Door community (initieel ffloor), Op vri 11 jun 2010 18:34, 27 reacties,    

Vreemde krachten in HONING

In de Oudheid geloofden vele volken dat honing een magische 'levenssubstantie' bevatte die de gebruiker opmerkelijke krachten gaf. Om deze reden bevatten Egyptische koningsgraven verzegelde potten met vaak nog steeds prima consumeerbare (!) bijenhoning. Ook de wanden van hun grafkelders zijn vaak gedecoreerd met veel tekeningen van bijen alsook met kappen uitgedoste bijenhouders en hun honingraten.Honing was in de Oudheid een geschenk van de goden en het lag daarom voor de hand dat degene die deze 'godenspijs' nuttigde eveneens een lang leven in blakende gezondheid zou genieten.

De Egyptische maatschappij was matriachaal, dwz. de vrouw stond op voet van gelijkheid met de man en alle bevelen van een vrouw werden zonder morren opgevolgd - en niet slechts gedoogd zoals in latere culturen. Het zal daarom niemand verbazen dat in Egypte een bloeiende cosmetische industrie bestond die jaarlijks vele hectoliters honing inzette in zalfjes, medicijnen, bad- en massageoliën.
Eveneens hadden ze duizenden soorten aan medicijnen, meest op fytobasis en waarvan als de stofdrager honing werd gebruikt (bij ons meestal alcohol).
Een Egyptische papyrusrol maakt melding van een man die vraagt naar een bepaalde honingsoort uit Attila (een stad in Griekenland) om de staar in zijn ogen te kunnen genezen. Honing werd algemeen gebruikt als geneesmiddel tegen grauwe staar, brandwonden en zweren. In vermengde vorm echter ook als laxeermiddel en als wormenkuur.
Oogontstekingen en verkoudheden werden met vloeibaar gemaakte honing-olie bestreden.
Melk + honing vormde, tesamen met gemalen bonen de Egyptische baby- en peutervoeding

De Hebreewen
Het is dus niet verwonderlijk dat gedurende 400 jaar "kost-en-inwoning genietende" Hebreewen die eigenlijk veehouders waren maar aldaar stenen mochten fabriceren - dus eveneens van de artsenkennis in Egypte afwisten.
Zo komt in de Bijbel de tekst: "Ik zal u brengen in een land vloeiende van melk en honing" maar liefst twaalf malen voor - en moet daarom simpelweg worden uitgelegd als een al bestaand spreekwoord dat ze verstonden. Uit Brits onderzoek weten we dat dagelijks 2 glazen melk drinken de kans op een hartaanval met factor 8 keren terugvalt - maar ook honing wordt werkzaamheid in het darmstelsel toegedacht.
Kennelijk waren Hebreewen ook op zuigelingen-bijvoeding goed voorgelicht: "Ze braken uit in menigte" zo wordt verteld over de uittocht.
En zelfs op het gebied van 'sterk staaltje' wordt in de Bijbel daarvoor ook nog de langharige 'hulk' Simpson ingezet die honing haalde uit de ingewanden van een leeuw.
Totaal komt het woord honing 51 malen in het Oude Testament voor. Zelfs koning Salomo adviseerde al: "Eet honing mijn zoon, want dat is goed voor..."
Kortom, duidelijk hadden de Hebreewen iets met honing.

De Grieken
Pythagoras adviseerde zijn studenten veel honing, brood, groenten en noten te eten en beweerde dat dit dieet de gezondheid en een lang leven stimuleerde.
Dat kan waarheid bevatten want de documenten tonen aan dat een groot aantal van de studenten van professor Pythagoras veel langer dan 100 jaar leefden. De devote discipel Apollonius van Tyana leefde zelfs 113 jaar terwijl van zijn leermeester Pythagoras wordt aangenomen dat hij toch wel in de 90 jaar is geworden.

De Romeinen
Ook Plinius den Oude rapporteerde in het jaar 76 dat belasting-registraties uit een gebied tussen de rivier de Po en de Apenijnen opmerkelijk veel mensen hadden geregistreerd die ouder dan 100 jaar en nog steeds belastingplichtig waren. Later kwamen nog wel meer Griekse documentenonderzoekers en ook zij bevonden evenals Plinius al dat in dat gebied wel opmerkelijk velen als beroep: bijenhouder lieten invullen en sommigen daarvan waren zelfs 125 jaar oud (bron: Plinius, Natuurlijke Historie, 7e deel).
Plinius besluit daarom maar eens een speciale verhandeling over de vermeende geneeskracht van honing te gaan schrijven.

De Essenen
Essenen hebben onder deze naam nooit bestaan. Zijzelf noemden zich "De kinderen des Lichts" (zie Lucas 16:8) en leefden ondergronds als strikt ascetisch en vegetarische monnikken.
Aan deze groep hebben we de bekende Dode-Zeerollen aan te danken. Ondanks hun ondergrondse
onderkomens en vooral: het runnen van het enigst toegestane ondergrondse ziekenhuis van heel Jerusalem leefden zij desondanks gemiddeld allemaal veel langer dan een eeuw. (!)
Hun belangrijkste ingrediënten voor het runnen van dit enorme ondergrondse ziekenhuis schijnt te zijn geweest de beschikking over een speciale geneeskrachtige waterbron maar werden wereldberoemd met hun overheerlijke acacia-honing (bron: Philo in zijn: 'De Vita Contemplavia, deel II, hfdst.663) en inderdaad, wie bij Albert Hein een pot acaciahoning koopt zal spoedig kinderen vinden die ervan smullen willen.

De Islam
Natuurlijk heeft elk continent wel zijn eigen heilige boeken als China, Perzië, Assyrië, Indiaasche Veda's, de Romeinen en nog honderden indianenstammen in Amerika. Maar in één ding komen ze allemaal overeen: honing = medicijn.
Doch meest opvallend is in dit rijtje toch wel de KORAN. In Soera 16:69 lezen we:
"Er ontstaat in hun buik (van die bijen) een vloeistof met vele kleuren waarin een geneesmiddel voor de mens is" - en omdat het zien van een kleurige aura typisch iets is voor helderzienden en ook de gehele Bijbel door zieners is geschreven die visioenen zagen (zie: 1Sam.9:9) zijn veel alpha-wetenschappers ervan overtuigd geraakt dat de oorspronkelijke KORAN nog wel eens door een helderziende kan zijn geschreven.

Het experiment
In de, vooral vroeger sterk sceptische wetenschap werd zonder enig experiment vaak genoeg beweerd dat honing slechts bestaat uit suiker en nog wat etherische oliën zoals die in parfums en andere rozenwatertjes wel kunnen worden aangetroffen.
Maar zonder experiment is wetenschap een hol vat, en dat maar al te vaak het hardste klinkt.
Dr.P.E.Weesen in het Frauenfelder Haus voor kinderen in Zwitserland demonstreerde aldaar dat kinderen die dagelijks 2 lepels zuivere, ongekookte honing aten als voedingsaanvulling op hun normale dieet sneller aankwamen en gemiddeld gezonder werden dan andere kinderen in een voorgeschreven andere vergelijkingsgroep die eenzelfde suikeroplossing kregen. Zijn volledige rapport werd in wetenschappelijke kringen vaak genoeg tegengesproken - waarop dan
Dr.A.Rolleder met 2 groepen jongens maar ging experimenteren in een Oosterijks weeshuis.
Deze kinderen waren dus niet ziek, dit in tegenstelling met die van dr.Weesen.
Ook hier kreeg de ene groep 2 lepels honing/dag - de andere groep precies dezelfde voeding maar geen druppel honing. Toch kon hij bij de "honingconsumenten" een toename van 8½% haemoglobine in hun bloed terugvinden t.o.v. de contrôlegroep! Daar had de wetenschap geen antwoord op, behalve dan het "...zal wel psychisch wezen" en dit omdat nu mogenlijk van jaloersheid onder de jongens sprake kon zijn... helaas hadden sceptici het rapport niet goed gelezen omdat de honing door hun toetjes was doorgemengd - de anderen kregen suiker erin.

Nog zo een adept op dieetgebied was de artse Birger Brenner die vele dikke plaatjesboeken schreef en momenteel sterk antiquarische waarde hebben: ze kosten al gauw een 300 euro/stuk.
Ze zwéérde bij rauwkost, gecombineerd met honing en gefermenteerde zuivel.
Ze liet een overtuigende foto zien van een met 12 centimeter schub bedekte psoriaspatiënte die na 3 maanden geheel ziektevrij is verklaard na haar rauwkostdieet... voorwaar zeker een prestatie van jewelste en waar huidige wetenschap zelfs 72 jaar later geen antwoord op heeft. Maar, hoe werkt dat dan?

Honing is vernietigend...
Dr.W.G. Sckett probeerde in het Colorado Agricultural College (Fort Collins) in opdracht van sojatelers: bewijs te vinden voor de gangbare stelling dat melk, evenals honing een voedingsbodem voor veel ziektekiemen is. Maar tot zijn stomme verbazing werden alle ziektekiemen die hij in ongekookte honing entte: razensnel vernietigd!
De typhusbacil ging na 48 uur dood - twee andere familiestammen van typhus hielden het er 24 uur uit maar gaven het wat sneller op.
De salmonella, een hevige buikontstekingsbacil leefde nog wel 48 uur maar stierf uiteindelijk toch ook in de pot honing.
Zo experimenteerde hij verder met nog krachtiger ongedierte. Deze keer ging de bronchopneumanie (zware keelinfektie) de pot in en die bleef 4 dagen in leven maar moest het nu toch ook opgeven. Daarop werd de zwaarste, perionitis (dodelijke buikvliesontsteking) in de pot gezet en die haalde het record door 5 dagen in de honingpot te overleven.
Maar zonder honing haalden al deze ziektekiemen gemakkelijk de 40 dagen overleving wat in parallelproeven (moest) worden vergeleken.

Dr.A.G.Lochhead van het Department of Agriculture (Canada) herhaalde de opzienbarende proef en schrijft hem in een brief:
"...alleen suiker-resistente gistcellen schijnen nu nog de enigste organischmen te zijn die zich in honing kunnen vermenigvuldigen maar alle andere bacterieën en gistcellen worden door honing vernietigd."

Maar, waaròm is honing zo vernietigend?
Dr.A.P.Surtevant van het US Department of Agriculture bevestigd de proeven met:
"...organischmen die ziekten als typhus veroorzaken worden snel vernietigd door de osmotische werking van honing".
Hij verwijst oa. ook naar de arts Nostradamus die zijn eigen gezin aan de pokken verloor en zichzelf beschermde met een soort gasmasker: lappen in honing gedrenkt.

Dr.Bodog Beck die tijdens zijn hele leven zoiets als "DE" deskundige op het gebied van gezondheid en honinggebruik gold, vind van die Nostradamus-vergelijking: "Nou er zijn nog hele volksstammen bacillen te vernietigen met honing. De reden ervan is (zo vogelde hij uit) de nogal sterk wateronttrekkende eigenschap van honing waardoor ziektekiemen sterven bij gebrek aan water".
"Het is toch algemeen bekend" - zo sneert de meest geciteerdste gezondheidsmaniak - "dat honing het vocht onttrekt uit stenen potten en zelfs nog uit metaal en glas (!) tenzij ze op een speciale manier waren behandeld?"

Een kwakzalver in het ziekenhuis?
Dr.Zaiss, een internist in Heidelberg vindt honing een veel betere desinfektans dan jodiumtinctuur. Alle wonden die hij maakt of van collega's te behandelen krijgt verbindt hij met gaas dat in bloemetjeshoning is gedrenkt. Dat bijt! Na de onmiddellijk optredende pijn melden echter alle patiënten een verzachting. Hij laat alle wonden elke 24 uur verwisselen waarbij opvalt dat de korst aan het verband blijft vastzitten. (!)
Hierdoor wordt de wond zelf schoongehouden maar... dat is wel in volstrekte tegenstelling met alle medische opvattingen over gebruikelijke wondgenezing waarbij korstvorming als eerste voorwaarde van steriliteit geldt.

Daar kwamen dus prompt ambtenaren op af en Zaiss laat zien dat het gaas niet aan de wond plakt omdat honing de doorstroming van genezende lymphevloeistof bevordert waardoor bacillen worden weggespoeld.
Het genezingsproces verloopt onvoorstelbaar snel, zelfs "onmogelijk" te behandelen doorligwonden van suikerziekte zijn al na 4 dagen dicht. Dr.Zaiss specialiseert zich erop en na duizenden wonden verbijstert hij nog altijd zijn collega's die het niet geloven.
Maar, hoe werkt dit? Zaiss verklaring overtuigd niet echt, maar het werkt wel. Ook schrijver dezes heeft bloemetjeshoning ingezet bij mijn moeder zaliger, dit na door urine onbehandelbare doorligwonden en die zaten al na 3 dagen weer dicht - zoiets kreeg de hiervoor doorgeleerde thuiszorgverpleegster als forenzisch oudjesexpert dus niet voor elkaar. Ze werd 95.

Honing als ionenpomp?
Lijnrecht tegen alle medische opvattingen gaat die van Dr.D.C.Jarvis uit Barre die stelt dat honing als een starter van katalyse in het lichaam functioneert, waardoor de lymphe nu schoner blijft in de granulomen (soort filterknopen). En, als de lymphe-circulatie op peil blijft dan zullen ook het gezicht, het gehoor, alle mentale en fysische processen tot op hoge leeftijd behouden blijven.

Kan dit?
Inderdaad is lymphevloeistof een veel belangrijkere vloeistof dan bloed. Bij doorsnijden van aan de huidoppervlak lopende, vrijwel onzichtbare lymphevaten zien ziekteverwekkers immers snel kans om toe te slaan en is herkenbaar aan de dunne, rode of blauwe streep.
Een sterk staaltje op dit gebied (het buikschortje) werd eens geleverd op een artsencongres waar 1100 artsen gevraagd werd bij van wie van hun de galblaas was verwijderd?
Dat was slechts 0,2% en dat is vreemd daar het gemiddelde immers 8% is, ofwel met iets andere woorden: 'wat goed is voor de patiënt is dat bepaald nog niet bij ons het geval' en momenteel worden zulke operaties nog slechts via een kijkgaatje uitgevoerd.

Lymphevloeistof is niet alleen een afvoerend stelsel: er bestaat ook een toevoerend stelsel dat bv. onze knieën en voeten van smering (witte cheil) voorziet en staat nog aan de basis van het leven zelf. Al in de 30er jaren werden aan een 2-tal geleerden de Nobelprijs uitgereikt omdat ze kans zagen om een kuikenhart al 5 jaar uitsluitend en alleen op lymfe-vloeistof te laten lopen. En dat kuikenhart zou nu nog wel geklopt hebben als niet de werkster ongelukkigerwijze de stekker van de spoelpomp eruit had getrokken voor haar boenmachine... desondanks werd toch de Nobelprijs uitgereikt omdat ze heel dichtbij aan het taboe-geheim van ziekte, leven en dood waren toegekomen.

"Was de profeet Mohammed soms een visionair?"
In het vakdomein functionele psychologie wordt van helderziendheid erkend dat het bestaat. Dit dan op grond van de uitvinder Nikola Tesla die al onze huidige, op drie fazen gebaseerde elektriciteit met alle opwekking, transformatie en distributie in zijn eentje heeft uitgevonden.
Tesla's eigen woorden:
"Before I put a sketch on paper, the whole idea is worked out mentally. In my mind I change the construction, make improvements, and even operate the device.
Without ever having drawn a sketch I can give the measurements of all parts to workmen, and when completed all these parts will fit, just as certainly as though I had made the actual drawings.
It is immaterial to me whether, I run my machine in my mind or test it in my shop. The inventions I have conceived in this way have always worked.
In thirty years there has not been a single exception. My first electric motor, the vacuum wireless light, my turbine engine and many other devices have all been developed in exactly this way."

In deze is, en blijft voor de Alpha-wetenschappen de raadselachtige KORAN-tekst in Soera 16:69 nog altijd spectaculair!
"Er ontstaat in hun buik (van die bijen) een vloeistof met vele kleuren waarin een geneesmiddel voor de mens is" - maar hoe dan kón die profeet van katalyse als ionenpomp afweten? (schrijver = gnosticus)
Annotaties:
11-07-2014 21:55 | Google
Vreemde krachten in HONING #zaplog
| #106075 | 11-06-2010 19:06 | tegengas
Prachtig artikel Floor en toevallig doe ik een imker cursus.
tegengas's avatar
| #106076 | 11-06-2010 19:09 | Slaz
en omdat het zien van een kleurige aura typisch iets is voor helderzienden en ook de gehele Bijbel door zieners is geschreven die visioenen zagen (zie: 1Sam.9:9) zijn veel alpha-wetenschappers ervan overtuigd geraakt dat de oorspronkelijke KORAN nog wel eens door een helderziende kan zijn geschreven.

*zucht*
Slaz's avatar
| #106077 | 11-06-2010 19:10 | ffloor
Overigens wel heel erg sterk ingekort want 15k was in dit geval erg lastig maar, het belangrijkste staat erin en ik kan het experiment iedereen aanraden op net zo'n oudje. Dit werkt tenminste.
| #106083 | 11-06-2010 19:55 | saved
Interessant artikel Frits,

Toch een goede reden om eens wat meer honing te eten.
wat die suikers betreft vroeg ik me wel af of je daar niet te veel van binnen kan krijgen?? Het is natuurlijk geen geraffineerde suiker.
saved's avatar
| #106084 | 11-06-2010 20:12 | ffloor
Daar vraag je me wat. Ik moet ooit ergens een artikel hebben gehad waarin wetenschapsproeven met bloed zijn gedaan en waarin telkens een bepaald voedsel telkens 5x was verhoogd.
Het ging toen om rietsuiker tov. bietsuiker en waarin ook een honingvariant met veel suiker was toegepast - het was zeer waarschijnlijk bij TNO gedaan maar dat weet ik niet meer.
En zoals je wel zult weten is dit suikergehalte nou niet bepaald constant te noemen maar heeft de imker daar wel erg veel invloed op: er zijn veel suikerarme honings maar... welke?
En voorts kun je de pot 1 jaar laten staan maar 30 eeuwen mag ook nog zonder de kans op bederf: dat is bewezen.
Van roomboter, vs enkele margarines bestaan zulke onderzoeken al wat langer en mijn zuster mag (helaas, vindt ze) geen roomboter meer eten ivm. cholesterol waar zij een probleem mee heeft.
| #106089 | 11-06-2010 20:57 | ouwe knar
Ik vind het wel jammer dat biologische honing niet meer uit Nederland schijnt te komen. Te veel pesticiden.
ouwe knar's avatar
| #106095 | 12-06-2010 01:37 | freemind10
Ik was al enigszins op de hoogte van de kwaliteiten van honing.
Een artikel om te smullen, nu al die bijen weer in ere herstellen. Pesticiden, Herbiciden en Fungiciden niet meer gebruiken en ook geen kunstmest meer.
Bemesten van planten met Keltisch zeezout.
En we hebben weer Superhoning!
| #106097 | 12-06-2010 06:24 | Denneb
Propolis
Denneb's avatar
| #106248 | 14-06-2010 16:42 | ffloor
Overigens is de zeker helft van het honingartikel afkomstig uit het Engelstalige honingartikel van al minstens 11 kantjes dat rond WO2 is geschreven door J.R.Coggins te USA en dat was al sterk ingekort uit zijn eigen boek.

Maar ik ben van plan om over hoe het lichaam elektriciteit inzet nog maar eens een extra artikel tegenaan te gooien, dit om dit artikel over honing een iets zwaardere lading mee te kunnen geven.
Tsja hoe noem je mijn nieuwste artikel dan? Iets van ehm, 'Ons lichaam functioneert voor 90% elektrisch' of misschien deze: 'Elektrisch schrikdraad keert mannenzaadjes op' of misschien deze is ook een goeie: 'Onvruchtbaarheid kan ook van elektrische signalen komen'. Moet nog een titel over binnenin ons lijf bedenken dus - maar dat klimaat op elektrische wijze wordt bestuurd wisten we al eerder.
| #106413 | 16-06-2010 21:23 | ffloor
De genoemde aanvulling van dit artikel:
http://zaplog.nl/zaplog/article/ons_leven_is_elektrisch
Voorts verwijs ik naar een promotieonderzoek over HONING:
http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/nieuws/4173/medicinale-werking-van-honing-ontrafeld
| #107010 | 25-06-2010 17:00 | ffloor
En tenslotte nog dit...

Borstvergroting door honing
--------------------------------------
Een vreemd advies dat echt werkt om je borsten te vergroten is een masker voor je borsten. (!) Hoe dit nou weer werkt weten we niet, maar we denken dat je voor meer aandacht voor je lichaam: jouw lichaam nu gaat doen wat jij graag wilt.
Laat kamille 20 min. trekken in 75ml warme melk. Zeven, opnieuw opwarmen, voeg 1 eetlepel zemels en half eetlepel honing toe. Mixen en aanbrengen.
Erna voelt je huid heerlijk fluweelzacht en tintelen... ENORM!!! Liefkoos ze maar eens, 30 seconden. Je weet niet wat je nu overkomt maar dat jij een vrouw bent: nou dát voel je echt wel.
Het tinteleffekt kan de hele dag aanhouden en, doordat jij je boobs de hele dag voelt zitten je daardoor ook de hele dag een echte vrouw voelt - met borstvergroting als gevolg. Een soort van psycho-somatische geneeskunst dus.
| #112154 | 17-09-2010 18:50 | ffloor
Nagekomen uit Wat U zegt (Telegraaf)
Allergie
----------
Wat een geweldige tip tegen hooikoorts in 'Dit vind ik leuk' in Telegraaf 10/09/'10)
Door dagelijks 2 schepjes honing voel ik mij nu buitengewoon goed en ik ben van mijn allergie af.
Ik lijd ook nog aan diabetis en psoriasis en ook die klachten zijn verminderd.
Almere, mw.H.Spiekerman-Soeurt.
| #112157 | 17-09-2010 20:08 | sigmund
@ffloor64

is het je ook opgevallen?

Stuk over bijen van 11 kantjes

telegraaf 10/09/10 = 11

Stuk ingebracht op 11 juni

ffloor64 = 6+6+3+6+6+1+6+4 = 38 = 11

En toen ik het bekeek was het 1019 * bekeken = 11
sigmund's avatar
| #112191 | 18-09-2010 13:15 | saved
38 = 11?
Job 38:11
11 En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.
Nou daar zijn we klaar mee.

Nu ik het bekijk is het 1032 = 11!
saved's avatar
| #112219 | 18-09-2010 21:56 | sigmund
@saved

1032 = 1+0+3+2= 6 (maar wel 94*11)

job = 1 + 6 + 2 = 9

En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven = 476 = 17 = 8

Maar 476 = 43*11

3 + 8 = 11

1100 artsen

1 Sam.9:9 = 1 + 1 + 9 =11

Soera= 22 (2*11)

16:69 = 1+6+6+9 = 22 (2*11)

Mijn comment op 21:08 = 2+1+8=11
sigmund's avatar
| #112228 | 18-09-2010 22:48 | zanussi
wat een mooie hutsekluts van occulte geschiedenis weer.
zanussi's avatar
| #112237 | 19-09-2010 10:23 | sigmund
@zanussi

Ach, hou het er dan op, dat honing lekker is en bovendien gezond.
sigmund's avatar
| #112252 | 19-09-2010 14:44 | zanussi
A c h = 1 + 3 + 8 = 12
1 + 2 = 3
zanussi's avatar
| #112253 | 19-09-2010 16:06 | sigmund
3 - gevoel, expressie, creativiteit, muziek

11 - 22 en 33 - geestelijk bewustzijn, spirituele begaafdheden
sigmund's avatar
| #112255 | 19-09-2010 16:19 | Slaz
Kan iemand mij al die cijfers uitleggen? Lijkt net of ik in de matrix belandt ben.
Slaz's avatar
| #112257 | 19-09-2010 16:33 | sigmund
@Slaz en zanussi

Mijn gegoochel met cijfers was bedoeld voor Ffloor64 n.a.v.
een commentaar en haar verwijzing naar:

http://www.promootio.nl/floor/DECODEER.TXT

Slaz, jij kunt deze wel waarderen over een code in de Koran:
http://www.youtube.com/watch?v=24Y-lq-u4Co

Deze (iets of topic ook wel):
http://www.youtube.com/watch?v=wUOxz3q__ko

Maar wil je het echt vatten, lees dan over pythagoras, sacred geometry, gematria en bijbelcodes...

“Maar Gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend.
Want alles wat bestaat hebt Gij lief, al wat leeft”. Wijheid van Salomo 11:20,26
sigmund's avatar
| #112258 | 19-09-2010 18:03 | Slaz
Thanks sigmund, kippenvel. hehe. Vooral de golden ratio is uitstekend. Het is echt de meest heilige plek op aarde, met een speciaal kracht en gevoel. Zou je is moeten bezoeken!
Slaz's avatar
| #112261 | 19-09-2010 20:02 | sigmund
@Slaz

Elke moslim, die ik het aanbeveel, krijgt er kippevel van.

Phi vind je terug in alle belangrijke heilige bouwerken en ze staan ook niet toevallig op de plekken, waarop ze staan. Ze staan in bepaalde lijnen en hoeken t.o.v. elkaar.

En de pyramide van Gizeh lijkt het middelpunt van al die bouwwerken en dat gebouw staat op het zwaartepunt van alle aardmassa (!!).

"The Pyramid lies in the center of gravity of the continents. It also lies in the exact center of all the land area of the world, dividing the earth's land mass into approximately equal quarters"

God has no religion (Mahatma Ghandi)
and works in mysterious ways......

Mekka is voor mij als niet moslim een verboden plek, helaas....
sigmund's avatar
| #112262 | 19-09-2010 20:08 | sigmund
Ter aanvulling. Dit was het stuk uit de ingebrachte tekst van Ffloor64, waarom ik met allemaal 11-en op de proppen kwam:

"Zelfs nu ik tot u spreek dan uit ik niet alleen woorden maar ik produceer tevens veelvouden van 11. Dit is iets waarvan ikzelf nooit enig vermoeden van had, tot ik het leerde uit de geluidsleer. U ziet nu zelf dat we allemaal Gods mathematische wetten onbewust uitvoeren zonder dat we daarover enig benul hebben totdat: we dat gaan nameten".
sigmund's avatar
| #112271 | 20-09-2010 00:55 | Slaz
Thanks sigmund, had je deze al gezien?

Oh, what is taking you so long?
Slaz's avatar
| #112272 | 20-09-2010 01:35 | P.uncia
Yeah en vergeet vooral spruitjes niet,

629px-Spruitjes.jpg

19+16+18+21+9+20+10+5+19=137=11
P.uncia's avatar
| #112273 | 20-09-2010 02:26 | sigmund
@Slaz

Het lijkt erg op de link 1 (maar is een samenvatting).

LOL: "Oh, what is taking you so long" = 110 = 11

@Punica ?
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen