Door community (initieel herman4394), Op vri 18 mei 2018 11:06, 1 reacties, nieuws

VN: Mensenrechten schendingen in Gaza.

Bijzondere zitting van de VN Mensenrechtenraad op 18 Mei in Geneve over de verslechterende mensenrechtensituatie in de Bezette Palestijnse Gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem.

Verschrikkelijke recente gebeurtenissen in Gaza hebben deze Raad in een speciale zitting bij elkaar geroepen. Sinds de protesten zijn begonnen op 30 maart zijn 87 Palestijnen gedood door de Israëlische veiligheidstroepen in het kader van de demonstraties, waaronder 12 kinderen; 29 anderen, waaronder drie kinderen, werden in andere omstandigheden gedood. En meer dan 12.000 mensen raakten gewond, meer dan 3500 van hen door scherpe munitie.

Het geweld bereikte een piek op maandag 14 mei, toen 43 demonstranten werden gedood door Israëlische troepen - en het aantal blijft helaas stijgen, aangezien enkele van de 1360 betogers gewond raakten met scherpe munitie nu bezwijken door hun wonden. Deze mensen, van wie er velen volledig ongewapend waren, werden in de rug, in de borst, in het hoofd en ledematen met scherpe munitie beschoten, maar ook met rubber beklede stalen kogels en traangas granaten. De Israëlische strijdkrachten hebben ook nog eens 17 Palestijnen gedood buiten de context van de vijf demonstratie plekken. Bij elkaar is dit getal van 60 het hoogste dodental in Gaza sinds de vijandelijkheden in 2014.

Dit was niet "een PR-overwinning voor Hamas", zoals de woorden waren van een hoge Israëlische militaire woordvoerder; het was een tragedie voor duizenden gezinnen. De Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, heeft de betogers ook beschreven als "betaald door Hamas" en dat de Israëlische veiligheidsdiensten "het aantal slachtoffers zo laag mogeelijk probeert te houden". Maar er is weinig bewijs van enige poging om het aantal slachtoffers op maandag zo laag mogelijk te houden. Hoewel sommige demonstranten Molotov-cocktails gooiden, kattapulten gebruikten om stenen te gooien, brandende vliegers in Israël vlogen en draadknippers probeerden te gebruiken tegen de twee hekken tussen Gaza en Israël, vormen deze acties op zichzelf niet de onmiddellijke dreiging tot een dodelijke verwonding die het gebruik van dodelijke kracht zou kunnen rechtvaardigen.

Het schril contrast tussen de slachtoffers aan beide zijden lijkt ook op een geheel onevenredige reactie: maandag, aan de kant van Israël, zou een soldaat naar verluidt licht gewond zijn geraakt door een steen. Moorden ten gevolge van het onwettig gebruik van geweld door een bezettingsmacht kunnen ook "opzettelijke moorden" zijn - een ernstige schending van de Vierde Geneefse Conventie.

Palestijnen hebben precies dezelfde mensenrechten als de Israëli's. Ze hebben dezelfde rechten om veilig thuis te wonen, in vrijheid, met adequate en essentiële diensten en kansen. En van deze essentiële basis van rechten waar ieder mens recht op heeft, zijn ze systematisch beroofd.

Alle 1,9 miljoen mensen die in Gaza wonen, zijn opgesloten achter hekken wat geleid heeft tot steeds meer beperkingen en grotere armoede. Na 11 jaar blokkade door Israël hebben ze weinig hoop op werk, hun infrastructuur is aan het afbrokkelen, door o.a. een elektriciteitscrisis, ontoereikende gezondheidszorg en een rottend rioleringssysteem welke een bedreiging voor de gezondheid vormt. Ze worden gedwongen om vanuit Israël om welke reden dan ook uitreis-vergunningen te verkrijgen, ook voor gespecialiseerde gezondheidszorg. Veel van die vergunningen worden geweigerd of uitgesteld - inclusief vergunningen voor de meerderheid van de demonstranten die deze week zijn neergeschoten door Israëlische veiligheidstroepen.

Israël, als bezettende macht onder internationaal recht, is verplicht om de bevolking van Gaza te beschermen en hun welzijn te verzekeren. Maar ze zijn, in essentie, gekooid in een toxische en giftige sloppenwijk sinds hun geboorte tot de dood; beroofd van enige waardigheid; ontmenselijkt door de Israëlische autoriteiten. Momenteel lijkt het erop dat ambtenaren zelfs niet van mening zijn dat deze mannen en vrouwen het recht hebben, en ook alle reden, om te protesteren.

Meneer de voorzitter,

Niemand is veiliger geworden sinds de gruwelijke gebeurtenissen van de afgelopen week.

De mensenrechtensituatie in het bezette Palestijnse gebied blijft verslechteren. Het bouwen van nederzettingen wordt voortgezet en het geweld van kolonisten is dit jaar opnieuw gestegen. Sloop van privé-eigendom wordt voortgezet, inclusief punitieve sloopacties, die een deplorabele vorm van collectieve straf vormen. De kleine bedoeïenengemeenschap Khan al Ahmar, net ten oosten van Jeruzalem, loopt een groot risico op een gedwongen verhuizing. Deze week werden de dorpen Beita en Nabi Saleh onderworpen aan sluitingen en bewegingsbeperkingen na botsingen met de Israëlische strijdkrachten. Israël blijft ook grote aantallen Palestijnen, inclusief kinderen (NB Ahad Tamimi H.) gevangen houden, hoewel volgens internationaal recht de detentie van een kind een laatste redmiddel moet zijn. Ik betreur ook het wijdverspreide en principiële gebruik van detentie zonder proces - beschreven als "administratieve detentie" - en schendingen van fundamentele garanties voor een eerlijk proces. En een gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor vermeende buitengerechtelijke executies en andere schendingen, zoals eerder gemeld door de secretaris-generaal en mijn bureau. Dit ondermijnt het vertrouwen in Israëlische gerechtigheid.

Ik onderschrijf daarom de oproepen van vele staten en waarnemers voor een onderzoek dat internationaal, onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, in de hoop dat waarheid over deze zaken tot gerechtigheid zal leiden.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen moeten uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden. In deze context, evenals in alle conflicten waar straffeloosheid wijdverspreid is, stroomt excessief geweld - zowel gruwelijk als crimineel - gemakkelijk uit de loop van een geweer, tenzij het eindigt met een vredesregeling; Dan wordt het normaal, het bezet misschien vernietigend, maar ook iets cruciaal in de bezetter. Wat word je als je schiet om iemand te doden die ongewapend is en geen onmiddellijke bedreiging voor je is? Je bent niet dapper, ook geen held. Je bent iemand geworden die heel anders is.

En dan is er de angst en haat - die vreselijke tweeling, vruchtbaar in de productie van geweld en menselijk leed, nu transformerend in een psychose, aan beide kanten, strakker gespannen en meer bijtende. En met welk doel? Dus we zullen allemaal worden vernietigd?

De bezetting moet eindigen, zodat het volk van Palestina kan worden bevrijd en het volk van Israël ervan kan worden bevrijd. Beëindig de bezetting en het geweld en de onveiligheid verdwijnen grotendeels.

Ik dring er bij Israël op aan om te handelen in overeenstemming met zijn internationale verplichtingen. Het recht van de Palestijnen op leven, hun recht op veiligheid van de persoon en de rechten op vrijheid van vergadering en meningsuiting moeten worden gerespecteerd en beschermd. Het recht op gezondheid van alle personen moet worden gerespecteerd en beschermd, ongeacht de context waarin zij mogelijk gewond zijn geraakt. De regels voor betrokkenheid van de Israëlische veiligheidstroepen moeten in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen van Israël.

Ik dring erop aan deze te publiceren. Kinderen mogen nooit het doelwit van geweld zijn en mogen niet het risico lopen te worden blootgesteld aan geweld of worden aangemoedigd om deel te nemen aan geweld. Ik wil nogmaals alle betrokkenen erop wijzen dat dodelijk geweld alleen mag worden gebruikt in geval van extreme noodzaak, als laatste redmiddel, als reactie op een onmiddellijke dreiging van de dood of het risico van ernstige verwonding.

Dank u, mijnheer de Voorzitter.

Verklaring van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein.

Meneer de voorzitter,
18 mei 2018
Vertaald dmv google translate met enkele stijl wijzigingen.


Annotaties:
| #263477 | 18-05-2018 14:52 | Nico de Geit
Gaza is een ramp: overbevolking en zwakbegaafdheid.
Nico de Geit's avatar
aanmelden / inloggen