Door ffloor, Op maa 3 mei 2010 14:14, 3 reacties,    

Vulkaanbliksem niet meer in het duister

Van de dertien verschillende soorten aan bliksem die de wetenschap op inslaggebied heeft verklaard is het verschijnsel "droge vulkaanbliksem" zowel de luguberste, alsook het meest indrukwekkendste dat er bestaat. Tot voor kort was hier geen verklaring voor - maar dankzij doorgevlogen vliegtuigen met hun motorschade weten we nu wel hoe ze ontstaat.
Inslagwetenschappen is slechts een piepklein onderdeel van zowel de geestelijkheid, meteorologie, terrorischmebestrijding maar ook als aanvalswapentechnologie in het leger, alsook de enigst haalbare energietechnologie van de toekomst.
Best wel belangrijk dus.

Hoe belangrijk moge blijken toen militairen op het piepkleine mini-hurricaantje Katrina wat mochten oefenen volgens de militaire weerexpert B.Livingstone die in 2006 de gast was van documentairemaker Alex Jones, en volgens hem wat ongedachte bijwerkingen had gekregen: 25 gigantische onweren slachten met hun bliksemstralen alles en iedereen af die zich niet in kelders had opgesloten en doodden daarmee 5x zoveel zwarten als die er nog gewoon in de elektrische vloed waren verdronken. Katrina werd daarmee een sterk staaltje op het eerder nog als meewarig afgedane deelvakgebied in zowel weerkunde als de afleidertechniek.

We noemen het bekende soortenrijtje, althans op academisch kennisniveau even op:
1. Hagelbliksem
2. Langzame streamer.
3. Y-bliksem
4. Sneeuwbliksem
5. Accretieschijf Zwart Gat
6. Zonnecorona
7. Methaanbliksem (dwaallichten)
8. Atoombombliksem (kern-EMPuls)
9. Bolbliksem
10/11. Elves, trollen en kwallenbliksem (stratos-/ionosfeer)
12.Aswolkbliksem
13.Wijnvatbliksem

en waarvan de laatste een antieke grap is.
De gezaghebbende legerdocumentalist Plinius den Ouden documenteerde al drie verschillende soorten van blixem: een droge blixem die voorwerpen verbrijzelt; een natte blixem die slechts zwart maakt; en nog een derde, wonderbaarlijk soort blixem die wijnvaten leegdrinkt (het houten vat blijft ongeschonden achter) maar daarna als een dronken tol het bachanaal verlaat...
Maar Satorius corrigeert Plinius want hij blijft erbij dat het woord: 'verslaving' een vervoeging is van de woorden: 'slaven + laven'.
Een wetenschap is slechts mogenlijk als een discussie mogenlijk is over ingeleverde falsificaten en we weten dat falsificaten de discussie erover niet toestaat. Het experiment moet dan bepalen of de door de wetenschap bedachte hypothese wel juist was - òf, dat het falsificaat het experiment saboteert; en waar de wetenschap als antwoord empirische toevalligheidsproeven op uitlokt.

De koelkastbliksem
---------------------------
De meest gangbare hagelbliksem behoort tot het normale koelkastexperiment: neem 2 ijsblokjes en bevestig eentje met ingevroren elastiek 1 cm boven het andere blokje.
Bevestig aan een lichte hamer een aluminium pijp en sla ze zo hard mogelijk op elkaar: duidelijk moet je de vonken eraf zien spatten waarbij gammastraling vrijkomt - dat hebben elektrische vonken nooit.
Belangrijke ingrediënten zijn zowel de vriesthemperatuur (lager dan -12 graden) alsook de snelheid van de hamerkop: in onweersbuien bedraagt de hagelsnelheid 2300 kM/uur wat met electronische sensoren is vastgesteld.
Vandaar dan ook dat op straat neergekomen hagel een vreemd bij-effekt heeft: na enige seconden springt de hagelkorrel een 25 cm omhoog van de straat: alsof het klappertjes zijn! Dat nu is het effekt van Gammastralen waardoor op atoomkernniveau anti-zwaartekrachttrillingen worden geproduceerd die de korrel deed liften. Daar komen enorme motorische hefkrachten bij vrij die menig energietechneut al verlekkerd doen watertanden.

Moeilijker wordt al de Y-bliksem en is ook al mee geëxperimenteerd, jazeker! Hoe vreemd het ook moge klinken: de 2 bliksemsoorten van Plinius den Ouden bestaan echt want lang niet altijd hoeft een langzamere, inleidende streamer vanuit de donderwolk in een opgaande bliksemklap te resulteren maar komt voor.
"Warme" bliksem noemen we het verschijnsel als bliksem op een reeds gemaakt geïoniseerd kanaal "blijft staan", soms wel 7 seconden lang (!) wat reden is dat elektrische treinstellen met v-vormige antennes rondrijden.
De legercorrespondent Plinius den Ouden heeft dus zeker goed opgelet over dit verschijnsel van naar de wolk uitwaaierende "wandelbliksem" die vele seconden op een object blijft staan en hele steden wo. het legendarische Babilon in de as heeft gelegd.
Een meteoroloog van de Australische luchtmacht zag feb.1945 in Broome voor het eerst een dergelijke Y-bliksem waarvan de vorken zich in de donderwolk boorden als boomwortels, met een heldere lucht boven hem. Maar de militaire waarnemer verbaasde zich vooral over de bliksem zelf omdat de vorken paars van kleur waren en ongewoon lang aanhielden: van een halve tot een hele seconde toe. (The Readers Digest)
Daarna werd hijzelf extreem bruingekleurd als een Maori - hetgeen duidt op een overvloed aan Röntgenstraling van de kwikdamp in een TL-buis.
Een overtuigende Y-bliksemprovocatie is in Australië uitgevoerd op een hectares groot omgehakt bos dat per radio op 24 plaatsen tegelijkertijd werd ontstoken toen een aambeeldachtig wolkenfront aan het passeren was - het experiment werd echter verworpen omdat teveel aan kunstmatige rookgaschemicaliën was vrijgekomen.

De elektrische vuurtornado
----------------------------------------
Behalve levensgevaarlijk sneeuwonweer van korrelsneeuw, bestaan er ook nog elektrische vuurtornado's die helemaal een exotisch verschijnsel zijn en komen vooral voor boven bosbranden in Australië, maar ook in de pampa's. Ze zijn extréém levensgevaarlijk.
Dat nu is de reden dat wetenschappers al in 1969 een stuk struikgewas van 6000 tonnen aan gombomen hadden gerooid, met lorrie's opgestapeld en daarna op 900 plaatsen allemaal precies gelijktijdig in de brand hebben gestoken. Zowel op, alsook om het immense terrein was het vergeven van de vele apparatuur en dat allemaal ook nog op afstand moest worden bewaakt en gefilmd.

Hun experiment slaagde.
Aanvankelijk veranderde de themperatuur de grondwinden, daarna werd op de hoeken van de gigantische brandhaard een verdrievoudiging van de windsnelheid gemeten. Totdat een kleine vuurhoos in het centrum van de brand hun controle overnam en met beginsnelheden van 100 kM/uur kleinere draaikolken liet ontstaan. Daarop kwam "de beer?" pas goed los en brullend verhief zich de elektrische vuurtornado tot een hoogte van wel 600 meter met snelheden over de 300 kM/uur...
Met dit geslaagde vortex-experiment op vele meters film vastgelegd konden over de hele wereld alle brandweerkorpsen met hun lesmateriaal weer even vooruit... maar ook vulcanologen waren enthousiast over de vuurbrakende aswolk.

Ook bolbliksem kun je eenvoudig zelf maken. Neem een normale rutielelectrode maar verdubbel de lasstroom tot minstens 140 A~. Giet wit zand op de lasboog. Met enig geduld zie je witte en witblauwe bolbliksems als uiterst boze tollen onder een regen van vonken ervandoor gaan onder een luid kwaadaardig gesis. Dit Utrechtse wetenschapsexperiment uit 1963 in de vroegere smederij van v/d Hurk aan de Gansstraat op 16 mm geluidsfilm is overigens nogal gedateerd te noemen.

Ook de zonnecorona is een dergelijke bolbliksem. Het was het Fysisch lab te Juthaas dat de lichtkracht van de zon oploste: dat is ijzer + calcium, echter in plasmastatus en dat zijn zulke hoge plasmathemperaturen dat van een verschoven gasspectra sprake was. Dit raadsel kon alleen in een ringmagnetische fles worden ontrafeld en stamt iets later, namelijk eind 70er jaren wat dus eveneens nogal gedateerd is te noemen.
Want pas 30 jaar later werden de onzichtbare magnetars ontdekt hoewel de theorie ervan al in 1987 was ontwikkeld maar niemand kon de berekening van de beide astrofysici geloven... gedurende 20 jaar werd iedereen die roterende supermagneetvelden waarnam heel beleefd naar de opticien verwezen en daarna zelfs nog steeds hatelijk uitgelachen. Nu niet meer natuurlijk.

VUURBOL IN BED
--------------------------
Zelfs methaanbliksem is lange tijd onverklaard gebleven. Weerkundige Jan Pelleboer beschrijft in zijn boek: 'Volksweerkunde' ISBN.90.52.05.027.9. een methaanwolk die in Zuidlaarderveen het echtelijk bed haalde:
"ERUIT!!" riep de man tegen zijn vrouw "en neem de kleine mee!".
Daarop trokken de vuurballen zich samen tot een woeste, vurige wurgslang die in hun bed uithalen naar hen deed. De man zag kans de wurgslang te grijpen doch die splitste zich in zijn handen uiteen tot kleine vuurbollen. Daarop vluchten zij de woning uit naar hun schoonmoeder op 500 mtr. afstand.
Zij hadden tevoren nooit zulke verschijnselen gezien maar waren de laatste tijd opvallend vaak met hoofdpijn opgestaan en voelden zich verre van fit. (bron: Nieuwsblad v/h Noorden, 1954)
Later kon het verschijnsel door de Telegraaf en familielid Kreper in de bedstee worden gefotografeerd als vuurbollen + sterretjes. En op 28 september 1954 kon de goede verklaring worden gepubliceerd onder de kop:

Dwaallichtjes?
---------------------
Prof.dr.M.Minnaert legde meteen al verband met hun zware ochtendhoofdpijn. Dit verschijnsel was moerasgas en een gevolg van de overvloedige regen die was gevallen. Moerasgas is immers de methaanvergisting van rottende stoffen en jaarlijks reizen tientallen geleerden af naar de Catatumbo in een baai van N/W Venezuela voor de "eeuwige bliksemstraal van Maracaibo": een geluidloze bliksem die 13% van alle ozon produceert bij 130 MEGA-Ampere en waarmee de vele kompas-ongelukken in de Bermuda-Driehoek dus evenzo wel gemakkelijk kunnen worden verklaard.

In het elektromagnetisch spectrum van gebruikelijke bliksemstralen komt er 1 gas-piek bovenuit: methaan. Vooral op een hoogte van 6,4 kM bedraagt de ionisatiegraad van de methaanmoleculen meer dan 58%. Kennelijk weet de bliksem wel raad met al dat door de veestapel opboerende methaan want onze atmosfeer bevat slechts 0,0002% methaan.
En hierdoor heeft de wetenschap een pracht-experimenteerplek om de onbegrepen kernkrachten-onweersverklaring van C.Wilson te beproeven, immers op deze hoogte laat de afname van de luchtdruk toe dat methaan zich tot piëzo-kristallen condenseert.
Maar mogelijk speelt ook kerogeen, ook wel aardwas genaamd, nog een hoofdrol want Venezuelea heeft een extreme luchtvervuiling door petrochemische industrie wat de zeven malen verhoogde inslagkans in raffinaderijen mogenlijk verklaart. (univ.Louisiana)

Eyjafjallajökul
----------------------
Maar hoe zit het nu met de onverklaarde droge bliksem in een vulkaan? Hierbij kan immers van bevroren hagelkernen geen sprake zijn maar slechts as, hete lavabrokken, zwavel, stoom en zout. Méér ingrediënten zoals de benodigde vrieskoude is hier niet: een raadsel!
Vrieskoude ontstaat als de thermische binding zoals oa. die van CO2 door toegevoerde gammastralen wordt bestookt: hierdoor zal op kernniveau oa. het koolatoom zijn zeer exentrisch lange electronenbanen niet meer kunnen handhaven en valt uiteen - waarna volgens de 1e-Hoofdwet der thermodynamica de eerder uitgestoten thermische verwarming "wordt teruggehaald" hetgeen de extreem zware bevriezingen onder orkanen en zwaar onweer verklaart middels de gammastralen van hun bliksemstralen.
Het gassenprobleem betreft namelijk natrium (!) dat al in 1938 op 60 kM hoogte werd aangetroffen en vermoedelijk door onweer uit de zee wordt opgezogen. Ook met door onweer opgezogen metaaloxiden (oa. woestijnzand) kon in 1938 al veel aan kwallen- en trollenbliksem in de stratosfeer worden getheoretiseerd maar toendertijd nog niet als bewezen worden verklaard.
Maar de recente bliksemfoto's van de IJslandse vulkaanontploffing met zijn nogal laaginvallende, lugubere oppervlakte-zeebliksem vertellen een heel ander verhaal.
En dan blijven de meer exotische zwavelglasverbindingen nog over.

De zwavelbol
-------------------
Zwavelglas was vroeger het noodzakelijk ingrediënt van elektriceermachines voor de toepassing op sonnambules door de genezerspraktijken van magnetiseurs.
Patiënten onder stroom zetten doen we momenteel nog steeds, maar daar hebben we tegenwoordig 225 volt als generator voor.
Dit nu werd opgelost in de motoren van 2 Navo-straaljagers die de recent ontplofte vulkaanaswolk hadden doorvlogen en hun fikse motorschade zowel in België alsook in Finland werd onderzocht. Jachtvliegtuigen hebben namelijk een hogere motorthemperatuur dan verkeersvliegtuigen en de laatste hebben bovendien meer koelings- en blusmogenlijkheden aan boord dan jagers met schietstoelen.
Er werden op de schoepen glasachtige zwaveltektieten aangetroffen in korrelvorm en bezaten een gigantische kleefkracht die - ondanks het extreme motortoerental veel groter was dan industriële lijmsoorten: dit duidt eveneens op zowel cohesie- als adhesie-eigenschappen die op glasgebied ongebruikelijk waren en alleen met kernkrachten uit de Kwantummechanica kunnen worden verklaard.
Maak hier dus hagel van in een hoogoprijzende aswolk en laat die onder zijn gewicht weer neervallen in een vuur-vortex: ziedaar is een pseudo-glashagelwolk geboren!
Dankzij de Eyjafjallajökul-ontploffing is daarmee nu ook het twaalfde en de nog laatste, overgebleven bliksemsoorten als raadsel ontsluierd.

(schrijver promoveerde aug.'63 af aan Rijksuniversiteit Utrecht op het onderwerp 'Prehistorische Elektrotechniek en de Brainwashingbox van Mozes')
Annotaties:
| #102189 | 03-05-2010 14:52 | ffloor
Een icoon kun je ook uit genoemde website halen maar weet niet of dat wel mag. Met dit artikel hoop ik te hebben uitgelegd dat universiteiten voor het energieonderwerp al wat meer belangstelling tonen - dat was 48 jaar geleden wel anders!
| #102233 | 03-05-2010 18:46 | Mack
From an electric universe point of view, the Earth is a small charged body moving in a large cell of plasma. Because of this, explanations of all physical phenomena in, on, and near the Earth must take the electrical behavior of plasma into account. The Physics of the Plasma Universe by Anthony Peratt describes magma as a plasma, a medium containing moving charges. So we should expect volcanoes not only to exhibit electrical behavior but to have that behavior connected with the larger plasma environment, that is, to be elements in a larger electrical circuit.


volcaniclightning
| #102573 | 06-05-2010 14:32 | ffloor
Interessant, en zeker die spectaculaire foto - maar wetenschap is niet hetzelfde als een geloof in aliens of in hun hemelstrijd tussen hen, met dan ons ertussen als tussen hamer en aambeeld. Naar mijn mening zijn daarin gespecialiseerde websites voor bedoeld en die we op Zaplog heel vaak, maar dan als verwijzingslink wel aantreffen.

Het bovenstaande, pure kennisartikel is bedoeld voor technisch universitaire scholen zoals Delft die Zaplog vaak genoeg bezoeken en probeerde de fysische eigenschappen van zwavelglastektieten in verband te brengen met zowel de ontwijkende expansieuitstroomkracht van een vulkaan - met de in inweersbuien geregistreerde hagelsnelheid van 2300 kM/uur.
Dat DAARBIJ effekten plaatsvinden zoals typische plasma-verschijnselen zoals elektrowrijving zal ik zeker niet ontkennen - ook een TL-buis bevat een bijna-vacuum echter we hebben hier te maken met implosieverschijnselen die gemiddeld aanzienlijk heftiger zijn dan in een kleine ruimte met daarin een thermische uitzetting als opgebouwde druk.
Het laatste bestaat in de verbrandingsmotortechnologie namelijk heel wat meer literatuur over, dan over zoiets als implosietechnologie, en wat dus uiteindelijk wél leidde tot onze giga-vervuilingsmaatschappij!
En ook het recente vliegverbod dat niet van ministers maar op bevel van ambtenaren is uitgevaardigd: kan je eveneens aan een dergelijk kennistekort a la de vuurwerkramp van Enschede wel toeschrijven want geeneen falende ambtenaar is toen veroordeeld, zelfs tot op de dag van vandaag heeft men de oren toegestopt voor de door wel 10 ooggetuigen waargenomen zaterdagarbeid op het SE-Fireworks-terrein.
Sterker, veel scheikundeleraren stuurden de NOS-Journaaldienst boze brieven omdat zij hun leerlingen moesten uitleggen dat de ammoniakuitstoot van veestallen echt niet bijdraagt aan de zure regen omdat ammoniak een base (alkalisch) is, maar kwamen tot de ontdekking dat het NOS-Journaal niet over een afdeling 'Ingezonden Brieven' beschikt.
Deze volksverlakkerij bleef dus simpelweg gewoon gehandhaafd.

Resumerende: maar tóch blijf ik erbij dat drukbliksems zoals die boven een atoombomontploffing worden gezien en een plasma is - fundamenteel verschillen met een vulkaanontploffing dat immers een vacuumverschijnsel is en eveneens in plasmastatus als wrijvingselektriciteit. Maar hun werkingsprincipe cq. hun ontstaan is verschillend wat ook wijst op de voor hagel benodigde -12°C als kalkvrij water.
aanmelden / inloggen