Door ragna, Op zat 2 aug 2008 09:33, 4 reacties,    

Voedselhulp: De dodelijke hulp.

Henry Kissinger houd niet van mensen. Hij schreef in de jaren 70 een soort handleiding voor het reduceren van de wereldbevolking: “National Security Study Memorandum 200".
Dit, omdat een expanderende wereldbevolking niet in het "nationale belang van de USA" zou zijn. Nu zijn er wel meer mensen die wat opschrijven, maar het geschrift van Henry Kissinger werd verrassend genoeg als regeringbeleid geaccepteerd.

Ondanks dat het beleid op grond van het rapport van Kissinger als regeringsbeileid aangenomen werd, hoorde je er daarna maar weinig van. Het is ook een relatief moeizaam en gevoelig onderwerp. Er zijn echter genoeg aanwijzingen om te veronderstellen dat zijn rapport tot op de dag van vandaag nog springlevend is.

Kissinger kreeg ooit de nobelprijs voor de vrede. Dit is eigenaardig voor een man die met zijn denktank bedacht dat het manipuleren van voedsel, en het creren van ziekten en plagen een doeltreffend middel in zijn strijd tegen overpopulatie zou zijn. Verder zou geboortecontrole ook een bruikbaar instrument zijn. Als je bedenkt dat ook iemand als Al Gore de nobelprijs voor de vrede gekregen heeft, lijkt me er niet meer voor nodig om zo'n prijs te weigeren, al was het alleen maar om niet in een rijtje met dergelijke personen genoemd te worden. De overpopulatie zou bestreden moeten worden, daar waar het het makkelijks was. De derde wereld. Of, zoals het in het rapport genoemd wordt, de minder ontwikkelde landen.

Als je na gaat wat er vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw gebeurt is in de derde wereld, kun je er haast niet onderuit dat zijn ideeen opvolging hebben gekregen. Het hoofdingredient van de palnnen is voedseltekort. Voedseltekort heeft verstrekkende gevolgen. Voedseltekort heeft tot gevolg dat het immuunsysteem van de mens zwakker wordt, en hij daardoor vatbaarder wordt voor allerlei ziekten. Ziekten die door gebrekkige hygiene en tropische warmte toch al prominent aanwezig waren. Denk dan aan malaria, cholera, enz. Verder heeft voeseltekort nog een ander gevolg: onrust. Mensen die niet voldoende te eten hebben veranderen van vredelievende in aggressieve mensen. Gevolg oorlog, onlusten, migratie op grote schaal. Zodoende kan een kunstmatig tekort aan voedsel een heel scala aan automatismen aanzwengelen. Dit maakt het een enorm machtig, zichzelf versterkend wapen.

Denk bv. maar eens aan hetvolgende:

1. voedseltekort - zwak immuunsysteem - ziekte - langzame bevolkingsreductie
2. voedseltekort - onrust - migratie - sterke concentratie van mensen - meer voedseltekorten op die plekken - nog zwakker immuun systeem - massaziekten - epidimieen - snelle bevolkingsreductie

Voedsel is een zeer goed manipuleerbare erste levensbehoefte. Ontstaat een voedseltekort niet vanzelf, is het ten alle tijden mogelijk deze op vrij eenvoudige manieren te creeren. Manieren hiervoor zijn bijvoorbeeld:

1. ontwikkelingshulp in de vorm van voedsel

Dit zorgt ervoor dat de plaatselijke landbouw ontwricht wordt. Gratis voedsel vormt een concurent voor plaatselijk geteeld voedsel, waar de plaatselijke landbouw niet tegenop kan concureren. Gevolg: een uitstervende landbouw, en daarmee eigen voedselproductie. Op het moment dat de voedselhulp van buitenaf stopt, of verminderd ontstaat hier een nijpend voedseltekort dat lang aanhoud doordat de landbouwproductie in het land zelf plat ligt.

2. Oorlog zorgt ervoor dat mensen verjaagd worden van de pplek waar ze wonen en werken. Ook hiermee wordt de landbouwproductie ontregeld, en ontvouwt zich een zelfde situatie als onder punt 1.

Het lijkt erop alsof de snelle bevolkingsreductiemethoden iets aan populariteit ingeboet hebben. De snelle bevolkingsreductie heeft een nadeel. Er is oorlog of kunstmatige epidemieen voor nodig, die hebben allebei een menselijke oorzaken, welke met enig speurwerk vaak al dan niet gedeeltelijk achterhaald kunnen worden, en dus ook een veroorzaker aangewezen kan worden.

Een wat langzamere reductie is interessanter. Het heeft vele voordelen:

1. Men kan gaan wachten tot er hier of daar een tijdelijk voedseltekort ontstaat door bv klimatologische omstandigheden. Op het moment dat dit op een plek gebeurt die interessant is kun je die plek overspoelen met gratis voedsel, zodat in een klap de nog aanwezige landbouw failliet gaat. Hiermee creer je een chronisch voedseltekort.

2. Het overspoelen van deze plekken met voedsel is altijd goedkoop geweest. Via belastinggeld, maar ook tv acties, die als zijdelings effect hebben dat ze de gfemoedsrust van de in overvloed badende westerse mens wat gerust stelt, kun je anderen laten betalen om eigen waardeloze voedseloverschotten goed betaald weg te werken als voedselhulp.

3. Mensen blootgesteld aan langdurige voedseltekorten zijn vatbaarder voor ziekten waar je niet gelijk dood aan gaat. Behandelbare ziekten. Er waren al vele ziekten in bv Afrika die best behandelbaar zijn. Het is zelfs relatief goedkoop om ze te behandelen. En dat is precies waarom ze niet voldoende behandeld worden. Het levert de Farmacie niets op. Dus, bedacht men op een goed moment dat er een paraplu moest komen bovenop vele bestaande ziekten en verschijnselen. Het is nog het meest interessant om ziektes te hebben waar de medicijnen duur van zijn. En zie, die kwam er. Men noemde het HIV, en het zou Aids veroorzaken. Hiermee probeerde men duidelijk twee vliegen in een klap te vangen. HIV zou er voor moeten zorgen dat mensen zich minder voortplanten uit angst voor het oplopen van een besmettelijke ziekte, en het is behandelbaar met een extreem duur medicijn, dat er overigens al was voor dat de zogenaamde ziekte er was. Bovendien kun je de medicijenn ook weer laten betalen via tv-acties, hulpgeld enz. Dubbel lucratief.

Dat mensen in de derde wereld dood gaan aan "Aids", is het gevolg van een zwak immuunsysteem. Ze gaan dood aan ziektes waar ze altijd al dood aan gingen. Alleen heet de paraplu nu HIV/AIDS. De oorzaak ligt in het ontbreken van schoon water, hygiene en voedsel. Bewust, en volgens een uitgezette lijn, die zijn vervolg vind in een iets andere strategie: de WTO.

Voedselhulp en oorlog voeren is inmiddels duurder geworden, goede doelen acties veroorzaken een bepaalde actiemoeheid bij het westerse publiek, en dus wordt het minder interessant. Er moest iets nieuws komen. En dat komt er ook, de WTO. Voedselhulp geven aan "minder ontwikkelde landen" en ze er zelf voor laten betalen onder het mom van vrije wereldhandel. Meer van hetzelfde. Ook de WTO probeert op deze manier de landbouw van de derde wereld om zeep te helpen, zodat er geld blijvend geld aan armoede verdient kan worden.
Annotaties:
| #37077 | 02-08-2008 22:30 | jantjeuitnederland (ongeregistreerd) toon reactie
| #37081 | 03-08-2008 11:39 | valentine (ongeregistreerd) toon reactie
| #37098 | 03-08-2008 13:20 | Bron ontbreekt (ongeregistreerd) toon reactie
| #37103 | 03-08-2008 13:30 | kitkat
1 voedsel te kort-depopulatie-rijst vergiftigen met cadmium reactie: 65.000 kinderen sterven aan acuut nierfalen!!!! Land kenia.Dit werd in 2005 beslist.
kitkat's avatar
aanmelden / inloggen