Door ouwe knar, Op zat 19 dec 2009 14:48, 4 reacties,    

Vitamine D maakt meer kapot dan je lief is (II)Vitamine D wordt door big farma aangeboden als zijnde (alweer) DE wonderpil die alle problemen oplost. Aan de andere kant zou vitamine D de bron van alle kwaad zijn. In beide gevallen geldt: 'Follow the money'. Vitamine D is onderdeel van een complex systeem dat 'mens' heet, waarin alles met alles samenhangt. Het is daarom ook moeilijk te bewijzen dat schade wel eens (o.a.) aan onoordeelkundig gebruik van vitamine D zou kunnen liggen. Ook al omdat meestal de schade pas na jaren zichtbaar wordt.


De noodzaak van vitamine D

Vitamine D mag dan geen echte vitamine zijn, het heeft zoals alle (pre)hormonen uiteraard (ja, ja) een functie. Alleen is het verhaal iets ingewikkelder als big farma ons wil laten geloven. Ik zal de functie van 'vitamoon' D hier voor de overbodigheid kort onvolledig samenvatten, uitgebreide beschrijvingen zijn overal op internet te vinden.


FUNCTIE VAN 'VITAMOON' D SAMENGEVAT

  • Calcium fosfor stofwisseling

  • Immuunsysteem (remmen en ook stimulerend)

  • Insuline huishouding

  • Hart en bloedvaten

  • Voorkomen van kanker

  • Anti depressieVITAMINE A, K2 EN E, ZINK

De werking van vitamine D, A, en K2 is van elkaar afhankelijk. Vitamine D kon bijvoorbeeld de giftigheid van hoge doseringen vitamine A voorkomen. Vitamine D kan alleen samen met de vitamine A echt goed werken.

Als je te veel vitamine A binnen krijgt heb je een verhoogde kans op het breken van je heup. Vitamine A werkt tegenovergesteld ten opzichte van vitamine D.
Osteoblasten maken osteocalcine om bot te kunnen vormen. Osteocalcine moet echter wel eerst geactiveerd worden door vitamine K.
Vitamine E is betrokken bij retinoid X receptoren die ook te maken hebben met vitamine A en D.
Vitamine E tekort remt de omzetting van vitamine D voorlopers in de lever en de nieren naar calcidiol en calcetriol (actieve vitamine D).

Zink is ook nodig bij het goed functioneren van vitamine D.

DE SCHILDKLIER

De werking van de schildklier bepaalt hoe goed vitamine D werkt. Bij een te trage schildklier is de hoeveelheid calcidiol niet verhoogd, maar die van calcitriol! wel, met alle gevolgen van dien (zoals verkalking van de bloedvaten als het te lang duurt).
Het schildklierhormoon beïnvloedt ook de retinoid X receptoren en via die weg waarschijnlijk ook vitamine D. Als de schildklier weer normaal werkt, doet vitamine D meestal ook geen rare dingen meer. Dit is aangetoond voor kinderen en volwassenen. Bij het meten van calcidiol moet dus ALTIJD ook de activiteit van de schildklier gemeten worden!

* Calcium fosfor stofwisseling
- Anti osteoporose
Extra vitamine D (of samen met calcium) voorkwam geen botbreuken of gebroken heupen bij ouderen ouder dan 70 jaar.
Extra vitamine D had geen enkel nut bij gezonde
mensen
met voldoende vitamine D.
Meier leek 500 IE vitamine D per dag wel zinvol in de winter.
- Anti engelse ziekte
Engelse ziekte ligt voornamelijk aan te weinig fosfor, en ook wel, maar minder aan te weinig calcium, of aan een te snelle SCHILDKLIER. Dit heeft te maken met de onderlinge beïnvloeding van fosfor en calcium. Zo hadden speciale laboratorium muizen die geboren waren zonder VDR receptor (vitamine D receptor) baat bij extra fosfaat. En calcium zonder extra vit D hielp prima bij Nigeriaanse kinderen en o Amerikaanse kinderen.

** Immuunsysteem
Vitamine D zou een immunomodulerend effect hebben. Dat wil zeggen, soms wordt het afweersysteem, het immuunsysteem geremd en soms gestimuleerd.

Alhoewel ook botweg gesteld wordt (2009) dat actief vitamine D het immuunsysteem remt stelt
Bikle DD. (ook in 2009):
"1,25(OH)(2)D(3) suppresses most elements of the adaptive immune system while inducing most elements of the innate immune system"

Dat wil zeggen dat actief vitamine D, autoimmuun ziektes onderdrukt en helpt bij het accepteren van transplantaten en tegelijkertijd de eerste lijns verdediging, (het aangeboren immuunsysteem ('innate immune system) stimuleert'. Hierbij worden ontstekingsreacties opgeroepen, waar stoffen zoals histamine bij betrokken zijn maar ook cathelicidine.
Cutolo hoopt van dit mechanisme gebruik te kunnen maken bij het verlichten reumatoïde artritis.

Met de immuunonderdrukkende mogelijkheden van vitamine D zijn de heren en dames driftig aan het knutselen gegaan.
Afgeleiden van actief vitamine D zoals ZK203278, Paricalcitol (19-nor-1,25/OH(2)/D(2)), calcipotriol tegen weefsel afstoting, tegen ontstekingsreacties, tegen psoriasis zijn onder andere de resultaten.
Kunstmatige steroïden en sterolen waren zo wie zo al in, dus dit was kaasie.

Duidelijk is wat actief vitamine D doet met autoimmuunziektes, maar wat doet het nu in combinatie met vaccinaties? Vaccinaties zouden het humorale deel (dat naast het cellulaire deel, onderdeel is van het verworven immuunsysteem ('adaptive immune system') stimuleren.
Bij astma (en andere allergieën en chronische auto-immuun ziekten) is de afweer te veel verschoven naar dit humorale deel.
Vitamine D zou hier het leven een stuk aangenamer kunnen maken. Het zegt helaas niet per definitie iets over de genezende kwaliteiten van vitamine D.

MARSHALL

Stelt de calcitriol receptor = de vitamin D receptor (VDR) = NR1I1 (nuclear receptor subfamily 1, group I, member 1) centraal in het functioneren van het immuunsysteem. Indeed.
Maar de VDR blijkt ook buiten de celkern aanwezig te zijn.

Marshall stelt dat calcidiol het immunsysteem remt. Ik heb daar niets van kunnen terugvinden in Pubmed. Calcetriol zou het immuunsysteem stimuleren, hetgeen klopt met betrekking tot het 'innate immune system'.
Een ander centraal begrip in de theorie van Marshall is Th1. Th1 heeft te maken met gamma interferon ('interferongamma'), een cytokine (ontstekingsstof).

Marshall strooit kwistig met CYP27A1, CYP2R1, CYP27A1, CYP27B1, in lezingen die ook bedoeld zijn voor leken. Misschien waren zijn theorieën toegankelijker geweest als hij minder afkortingen had gebruikt zoals vitamine D3 25 hydroxylase in plaats van 'CYP27A1'.
In het Marshall protocol wordt koffie afgeraden omdat de chlorogeen zuur ('chlorogenic acid') erin de VDR receptor zou blokkeren. Chlorogeen zuur doet heel veel maar de VDR blokkeren, neu niet gevonden. Genisteïne uit soja en carnosine ('carnosic acid') zouden ook de VDR blokkeren. Volgens Rao Rayalam en Danilenko klopt dat niet helemaal.

Verder maakt Marshall gebruik van Benicar (een bloeddrukverlager). Aangezien vitamine D ook de bloeddruk (mede) regelt, kan ik me voorstellen, dat je het hele regelsysteem dat te maken heeft met vitamine D zou kunnen beïnvloeden met een bloeddrukverlager. Maar laaggedoseerde en kortdurend antibiotica toedienen, wat ook een van de pijlers van het Marshall protcol is, werkt naar mijn idee resistentie in de hand.
Marshall maakt gebruik van antibiotica om l-form bacteria te bestrijden, die ook de vitamine D receptor zouden blokkeren. L-vormen ontstaan uit bacteriën met een normale celwand onder invloed van bijvoorbeeld, pesten met een antibioticum dat de celwand aanvalt.

*** Voorkomen van kanker

Kanker wordt steeds meer gezien als iets waar ook virusen, bacteria and parasiten bij betrokken zijn. Vitamine D onderdrukt (delen) van het immuunsysteem. In dat licht, vind ik het vreemd dat vitamine D kanker zou kunnen genezen. Vitamine D wordt vaak bij niet-toxische tumortherapie voorgeschreven. Ik geloof daar niet in.


Giftigheid vitamine D

De vitamine D vergiftigingsverschijnselen van mensen zijn na te lezen in de Wikipedia. Maar ook huisdieren zoals reptielen en vogels kunnen natuurlijk vergiftigd worden door een foutje bij de voeding. Misschien een reden om eens katten en honden voer grondig te inspecteren (*grom*).
Chris Masterjohn stelt dat vitamine A, K en E minstens een even grote rol spelen bij de giftigheid van vitamine D. Wat natuurlijk en heel nieuw perspectief biedt. Vitamine K speelt een rol bij het activeren van MGP (matrix Gla protein), dat de zachte weefsels moeten beschermen tegen verkalking.

CONTRA-INDICATIES

Vitamine D ligt extra gevoelig bij, uiteraard, nier en leveraandoeningen en een versnelde werking van de (bij)schildklier (calcium). Maar ook bij sarcoïdose. Sarcoïdose gaat vaak gepaard met een verhoogde productie van calcetriol buiten de nieren om.

Ook een te trage schildklier is gevaarlijk door de verhoogde hoeveelheid calcitriol.


Meten is weten?

Het logische antwoord op mogelijke vitamine D tekort/ te veel vitamine D is uiteraard meten.
Dat lijkt simpel maar is het, in tegenstelling tot wat overal beweerd wordt, niet.

Na twee weken is er nog maar de helft van de hoeveelheid ingenomen vitamine D3 in het bloed terug te vinden. De vitamine D3 die de lever niet heeft kunnen omzetten, is opgeslagen in het vetweefsel. Hoe meer vetweefsel er is, hoe meer er opgeslagen kan worden. Dus ook de vitamine D3, uit de geslikte vitamine D3 pilletjes. De in het bloed gemeten calcediol kan daarom nóóit een maat zijn voor de algemene vitamine D status!!!

Wil je echt een idee hebben, dan zou je ook calcetriol, de actieve vorm van vitamine D moeten meten. Die sluiten in ieder geval een slecht werkende lever (medicijnen), en/of nier (kwik, cadmium) en/of een anders verstoorde (versnelde kan ook nog) vitamine D stofwisseling uit. Zoals bij een te trage schildklier of bij sarcoïdose.

Door het in grote hoeveelheden naar binnen sluizen van vitamine D3 via een andere weg dan licht worden alle terugkoppelingsmechanismen onder druk gezet. Met iedereen gedrogeerd door vitamine D, lijkt het mij moeilijk de basale waarde te weten. Het gemiddelde is immers kunstmatig fors omhoog gegaan.

Studies gebaseerd op niet goed te interpreteren meetresultaten kunnen nooit juiste conclusies opleveren.


Vitamine D en medicijnen

Omdat vitamine D een bijzonder krachtig en noodzakelijk (pre)hormoon is en medicijnen bedoeld zijn om ook flink te keer te gaan, is het volkomen logisch dat die elkaar bijten.
LEES OOK
deel 1 (big farma, chemie)
LEES VERDER in
deel 3 (medicijnen, zware metalen)
Annotaties:
| #85855 | 19-12-2009 16:41 | BigPic
Marshall stelt dat calcidiol het immunsysteem remt. Ik heb daar niets van kunnen terugvinden in Pubmed.


Alle D-metabolieten hebben dat effect indien verhoogd.

Vitamin D3 and its metabolites have long been found to exert immunosuppressive effects both in vivo and in vitro.

Verder maakt Marshall gebruik van Benicar (een bloeddrukverlager). Aangezien vitamine D ook de bloeddruk (mede) regelt, kan ik me voorstellen, dat je het hele regelsysteem dat te maken heeft met vitamine D zou kunnen beïnvloeden met een bloeddrukverlager.


Leg dat eens uit dan.

Maar laaggedoseerde en kortdurend antibiotica toedienen, wat ook een van de pijlers van het Marshall protcol is, werkt naar mijn idee resistentie in de hand.


Onderbouwing...?
BigPic's avatar
| #85860 | 19-12-2009 17:04 | ouwe knar
@BigPic
Ug, nog meer huiswerk, maar komt er aan.
ouwe knar's avatar
| #86215 | 22-12-2009 17:14 | ouwe knar
@BigPic
Alle D-metabolieten hebben dat effect indien verhoogd.

Met mijn opmerking bedoelde ik dat ik niets specifieks heb kunnen vinden over calcidiol in het bijzonder. Alle metabolieten is te algemeen. Calcitriol is ook een van die metabolieten, met volgens Marshall juist een stimulerende werking. En ik heb begrepen dat volgens Marshall het verhoogde calcitriol op den duur een probleem werd door overstimulatie van het Th1 pad.
ouwe knar's avatar
| #86235 | 22-12-2009 21:46 | BigPic
Goeie opmerking.

Calcitriol (1,25-D) is inderdaad de enige van de D-metabolieten die de VDR kan activeren. Maar dat gaat mis als het moet concurreren met de hoge spiegels van bijvoorbeeld cacidiol (25-D), dat blokkeert dan juist de VDR. Of met de eiwitten van CWD-bacteriën (zoals capnine).

In dat geval zal de spiegel van 1,25-D ook hoger moeten worden voor activatie. Echter, bij die steeds hogere concentraties bindt calcitriol ook aan andere receptoren en ontwricht daarmee het systeem. Zo bindt het bijvoorbeeld aan de Pregnane X-receptor. De PXR bezetten werkt ook immusuppressief.

Zie dit paper na "Now it gets more complicated".. :-)
BigPic's avatar
aanmelden / inloggen