Door community (initieel Slaz), Op don 11 maa 2010 10:49, 136 reacties,    

Vrijheid een illusie: Een vreemdeling zijn en blijven

Het leven in een westers land is voor een moslim vol gevaren. Het kan niet ontkend worden, de moderne maatschappij vormt een bedreiging voor het geloof. Ons geloof maakt ons sterk en wij zijn beschermd door Allah, de Verhevene.(...)

De moderne maatschappij is voor de moslims een ultieme test. Het Westen presenteert zich als tolerant. Het kent grote waarde aan wat het noemt: ‘godsdienstvrijheid’. Dit is echter een valstrik. Er is geen maatschappij zo intolerant ten opzichte van de onderwerping aan Allah de Verhevene als de moderne maatschappij. Juist met deze zogenaamde ‘godsdienstvrijheid’ wordt ons de vrijheid tot godsdienst ontnomen. Dit gebeurt ongemerkt en onopvallend en juist dat maakt het gevaarlijker dan wat dan ook. De moderne maatschappij kent veel gevaren en bedreigingen, maar dit is de grootste. De zedeloosheid en de normvervaging zijn ook hele grote gevaren van de westerse democratieën, maar zij vormen nog niet het grote gevaarzelf. Het grote gevaarvan de moderne maatschappij zit ‘m in de geleidelijke verdoving. In de opname van de burger in het openbare denken en spreken. In het verdwijnen van hemel en aarde. In het verdwijnen van God/Spiritualiteit. Het is de geleidelijke inkapseling binnen het waarneembare en begrijpelijke. De moderne wereld is de ontkenning van al-Ghayb (het Verborgene). Terwijl al-Ghayb juist tot de kern behoort van onze godsdienst. Zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel. Het is een richtsnoer voor de godvrezenden, die in al-Ghayb geloven, het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.”
(Soerat al-Baqarah: 2-3)
Binnen de moderne maatschappij is er geen plaats voor ons geloof, maar toch is er geen openlijke vijandschap naar ons geloof. Natuurlijk, er worden de laatste tijd met regelmaat hele lelijke dingen geroepen over ons, maar voor het grootste deel kunnen wij onze godsdienst in vrijheid uitoefenen. Dit zorgt voor de bevreemdende situatie dat wij moslims worden uitgenodigd om deel te nemen aan de moderne maatschappij, maar dat we er ons tegelijkertijd vreemd voelen. We worden welkom geheten, maar we voelen ons niet welkom. We zullen er altijd een beetje buiten staan. Wij mogen naar binnen, maar ons geloof moet buiten blijven. En dit zorgt er voor dat we slechts deel kunnen nemen aan de moderne maatschappij als wij er niet teveel betrokken bij raken. Als wij er dus grotendeels buiten blijven staan. Als we vreemdelingen blijven.

De moderne maatschappij dwingt alles in de openbaarheid. Het is de republiek, de ‘res publica’: de openbare zaak. Niets mag verborgen blijven en datgene wat wezenlijk verborgen is bestaat dus niet. Met de onbuigzame overtuiging de mensheid te dienen dwingt het alles in de openbaarheid en dwingt het iedereen zijn rechtmatige ‘vrijheid’ op. De moderne vrijheid is geen vrijheid. Het is de onvrijwillige positionering van de mens als ware hij een zelfstandig wezen dat zelfstandig kan denken om zo tot zijn beslissingen te komen. Het is een illusie en een gevangenis. De mens wordt gedwongen tot onderdanigheid aan de res publica. Hij mag geen vreemdeling blijven. Hij moet een burger worden. Een individu. In de kern is de mens echter geen individu. Dat is allemaal slechts buitenkant. In de kern is de mens een behoeftig wezen en de zin van zijn bestaan bestaat uit de onderwerping aan zijn Heer. Dat is zijn wezen. En dat is zijn vrijheid. Zoals, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeker, de mens wordt opstandig, omdat hij zich onafhankelijk denkt, maar uw terugkeer is tot uw Heer.”
(Soerat al-cAlaq 6-8)
(...)

Voor de moderne maatschappij is dit echter ontoelaatbaar. Godsdienst mag, maar voor ‘er bij’. Als iets extra’s. Het mag vooral niet de ‘individuele vrijheid’ in de weg staan. Je godsdienst is iets wat je mag hebben, maar het is niet iets wat je mag zijn. Binnen het moderne denken is hier ook helemaal geen begrip voor. Het kan er geen begrip voor hebben. Voor hen kan onderwerping alleen maar onderdrukking betekenen. Voor hen kan de Islam niets anders zijn dan een onvrijwillige beïnvloeding, een beperking van de vrijheid. Moslims zijn voor hen mensen die bevrijd moeten worden van hun waan. Je eigen cultuur houden is goed, maar je mag niet de moderne ‘vrijheid’ weigeren. Want dan is er iets mis met je. Dan doe je iets onbegrijpelijks. Iets onmenselijks. Iets slechts.De westerse maatschappij en de Islam zijn wezensvreemd. De westerse maatschappij is de menselijke poging zich in te richten binnen de Doenya (het Wereldse). De Islam is de onderwerping aan God en de voorbereiding op het Hiernamaals. Wij zijn vreemdelingen en willen dat blijven. Het is ons bestaan. Wat volgt hieruit?

(..................)
Annotaties:
| #97033 | 11-03-2010 11:39 | LordMonk
Juist met deze zogenaamde ‘godsdienstvrijheid’ wordt ons de vrijheid tot godsdienst ontnomen.
FAIL!

Binnen de moderne maatschappij is er geen plaats voor ons geloof
Klopt. Dat is de hele opzet van een seculiere staat. Scheiding tussen kerk/moskee en staat?

Het hele artikel komt er op neer dat de schrijver het niet eens is met een seculiere staat. En stiekem zit hij te pleiten voor een religieuze staat. : )
| #97034 | 11-03-2010 11:41 | LordMonk
Voer voor moslimbashers.
| #97035 | 11-03-2010 11:44 | Slaz
Deze artikel gaat in zijn geheel niet over een religieuze staat of de inrichting daarvan, het gaat over de vrijheid die men denkt te hebben maar in alle werkelijkheid een illusie is, of je nou moslim bent of reiki-student.
Slaz's avatar
| #97036 | 11-03-2010 11:46 | Antares
Dat is de hele opzet van een seculiere staat. Scheiding tussen kerk/moskee en staat?


Dit heb je verkeerd begrepen, Enigne. Scheiding tussen kerk en staat houdt in dat de staat zich nooit in de aangelegenheden van de kerk mag mengen. Maar het verbiedt op geen enkele manier dat de kerk zich met de politiek bemoeit.

Op dezelfde manier mag de politiek niet de wetenschap beïnvloeden, maar wel andersom. Dit is hetzelfde principe.
Antares's avatar
| #97037 | 11-03-2010 11:47 | LordMonk
Ok ... waar gaat het dan over?
| #97038 | 11-03-2010 11:47 | Guantanamo Lullabay
Er zijn 3 partijen op christelijke grondslag CDA, CU en SGP.
Is dat een scheiding tussen kerk en staat en zo ja waarom dan?
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97039 | 11-03-2010 11:48 | LordMonk
Ah ok .... duidelijk. Hm. Daar kom ik nog op terug.
| #97040 | 11-03-2010 11:58 | Tzolkin
Dit gebeurt ongemerkt en onopvallend en juist dat


Onopvallend kun je het toch niet meer noemen.

De islam zou m.i. veel meer moeite moeten doen om zich te distantiëren van de extremisten. Anderzijds is de moslimwereld natuurlijk hopeloos in tweeën gedeeld.(pro- en anti-VS). Misschien komt dat door de structuur van de moskee, in de zin dat de islam geen paus of overkoepelend orgaan kent?
| #97042 | 11-03-2010 12:05 | Slaz
Onopvallend kun je het toch niet meer noemen.

Niet voor diegene die het kunnen zien nee, maar hun werkwijze is onopvallend. Ze prediken het niet zeg maar.

De islam zou m.i. veel meer moeite moeten doen om zich te distantiëren van de extremisten. Anderzijds is de moslimwereld natuurlijk hopeloos in tweeën gedeeld.(pro- en anti-VS). Misschien komt dat door de structuur van de moskee, in de zin dat de islam geen paus of overkoepelend orgaan kent?

"de" Islam bestaat niet echt. Islam kent geen overkoepelend orgaan, behalve het kalifaat die er nu niet is, en wat het Westen kosten wat kost voorkomen wilt want dat zal de doodssteek zijn voor genocide, onrechtvaardigheid, kapitalisme/materialisme, etc.

De moskee kent geen structuur, het is een gebedsplek, waar in 1 iemand uit de bezoekende het gebed leidt. Deze is meestal in moskeeën hetzelfde vanwege de hoeveelheid kennis die die heeft. Maar het is geenszins hetzelfde als een priester of iets dergelijks. Iedereen heeft een eigen verband met de Schepper en in islam is er geen tussen persoon die daarin met jou speelt.

Er zijn talloze geleerden en protesten en recent nog opnieuw fatwa's uitgegeven TEGEN terrorisme en in vrijwel elke vrijdagsgebed krijg je het te horen en in vrijwel alle artikelen die erover gaat ook.
Slaz's avatar
| #97043 | 11-03-2010 12:08 | Guantanamo Lullabay
De islam zou m.i. veel meer moeite moeten doen om zich te distantiëren van de extremisten.


Daarmee veroordeelt 'De Islam' zichzelf.
Waarom moeten mensen anderen veroordelen omdat ze toevallig in Allah geloven (die dezelfde is als Jahweh en 'God' )
Moet ik me verantwoorden voor de daden en het geloof van anderen omdat ik bepaalde overeenkomsten met ze heb?
Ik begrijp die logica niet
http://zwembaddezeeman.blogspot.com/2009/12/je-zou-maar-moslim-zijn.html
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97044 | 11-03-2010 12:14 | Antares
Tzolkin,

Omdat de westerse kerk is gebaseerd op autoriteit wordt de islam verkeerd opgevat. Onderwerping klinkt voor de westerling als onderdaningheid aan een persoon, terwijl het waarschijnlijk eerder het aanhouden van principes betekent.
Antares's avatar
| #97046 | 11-03-2010 12:26 | Denneb
@engine,

" Klopt. Dat is de hele opzet van een seculiere staat. Scheiding tussen kerk/moskee en staat?'"

Mogen je worden kloppen moet ik dan binnenkort verwachten de afdruk van je rechter voet inclusief dikke zool in de reet van de SGP te zien, zodat ze uit het parlement gaan verdwijnen? Want pas dan kloppen je woorden, toch?

Kijk ook naar de arme Andre Rouvoet - hoeveel voorstellen heeft hij uitgewerkt om het christendom te bevorderen. Die man is bezig de seculiere staat weer kerkelijk te maken.

Of heb je ogen alleen voor de moslim kant van het verhaal?
Denneb's avatar
| #97053 | 11-03-2010 13:20 | Supermario
Als het Westen zo slecht is voor moslims, waarom komen al die hoofd- en theedoeken in allahsaam hier dan asiel aanvragen?

Van mij mogen ze, maar als het ze niet aanstaat kunnen ze beter thuisblijven lijkt me.

Of zouden er stiekem toch genoeg moslims zijn die het hier wel geweldig vinden?
Supermario's avatar
| #97054 | 11-03-2010 13:26 | Supermario
@GL
De islam zou m.i. veel meer moeite moeten doen om zich te distantiëren van de extremisten.

Daarmee veroordeelt 'De Islam' zichzelf.
Waarom moeten mensen anderen veroordelen omdat ze toevallig in Allah geloven (die dezelfde is als Jahweh en 'God' )
Moet ik me verantwoorden voor de daden en het geloof van anderen omdat ik bepaalde overeenkomsten met ze heb?

Vind je dat niet een beetje kort door de bocht? Waarom is het distantieren ergens van hetzelfde als veroordelen?

Op het moment dat mensen jou van diefstal verdenken zal je toch ook pleiten onschuldig te zijn? Op het moment dat mensen er van uitgaan dat jij bij een bepaalde groep terroristen hoort kan je toch duidelijk aangeven die terroristische grondslag niet met ze te delen.

Dan veroordeel je helemaal niets, maar zet je je gewoon in om een misverstand uit te weg te helpen.

Als dat al te veel gevraagd is lijkt het me erg moeilijk om als maatschappij vooruit te komen.
Supermario's avatar
| #97055 | 11-03-2010 13:29 | Supermario
Er zijn talloze geleerden en protesten en recent nog opnieuw fatwa's uitgegeven TEGEN terrorisme en in vrijwel elke vrijdagsgebed krijg je het te horen en in vrijwel alle artikelen die erover gaat ook.
Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Het lijkt me goed dat geestelijken hun volgelingen (of die van dezelfde god) op mogelijke gevaren in de religie of het denken wijzen. Zo doen ze dat immers ook met sex voor het huwelijk en al dat soort zaken meer.

@GL
Heb je daar ook een probleem mee?
Supermario's avatar
| #97056 | 11-03-2010 13:35 | Supermario
@GL

Uit je link
Het is toch godvergeten triest dat moslims zich overal en altijd maar moeten verantwoorden voor een paar gekken die toevallig ook moslim zijn. Dat Nederlandse moslims zich moeten verantwoorden over de politiek die gevoerd wordt in Islamistan is al belachelijk genoeg

Ik onderschrijf dat er verschillen tussen moslims zijn, maar op het moment dat moslims hier in Nederland allerhande rechten (zoals ongemengd zemmen, extra moskeeën, hoofddoeken voor ambtenaren) "omdat ze moslim zijn en hun geloof dat gebiedt" dan lijkt het me dat de bal evengoed aan hen is om uit te leggen wat er dan niet tot het moslimgeloof behoort op het moment dat daar verwarring over bestaat.

Of moeten we als medeburger maar gewoon aan al hun eisen tegemoet komen zonder ergens vragen te stellen? Of mogen we wel vragen stellen, maar moeten we die niet door moslims, maar door onszelf laten beantwoorden?

In dat geval zal je evensnel moslims horen klagen dat ze geen inspraak hebben gekregen in de discussie.
Supermario's avatar
| #97059 | 11-03-2010 14:27 | Guantanamo Lullabay
@supermario

als mijn moeder met alleen vrouwen wil zwemmen is dat feminisme
als moslimvrouwen dat willen zijn ze bekrompen
als de PVV een pand bij mij in de straat wil kopen om daar elke dag fitna te kijken dan is dat hun goed recht
als moslims een pand bij mij in de straat willen kopen dan eisen ze rechten op
als ik mijn meisje voor mij een akelig kort rokje aan doet dan is dat vrijheid
als een moslima een hoofdoekje op doet is dat onderdrukking

je meet met twee onfrisse maten
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97065 | 11-03-2010 15:13 | Supermario
@GL

Je probeert me dingen in de mond te leggen en doet niet echt je best om me te begrijpen.

Nederlandse vrouwen willen niet samen zwemmen, althans ik heb ze er niet op grote schaal om horen vragen. Moslimvrouwen doen dat wel. Ik heb daar nergens een waardeoordeel over uitgesporken, maar geef aan dat als ze vanwege hun geloof dat soort dingen willen het niet zo gek is als ze zo nu en dan ook aanwijzen welke dingen er dan niet bij dat geloof horen.

Hoe kan je anders van elkaar leren.

Ik vroeg je eerder al of je van mening bent dat als moslims zich in het vervolg niet meer hoeven uit te spreken over zaken als terrorisme de autochtone bevolking van Nederland maar zelf conclusies moet gaan trekken. Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is waar dat toe leidt en het lijkt me dan ook niet onverstandig als moslims zich wel in dat debat mengen, net zoals ze dat doen bij het dragen van hoofddoekjes of samen zwemmen.
Supermario's avatar
| #97066 | 11-03-2010 15:37 | Anders
"Religion is based ... mainly on fear ... fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion have gone hand in hand. ... My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race."
[Bertrand Russell, 1872 – 1970, Britse filosoof, historicus, logicus, wiskundige, voorvechter voor sociale vernieuwing, pacifist en een prominent rationalist, ontving in 1950 de Nobelprijs]

Lucretius (99 - 55 vóór onze jaartelling) Romeins dichter en filosoof, bekend om zijn leerdicht De Rerum Natura.
Anders's avatar
| #97067 | 11-03-2010 15:38 | Anders
"Religions are all alike - founded upon fables and mythologies." [Thomas Jefferson]

"If we believe absurdities, we shall commit atrocities." [Voltaire]
Anders's avatar
| #97069 | 11-03-2010 15:40 | Slaz
"Religion is based ... mainly on fear ... fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder if cruelty and religion have gone hand in hand. ... My own view on religion is that of Lucretius. I regard it as a disease born of fear and as a source of untold misery to the human race."

Mainly on fear? Niet alleen dat deze beste heer alle religien over 1 kam scheert, hij kan nooit een objectief beeld geven als hij niet alle religiën heeft bestudeerd. Islam is mainly based on hope (on paradijse) and forgiveness. Er is ook een zekere basis voor vrees, maar dat overstijgt de hoop en winst niet, het is allemaal in balans.
Slaz's avatar
| #97070 | 11-03-2010 15:43 | Supermario
Inderdaad. Van het kleine beetje dat ik van religies gezien hebt lijkt het er toch op dat angst en hoop er beide onderdeel van uit maken.

Het is zeer twijfelachtig dat de geciteerde heer hierboven een evenwichtig beeld geeft van de religies. Wie gericht zoekt naar angst zal het waarschijnlijk in iedere religie vinden, maar dat zegt niets over wat er nog meer voorhanden is denk ik.
Supermario's avatar
| #97071 | 11-03-2010 15:47 | Slaz
Eens SM, een balans is het beste.
Geen zekerheid op de paradijs (hoop) dus je blijft bescheiden en overtreed niet zomaar wetten met in je hoofd de gedachte dat de hel ook nog altijd een optie is (vrees)...
Slaz's avatar
| #97072 | 11-03-2010 16:03 | Anders
Alle religies zijn door mensen bedachte producten. Of geloof jij soms dat er kleitabletten uit de lucht werden aangereikt, dat er duivels bestaan, er een man op een wolkje zit of een engel een analfabeet iets influistert die het dan gaat opschrijven?

Alle monotheïstische religies zijn gebaseerd op angst en daarmee macht over de gelovigen die zich dienen te onderwerpen en zich te onthouden van elke kritiek.

Islam - hoop? Hoop op het paradijs met 12 maagden en daarmee worden zogenaamde martelaars verleidt tot moorden. Ronduit belachelijk en trouwens: het gaat helemaal niet om maagden het gaat slechts om dadels. En deze simpele vertaalfout wordt lekker aangehouden voor het fijne effect van idioten die aanslagen plegen !
Anders's avatar
| #97073 | 11-03-2010 16:05 | Anders
Leuk hoor, die religie van jouw, Slaz:

Geen broek meer voor vrouwen op Atjeh
Religieuze autoriteiten verklaren totale oorlog aan zichtbare vrouwelijke vormen

In de Indonesische provincie Atjeh kan sinds kort overspel worden bestraft met steniging. Om verleiding te beperken, gaat alle kleding die vrouwelijke vormen laat zien in de ban.

Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2952990.ece/_Geen_broek_meer_voor_vrouwen_op_Atjeh__.html
Anders's avatar
| #97074 | 11-03-2010 16:07 | Supermario
Overigens ben ik wel van mening dat angst/vrees een slechte raadgever is, net als overmoed. Bescheidenheid en kracht om het goede te doen lijken me betere bouwstenen. Ik heb persoonlijk het idee dat mensen die zich veel door angst en hoop laten leiden zichzelf nog een stuk verder kunnen ontwikkelen. Mochten ze zichzelf binnen een bepaalde religie hebben geplaatst/bevinden dan zou het mooi zijn als die religie ze daarbij kan helpen.

Daarmee wil ik niet zeggen dat ik uitgesproken veel zicht op dat soort zaken heb; gelukkig staat het ieder vrij zijn eigen houding daarin te bepalen.
Supermario's avatar
| #97075 | 11-03-2010 16:11 | Supermario
Alle religies zijn door mensen bedachte producten.
We komen dagelijks met heel wat door mensen bedachte producten in aanraking. Daar hoeft denk ik niets mis mee te zijn.
Alle monotheïstische religies zijn gebaseerd op angst en daarmee macht over de gelovigen die zich dienen te onderwerpen en zich te onthouden van elke kritiek.
Het lijkt me moeilijk om een dergelijke algemene stelling te onderbouwen. Ik meen te weten dat bij bijvoorbeeld het Boeddhisme veel vrijheid wordt geboden voor individuele ontwikkeling. In de gnostiek idem. Van angst is daar volgens mij niet zozeer sprake, meer van een weg die de leerling wordt aangerijkt te volgen naar eigen inzicht.
Hoop op het paradijs met 12 maagden en daarmee worden zogenaamde martelaars verleidt tot moorden. Ronduit belachelijk en trouwens: het gaat helemaal niet om maagden het gaat slechts om dadels. En deze simpele vertaalfout wordt lekker aangehouden voor het fijne effect van idioten die aanslagen plegen !
Ik neem aan dat je met het aanhalen van de specifieke en beperkte groep mensen die aanslagen pleegt niet tracht je stellig van algemene te bewijzen?
Supermario's avatar
| #97077 | 11-03-2010 16:12 | Supermario
In de Indonesische provincie Atjeh kan sinds kort overspel worden bestraft met steniging. Om verleiding te beperken, gaat alle kleding die vrouwelijke vormen laat zien in de ban.
Dat lijkt me niet de bedoeling, ik vraag dan ook me af of iedere moslim dergelijke acties steunt.
Supermario's avatar
| #97078 | 11-03-2010 16:12 | Anders
Appèl:
1. voor een neutrale staat: strikte scheiding van kerk/moskee en staat!
2. geen belastinggeld voor bijzonder onderwijs (religieus onderwijs); als ouders hun kinderen willen indoctrineren met een religie (mythe) dan mogen zij daar zelf voor betalen!
3. alle kinderen naar openbare scholen! Geen segregatie meer op grond van religies!
4. geen overheidsgeld voor het instandhouden van discriminatie en uitsluiting van homoseksuelen en vrouwen door bijzonder onderwijs, investeringen in moskeeen en partijen gebaseerd op religies!
5. geen belastinggeld voor religieuze doeleinden: religies zijn mythes en geen op feiten gebaseerde waarheden!

Beleef je religie lekker thuis achter je eigen voordeur.
Anders's avatar
| #97081 | 11-03-2010 16:18 | Guantanamo Lullabay
ik geef het op met jullie

mijn punt wil gewoon niet doordringen
jullie vinden jullie zelf als vrijdenkers terwijl jullie anderen niet de vrijheid gunnen het niet met jullie eens te zijn
daarbij blijven jullie zeuren over dat slaz een moslim is en dat hij derhalve een ambassadeur voor de islam moet zijn

over achterlijke religies gesproken
djzzzzz
hoe verzin je zo iets

is het nu zo moeilijk te bevatten dat in deze wereld 6 miljard mensen zijn die op hun eigen manier proberen te begrijpen hoe de vork in de steel zit?
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97083 | 11-03-2010 16:32 | Supermario
@GL

Gek genoeg ben ik het grotendeels met je eens. Was dat wel doorgedrongen?
Supermario's avatar
| #97086 | 11-03-2010 16:45 | Slaz
Wel grappig, dat het stuk klopt als je het projecteert op wat Anders allemaal typt.
Slaz's avatar
| #97088 | 11-03-2010 16:56 | Anders
@ Guantanamo Lullabay + Slaz

Vrijheid van meningsuiting:
"Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen," aldus Voltaire, 1694 - 1778, auteur, filosoof en historicus.

M.a.w. jij mag alles zeggen en schrijven maar ik hoef het daar niet mee eens te zijn.
De Islam ken dit principe niet, integendeel, zoals wij dagelijks in de media kunnen lezen. Je wordt gewoon vermoord als jij iets zegt of doet dat niet strookt met deze geweldreligie (Theo van Gogh en anderen). Of er wordt een fatwa over je uitgesproken (Wilder, Hirsh Ali, Salmon Rushdie en anderen).

Religies hadden ooit een functie om mensen een idee te geven van het 'zijn' maar deze zijn volstrekt achterhaald sinds de wetenschap ons kan verklaren dat niet de aarde het middenpunt is van het heelal maar de zon en dat aardbevingen niet de vloek zijn van een boze god maar het verschuiven van tektonische platen, etc.

Religies zijn altijd al een politiek-economische machtsfactoor geweest. Ook nu, kijk b.v. naar de VS - de gevaarlijke symbiose tussen extreem religieus rechts en extreem politiek rechts. Zonder de hulp van de fundamentalisten hadden Reagan, Bush senior en Bush junior nooit president kunnen worden. In de VS heb je megakerken en een megamarkt van religieuze media. De Islam verplicht elke moslim om naar Mekka te gaan. 1,57 miljard moslims waarvan gemiddeld 3 miljoen per jaar naar Mekka gaan. Reis, verblijf, souvenirs, steen kopen om op een pilaar te gooien die de duivel moet voorstellen, etc., etc. - tel uit je winst!

Religies zijn verantwoordelijk voor de meest gruwelijke misdaden.
Mensen bewust dom en onderdanig houden is mijns inziens een grote misdaad die begint met het indoctrineren van kinderen in religieuze bullshit.
Anders's avatar
| #97089 | 11-03-2010 16:57 | Anders
De ouden Grieken wisten het al:

Is God willing to prevent evil, but not able?
Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing?
Then he is malevolent.
Is he both able and willing?
Then whence cometh evil? (from what place, source, or cause )
Is he neither able nor willing?
Then why call him God?

Epicurus (341 - 270 vóór onze jaartelling), Grieks filosoof, hedonist en aanhanger van het atomisme.

Voor 'evil' kun je ook invullen: hebzucht, blindheid, doofheid, kanker, etc.
Voor 'God' kun je ook invullen: Yaweh, Allah, etc.
Anders's avatar
| #97091 | 11-03-2010 17:05 | Anders
http://www.youtube.com/watch?v=TG82G16sCKs

Haha. Gaan ze in Iran TEGEN hoofddoekjes protesteren
Anders's avatar
| #97092 | 11-03-2010 17:06 | Slaz
Allah is willing to prevent evil but doesn't do it.
Hij is niet kwaadwillig, omdat Hij niet de stichter van het kwaad is. Dit leven is een test, goed en slecht vind je erin.

Maar goed, discussiëren met je heeft geen zin ben ik bang. Als Mohammed B iets doet dan is het "de Islam" en niet een malafide mens. Hopeloos....

Dit is de Islam:

"Roep op tot de weg van uw Heer met wijsheid en een uitnemende vermaning en discussieer met hen op de beste wijze." - Soerat An Nahl 16, vers 125.


Maar dat bevat je waarschijnlijk niet, er is een groot verschil tussen moslim & islam, evenzo in de diepe betekenissen van de twee woorden.
Slaz's avatar
| #97093 | 11-03-2010 17:09 | Anders
* Supermario

Er staat niet voor niets monotheïstische religies = een god.
Het boeddhisme kent nu juist géén god.
Anders's avatar
| #97094 | 11-03-2010 17:13 | Anders
@ Slaz

Leuk geprobeerd van jou:
"Roep op tot de weg van uw Heer met wijsheid en een uitnemende vermaning en discussieer met hen op de beste wijze." - Soerat An Nahl 16, vers 125.

De realiteit is toch iets anders.
Kijk b.v. even naar Indonesië en Somalië.

Kijk maar wat namens deze de Islam (onderwerping) allemaal gebeurd.

Jij hebt last van cognitieve dissonantie - als jij iets onwelgevalligs leest dan sla je dicht.

Succes
Anders's avatar
| #97095 | 11-03-2010 17:15 | Slaz
De realiteit is niet wat de "de Islam" voorschrijft, dus opnieuw leuk geprobeerd. Volgens mij heb jij ergens last van je klinkt als een gefrustreerde onrustige sprinkhaan.
Slaz's avatar
| #97096 | 11-03-2010 17:17 | Supermario
Is he able, but not willing?
Then he is malevolent.
Lijkt me een onvolledige stelling. Niet zelden komt het voor dat mensen door het doorstaan van lijden tot nieuwe inzichten komen. Wellicht is gods focus wat minder op materiële welvaart, maar meer op geestelijke ontwikkeling.

Voor iemand die aanhanger is (was) van het atomisme is een focus op het materiële overigens niet verwonderlijk.
Supermario's avatar
| #97097 | 11-03-2010 17:18 | Supermario
Mensen bewust dom en onderdanig houden is mijns inziens een grote misdaad
Ik denk dat zowel Slaz als ik dit met je eens zijn.
Supermario's avatar
| #97099 | 11-03-2010 17:22 | Supermario
@Anders

Ik weet niet of het zo is, maar als je aanhanger bent van de democratie, moeten we jou dan ook verantwoordelijk houden voor wat er in Irak en omstreken wordt aangericht?

En mocht je een andere staatsinrichting aanhangen, dan nog ben je Westerling, en dus verantwoordelijk. Een vieze verspreidert van onder andere verarmd uranium en verkrachtingen.

Je betaalt in elk geval belasting waaruit de Nederlandse inzet in Afghanistan betaalt wordt. Evenzo voor Bosnië.

Daar houden we je ook niet per se verantwoordelijk voor.

Misschien helpt het om onderschijdt te maken tussen de verschillende interpretaties van de Islam.

Dat werpt een wat helderdere blik op de werkelijkheid, en daarmee op je denken.

Vooroordelen staan vaak in de weg van een werkelijk oordeel.
Supermario's avatar
| #97100 | 11-03-2010 17:23 | Anders
@ Slaz

Jij schrijft: "De realiteit is niet wat de "de Islam" voorschrijft, dus opnieuw leuk geprobeerd.

Dat noemen wij een 'contradictio in terminis'.

Jij schrijft: " Volgens mij heb jij ergens last van je klinkt als een gefrustreerde onrustige sprinkhaan. "

Als mensen niet in staat blijken om rationeel en/of feitelijk te reageren neigen zij stellig tot 'argumentum ad hominem'.
Anders's avatar
| #97101 | 11-03-2010 17:24 | Supermario
@Anders

Cognitieve dissonantie zou ook op jezelf van toepassing kunnen zijn. Je wenst iedere moslims gelijk te stellen aan de daden van enkelen, en lijkt niet open te staan voor de diversiteit die er binnen de gelovige wereld is.
Supermario's avatar
| #97102 | 11-03-2010 17:26 | Supermario
Los daarvan zijn er ook genoeg ongelovigen die moorden en aanslagen plegen.

Als we jouw logica van het doortrekken van daden van enkelen naar de rest volgen zouden we er op uitkomen dat alle mensen (gelovig en ongelovig) moordenaars etc. zijn en dus slecht.

Dan zou het weinig zin hebben daar nog verder over te discussieren, ofwel?
Supermario's avatar
| #97103 | 11-03-2010 17:28 | Slaz
Jij schrijft: "De realiteit is niet wat de "de Islam" voorschrijft, dus opnieuw leuk geprobeerd.

Dat noemen wij een 'contradictio in terminis'.

De Islam is een handleiding, manier van leven. Als er moslims zijn in de wereld die niet deze handleiding en manier van leven navolgen dan is er geen sprake meer van "de Islam" maar van malafide praktijken die indruisen tegen de leer zelf.

Jij begon met je ad hominem opmerkingen, ik deed het terug, stom van me, verlaag me de volgende keer niet meer.
Slaz's avatar
| #97104 | 11-03-2010 17:29 | Anders
@ Supermario

De aanhangers van het 'atomisme' tonden aan dat de wereld kan worden verklaard zonder de hulp van goden.

O.a. Lucretius over de verschijningsvormen van de natuur en hun ontstaan:

# In de eerste twee boeken toont hij met de atoomtheorie aan dat de traditionele opvattingen dat de natuur door een scheppende godheid zou zijn ontstaan, totaal onwetenschappelijk zijn.
# In het derde boek zet hij uiteen dat de atoomtheorie ook van toepassing is op de mens, op zijn ziel zowel als op zijn lichaam. Van onsterfelijkheid is helemaal geen sprake.

etc., ga lekker zelf ontdekken
Anders's avatar
| #97105 | 11-03-2010 17:34 | Slaz
De aanhangers van het 'atomisme' tonden aan dat de wereld kan worden verklaard zonder de hulp van goden.

Ja joh.. de schepping weet het beter dan de maker zelf...
Slaz's avatar
| #97107 | 11-03-2010 17:39 | Anders
@Supermario

Jij schrijft: " Je wenst iedere moslims gelijk te stellen aan de daden van enkelen, en lijkt niet open te staan voor de diversiteit die er binnen de gelovige wereld is. "

Nee, ik kijk naar het systeem, de doctrine van de Islam, of naar het systeem, de doctrine van de Evangelical Christians.
En ik kijk naar hun zogenaamde 'heilige' boeken.

Jij schrijft: "Los daarvan zijn er ook genoeg ongelovigen die moorden en aanslagen plegen. Als we jouw logica van het doortrekken van daden van enkelen naar de rest volgen zouden we er op uitkomen dat alle mensen (gelovig en ongelovig) moordenaars etc. zijn en dus slecht."

Merkwaardige conclusie van jou.
Als een religie oproept om collectief te moorden lijkt me dat toch even anders.
Anders's avatar
| #97108 | 11-03-2010 17:42 | Anders
@ Slaz

Jij schrijft: "Ja joh.. de schepping weet het beter dan de maker zelf... "

Ja joh, ga even de 'De Rerum Natura' lezen voordat jij gaat toeteren ...
Anders's avatar
| #97109 | 11-03-2010 17:43 | Anders
ik ga nu even boodschappen doen. fijne avond nog aan iedereen
Anders's avatar
| #97110 | 11-03-2010 17:43 | Slaz
@Anders,
Heb je een Engelse/Nederlandse variant voor me? Dan zal ik er is goed bij zitten en nadien even laten zien aan een aantal sheikhs ;)
Slaz's avatar
| #97113 | 11-03-2010 18:14 | Guantanamo Lullabay

Religies zijn verantwoordelijk voor de meest gruwelijke misdaden.


Een onwaarheid
Religies zijn gebruikt als machtspolitieke middelen. Net als zaken die mensen ideologieën noemen en waarbij ik het verschil tussen religies niet zie.
Atheïstische ideologieën als het nazisme van Hitler, het Communisme van Stalin en tegenwoordig het kapitalisme van weet ik veel welke gekken dan ook hebben miljoenen slachtoffers gekost.
Wanneer we zelfs aan alle misdaden die volgens jou zoveel slachtoffers hebben gekost er debet aan doen welke gemotiveerd werden vanuit een geloof en welke tegen het geloof ingingen en gebruikt werden voor persoonlijk gewin van een of meerderen kun je zelfs stellen dat religie zelfs niet eens thuis hoort in het rijtje.

Let wel. Voor de duidelijkheid. Ik heb geen religieuze achtergrond noch hang ik een religieuze stroming aan.
Ik hecht alleen nogal belang aan zaken vanuit verschillende hoeken te bekijken.

Daarbij acht ik het antropologisch/historisch aspect als essentieel.

Hoe meer je weet hoe minder je weet .
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97114 | 11-03-2010 18:16 | Guantanamo Lullabay
@GL

Gek genoeg ben ik het grotendeels met je eens. Was dat wel doorgedrongen?


Nee niet echt.
Ik zal eens beter op je reacties letten.
Ik ben ook maar een ongeduldig mens die bij tijden te snel conclusies trekt op basis van eerdere waarnemingen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97116 | 11-03-2010 18:27 | Guantanamo Lullabay
@slaz

.

Ja joh.. de schepping weet het beter dan de maker zelf...


Dat is noodzakelijk @Slaz.
Je kunt niet van een mens verwachten dat hij zo verlicht is dat hij op een level zit met Allah.
Daar streven veel mensen uit allerlei religies naar maar dat wordt nooit wat.
De mens dient zich derhalve te behelpen met conclusies trekken op het geen hij denkt te weten .
Daarom moet jij je behelpen met de Koran en een ander moet zich weer behelpen met iets anders. Gelukkig worden jullie daar in bijgestaan door mensen die zich langduriger over de materie gebogen hebben waardoor wijsheid wordt overgedragen maar feitelijk weet niemand hoe de vork in de steel zit.
De enige uitweg voor een mens van vlees en bloed is datgene dat hij/zij weet geestelijk op zichzelf toe te passen.
Daarmee gaat het individu totaal voorbij aan hetgeen Allah of het Grote Spaghetti monster bedoelen .
Daarmee stelt de geschapene zich in al zijn/haar nederigheid (danwel arrogantie) altijd boven de schepper.
De enige manier je niet boven de schepper te stellen (al zou jij de nederigste persoon op aarde zijn) is door de schepper zelf te zijn.
En dat laatste is niet haalbaar binnen de de beperkingen van ons lichaam

(ik hoop dat je me nog kunt volgen)
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97120 | 11-03-2010 21:02 | Slaz

Je kunt niet van een mens verwachten dat hij zo verlicht is dat hij op een level zit met Allah.
Daar streven veel mensen uit allerlei religies naar maar dat wordt nooit wat.

Dat verwacht ik niet, verwacht God ook niet, verwacht Islaam ook niet, moslims doen dat niet, moslims zijn zeer bewust van dat feit...
Slaz's avatar
| #97123 | 11-03-2010 21:26 | Anders
@ Guantanamo Lullabay

Uiteraard zijn 'religies verantwoordelijk voor de meest gruwelijke misdaden.' Of heb jij soms nog nooit gehoord van de kruistochten, de inquisitie of de heksenvervolging?
Misschien wil jij je inlezen in de methodiek van de wreedheden die toen werd toegepast.

Het nazisme van Hitler heeft niets van doen met atheïsme. Hitler was gelovig en onderhield contact met het Vaticaan. Op de koppel van elke soldaat stond niet voor niets 'Gott mit uns' (god met ons). Hitler sympathiseert in het bijzonder met de RK-kerk. Met een diplomatenpas van het Vaticaan kon o.a. SS'er Eichman ontsnappen naar Argentinië.

Religie, zoals elke ideologie en elk dogma is gericht op macht en onderwerpen.

Persoonsverheerlijking zoals verplicht in Noord-Korea is ook een vorm van religie.
Anders's avatar
| #97124 | 11-03-2010 21:30 | Anders
@ Guantanamo Lullabay / Slaz

"Je kunt niet van een mens verwachten dat hij zo verlicht is dat hij op een level zit met Allah."

Dit impliceert dat er een Allah is.
Kom maar op met jouw / jullie bewijzen voor een Allah of het spaghettimonster of de vliegende theepot.
Anders's avatar
| #97125 | 11-03-2010 21:31 | Slaz
Darwinisme en de evolutietheorie is de bron geweest van miljoenen doden door kolonisaties, en ook Hitler werd geinspireerd door Darwin met het rassentheorie. Men vond "wetenschappelijke" gedachten die al die wreedheden rechtvaardigen..
Slaz's avatar
| #97128 | 11-03-2010 21:44 | Guantanamo Lullabay

Dat verwacht ik niet, verwacht God ook niet, verwacht Islaam ook niet, moslims doen dat niet, moslims zijn zeer bewust van dat feit...


dat weet ik wel slaz.

ik voer met jou nu eenmaal een geen discussie 'religie voor beginners'

ik had een betere respons van je verwacht
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97129 | 11-03-2010 21:46 | Guantanamo Lullabay
Dit impliceert dat er een Allah is.
Kom maar op met jouw / jullie bewijzen voor een Allah of het spaghettimonster of de vliegende theepot.


Dat is niet nodig
Jij kunt het tegendeel ook niet bewijzen.
Het is irrelevant.
Het gaat niet om geloof het gaat om het handelen van mensen.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97131 | 11-03-2010 21:50 | Slaz
Ik volg je wel GL, en wat je zover vertelt over het individu klopt alleen wordt er in de koran er met andere woorden over gerept. Het is een zoektocht naar je innerlijke/bewustzijn/God/jeweethetnieteens...
Slaz's avatar
| #97133 | 11-03-2010 22:01 | Guantanamo Lullabay
Oeps! Deze link lijkt niet te werken -
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97139 | 11-03-2010 22:21 | Guantanamo Lullabay
Kijk wat het probleem is @slaz in discussies overal op internet over de islam wordt de structuur van het christendom geprojecteerd .
DWZ het Christendom zoals deze in Nederland historisch gegroeid is.
De islam is een wat losser verband dan het christendom de imam is ook niet te vergelijken met de priester.
Zeker in Nederland is de Islam dynamisch en en de christelijke kerk relatief statisch.
Zinnen als "de islam/moslims moeten...." zijn te vertalen als "de kerk moet..."
mensen beseffen vaak niet dat er nogal wat verschillen zijn.
Ik weet dat jij het nogal haram vindt dat jij als moslim in eeen kroeg zou zitten en dat er PVV-ers zijn die beweren dat deze mensen niet bestaan. Toch zijn die moslims er en deze moslims zien zichzelf niet als slechte moslims.
Laatst had jij een discussie over een iman met ene meneer 'oude stempel' . Een dergelijke discussie lees ik niet binnen de christelijke religie.
Nogmaals. Een imam is geen priester.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97142 | 11-03-2010 22:27 | Slaz
idd GL. dat is de grote fout die de mens maakt, islam veralgemeniseren als nog zomaar een geloof die wel lijkt op het christendom. Maar goed, we blijven op zoek naar kennis en we vragen de Schepper of je in hem gelooft of niet dat Hij ons de waarheid toont ;) Mvg!
Slaz's avatar
| #97152 | 11-03-2010 23:16 | Anders
@ Slaz
Jij schrijft: "Darwinisme en de evolutietheorie is de bron geweest van miljoenen doden door kolonisaties, en ook Hitler werd geinspireerd door Darwin met het rassentheorie. Men vond "wetenschappelijke" gedachten die al die wreedheden rechtvaardigen."

Jouw stelling 'darwinisme en evolutietheorie als bron voor kolonisatie' is nergens op gestoeld.
Dat de evolutietheorie werd misbruikt is niet de schuld van de theorie.
Trouwens, de evolutietheorie heeft niets van doen met 'mensenrassen', die bestaan niet.
Ik hoor in Nederland wel telkens Marokkanen en Islamieten roepen dat zij een ras zouden zijn - heel dom want er is geen gen met het kenmerk 'religie, nationaliteit of etniciteit'.
Dus, onderwijs is hard nodig !
Anders's avatar
| #97153 | 11-03-2010 23:17 | Guantanamo Lullabay
de islam en het christendom gaan uit van dezelfde god

net als de god van de joden

daar gaat het mij niet om
er is meer theologie binnen de islam en het jodendom dan in het christendom (theoretisch) een dominee of priester is binnen het christendom min of meer een meneer die de waarheid in pacht heeft, zich daarbij gesteund door een instituut dat de kerk heet.
Bij de islam is een imam slechts een geleerde . in de praktijk kan een imam dezelfde macht hebben als een christelijke geestelijke maar in theorie is het slechts een persoon die de koran bestudeerd heeft en dat moet gaan uitleggen aan de gelovigen.
uiteindelijk is het verschil niet zo groot maar qua visie op de islam zoals tegenwoordig kennelijk zo erg nodig is door zelfbenoemde islamisten al wilders is het essentieel te begrijpen dat het luisteren naar imam X je nog geen aanhanger maakt van imam X .
Dat valt binnen de christelijke traditie (en daarbij de nederlands atheistische traitie die sterke wortels heeft in het christendom) niet te begrijpen.
Ik kan me een volgende situatie voorstellen:
Wilders: " de islam heeft geen verlichting gekend zoals het christendom"
Imam Dikkevettebaardaap: "jawel, die noemen wij de Islam"
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97154 | 11-03-2010 23:20 | Slaz
@Anders
Dan ken je darwin en de theorie niet goed. Survival of the strongest?
Slaz's avatar
| #97156 | 11-03-2010 23:23 | Guantanamo Lullabay
@anders
zowel jij als slaz hebben gelijk.
Het racisme was eerder dan het darwinisme
echter het laatste heeft wel voeding gegeven aan het racisme
voor diepgaande achtergronden over racisme kan ik je verwijzen naar boublog.nl die een hele reeks docu's over het onderwerp heeft.
Darwin legde wel de basis voor wat de nazi's later hebben misbruikt . Een wetenschappelijk fundament waarom ik de ubermens ben en andere luitjes met geen arisch uiterlijk gewoon een stelletje sukkels zijn.
Daar kon Darwin niks aan doen.
En dat is zelfs een belangrijk punt in al deze discussies;
Marx is niet de schuld van Stalin en Mohammed is niet die schuld van Saoedi Arabië.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97158 | 11-03-2010 23:23 | Anders
@Slaz

Jij schrijft:"..dat is de grote fout die de mens maakt, islam veralgemeniseren als nog zomaar een geloof die wel lijkt op het christendom. Maar goed, we blijven op zoek naar kennis en we vragen de Schepper of je in hem gelooft of niet dat Hij ons de waarheid toont "

Ik zou zeggen lees eens:
Why I Am Not a Muslim, a book written by Ibn Warraq, is a critique of Islam and the Qur'an. It was first published by Prometheus Books in the USA in 1995. The title of the book is a homage to Bertrand Russell's essay, "Why I Am Not a Christian", in which Russell criticizes the religion that he was brought up in.

PS: Ibn Warraq is uiteraard een pseudoniem; anders wordt deze schrijver onmiddellijk onthoofd (regeltjes, weetjewel, van de Islam / van Allah, deze wijze religie van deze wijze man in al zijn waarheid).

* Chapter 1 The Rushdie Affair
* Chapter 2 The Origins of Islam
* Chapter 3 The Problem of Sources
* Chapter 4 Muhammad and His Message
* Chapter 5 The Koran
* Chapter 6 The Totalitarian Nature of Islam
* Chapter 7 Is Islam Compatible with Democracy and Human Rights?
* Chapter 8 Arab Imperialism, Islamic Colonialism
* Chapter 9 The Arab Conquests and the Position of Non-Muslim Subjects
* Chapter 10 Heretics and Heterodoxy, Atheism and Freethought, Reason and Revelation
* Chapter 11 Greek Philosophy and Science and Their Influence on Islam
* Chapter 12 Sufism or Islamic Mysticism
* Chapter 13 Al-Ma'arri
* Chapter 14 Women and Islam
* Chapter 15 Taboos: Wine, Pigs, and Homosexuality
* Chapter 16 Final Assessment of Muhammad
* Chapter 17 Islam in the West
Anders's avatar
| #97159 | 11-03-2010 23:25 | Slaz
@Anders
Dit heeft echt geen zin, ik voer geen discussie met jou maar met talloze anti-islam sites waar je dagelijks je hostie slikt en door kopieerd. Je hebt geen moment zelf eerlijk en oprecht de islam bestudeerd dus dit is zinloos. Groetjes.
Slaz's avatar
| #97160 | 11-03-2010 23:26 | Slaz
Precies GL, jij bent een sterk voorbeeld van iemand die zelfstandig na kan denken! Props for that, peace out.
Slaz's avatar
| #97161 | 11-03-2010 23:27 | Anders
@ Slaz
Jij schrijft: "Dan ken je darwin en de theorie niet goed. Survival of the strongest? "

Ja, in het dierenrijk. Dieren. Wij mensen zijn dan wel dieren maar wel met verstand om te redeneren.
Volgens mij heb jij Darwin niet gelezen.

Dag Slaz.
Anders's avatar
| #97164 | 11-03-2010 23:31 | Anders
@Slaz

Jij schrijft: "Dit heeft echt geen zin, ik voer geen discussie met jou maar met talloze anti-islam sites waar je dagelijks je hostie slikt en door kopieerd. Je hebt geen moment zelf eerlijk en oprecht de islam bestudeerd dus dit is zinloos. Groetjes. "

De islam, de koran: een boek. That's all. Niets meer en niets minder.
Je voelt je gekwetst omdat jij met jouw onzin-argumenten bij mij geen poot op de grond krijgt; jij bent het kennelijk niet gewend dat iemand erdoorheen prikt.
Anders's avatar
| #97165 | 11-03-2010 23:34 | Slaz
@Anders,
Is goed, ga vooral verder, ook jij hebt recht om je mening gewoon te uitten.
Slaz's avatar
| #97172 | 11-03-2010 23:40 | Guantanamo Lullabay
ps.

Darwin had het niet over survival of THE FITTEST

dat laatste in caps omdat het niks met fitness aka spierballen van doen heeft maar dat dat de meest aangepaste behelst.

Maar de hele term is van een andere wetenschapper waarvan me de naam ontschoten is.

Darwin was best een respectabel man die op zoek was naar de oorsprong van het leven.
Geen politicus, geen religieus man.
Een kind van zijn tijd die trouwens ook zijn inspiratie op deed van een ander wiens naam me wederom ontschoten is .
Het hele punt wat ik hiermee wil maken is dat Darwin gewoon een rockster was niks meer en niks minder.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97177 | 11-03-2010 23:49 | Guantanamo Lullabay
De islam, de koran: een boek. That's all. Niets meer en niets minder.


Dat is nu de hele grap.
De Islam draait om het begrijpen van dat boek.
Veel meer als dat de bijbel draait om het begrip van de bijbel.

Een meneer uit Nederland die de islam bestudeerd had en maanden doorgebracht had in een moskee om te leren over de koran zei "wil je de Islam begrijpen, dan moet je niet de koran lezen"
Daarmee doelde hij op de koran als het boek en de islam als alles rondom dat boek.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97182 | 12-03-2010 00:07 | Guantanamo Lullabay
ps.
juist wat ik bedoelde met projecteren van het christendom op de islam
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97184 | 12-03-2010 03:06 | Guantanamo Lullabay
g34b.gif
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97192 | 12-03-2010 09:39 | Anders
@Guantanamo Lullabay

Jij schrijft: " De Islam draait om het begrijpen van dat boek.
Veel meer als dat de bijbel draait om het begrip van de bijbel.

De bijbel draait voor gelovige christenen om het begrijpen (naar de hand zetten) van de bijbel (vooral in de VS). In o.a. islam, jodendom en christendom heb je mensen die streng in de leer zijn en alles letterlijk nemen omdat ze denken dat het geschreven woord van allah, god, jahweh zou zijn. Dit is natuurlijk aantoonbaar de grootste onzin en toch wordt door deze foute veronderstelling nu juist massaal de grootste ellende geproduceerd (oorlogen om de een of andere god).

Jij schrijft: "Daarmee doelde hij op de koran als het boek en de islam als alles rondom dat boek."
Concreet: n.a.v. de koran wordt mijn vriendin door moslims uitgemaakt voor hoer omdat zij geen hoofddoek draagt.

Jij schrijft: "juist wat ik bedoelde met projecteren van het christendom op de islam "
De islam is gebaseerd op het christendom. Om het even eenzijdige spinsels, heerszuchtig, onverdraagzaam t.o.v. vrouwen en homo's en allen die er niets mee te maken wensen te hebben maar het door hun neus geboord krijgen middels het dreigement van een fatwa en onthoofding als men uit deze fijne geloofsgemeenschap wil stappen.

Guantanamo Lullabay - jouw avatar lijkt op het logo van een merk vuilniszaak en het plaatje op Catweazle (naam van een Engelse kinderserie in het Verenigd Koninkrijk. De serie verhaalt over de 11e-eeuwse, excentrieke, incapabele, riekende maar vooral ook aandoenlijke tovenaar Catweazle. Op de vlucht voor de Normandiërs belandt hij door een mislukte toverspreuk (hij probeert te vliegen, maar dat pakt heel anders uit) in het Engeland van tweede helft jaren zestig: hij heeft dan 900 jaar door de tijd gereisd);
grappige keuze.
Anders's avatar
| #97194 | 12-03-2010 09:49 | Guantanamo Lullabay
Ach ja Natuurlijk
Jij refereert naar soera 12525 waar in staat:
Hangt tot vervelends toe in winkelcentra het liefst met een kek scootertje en noem de dochters van abdul ibn antras hoerrrrrrrrr
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97195 | 12-03-2010 09:51 | Slaz

Ach ja Natuurlijk
Jij refereert naar soera 12525 waar in staat:
Hangt tot vervelends toe in winkelcentra het liefst met een kek scootertje en noem de dochters van abdul ibn antras hoerrrrrrrrr

Juist.... - diepe zucht -
Slaz's avatar
| #97196 | 12-03-2010 10:02 | Anders
Zo jongens, al weer wakker?
Ik kan helaas pas vanavond weer meedoen, na het werk.
Toedeloe
Anders's avatar
| #97197 | 12-03-2010 10:08 | Guantanamo Lullabay
jouw avatar lijkt op het logo van een merk vuilniszaak

IS het logo van een merk vuilniszak.
Dat heb ik ook uit de Koran
soera 399393 .
Begeef je niet onbeslagen op Internet.
Neem een fatsoenlijke Avatar
Het liefst een waarmee je aantoont wat een kamelenpoep de wereld is

Tel daarbij op in de bijbel
Tammo 34:7
Gij zult hetgeen gij aan de straat zet niet vullen met wijsheden. Gij zult het legen in een container en de naam van de zak gebruiken als kekke avatar bij Zaplog


En Lao Tse zegt.
Hij die een bak weet te vullen met vuilnis is rijk.
Hij die vuilnis weet te omhullen is wijs.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97201 | 12-03-2010 10:32 | Antares

Dat heb ik ook uit de Koran
soera 399393 .
Begeef je niet onbeslagen op Internet.
Neem een fatsoenlijke Avatar


Deze site is niet Halal, bij het instellen van een avatar verschijnt nu het bericht: "Een fout is opgetreken bij het toekennen van je afbeelding."
Antares's avatar
| #97202 | 12-03-2010 10:49 | Guantanamo Lullabay

Deze site is niet Halal, bij het instellen van een avatar verschijnt nu het bericht: "Een fout is opgetreken bij het toekennen van je afbeelding.


Dan zou ik verwijzen naar De Popol Vuh die zegt:
Het aantal pixels heeft zelfs bij Kulkulkan zijn limiet.

Of Lazerus 15:03
Niet het gehele woord van god past op een avatar.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97204 | 12-03-2010 11:35 | Supermario
Het begint hier wel heel goddelijk te worden zo.
Supermario's avatar
| #97205 | 12-03-2010 11:36 | Antares
"... en zalig zullen zijn de zachtmoedigen, zij die zichzelf geen avatar in kunnen stellen, en met een vraag op het gezicht het leven zullen genieten."
Antares's avatar
| #97206 | 12-03-2010 11:38 | Antares
Supermario:

Dat is wel zo, dit soort onderwerpen lopen snel vol op deze site. Maar het is wel bijzonder dat moslims, christenen, polytheïsten en zelfs atheïsten eigenlijk min of meer dezelfde opvattingen blijken te hebben. Volgens mij overstijgt deze site de bestaande religies.
Antares's avatar
| #97208 | 12-03-2010 11:44 | Supermario
Het was ook vooral een observatie en zeker geen waardeoordeel.

Ik heb het vermoeden dat alle religies op dezelfde oorsprong zijn gebaseerd, net zoals mensen dat zijn. Zoals boven opgemerkt probeert iedereen op zijn eigen manier te bevatten hoe het zit. Vandaar wellicht de verschillen in religies. Maar het is goed mogelijk dat uiteindelijk alle wegen naar de oorsprong leiden.

Gezegd zij die het met open blik - een vraag op het gezicht - kunnen aanschouwen.
Supermario's avatar
| #97209 | 12-03-2010 11:46 | Supermario
Ikzelf zit nog vast in de virtuele wereld van een computerspel, ik heb de matrix nog niet doorgrond...

Maar dat gaat vanzelf veranderen.
Supermario's avatar
| #97215 | 12-03-2010 12:36 | Supermario
@Gl

Slaz zegt elders:
Ik als moslim heb mijn rechten en mijn vrijheden, als jij dat niet leuk vind is dat jouw probleem en jouw mening.
Hij wordt er vervolgens terecht op aangesproken dat we allemaal mensen zijn en we wellicht beter kunnen kijken naar de overeenkomsten in dat mens zijn, in plaats van de nadruk te leggen op het moslim- (zo te zien boven mens-) zijn.

Onze discussie hierboven ging er om dat er ook mensen zijn die claimen "als moslim" aanslagen te mogen of moeten plegen.

Nu stel ik niet dat Slaz dan ook wel zo zal denken, maar als mensen nu in verwarring raken doordat zowel Slaz als de aanslagplegers hun moslim-zijn zo overduidelijk benadrukken, dan is het toch niet gek dat ze de moslimgemeenschap (voor zover die bestaat) om uitleg vragen.

Als Slaz claimt rechten en vrijheden te hebben vanwege zijn moslim-zijn dan refereert hij daarmee volgens aan een groep (moslims) waarvan hij deel uit maakt en die de legitimiteit van zijn claim blijkbaar moet onderbouwen - anders had hij wel gezegd "als mens" rechten te hebben. Als tegelijkertijd andere mensen claimen ook van die groep deel uit te maken en aanslagen te plegen, dan is het toch niet heel gek dat er verwarring ontstaat?

En daarmee stel ik op geen enkele manier dat Slaz een terrorist is, maar enkel dat ik me kan voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat de inslag van de groep waaraan slaz zijn rechten en vrijheden meent te ontlenen nou precies is.
Supermario's avatar
| #97216 | 12-03-2010 12:37 | Guantanamo Lullabay
Volgens mij overstijgt deze site de bestaande religies.

Religies zijn hokjes
Een beetje mens overstijgt hokjes of het nu een moslim of een atheist is.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97217 | 12-03-2010 12:41 | Supermario
Hmmm... dat is geen heel duidelijk verhaal geworden hierboven.

Slaz zegt moslim te zijn en vanuit die positie bepaalde rechten en vrijheden te hebben.
Iemand anders zegt moslim te zijn en daarom gebouwen te moeten opblazen.

Twee verschillende mensen, twee verschillende meningen. Ze beroepen zich echter wel dezelfde religie en menen daarin legitimering voor hun daden, rechten en vrijheden te vinden.

Beiden leggen ze de religie anders uit; hun goed recht.

Voor de buitenstaander kan dat echter verwarring opleveren; zijn er verschillen, wat zijn de verschillen, zijn de claims wel legitiem, hoe ver moet zijn begrip gaan?

Bij wie beter om raad gevraagd dan aan deskundigen: moslims.

Vandaar de vraag of "de moslimsgemeenschap" zich al dan niet van terrorisme distantiert, of het juist aanmoedigd.

Zonder die vraag blijft er wellicht onbegrip hangen.
Supermario's avatar
| #97218 | 12-03-2010 12:47 | Guantanamo Lullabay
Als Slaz claimt rechten en vrijheden te hebben vanwege zijn moslim-zijn

Dat zijn de rechten en plichten die hij denkt te moeten vervullen aan Allah.
anders had hij wel gezegd "als mens" rechten te hebben

Ik denk dat het voor Slaz hetzelfde is maar inderdaad zou het verstandiger zijn om het anders te formuleren.
Reken maar dat Slaz nu niet bepaald een groot fan is van de bepaalde mede moslims.
Als tegelijkertijd andere mensen claimen ook van die groep deel uit te maken en aanslagen te plegen, dan is het toch niet heel gek dat er verwarring ontstaat?

Met jou redenatie zou ik elke Jood op zijn bek moeten slaan voor de misdaden van de staat Israel.
(ik weet het te kort door de bocht )
maar enkel dat ik me kan voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat de inslag van de groep waaraan slaz zijn rechten en vrijheden meent te ontlenen nou precies is.

En als je daar nu zo benieuwd naar bent dan weet ik zeker dat Slaz je graag zou vertellen over wat hij ziet als de islam (wat de islam van slaz is)
Moslims zijn naar mijn ervaring buitengewoon spraakzaam wanneer je het met hen over religie wilt hebben. Zonder bekeringdrang die je bij bepaalde christenen wel aantreft.
Daarbij ben ik nog nooit twee moslims tegen gekomen die het eens waren met elkaar (maar ik woon dan ook in een land waar je geen boerendorpjes hebt die moslim zijn ik neem aan dat in islamitische landen de discussie onderling wel anders zou zijn)
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97219 | 12-03-2010 12:53 | Slaz
Heel simpel, islam is geen groepering of een voorwerp of een groep. Islam betekent onderwerping aan de Schepper. Wie, wat, waar, hoe, waarom is de Schepper? Elke mens vraagt dat zich wel af, het is een natuurlijke aanleg. Mijn onderwerping kan verschillen dan die van een andere moslim. Betekent dat wij een ander geloof aanhangen dan islam? Nee, zo kunnen net zo goed ook niet-moslims zonder het te weten een moslim zijn in de ogen van de Schepper, Hij weet het beste.
Slaz's avatar
| #97221 | 12-03-2010 12:55 | Guantanamo Lullabay
@slaz
weet je dat veel mensen juist een probleem hebben met het woordje "onderwerping"
associaties in de Nederlandse taal zijn slavernij, hielenlikkerij etc.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97223 | 12-03-2010 12:57 | Supermario
Met jou redenatie zou ik elke Jood op zijn bek moeten slaan voor de misdaden van de staat Israel.
Ja, je ziet mijn vraag teveel als oordeel.

Ik veroordeel Slaz (even ter illustratie; niet persoonlijk bedoeld) niet op de daden van een ander, maar stel wel de - in mijn ogen terechte vraag - of de rechten en plichten van het plegen van aanslagen ook vallen onder de rechten waar hij meent aanspraak op te kunnen maken.

Het is dus een vraag; geen oordeel.
Supermario's avatar
| #97225 | 12-03-2010 12:58 | Slaz
@GL,
Kan ik best begrijpen. De natuur onderwerpt zich ook voor de Schepper, het heeft geen keus, wij mensen (& djinn) hebben wel die vrije keuze gegeven.
Slaz's avatar
| #97226 | 12-03-2010 12:59 | Supermario
En wat ik probeerde aan te geven is dat die vraag volgens mij niet zunne gekke is.

Door zich van terrorisme te distantieren kunnen moslim(organisaties) dus duidelijkheid scheppen. Het is niet zo dat ik ze anders als terrorist zou zien, maar zonder de distantiering blijft die mogelijkheid (samen met alle andere mogelijkheden) wel open. En bij iedere gepleegde aanslag dient dan toch de vraag zich weer aan.
Supermario's avatar
| #97230 | 12-03-2010 13:12 | Guantanamo Lullabay
@mario
relatief blazen de tamils zich het meest op.
Wanneer jij een tamil tegenkomt ga je dan daar vragen over stellen?
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97232 | 12-03-2010 13:28 | Supermario
Wanneer jij een tamil tegenkomt ga je dan daar vragen over stellen?
Wellicht zodra die tamil begint over allerhande rechten die hem geloofwege ten deel zouden moeten vallen.

Ik zou er in elk geval benieuwd naar zijn ja.
Supermario's avatar
| #97235 | 12-03-2010 14:06 | tegengas
Ik zou een Tamil vertellen dat het alleen op 31 december in Nederland toegestaan is om vuurwerk aan te steken en dat moet wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Misschien kan het bij de inburgeringscursus te sprake komen.
tegengas's avatar
| #97236 | 12-03-2010 14:32 | Antares
Vandaar de vraag of "de moslimsgemeenschap" zich al dan niet van terrorisme distantiert, of het juist aanmoedigd.


Het probleem van deze vraag is dat je onbedoeld mee moet gaan in de veronderstelling dat er zoiets als een "moslimgemeenschap" bestaat.

Het lijkt op een objectieve vraag maar eigenlijk is het propaganda.

Het gevolg is dat politici gaan eisen dat "moslims zich uitspreken" wat dus niet kan en dáárom moeten moslims zich gaan organiseren. Vervolgens zegt Wilders, die de gehele discussie vanaf het begin deze kant op heeft gedreven, dat moslims zich hebben georganiseerd en dús een bedreiging zijn.
Antares's avatar
| #97238 | 12-03-2010 14:37 | Supermario
Het probleem van deze vraag is dat je onbedoeld mee moet gaan in de veronderstelling dat er zoiets als een "moslimgemeenschap" bestaat.
Daar zit wat in. Ik had het overigens niet voor niets tussen aanhalingstekens gezet.
Supermario's avatar
| #97244 | 12-03-2010 14:55 | Denneb
'" Door zich van terrorisme te distantieren kunnen moslim(organisaties) dus duidelijkheid scheppen. Het is niet zo dat ik ze anders als terrorist zou zien, maar zonder de distantiering blijft die mogelijkheid (samen met alle andere mogelijkheden) wel open. En bij iedere gepleegde aanslag dient dan toch de vraag zich weer aan"

@supermario, je legt een verband tussen terrorisme en moslims.

Europese terroristen bvb heten Baader - Meinhhof ( als ik het goed heb). Heb je je ooit officieel van gedistanceerd?

Onze land zit al 20 jaren onophoudelijk in oorlogen. Telkens weer werden bomben op burgesr en burgerdoelen gegooid. Heb je je ooit officieel hiervan gedistanceerd?

Dan pas mag je hetzelfde van "moslims" verlangen.
Denneb's avatar
| #97246 | 12-03-2010 15:10 | Supermario
Ja, daar distancieer ik me met grote regelmaat van, iets wat meerdere bezoekers van het zaplog overigens doen.
Supermario's avatar
| #97248 | 12-03-2010 15:33 | Denneb
@supermario,

Wat ik bedoel is dat je mag niet steeds van "moslims" verlangen dat ze dit-of-dat, naar je eigen vooroordelen, gaan afzweren want de onderbouwing ervan zou in je perceptie genesteld zijn.
Het betreft je eigen probleem dat je op een doelgroep afschuift.
Dus reken maar eerst met je eigen vooroordelen, zou ik zeggen.

"No one can give you wisdom. You must discover it for yourself,
on the journey through life, which no one can take for you. "
--Sun Bear
Denneb's avatar
| #97249 | 12-03-2010 16:08 | Supermario
@Denneb

Ik probeer het wel, maar ik volg het nog niet helemaal.

Wat ik bedoel is dat je mag niet steeds van "moslims" verlangen dat ze dit-of-dat, naar je eigen vooroordelen, gaan afzweren want de onderbouwing ervan zou in je perceptie genesteld zijn.


Als persoon A zegt: "ik ben moslim, dus ik heb recht op vrije tijd tijdens de ramadam" (om maar iets te noemen),
En persoon B zegt: "ik ben moslim, dus ik heb mijn vrouw geslagen" (om maar iets te noemen),
Dan is het toch niet gek dat ik wat verward raak over wat moslim-zijn is, en me daarom afvraag of dat moslim-zijn een goede onderbouwing is om iets te eisen?

Het gaat bij de claim van persoon A overigens om een verandering in het bestaande Nederlandse (of Westerse, of wat dan ook) systeem. Ik stel niet dat het systeem ideaal was of is, maar het zorgt voor een zekere vorm van coördinatie en lijkt daarmee te verkiezen boven de chaos. Toevallig is het gegroeid tot waar het is, en nu wil iemand het veranderen. Prima, maar dan is het denk ik niet raar om de onderbouwing voor die verandering te onderzoeken, toch?
Supermario's avatar
| #97250 | 12-03-2010 16:09 | Supermario
Het betreft je eigen probleem dat je op een doelgroep afschuift

Kan je dat probleem omschrijven, waar nodig adhv een voorbeeld?
Supermario's avatar
| #97259 | 12-03-2010 17:26 | LordMonk
Scheiding tussen kerk en staat: de staat bemoeit zich niet met de kerk - de kerk bemoeit zich niet met de staat. Uitstekend principe.

Heb het hele artikel gelezen en het is mij niet duidelijk wat de schrijver precies zegt. De woorden combinatie 'moderne maatschappij' komt heel vaak voor waardoor het lijkt dat hij niet blij is met een seculiere staat. Verder komt het over als propaganda.

En:
Juist met deze zogenaamde ‘godsdienstvrijheid’ wordt ons de vrijheid tot godsdienst ontnomen.
is nog steeds een dikke FAIL!

Voor de rest ben ik het met GL eens dat religie gebruikt word voor oorlog en terreur en dat religie een persoonlijk iets is. Religie an sich vind ik niet slecht. Helemaal niet de mensen die hun religie belijden. Het zijn gasten die moord schreeuwen in naam van een-of-andere ideologie waar je voor moet oppassen.

Maar het gaat niet alleen om gasten die moord schreeuwen. Het gaat ook om het idee dat individuele rechten worden gerespecteerd. Er zijn mensen die een-of-andere ideologie er op na houden en van mening zijn dat anderen, die niet hun ideologie volgen, hun manier van leven moet worden opgelegd waardoor individuele rechten in het geding komen.

Dat was dus de ene kant van de scheiding. Aan de andere kant willen de mensen die hun ideologie volgen, niet belemmerd worden in hun ideologische belevenis door de staat. De staat heeft immers de neiging om zich met dingen te bemoeien waar zij zich helemaal niet mee horen te bemoeien.

Dus ja ... scheiding tussen kerk/moskee/synagoge/satanistentombe/tempel/ .... vul hier een religieus gebouw in ... en staat is gewenst.
| #97260 | 12-03-2010 17:27 | Guantanamo Lullabay
@mario
je snapt het niet

rechten en plichten jegens allah
niet jegens de maatschappij
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97269 | 12-03-2010 18:09 | Supermario
Ah, dan heb ik dat inderdaad verkeerd begrepen.

Maar goed, stel dat het wel om rechten en plichten jegens de maatschappij zou gaan (bijvoorbeeld vrij tijdens het vasten), waar komen we dan uit?
Supermario's avatar
| #97327 | 13-03-2010 06:21 | Anders
"Vrijheid een illusie: Een vreemdeling zijn en blijven "


Resume:
De stelling in de titel en de daaraan gekoppelde positionering duiden reeds op een zwaar gefrustreerde auteur.
De inhoud blijkt uitsluitend religieusfundamentalistisch van aard, opgedist in een wollig, pseudo-intellectueel taalsoepje.
Het hele stukje wasemt de geur van rekrutering van gefrustreerde medegodsdienstwaanzinnigen die, samen met de auteur, hunkeren naar de donkere middeleeuwen en zich dientengevolge hier in het verderfelijke ’westen’ wensen uit te sluiten.
Beste heren (volgens de foto’s met zware baardgroei, gebreid mutsje en lange jurk) niemand let u om zich te vestigen in een land waar de overheid strikt zal toezien dat u beslist geen vreemdeling zult zijn tussen allemaal verplicht (!) gelijkgestemden in voorgeschreven kleding - Iran lijkt mij voor u hét beloofde land. Lekker ver weg uit de poel van verderf, het ‘westen’, met al die ongelovige honden, varkens, ezels en hoeren.

In analogie met en als eerbetoon aan Jean Meslier:
Ik zou willen, en dit zou de laatste en vurigste van mijn wensen zijn, ik zou willen dat de laatste ayatollah zou worden gewurgd met de darmen van de laatste imam.
Anders's avatar
| #97328 | 13-03-2010 06:25 | Anders
Jean Meslier (1664 - 1729) was een Frans dorpspastoor die bij zijn overlijden bij wijze van testament een manuscript naliet waarin hij het atheïsme aanprees.

Bij zijn overlijden bleek dat hij een manuscript van meer dan duizend bladzijden had nagelaten – vervaardigd in drie verschillende handgeschreven kopieën, in bewaring gegeven bij drie verschillende notarissen – waarin hij alle leerstellingen van de Kerk weerlegde. Hij stelde honderden interne tegenstrijdigheden vast in de tekst van de bijbel en stelde een groot aantal absurditeiten aan de kaak.

Het beruchtste citaat uit het "Testament" van Meslier luidt:
« Je voudrais, et ce sera le dernier et le plus ardent de mes souhaits, je voudrais que le dernier des rois fût étranglé avec les boyaux du dernier prêtre. »
("Ik zou willen, en dit zou de laatste en vurigste van mijn wensen zijn, ik zou willen dat de laatste koning zou worden gewurgd met de darmen van de laatste priester."

Jean Meslier (1664 - 1729)
Anders's avatar
| #97337 | 13-03-2010 12:23 | Guantanamo Lullabay
vreedzaaam mannetje
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97373 | 13-03-2010 16:12 | Anders
* Guantanamo Lullabay
vreedzaam mannetje


Over deze vreedzame Jean Meslier:
Veertig jaar lang, van 1689 tot 1729, had hij braaf zijn plichten vervuld als pastoor bij een plattelandsparochie.
Bij de bisschoppelijke inspecties had hij altijd een goede notering gekregen, met één uitzondering, in 1716, toen de plaatselijke landheer zich bij de bisschop erover beklaagd had dat de pastoor hem gekapitteld had voor zijn gebrek aan christelijke naastenliefde tegenover zijn pachters. Voor deze "onbeschaamdheid" had hij van de bisschop een reprimande gekregen. Maar verder was het - ogenschijnlijk - een heel rustige pastoorscarrière. ...

Verplaats je in de tijd: de Inquisitie, een rechtbank van de katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters, t.w. na foltering levend op de brandstapel.

Meslier kon uit levensbehoud zijn 'testament' pas na zijn dood bekend maken omdat zijn onthullingen in tegenspraak waren met de fundamentele geloofsleer van de RK-kerk.

In zijn tijd waren ophanging, verdrinking, verbranding gangbaar. Vandaar zijn beeldspraak 'gewurgd met de darmen van'.

In Iran anno 2010 worden homo's opgehangen, bij 'overspel' wordt jij gedood door steniging en als jij uit de geloofsgemeenschap van de Islam wilt treden wordt je onthoofd.

Actuele situatie in Iran m.b.t. journalisten en schrijvers:
Bron: 12 februari 2010 (IPS)
Ter gelegenheid van de 31e verjaardag van de Islamitische Revolutie hebben journalisten over de hele wereld het Iraanse regime opgeroepen om hun collega's vrij te laten.
...
In de nasleep van de controversiële verkiezingsuitslag van juni vorig jaar werden niet alleen journalisten, maar ook vele tientallen betogers en mensenrechtenactivisten opgepakt. In de processen die op de arrestaties volgden, werden zware straffen uitgesproken, waaronder tientallen terdoodveroordelingen.
...
Op 11-03-2010 publiceerde ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) een rapport over de mensenrechtenschendingen door de Iraanse politie en veiligheidsdiensten. Daarin heeft de organisatie het over grove mensenrechtenschendingen, waaronder standrechtelijke executies, verkrachtingen en foltering, schending van het recht op vrije meningsuiting en willekeurige arrestaties.

PS: net als Meslier ben ik pacifist
Anders's avatar
| #97375 | 13-03-2010 16:19 | Anders
@ Guantanamo Lullabay

Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften:

http://www.verbodengeschriften.nl/
Anders's avatar
| #97384 | 13-03-2010 17:48 | Guantanamo Lullabay
@anders
dat iran heel modern mee gaart in de vaart der volkeren kun je toch niet vreemd noemen.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97385 | 13-03-2010 17:58 | Guantanamo Lullabay
PS: net als Meslier ben ik pacifist

Dat is goed te weten wanneer ik de intentie heb je vrouw te verkrachten.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97388 | 13-03-2010 19:20 | Anders
@Guantanamo Lullabay

dat iran heel modern mee gaart in de vaart der volkeren kun je toch niet vreemd noemen.


Oh, tell me, in welk democratisch, westers land worden homo's opgehangen, wordt je bij overspel gedood door steniging en onthoofd als je een geloofsgemeenschap wilt verlaten?
Anders's avatar
| #97389 | 13-03-2010 19:22 | Anders
@Guantanamo Lullabay

(PS: net als Meslier ben ik pacifist)
Dat is goed te weten wanneer ik de intentie heb je vrouw te verkrachten.


En, Guantanamo Lullabay, wat zijn jouw intenties?
Leg een uit.
Anders's avatar
| #97390 | 13-03-2010 19:35 | Antares
In Iran anno 2010 worden homo's opgehangen, bij 'overspel' wordt jij gedood door steniging en als jij uit de geloofsgemeenschap van de Islam wilt treden wordt je onthoofd.


Kranten schrijven vaker dit soort telegraafverhalen.

Ik kan trouwens het verhaal niet volgen: Iran is een religieuze staat en de VS zijn een religieuze staat en beiden voeren de doodstraf uit. Ze ontwikkelen beiden kernenergie en zijn allebei een democratie. Ze jagen allebei op terroristen. Ik zie de rol van de Islam hier niet in.
Antares's avatar
| #97394 | 13-03-2010 22:14 | Anders
@ Antares

Jouw reactie is zo oerdom dat ik die haast niet serieus kan neem. Desalniettemin:

Iran is alles behalve een democratisch land (kijk maar naar de laatste verkiezingen).

Iran is een islamitische Republiek (met een ayatollah aan het hoofd).
De Verenigde Staten hebben een seculiere grondwet.

In de VS worden geen homo's opgehangen om het feit dat ze homo zijn, in Iran juist wel. In de VS worden geen mensen gedood door steniging bij overspel of prostitutie, in Iran wel. In de VS worden geen mensen onthoofd omdat iemand uit een geloofsgemeenschap stapt.

De VS worden gedomineerd door extreem religieus rechts en extreem politiek rechts maar kennen een grote verscheidenheid aan religies. Dit in tegenstelling tot Iran waar 95 % (aldanniet verplicht) islamitisch is. De islam verplicht elke moslim om naar Mekka te gaan. Van de 1,57 miljard moslims gaan gemiddeld 3 miljoen per jaar naar Mekka (economisch erg slim bedacht, deze verplichting), waar men stenen gooit naar een pilaar die de duivel moet voorstellen (over idiotie gesproken).

telegraafverhalen?


Number of journalists and netizens in prison now tops 65
http://www.rsf.org/Number-of-journalists-and-netizens.html

Journalisten roepen Iran op collega's vrij te laten
http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx;_uwnews_pi4[art_id]=27500
Anders's avatar
| #97395 | 13-03-2010 22:21 | Anders
@Guantanamo Lullabay

En, Guantanamo Lullabay, durf je niet te vertellen wat jouw intenties zijn? Durf je niet te vertellen wanneer je langs wilt komen om mijn vrouw te verkrachten?
Anders's avatar
| #97396 | 13-03-2010 22:37 | Anders
In Iran wordt de sharia (islamitische wetgeving) toegepast.
Homoseksualiteit is voor islamieten een doodzonde. Je wordt ter dood veroordeeld voor je seksuele geaardheid. Moet je nagaan wat een achterlijkheid.
Het zelfde liedje voor overspel. De islamitische staat bemoeid zich met jouw seksleven. Als vrouw wordt je in een gat gestopt en ingegraven tot je nek en dan met stenen bekogeld tot dat jij eraan bezwijk - over barbarij gesproken.
Als jij openlijk te kennen geeft uit de islamitische gemeenschap te stappen staat daarop de doodstraf per onthoofding. Ook erg fijn, hoe een staat zich bemoeit met jouw persoonlijke overtuiging. Die mag je dus niet hebben.
De VS zijn eveneens barbars door het hanteren van de doodstraf (voornamelijk bij moord) en leven nog in de tijd van het wilde westen m.b.t. de wapenwetgeving (een erg belangrijke, economische factor daar). De VS zijn in veel opzichten t.o.v. Europa een achterlijk land.
Anders's avatar
| #97399 | 13-03-2010 23:53 | Antares
Jouw reactie is zo oerdom dat ik die haast niet serieus kan neem. Desalniettemin:

Iran is alles behalve een democratisch land (kijk maar naar de laatste verkiezingen).

Iran is een islamitische Republiek (met een ayatollah aan het hoofd).
De Verenigde Staten hebben een seculiere grondwet.


Wat is er mis met de laatste verkiezingen in Iran? Ik weet dat je je hierop vast gaat luillen.

Wordt de seculiere grondwet in de USA nageleefd? Slecht voorbeeld.

In de VS worden geen homo's opgehangen om het feit dat ze homo zijn, in Iran juist wel. In de VS worden geen mensen gedood door steniging bij overspel of prostitutie, in Iran wel.


Dit zijn Telegraafverhalen, Anders.

Number of journalists and netizens in prison now tops 65
http://www.rsf.org/Number-of-journalists-and-netizens.html

Journalisten roepen Iran op collega's vrij te laten
http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx;_uwnews_pi4[art_id]=27500


Dit zijn geen opgehangen homo's en gestenigde overspeligen. Je probeert mij knollen voor citroenen te verkopen.
Antares's avatar
| #97400 | 13-03-2010 23:56 | Antares
Ik vind trouwens dat je de discussie afleidt met dit soort ongein. Het ging over religie en niet over politiek, tenzij je denkt dat politici ware gelovigen zijn. Dat laatste zou pas echt gelovig zijn.
Antares's avatar
| #97402 | 14-03-2010 00:00 | Guantanamo Lullabay

En, Guantanamo Lullabay, wat zijn jouw intenties?
Leg een uit.

Pacifisme is niet haalbaar zo lang er mensen zijn die geen pacifist zijn en jou of je gezin bedreigen.
Als streven is pacifisme goed maar realistisch is het domweg niet.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97403 | 14-03-2010 00:04 | Guantanamo Lullabay

Iran is alles behalve een democratisch land (kijk maar naar de laatste verkiezingen).

Huh?
Geen democratie en dan wel verkiezingen?
Daarbij is ahmedinejad zeker wel populair.
Verkiezingen in de VS zijn die volgens jou betrouwbaar dan?
Iran heeft zijn systeem gek genoeg wel te danken aan een volksraadpleging.
Gek genoeg heeft het Iraanse volk ooit een keuze kunnen maken over de te volgen koers (ondanks dat sommige iraniers daar nu heel erg veel spijt van hebben)
Ons Nederlanders is die keuze nooit voorgelegd.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #97421 | 14-03-2010 17:34 | Anders
@Antares
Ik vind trouwens dat je de discussie afleidt met dit soort ongein.

Raar, Antares, dat jij alles ontkent en afdoet als telegraafverhalen.
Ga dan in discussie met 'Reporters Without Borders'.
Ga eens naar het filmfestival van Amnesty International (nu in Den Haag) en kijk naar documentaires en films van o.a. gevluchte Iraniers.
Nogmaals, Iran wordt geregeerd door de Islam, dus alles heeft met deze religiepolitiek te maken.
De url's over journalisten in Iran geven aan hoe erg het gesteld is in dat land met alles wat met vrijheden te maken heeft. Ik bespeur bij jou geen enkele vorm van empathie en / of de wens om daadwerkelijk de consequenties van religieus fundamentalisme bloot te leggen. Ik veronderstel nu dat jij een absolute hardliner bent.
Anders's avatar
| #97422 | 14-03-2010 17:43 | Anders
@Guantanamo Lullabay

Iran is alles behalve een democratisch land (kijk maar naar de laatste verkiezingen).

Huh?
Geen democratie en dan wel verkiezingen?
Daarbij is ahmedinejad zeker wel populair.


Jij bent kennelijk ook een hardliner die alles ontkent.
Ga naar den Haag naar het Movie that Matter filmfestival. Film en muziek moeten in Iran ondergronds. Begin deze maand werd Jafar Panahi in Teheran gearresteerd. Panahi had eerder al een reisverbod gekregen, waardoor hij als eregast op de Berlinale verstek moest laten gaan. Dat reisverbod was hem opgelegd omdat hij op een festival in Montreal groen had gedragen, de kleur van de oppositie die zich tegen het Iraanse regime keert. Panahi’s werk is omstreden en soms verboden in eigen land. In zijn recentste film – Offside (2006) – bekritiseerde hij de positie van vrouwen in Iran. Dat is ook het thema van de documentaire ’Women in Shroud’ (2009), die ook op het Movies that Matter Festival draait. Daarin is te zien dat de sinds 2004 afgeschafte steniging van vrouwen gewoon doorgaat.
Anders's avatar
| #97423 | 14-03-2010 17:49 | Anders
Iran is een politiestaat die steunt op een conservatieve interpretatie van de Islam. Filmmakers en journalisten hebben het lef om in opstand te komen en kritische vragen te stellen bij de inperking van persoonlijke vrijheden. Wie een fles wijn koopt, of thuis op dvd naar een buitenlandse film kijkt, is in de ban van Satan, en loopt het reële risico om opgepakt te worden.

De afgelopen maanden werden in Iran duizenden studenten, journalisten en kunstenaars opgepakt en gemarteld. Het Movies that Matter Festival in Den Haag staat daar uitgebreid bij stil.
Ook het steniging van vrouwen gaat gewoon door.
Anders's avatar
| #97430 | 14-03-2010 19:59 | Antares
Nou nou, Anders, ontkenner, hardliner, geen empathie, wat ken je mij toch goed, maar niet heus. Punt is dat je twee verschillende zaken door elkaar haalt. Islam is niet Iran en Iran is niet Islam.

Wat in Iran gebeurd is mij al bekend en ook wat daar achter zit: 30.000 doden in 1988 en de CIA wist ervan maar hield zijn mond. Dezelfde CIA mag nu van de senaat $400 miljoen besteden om mensen als jij te hersenspoelen, met veel succes zo te zien.

Oefen <a herf="http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3014214.ece/Al-Qaidaverdachte_ontsnapt_in_Jemen.html">hier</a> eens op, probeer maar eens of je de spin kunt herkennen.
Antares's avatar
| #97431 | 14-03-2010 20:00 | Antares
Antares's avatar
| #103768 | 17-05-2010 12:56 | keuleniscool
Een vreemdeling zijn en blijven de moslims .
Aanpassen anders oprotten !
aanmelden / inloggen