Door Evert, Op maa 30 maa 2009 18:33, 12 reacties,    

Vrijwillige belasting breekt macht van corrupte politiek

Veel mensen zien op dit moment het nut of de noodzaak van bestuurlijke wederopbouw niet in.
Dat is logisch want het bestuur dat vervangen moet worden is op dit moment nog actief.

Toch is het belangrijk om te beginnen met het vormen en verspreiden van ideeën over de mogelijkheden om een samenleving te besturen en vorm te geven op een manier die de macht zoveel mogelijk laat liggen bij individuele mensen.

Dit idee is waarschijnlijk niet op korte termijn uit te voeren, maar het is beter om het te verspreiden voordat het moment komt dat er nieuw bestuur moet komen, zodat zo veel mogelijk mensen de kans hebben gehad om er over na te denken.

Het bestuur van de afgelopen tijd, dat zich "regering" noemt, heeft de macht en regelgeving zo veel mogelijk gecentraliceerd, waarbij steeds minder mensen beslissingen namen over de rest van de mensen, die daar niet of nouwelijks of met zeer veel moeite wat over hadden in te bregen.
Stemmen werkt niet, demonstreren werkt ook niet.

De meeste mensen zijn niet blij met deze situatie, maar denken dat het niet mogelijk is om er iets aan te doen.
In de crisis die op dit moment door banken en regeringen veroorzaakt wordt ontstaan gelukkig mogelijkheden, want mensen staan meer open om zich in te zetten voor hervorming van het systeem of wat mij beter lijkt, het afschaffen van politiek en vervangen door een eerlijk openbaar bestuur.


Gebaseerd op het idee van individuele vrijheid.
En het recht van kleine groepen mensen die bij elkaar in de buurt leven om hun eigen regels te hebben, zonder gedwongen te worden om regels van andere mensen, die ver weg wonen, na te moeten leven.


Democratie werkt alleen op kleine schaal, waar je de mensen met wie je de beslissingen deelt echt kan aankijken.

Als je gaat proberen democratisch te doen met een hele grote groep mensen, waarvan de meeste elkaar niet kennen, dan kom je gemakkelijk in een situatie waar een deel van de groep onder druk vanuit een ander deel van de groep, iets moet doen of moet laten waar ze het zelf niet mee eens zijn. Dat is geen vrijheid.

De grootste kans op vrijheid krijg je door de macht te verdelen.
Alle regels en wetten worden per gemeente of per buurt besloten, zodat de genen met wie de regels zijn overeen gekomen altijd binnen een dag lopend te bereiken zijn.

Het is natuurlijk altijd een goed idee om tussen de verschillende gemeenten ook afspraken te maken over overeenstemmende regelgeving, zodat je elkaars verkeersborden begrijpt, bijvoorbeeld.

De enige taak van een centraal bestuur zou moeten zijn om er voor te zorgen dat de communicatie tussen de verschillende buurten, gemeenten of landen goed verloopt, zonder het centraal bestuur daarbij de macht te geven om mensen dwingende regels op te leggen.


Alle belastingen en verzekeringen zouden vrijwillig moeten zijn, om te voorkomen dat de ontvangers van de premies misbruik kunnen maken van een monopolie positie.
Een verzekeraar die een verplichte verzekering levert kan daarvoor onbehoorlijk veel geld vragen, omdat het onmogelijk is om te weigeren.

Zolang belasting verplicht is, zullen politici geen noodzaak zien hun beleid aan te passen aan de wensen van de mensen.
In hoeverre de mensen belasting nodig vinden is alleen te bepalen door mensen zelf te laten beslissen of, hoeveel en waarvoor ze belasting betalen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door elk ministerie een rekening te laten opstellen, waarin precies wordt aangegeven hoeveel geld ze nodig hebben en waarvoor dit gebruikt moet worden.
Ieder mens krijgt een deelrekening en kan kiezen om alleen te betalen aan zaken waarvan ze zelf het nut of de noodzaak zien.

Het kan niet moeilijk zijn om mensen te overtuigen om te betalen voor een nuttige belasting.
Zeker als we opeens twee keer zo veel koopkracht over houden!
Elke belasting zou door iedereen, zonder reden, geweigerd mogen worden, maar het zou ook gemakkelijk gemaakt moeten worden om aan te geven waarom een belasting niet of maar gedeeltelijk betaald wordt. Zo kan het bestuur zien welke onderwerpen iets waard zijn voor de mensen.


De bank die het geld drukt dient in het bezit en onder controle te zijn van de hele groep mensen, die van het geld gebruik maakt.Samengevat in zo min mogelijk woorden: decentralisatie en vrijwillige belastingen.

Als we alleen deze twee onderwerpen als doel zouden stellen, dan zou de kans dat we in vrijheid kunnen leven een stuk groter worden.
Annotaties:
04-08-2013 23:45 | payday loans online
Vrijwillige belasting breekt macht van corrupte politiek #zaplog
| #61854 | 30-03-2009 18:49 | Patman
Ga door Evert! Super!

Democratie werkt alleen op kleine schaal, waar je de mensen met wie je de beslissingen deelt echt kan aankijken.


Helemaal mee eens.
Patman's avatar
| #61859 | 30-03-2009 19:24 | Anarchiel
Beste Evert,

Ik zou je artikel heel erg graag plaatsen op mijn website (http://www.anarchiel.com) maar daarbij iets van je opmaak willen aanpassen.

Aangezien je licentievermelding vermeldt dat aanpassingen niet toegestaan zijn zonder toestemming van de auteur, vraag ik het je bij deze dus. Het heeft puur en alleen met de opmaak (hoeveelheid paragrafen e.d.) te maken, voor de rest zou ik het niet durven aanraken :)

En net als warp11, mijn complimenten voor dit mooie stuk!
Anarchiel's avatar
| #61860 | 30-03-2009 19:31 | GEORGE_NL
Evert, een vette duim! Ik ben voor.
GEORGE_NL's avatar
| #61866 | 30-03-2009 19:47 | Evert
#61859 | 30-03-2009 19:24 | Anarchiel
Ga gerust je gang.
Evert's avatar
| #61868 | 30-03-2009 20:19 | Axeman
Meer democratie is ook meer individuele verantwoordelijkheid en vraagt ook om een meer ontwikkeld beslissingsvermogen / onderwijs / opvoeding / zelfstandigheid / geïnformeerd zijn /... van iedere burger.

Zonder in detail te gaan is het denk ik wel voor iedereeen hier duidelijk dat beslissingen i.v.m. korte termijn belangen dikwijls tegengesteld zijn deze voor lange termijn belangen. Als mensen niet gezamelijk tot een beslissing kunnen komen die ook op een rationele manier een langetermijnvisie omvat, dan zie ik eerlijk gezegd niet veel veranderen. Laat je dit aan een beperkt aantal individuen over, dan neemt hun eigenbelang de overhand omdat niemand hen daar op aanspreekt of zelfs maar doorheeft. Ik vind democratie eigenlijk niet zo vanzelfsprekend maar het moet mogelijk zijn.

m.a.w. sites als deze zouden mainstream moeten worden... ;-)
| #61869 | 30-03-2009 20:25 | Anarchiel
@ Evert

Hartelijk dank!
Anarchiel's avatar
| #61875 | 30-03-2009 20:55 | komodo
hemaal eens met de reacties tot nog toe...

De bank die het geld drukt dient in het bezit en onder controle te zijn van de hele groep mensen, die van het geld gebruik maakt.


Een belangrijke dienst die ook eigendom moet zijn van de mensen die ervan afhankelijk zijn is de nieuwsvoorziening.

Kleinschaligere kranten/nieuwsvoorzieningen gemaakt voor en door de groep mensen die een domocratie vormen.

Een groot deel van de ellende ( zo niet, alle ) wordt mogelijk gemaakt door lakse, misleidende of ronduit leugenachtige nieuwsvoorziening.
komodo's avatar
| #61885 | 30-03-2009 22:01 | democraatus
Een variant: belasting betalen en mogen stemmen of geen belasting betalen en dan ook niet stemmen. Dan houdt de overheid vanzelf weinig over qua belastingopbrengst (mits het geldsysteem ook aangepakt wordt).
democraatus's avatar
| #61895 | 30-03-2009 23:47 | merethan
Ha wat leuk dat ik dit hier nu tegenkom. Net nog heel diep over zitten nadenken na een gesprek met een paar vrienden.

Gesprek ging over waarom ze hun troep (lege bierblikjes) niet gewoon opruimen maar in de bosjes/sloot gooien. Antwoord was dat het toch niet uit maakt omdat de hele mensheid het doet. Waarmee ze in mijn ogen gewoon onderdeel van het probleem zijn maar ze zeggen zelf dat de mensheid toch wel kapot gaat en ze er geen invloed op hebben.

Groepsdenken of solidair gedrag kun je nooit en te nimmer afdwingen met boetes, belastingen en regels. Het enige wat je kunt veranderen is de omgeving waarin ze zich bewegen waarna ze zich misschien geroepen gaan voelen zich er voor in te zetten in plaats van het te vervuilen.

Mensen zetten zich nergens voor in tenzij het van hun is of ze er zich anderzijts bij betrokken / voor verantwoordelijk voelen. Democratie tussen mensen op loopafstand kan dit misschien veranderen.
merethan's avatar
| #61920 | 31-03-2009 09:26 | CitySurfer
Democratie, (de grootste groep of meerderheid is de baas) werkt pas als mensen zelf instemmen met het feit dat ze hen zelfbeschikkingsrecht af staan.

Democratie is een monster, waarbij de 1ste dwang regel het begin is van complete machteloosheid van de burger.

Als er inderdaad een virus in die kleine gemeenschap zou zijn en men neemt het democratische besluit dat echt iedereen ingeent moet worden, dan is dit het begin van het einde.
Binnen 350 jaar zit je dan opnieuw aan de Baarmoeder halskanker vaccinatie.

En daarom gebeurt democratie ook in zulke kleine stapjes. Ook potentaten leren met vallen en opstaan. Het mishandelende kind moet geholpen worden. Dan is mishandeling opeens (na 350 jaar) als je kind geen 3 maaltijden per dag krijgt.

Een gemeenschap kan pas bestaan als er geregeerd wordt d.m.v. instemming van de deelnemers. Ja ik wil op die weg rijden en betaal dus hier aan mee.

Ieder mens ieder gezin heeft het recht zijn eigen leven vorm te geven. Wil je met een Burka lopen, doe je dat. Wil je thuis je kinderen scholen, doe je dat. Wil je je huis paars verven, doe je dat.

Maar kun jij toestaan dat je buren hen huis paars verven ? hen kinderen thuis onderwijzen in een burka lopen........Kun jij vrijheid aan ?
| #61935 | 31-03-2009 11:18 | merethan
CitySurfer, ik denk dat de vraag die jij stelt de belangrijkste is van allemaal: Kunnen wij vrijheid aan?

Ik denk eigelijk dat maar een klein deel van de bevolking daar klaar voor is. Verreweg de meeste hebben gewoon het verantwoordingsgevoel niet. Heel zwartkijkerig mischien, maar dat is mijn ervaring. En dan woon ik nog in het relatief rustige Zoetermeer.

Nu kan dat zijn omdat we op moreel gebied als mensheid totaal niet opschieten wegens dat de limiet gewoon bereikt is maar het kan ook door de omgeving zijn; als je in een verdorven wereld leeft waar je niet enig positief effect op lijkt te hebben dan is dat geen aanmoediging om de boel een beetje schoon te houden en je troep in de prullenbak te gooien, om maar even iets simpels te noemen.

"Kapot gaan we toch wel, we kunnen er niets aan doen dus waarom niet schijt hebben aan alles en lol trappen?" Vrij letterlijk uit de mond van een leeftijdsgenoot van me.

We zijn allen onderdeel van een emergent systeem. En dat systeem heeft zijn eigen gedrag, wat niet perse terug te voeren is op het gedrag van de individuen die er deel van uitmaken. Blijkbaar heerst er al een tijd een gedrag van zelfvernietiging, en er is niets wat je er aan kunt doen. Net als jij een uitting bent van al je lichaamscellen is de samenleving een uitting van haar deelnemers, en alleen het geheel kan van richting veranderen, er is niets dat het stuurd of sturen kan.
merethan's avatar
| #61966 | 31-03-2009 15:34 | Evert
Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn dat veel mensen niet met vrijheid kunnen omgaan.

Ze zitten vol met gif, van vaccins tot fluor.
Op school zijn ze getraind om afhankelijk te zijn.
Denkpatronen worden beïnvloed met subtiele en steeds minder subtiele propaganda op televisie en in andere media.

In een meer natuurlijke situatie zouden mensen al tijdens het opgroeien geleerd hebben om zelfstandig te denken en te handelen.
Evert's avatar
aanmelden / inloggen