer eens dat de mens als soort een mislukking en een (kanker)gezwel voor moedertje Aarde is.
En dan noemt de mens zich de kroon op de schepping, yeah dikke neus, als je het zooitje ongeregeld ziet dat hier in de zomer op het strand zijn stuitende lelijkheid etaleerd schaam je je eigenlijk mens te wezen.
En wat erger is, ze fokken maar aan als konijnen en overspoelen de wereld met hun lelijke wanproducten.


Scherp inzicht weer puncia...
De hele schepping verkeert onder de vloek van de zonde. Het beste van deze wereld moet je daarom ook slechts zien als een voorproefje op de wereld die komen gaat.
En het slechte in deze wereld zal er dan niet meer zijn.
Dus het strand nog wel, maar de uitgezakte roodverbrande ijdelheid niet meer.
Adam en Eva hebben als enige de wereld meegemaakt zoals God die bedoeld heeft.
saved's avatar
| #106710 | 20-06-2010 13:46 | Antares
De hele schepping verkeert onder de vloek van de zonde.

Adam en Eva hebben als enige de wereld meegemaakt zoals God die bedoeld heeft.


Nou nou, wat is de mens toch zondig! Dat begrip is er waarschijnlijk pas later door de kerk aan vastgeplakt. :)

Het enige wat Adam en Eva hebben gedaan is dat ze hebben gegeten van de boom met de kennis over goed en kwaad. Als mens konden ze nu zelf beslissen wat goed was en kwaad, in tegenstelling tot dieren die geen andere keuze hebben dan hun instinct te volgen. Een zonde zou duiden op het overtreden van een wet, terwijl dit gaat om het ontstaan van de keuze en de vrije wil. Het duidt het moment aan waarop de mens een nieuwe bewustzijnsfase binnenging, met eigen verstand, precies zoals God (onder voorbehoud) het had bedoeld.

Men kan nog tegenwerpen dat deze 'vrije wil' en het 'verstand' leiden tot het slechte in de wereld maar dat is niet zo. De natuur is vol geweld en hoeft daar niet bij na te denken.
Antares's avatar
| #106713 | 20-06-2010 14:20 | Antares
@Axeman:

Wat ik mis in de evolutietheorie is het moment waarop de atomen en moleculen hebben geleid tot het ontstaan van kunst, liefde, spiritualiteit en idealisme. Een wetenschapper zal beweren dat de verklaring nog zal volgen maar dat is slechts een aanname, en geen feit.
Antares's avatar
| #106725 | 20-06-2010 18:10 | Axeman
@Antares

De som van het geheel vertoont een complex gedrag dat niet te herleiden is tot zijn samenstellende delen.

Met één voetballer kun je geen match spelen, met twee gaat dit wel, met 22 wordt het nog interessanter. Is een voetballer een elementair deeltje van voetbalmatch? Nee, want zet die spelers op een basketbalveld met andere regels en je hebt een basketmatch.
Eén hersencel heeft geen bewustzijn of intelligentie, een paar miljard van die dingen in combinatie met diverse zintuigen creëert een intelligent bewustzijn met diverse gewaarwordingen.
Zet 10 vredelievende mensen op een eiland met een schaarse voedselvoorraad, er zal gevochten worden.
...

Voor zaken zoals liefde, spiritualiteit etc. bestaat er geen elementair deeltje. Zulke dingen moet je zien als energie in beweging in relatie met de omgeving.

Het dichts dat men vanuit een wetenschappelijk standpunt dergelijke zaken kan aanschouwen is door de activiteit te meten in bepaalde regionen van de hersenen die dan vaag aan één of andere functie of gemoedstoestand kunne gelinkt worden.

Het feit dat zaken zoals liefde etc. geaprecieerd worden, is eigenlijk de directe verklaring waarom het bestaat. Hoe dat evolutionair en moleculair in zijn werk zit, is interessant voor de geïnteresseerden, maar eigenlijk naast de kwestie.
aanmelden / inloggen