Door Patman, Op woe 19 maa 2008 23:49, 13 reacties, citaat / intro / linkdump

Vooraanstaand journalist noemt financiele crisis een gigantische fraude

Een vooraanstaand journalist heeft de financiele crisis een gigantische fraude genoemd, het resultaat van een opzettelijk en vooropgezet plan om te kunnen profiteren ten koste van de middenklasse.

De economieeredakteur van London Guardian, Larry Elliott, schreef een opzienbarend maar verhelderend artikel.

"Indeed, it is somewhat surprising that there is not already rioting in the streets, given the gigantic fraud perpetrated by the financial elite at the expense of ordinary Americans.

[...]

Business, of course, needs consumers to carry on spending in order to make money, so a way had to be found to persuade households to do their
...
Annotaties:
| #17022 | 20-03-2008 07:36 | democraatus
Men vindt wel een nieuwe Kenneth Lay om te slachtofferen. De andere 99% ontspringt de dans en gaat vrolijk een nieuw kunstje starten.

Slim en gemeen versus dom en onwetend. Het bestaat al duizenden jaren.
democraatus's avatar
| #17158 | 20-03-2008 18:39 | MB (ongeregistreerd) toon reactie
| #17172 | 20-03-2008 20:25 | Zurk
Wat is er mis met het bevroeden van complotactiviteit?
Zurk's avatar
| #17358 | 21-03-2008 22:50 | bz2 (ongeregistreerd) toon reactie
| #23318 | 04-05-2008 22:32 | sxeptix
De daadwerkelijke fraude is natuurlijk dat de bankjongens (en ook enkele meisjes) ons hebben doen geloven dat hun noeste arbeid daadwerkelijk welvaart toevoegde.
Men heeft de grote illusionist gespeeld en door geschuif met kredieten, derivaten en dergelijke jarenlang winsten voorgeschoteld die feitelijk alleen op papier bestaan, niet in het echte leven.

Nu komt de grote wisseltruc: de daadwerkelijke waardevolle zaken, zoals huizen, worden door de heren (en enkele dames dus) vrolijk geconfisceerd waardoor hun papieren winst omgezet gaat worden in daadwerkelijk kapitaal.

De zure sukkels zijn degenen die jarenlang krom gelegen hebben voor de hypotheek en nu met lege handen en een restschuld achterblijven.
sxeptix's avatar
| #52956 | 21-12-2008 08:31 | keuleniscool
De hoofd oorzaak van de financiele crisis is Bush .....
Middels leugens is Bush de oorlog in Irak begonnen .
Deze oorlog heeft ca 3.000 miljard gekost .
Dat is 3 miljoen keer een miljoen dollar .
Op criminele wijze over de balk gegooid .
Nu gaat Bush , met veel pathos ,middels 17 miljard dollar ,
de auto industrie trachten te redden .
Dit gaat wederom niet lukken .
Bush is een echte ramp .
| #52960 | 21-12-2008 09:19 | ragna
De hoofd oorzaak van de financiele crisis is Bush .....
Middels leugens is Bush de oorlog in Irak begonnen .
Deze oorlog heeft ca 3.000 miljard gekost .


Die oorlog is niet de oorzaak. Zonder die oorlog, en de massa geld die erin gebruikt word, zou de VS economisch allang, ook cijfermatig door de grond gezakt zijn. Die geldverslindende oorlog zorgt ervoor dat de economische groeicijfers al een aantal jaren hoger zijn dan zonder die oorlog, wat een zogenaamde economische groei met zich meebrengt. Zo'n groei waar, net als in nedereland, geen mens iets van merkt.
ragna's avatar
| #52961 | 21-12-2008 09:30 | Haras
Ik vind, als een bank omvalt of in de problemen komt omdat zij uit niks en schuld geld schept door een paar maal op een knopje te drukken, en als huizenkopers door het oplichtersbeleid van banken in de problemen komen, omdat er ineens een credietcrisis is, dat banken die hypotheken hebben verstrekt, dan niet het recht mogen hebben om mensen uit hun nog niet betaalde huizen te zetten.
Eerder zou men iederen di in de problemen komt zijn schuld kwijt moeten schelden.
Maar helaas zullen er parasieten als o.a. wapenfabrikanten zijn, die daarvan het meest kunnen profiteren.
Want die worden bij ons op de pof gefqabriceerd!

O.a bij Nederland BV, mag dit tuig dat al doen.
Langs omwegen krigen zij vele miljarden geheime steun.
Dan kunnen huidige oorlogen worden voortgezet.

Deze crisis, voorafgegaan door de aanslag in New York, die heus diende om zeer duistere en schadelijke financiele zaken te kunnen verbloemen, heeft het doel:
Het voorbereiden van EEN NIEUWE GROTE OORLOG.
Die geschapen crisis is de inleiding tot een wereldwijde onderdrukking.
Er is een smerig complot gesmeed tegen de mensen.
Tegen jou en mij.
De huidige Nederlandse wetgeving door idioten als Klink is een voorspel van wat morgen komen gaat.
De huidige economie en cultuur heeft de meeste mensen vergiftigd, zodat zij niet in opstand komen tegen hun feitelijke uitbuiters en onderdrukkers.

Misschien duurt het niet meer lang dat, zoals al lang geleden werd voorspeld. hun lijken met die van hun vazallen op straat zullen liggen. En dan pikken vogels hun botten kaal

Weg met verrader en oorlogsmisdqadiger Balkenende en co en onze kutqueen.
Haras's avatar
| #52962 | 21-12-2008 10:04 | yelamdenu
De Amerikaanse oorlogen worden sinds de jaren 1970 stuk voor stuk door andere landen gefinancierd, dus dat kan sowieso het probleem niet zijn.
yelamdenu's avatar
| #55821 | 22-01-2009 13:42 | ettie (ongeregistreerd) toon reactie
| #55827 | 22-01-2009 17:14 | Paul2
http://counterpunch.org/roberts01222009.html
There are more intelligent ways to try to escape from the current crisis. However, the financial gangsters and their shills that Obama has put in charge of economic policy are thinking only of their own interest. What happens to the American people is not a concern.

A compassionate government would handle the crisis in this way:

The trillions of dollars in credit default swaps (CDS) should be declared null and void. These “swaps” are simply bets that financial instruments and companies will fail, and the bulk of the bets are made by people and institutions that do not hold the financial instruments or shares in the companies. The ideology that financial markets were self-regulating allowed illegal gambling free rein. There is no reason under the sun for taxpayers to bail out gamblers.

The bailout money, instead of being given to favored financial institutions to finance their acquisition of other institutions, should be used to refinance the defaulting mortgages. This would slow, if not stop, the growing inventory of foreclosed properties that is driving down home prices.

The mark-to-market rule should be suspended until the real values of the troubled properties and instruments can be determined. Suspension of the rule would prevent the failure of sound institutions and lessen the need for a bailout.

Interest rates have to be raised in order to encourage saving and to provide incomes to retirees.


De Amerikaanse oorlogen worden sinds de jaren 1970 stuk voor stuk door andere landen gefinancierd, dus dat kan sowieso het probleem niet zijn.
@Yelam
To preserve the dollar’s status as reserve currency, a credible policy of reducing both budget and trade deficits must be announced. In the near term the budget deficit can be reduced by $500 billion by withdrawing from Iraq and Afghanistan and by cutting a bloated defense budget that represents the now unattainable goal of US world hegemony.
| #61998 | 01-04-2009 00:42 | ffloor
Wat er op Bilderberg werd gezegd
----------------------------------------------
De Franse krant Lectures Francaises is erin geslaagd om bij een vergadering in 1991 een vertegenwoordiger erin te smokkelen, deze keer in Sand (Dsl).
David Rockefeller neemt het woord:
"We zijn de Washington Post, NewYork Times, Time en andere grote nieuwsbladen waarvan de hoofdredakteuren onze vergaderingen hebben bijgewoond erg dankbaar dat ze hun belofte van discretie bijna 40 jaar lang hebben gehouden" - citeert het in undercover Franse blad de spreker D.Rockefeller, -
"het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ont wikkelen als we gedurende al deze jaren in de schijnwerpers hadden gestaan. Maar de wereld is nu wijzer geworden en bereid om de richting in te gaan van
een Wereldregering waaronder zij nooit meer oorlog zal kennen maar alleen vrede en welvaart voor de gehele mensheid. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en
WERELDBANKIERS
is beslist te prefereren boven de nationale zelfbeschikking van de laatste eeuwen. Het is ook onze plicht om de pers te informeren omtrent
ONZE OPVATTINGEN
die van historisch belang zijn voor de toekomst".

De Nieuwe Kleren v/d Keizer
---------------------------------------
Kan het duidelijker? De bankier Rockefeller bedankt de media omdat ze hun samenzweringskomplot tot verwezenlijking voor 1 Wereldregering: hebben weten stil te houden zodat zij in alle stilte konden werken aan de verwezenlijking van hun Grote Plan dat - uiteraard - een internationaal financieel komplot is
en pas in 2009 kwam uit hoe dit komplot is: De Nieuwe Kleren v/d Keizer. Totdat een klein jochie uitriep: "Mamma de Keizer loopt in zijn blootje!"
Sterker nog. We zagen allemaal dat 'De Nieuwe Wereldregering' er sinds het Euro-komplot eraankomen maar de kranten hielden alle Euro-achtergronden bewust
buiten de krant. Zelfs dat wisten we en we geloofden alles.
En nu is het 2009 en is de zogenaamde "kredietcrisis" ontploft - en wij allen weten dat het niet om krediet gaat maar om bonussen, jachten, software en bizarre "overnames" die kapitaal opslurpen als ware het stofzuigers.
En waaruit bestaat dus "De Nieuwe Wereldregering"?
Uit bankiers.

Maar... onze koningin Beatrix is voorzitster van Bilderberg. Wat weet zij?

- "Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare, het einde van het leven zelf: toch voorstelbaar" - Hare Majesteit Beatrix. (in een kersttoespraak 1988)

Hare Majesteit begint met het: "Langzaam..." - (?) dat is geen kernraket. Zij doelt dus op iets wat erg langzaam gaat + het was toen al aan de gang!
Zulke woorden lijken me te goed gekozen om een uitglijer van haar pen te zijn. Krantenredacties kwamen er niet uit, uit dit koninklijk raadselrijmpje. Natuurlijk wisten ze wel dat Hare Majesteit de beste inlichtingen had.
Het is nu 2009 en een ieders portemonnaie is ontploft. Zit nu een chip op.
Bankiers? Is al gebeurd met de financiering van het Nazi-komplot en daarover bestaat kelderverdiepingen vol aan ontzwendelliteratuur.
| #63110 | 14-04-2009 20:44 | ffloor
Die wereldwijde kreditkrisis kwam ook niet zomaar uit de lucht vallen maar was in 2006 allemaal allang bekend en, vermoedelijk toen ook bedacht. (!)
J.M.Slagter, de voorzitter van het VEB-clubje van aandeelhouders schrijft in de Telegraaf:
"Wij maakten ons destijds grote zorgen om de banken. Maar nu zegt de president van DNB met 1800 medewerkers dat ook wij het omvallen van ABN-Amro ook niet hadden kunnen voorzien.
Maar, wij vertegenwoordigen geen banken maar aandeelhouders en beleggers, en we doen dit af met 25 man en zij met 1800 man. DNB moet toezicht uitoefenen en heeft informatie waar beleggers absoluut geen toegang toe heeft. Zo wist Ice-safe meer dan 3x zoveel Nederlands geld binnen te halen dan met DNB was afgesproken - en dat wisten ze, wij niet. Dito ABN-Amro waarover Wellink zich al in mei 2006 grote zorgen over maakte.
Als dit dan allemaal bekend was en wij niet - en wij maakten ons al hele grote zorgen: waarom greep hij dan niet in? Ja hij zegt nu sorry ja."

VEB publiceerde pas een lijst van al die "Excuus-managers" die verantwoordelijk zijn voor de grote kredietcrisis van 2009 met DNB-president Wellink bovenaan... op nr.1.
Maar Slagter maakt gehakt van zijn excuses.
"Als je al 12 jaar bankpresident bent met 27 jaar ervaring en ook nog de voorzitter van het Zwitsers bankCommitee dat sinds 1988 de BIS-accoorden uitvoert en dan dit alles heeft als resultaat dat Neerlands volledige financiele sector aan het infuus van de Nederlandse Schatkist ligt - dan is hij voor ons toch wel de nummero 1 die daarvoor verantwoordelijk is.
(dit is een verkorte argumentenweergave - origineel zie http://www.veb.nl)

Maar dit is nog niet alles!
Het gerenommeerde anti-fraudebureau PrisewaterhouseCoopers PwC publiceerde een persbericht waarin staat dat alle Nederlanders, vanaf grijsaard tot zuigeling een schade van 26.000 euro alleen al in 2008 is achteruitgeboerd en dus ontfutseld!
Omgerekend over 16,5 miljoen inwoners is dat een bedrag van 400 bijoen euro - let wel in 1 jaar tijds! Dat haalde zowel de krant alsook het Nos-journaal, niet in het minst omdat PrisewaterhouseCoopers nogal bekend staan van hun gepeperde anti-fraudeonderzoeken.
Conclusie: waar rook is moet ergens een vuur branden.
aanmelden / inloggen