Door Inanna, Op maa 21 jul 2008 08:02, 16 reacties,    

Waar blijft Robert Hörchner?

Hörchner

We hebben al zo lang niets meer gehoord van Robert Hörchner, die in Polen gevangen zit. Hij mag niet telefoneren en geen bezoek ontvangen. Vorig jaar oktober werd hij door de Nederlandse justitie overgeleverd aan Polen en sindsdien zit hij in de gevangenis van Bydgoszcz, met acht man in een cel.

Hörchner zou een "grote vis" zijn in een crimineel netwerk dat wiet verbouwde in Polen. In Nederland had het OM hem sinds eind 1999 reeds vervolgd wegens het herbergen van een XTC-laboratorium, maar uit alles bleek dat een XTC-bende zonder zijn medeweten tijdelijk onderdak had gezocht in zijn leegstaande loods. Nadat Hörchner was vrijgesproken, ging het OM in hoger beroep, tegen beter weten in en met gebruikmaking van een frauduleus tapverslag.

Nadat Hörchner ook in hoger beroep was vrijgesproken, wilde hij schadevergoeding eisen wegens onterechte vervolging, maar daarvoor had hij het bewijs van dat vervalste tapverslag nodig. Een goed overzicht van de gang van zaken stond eind november vorig jaar in het Katholiek Nieuwsblad. Henk Rijkers schreef: Het dossier had inmiddels een verrassende wending genomen. Na een jarenlange worsteling hadden de Hörchners de hand weten te leggen op de originele telefoontap. Het college van procureurs-generaal had de opname ‘geheim’ verklaard, wat er opnieuw op duidde hoezeer Justitie met de zaak in de maag zat. Voor de Hörchners was dit het centrale bewijsstuk voor hun schadeclaim tegen de Staat. Toen kwam de verrassing: toen het OM geen kans meer zag de opname onder zich te houden, ging opeens ook een uitleveringsprocedure tegen Robert Hörchner lopen, op grond van een Europees arrestatiebevel.

Op 20 december besteedde EenVandaag nog wat aandacht aan de zaak, maar in feite was Hörchner reeds op 18 november door PR de Vries schuldig verklaard. De publieke opinie en de media volgden deze PR. In deze uitzending van EenVandaag kwam ook echter een vrouw voor, Ardona Hoffman, de weduwe van de eigenaar van de loods waarin de wietplantage was gevestigd. Zij verklaarde luid en duidelijk tegenover Jelle Visser, dat haar man de loods had verhuurd aan Hörchner en dat deze man hun leven kapot had gemaakt. Daarna werd het stil rond Hörchner.

Op 1 januari stond op de website van Hörchner een stuk over de ontknoping van het onderzoek naar het vervalste tapgesprek. Daaruit bleek dat Hörchner geen enkele weet had gehad van die XTC-fabriek in zijn loods. Helaas zat Hörchner zelf toen reeds in Polen. Hij kon zich niet meer verdedigen tegen de negatieve PR.

De voorbereiding van het proces in Polen verliep ook allerminst voorspoedig. Hörchner mocht niet telefoneren, zelfs niet met zijn advocaat, en de processtukken werden voor hem niet uit het Pools vertaald. Ook bleek de Poolse advocaat geen betrouwbare verdediger van de belangen van Hörchner. Intussen verzette de vrouw van Hörchner hemel en aarde om dit alles in goede banen te leiden. Op 6 maart vond ze voor hem een andere advocaat.

Op 12 maart begon het proces tegen Hörchner en zijn "zakenpartner Janusz U.". Deze Janusz Urbanski is een bekende Poolse society-figuur, die getrouwd is met een voormalige miss-Polen. De rechtszaak werd in de Poolse kranten daarom uitgebreid verslagen. Urbansky is de hoofdverdachte waartegen een groot aantal aanklachten lopen, waaronder oplichting, meineed, valsheid in geschrifte en vervalsing van identiteitsbewijzen.

Hörchner en Urbansky

De nieuwe advocaat van Hörchner wist echter gedaan te krijgen dat zijn proces werd losgekoppeld van de zaak tegen Urbansky, die wel eens zeer langdurig zou kunnen worden. De Poolse kranten hadden geen belangstelling voor Hörchner, zodat ook daar een stilte viel.

De verrassende wending kwam op 22 april, toen de weduwe Ardona Hoffman voor de rechtbank moest getuigen. Zij verklaarde dat de Hörchner die zij kende en die haar leven had verwoest, niet in de rechtszaal aanwezig was! Ze wees op Robert Hörchner, die in de beklaagdenbank zat, en sprak: "Dat is niet de man die het pand had gehuurd, dat is niet de man die ik kende als Hörchner." Men zou verwachten dat Robert Hörchner daarna onmiddellijk in vrijheid zou worden gesteld, maar niets blijkt minder waar!

Er volgde weer een soort Kafka! Er moest eerst nog een brief worden vertaald, wat duurde tot 26 juni! Vervolgens eiste de rechter een borgsom ongeveer € 4.000,-, te betalen binnen drie dagen. Toen dat bedrag op tijd was overgemaakt, ging de rechter met vakantie. Daarna besliste ze dat de persoon die de borgsom had overgemaakt op 24 juli in Polen voor de rechtbank moet verschijnen. Dat is aanstaande donderdag en ook dat is geregeld! Maar komt Hörchner dan ook vrij?

Op de website van Hörchner is nu het stilzwijgen doorbroken. Op de website staat: Nu informeerde de advocate ons, dat het in het Pools juridisch systeem mogelijk is, dat na afloop van alle door de rechter gestelde termijnen, de hechtenis kan blijven voortduren. Als dit gebeurt, dan ben je aan de goden overgeleverd. Er is dan geen controle meer op je verblijf en je verdwijnt in de juridische mallemolen. Een horrorscenario wat we koste wat kost willen voorkomen.

Als Hörchner a.s. donderdag niet wordt vrijgelaten, dan volgt er géén nieuwe zitting. Hij verdwijnt dan voor onbepaalde tijd in de Poolse bureaucratie. Mr. Korvinus heeft reeds een spoedbrief gestuurd aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, met het verzoek om te bemiddelen voor de vrijlating van Hörchner, maar de minister heeft nog niet gereageerd. Als Robert Hörchner niet wordt vrijgelaten, dan wordt hij door het Poolse rechtssysteem verzwolgen. Daarom wil ik iedereen vragen om dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden: Robert Hörchner is onschuldig! Hörchner moet vrij!
Annotaties:
| #35486 | 21-07-2008 18:51 | Rick (ongeregistreerd) toon reactie
| #35489 | 21-07-2008 19:27 | Inanna
Deze meneer bleek onschuldig, Rick! Dat kan ook als iemand reeds eerder wegens hash-handel is veroordeeld tot een taakstraf. Die "onthullingen van Peter R." zijn slechts in het belang van de kijkcijfers.
Inanna's avatar
| #35491 | 21-07-2008 19:37 | Nostro Nazus
Maar....

Was Robert niet eerder al eens een keer veroordeeld voor drughandel?

Een jeugd-zonde?
Nostro Nazus's avatar
| #35492 | 21-07-2008 19:47 | Nostro Nazus
Kijk Inanna....drughandel is drugshandel......hash maakt geen verschil met XTC.....Je zult in beide gevallen zaken moeten doen met criminelen...Hij had dus blijkbaar de contacten...

Hij had niet door dat hij zaken deed met drugscriminelen(XTClab in achtertuin)?....hmmm....sure....

En volgens verdenkt Polen hem WEER van drugdelicten?.....die heeft echt botte peg....wat een toeval allemaal...het zal je maar gebeuren....
Nostro Nazus's avatar
| #35493 | 21-07-2008 20:04 | EvaVanE
Even nadenken, jongens. Lees alle details nog eens goed door. Jij kunt gewoon de volgende zijn.
EvaVanE's avatar
| #35575 | 22-07-2008 10:05 | MolCoat
drughandel is drugshandel


Dat is het natuurlijk absoluut niet!

Nooit gehoord van de IRT affaire?
Nooit gehoord van de CIA drugstransporten?
Nooit gehoord wat de FarmaMaffia aan drugs dealt in dit land?
Hash of wiet is bovendien een natuurproduct boven de chemische drugs van de FarmaMaffia.

beetje heel veel naief dus zo'n opmerking...

Wie maakt er eigenlijk uit wat een crimineel is?
| #35576 | 22-07-2008 10:18 | freedomfiles
"Wie maakt er eigenlijk uit wat een crimineel is? "

Het wetboek van strafrecht, in combinatie met de rechter die bepaald of je de bepaling in dat boek hebt overtreden.

"Hash of wiet is bovendien een natuurproduct boven de chemische drugs van de FarmaMaffia."

Verandert dat dan iets aan de wettelijke bepalingen ? De discussie gaat er toch niet over of de wet terecht is, of dat de overheid hypocriet is, maar over het feit of Horchner al dan niet de opium wet heeft overtreden, ongeacht je mening over die wet ?
freedomfiles's avatar
| #35586 | 22-07-2008 10:59 | MolCoat
De discussie gaat er toch niet over of de wet terecht is, of dat de overheid hypocriet is, maar over het feit of Horchner al dan niet de opium wet heeft overtreden, ongeacht je mening over die wet ?


Ten alle tijde is het natuurlijk eerstens van belang om de wet an sich tegen het licht te houden. "Wie heeft die wet verzonnen en waarom?" dus. Wat is het doel van deze onderdrukking van de mens? En in wiens belang?
| #35588 | 22-07-2008 11:06 | rick (ongeregistreerd) toon reactie
| #35591 | 22-07-2008 11:17 | freedomfiles
"Ten alle tijde is het natuurlijk eerstens van belang om de wet an sich tegen het licht te houden. "Wie heeft die wet verzonnen en waarom?" dus. Wat is het doel van deze onderdrukking van de mens? En in wiens belang? "

Bij de vraag of bepaald gedrag strafbaar is, doet je mening over de wet niet ter zake. Wanneer de vraag is of je het terecht vindt dat bepaald gedrag strafbaar is, dan is het een ander verhaal.

""Wie heeft die wet verzonnen en waarom?" dus. Wat is het doel van deze onderdrukking van de mens? En in wiens belang? "

Volstrekt irrelevant bij de vraag of Hörchner al dan niet de wet overtreden heeft, en juridisch dus al dan niet strafbaar is.
freedomfiles's avatar
| #35595 | 22-07-2008 11:32 | MolCoat
Ik stel gewoon mijn vragen die ik relevant vindt.

Ik heb nooit een wet verzonnen of er consent aan gegeven, dus waarom zou ik me daar dan aan onderwerpen.
| #35751 | 23-07-2008 16:11 | Nostro Nazus
beetje heel veel naief dus zo'n opmerking...

Wie maakt er eigenlijk uit wat een crimineel is
?

Gast.......je begrijpt me niet........Hash is een product uit het buitenland.....Hash moet gesmokkeld worden.....hier heb je dus criminelen voor nodig....

Klaas Bruinsma was b.v. een hashkoning......Jij hebt het waarschijnlijk over weed.....dat is de mildste vorm van drug criminaliteit en slecht een kwestie van hokjes neerzetten......

Weed is dus makkelijk te produceren zonder criminele banden.....Hash niet....daar heb je smokkelroutes voor nodig en of contacten met buitenlandse criminelen...

Het is een schande dat weed teelt illigaal is.....maar ja wat wil je met de Illuminati........het drug beleid in Nederland gaat waarschijnlijk op de schop.....

Wie maakt uit wie een crimineel is?.....als je geld verdient met illigale handel, dan ben je een crimineel.....

Maar dat is JUIST wat "ze" willen......of dacht jij dat de Maffia GEEN hoax is?? Drug is HET middel voor controle over de massa, geld verdienen en meer polizei-dictatuur....
Nostro Nazus's avatar
| #35753 | 23-07-2008 17:09 | MolCoat
Het begint allemaal bij het illegaal verklaren van dergelijke zaken.

Alleen dat beschouw ik al als een misdaad.

Voor mij is de staatsmaffia de grootste criminele organisatie die je je kunt bedenken.
| #35755 | 23-07-2008 17:18 | Inanna
Laten we het er nu maar op houden dat:
ten eerste is gebleken uit de originele telefoontaps, dat Hörchner geen weet had van die XTC-bende en alles in het werk heeft gesteld om die inbrekers er uit te krijgen.
ten tweede is gebleken dat de man die zich uitgaf voor Hörchner een ander was dan Hörchner zelf. Hij had reeds het bewijs dat hij dat huurcontract voor die wiet-plantage niet kon hebben ondertekend, omdat hij toen in Nederland was, maar ze hebben hem toch uitgeleverd aan Polen. Op 22 april verklaarde de vrouw van de eigenaar van de champignonschuur, dat hij NIET de Hörchner was waarmee haar man zaken deed.

Daaruit volgt dat Hörchner onschuldig is.

Ik hoop en bid dat hij morgen wordt vrijgelaten.
Inanna's avatar
| #35761 | 23-07-2008 17:56 | Krek (ongeregistreerd) toon reactie
| #35767 | 23-07-2008 18:50 | Inanna
@ Krek: eens een dief, altijd een dief.

Iemand heeft zich in Polen uitgegeven voor Hörchner. Toen deze valse Hörchner het contract tekende, zal Robert bewijsbaar in Nederland. Als zelfs de vrouw van de man die een hartaanval kreeg toen de politie een inval deed in die wiet-plantage, Robert Hörchner luid en duidelijk niet identificeerde als de Hörchner met wie haar man zaken deed, dan zou men toch wel eens kunnen bedenken dat de echte Robert Hörchner onschuldig is. Zijn onschuld staat in rechte reeds vast!

Dit alles ondanks de PR de Vries (inclusief de WC-eend en Audi reclame). Maar dat betekent helaas nog niet dat Robert Hörchner in vrijheid werd gesteld.

Morgenavond weten we meer. Ik wacht echt in spanning af!
Inanna's avatar
aanmelden / inloggen