Door community (initieel Best Well), Op zat 30 sep 2017 14:15, 0 reacties, nieuws

Volgend kabinet doet alsof het de belasting verlaagt

maar belasting op boodschappen en energie gaat omhoog


Oh zo geweldig nieuws! Er komt belastingverlaging aan! In de formatie is men het zo goed als eens over de belastingverlaging van de inkomsten en een versimpeling van de inkomstenbelasting. Daarbij doen de partijen alsof ze de werkenden eindelijk eens goed gaan belonen. Dat is natuurlijk niet zo.

We waren bijna positief verrast. Een overheid die de belastingen echt verlaagt in plaats van verhoogt. Een kabinet die alle inkomens tegemoet komt na de zware jaren afgelopen decennium. Men moet natuurlijk wel begrijpen dat dit kunstje van de belastingverlaging heel veel geld gaat kosten. Niet alleen voor de overheid, maar uiteindelijk ook voor u.

Overheden kunnen dit soort uitgaven, of eigenlijk beperktere inkomsten natuurlijk, op twee manieren betalen. Óf ze verlagen de uitgaven van de overheid, denk aan ontwikkelingssamenwerking, óf ze verhogen de belasting. Het kabinet wil natuurlijk dat laatste doen, anders zijn we het allemaal niet gewend van politici.

De BTW gaat omhoog en belasting op energie gaat omhoog. Zo proberen de partijen toch nog, zij het via een andere weg, het geld van u te krijgen. Het is een vestzak-broekzak verhaal. Niets meer en niets minder. Het is politieke retoriek van jewelste dat de partijen net doen alsof ze echt de belastingen gaan verlagen. Ze willen dat u meer gaat werken, omdat het lijkt alsof het ook echt iets oplevert. Daarmee krijgt de overheid nog meer belastinginkomsten. Er is niets meer aan dit verhaal dan dat
Annotaties:
aanmelden / inloggen