Door community (initieel LordMonk), Op din 31 jul 2012 21:12, 32 reacties, nieuws

Waarom is kapitalist een scheldwoord eerder dan een eretitel?

Kapitalisme is ongetwijfeld het beste dat het mensenras ooit is overkomen, stelt Charles Murray in de Wall Street Journal. Toch is ‘kapitalist’ vandaag geen eretitel, maar eerder een scheldwoord. Velen beschouwen kapitalisme als een boosaardig systeem. Hoe komt dat?

Vóór de Industriële Revolutie en de komst van het kapitalisme werd elke maatschappij in de geschiedenis - met uitzondering van de piepkleine elite aan de top - gedomineerd door extreme armoede. Overal waar kapitalisme voet aan de grond kreeg, hebben de massa’s de levensstandaard van hun oude koningen overstegen. Waar dat niet is gebeurd, is er bitter weinig veranderd.

Kapitalisme heeft de armoede grotendeels overwonnen door mensen een kans te geven om rijk(er) te worden door waarde te creëren en de vruchten van hun arbeid te plukken. Maar de creatieve destructie die gepaard gaat met de constante omwenteling van de marktmaatschappij wordt nu echter zelf als het kwaad beschouwd.

Hoe is het mogelijk dat zo velen nu de leugen geloven die de mensheid millennia lang tot de armoede heeft veroordeeld: dat rijkdom enkel komt ten koste van een ander? En waarom slagen kapitalisten er niet in om zichzelf hiertegen te verdedigen? Beide vragen hebben twee antwoorden volgens Murray.


Het eerste is te wijten aan de volgende twee factoren:
* De collusie tussen de staat en de grote bedrijven: de gigantische hoeveelheid aan bureaucratische regels leiden tot massale corruptie. Bedrijven halen competitief voordeel door deze reguleringen te beïnvloeden en de staat pikt winnaars en verliezers via het politiek proces. Dit is voor velen het gezicht van het kapitalisme geworden, terwijl het eigenlijk niets met de vrije markt te maken heeft.

* Het slechte begrip van de werking van financiële markten. De meeste mensen begrijpen niet hoe mensen die grote rijkdom vergaren in de financiële sector (meestal) een sociale functie hebben (ze bewerkstelligen een efficiëntere allocatie van schaarse middelen). Het gevolg is dat die rijkdom als onverdiend en soms zelfs als diefstal wordt beschouwd.


Waarom kapitalisten zichzelf niet verdedigen:
* Veel succesvolle kapitalisten, vooral diegenen die het bekendst zijn bij het grote volk, identificeren zichzelf niet als kapitalist omdat ze zich op het politieke spectrum profileren als links . Ze hebben vaak ook veel te verliezen bij echt kapitalisme.

* Kapitalisme, hard werk, individuele verantwoordelijkheid en ondernemingszin maken geen deel meer uit van het nationale bewustzijn.


Het gevolg van dit alles is dat de reputatie van het kapitalisme dringend aan een opknapbeurt toe is, en wel op de volgende manier:
* Kapitalisme moet opnieuw gezien worden als wat het is, economische vrijheid.

* Kapitalisme moet erkend worden als een systeem waar succes het gevolg is van verdienste en hard werk, niet van politieke gunsten.


Om de reputatie van het kapitalisme op te poetsen, moet ook die van de staat worden bijgesteld. Het is dus nodig om de volgende dingen in te zien:
* Dat elke staatsinterventie die barriers to entry opwerpt of het duurder maakt om werknemers te ontslaan, of winsten confisqueert, onze economische vrijheid in het gedrang brengt. Interventie maakt het dus moeilijker voor werkgevers en werknemers om consumenten te dienen op de markt.

* Dat het huidig systeem extreem overgereguleerd, irrationeel en corrupt is en dat er dringend nood is aan een rationalisering, vereenvoudiging en afslanking van de staat.
Annotaties:
| #186004 | 01-08-2012 08:37 | Guantanamo Lullabay
Omdat kapitalisme de oorzaak is dat alles naar de klote gaat!!!
Een kapitalist kun je niet uitschelden omdat het een ranzige crimineel is .
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186007 | 01-08-2012 10:10 | zanussi
Kapitalisme is de kunst om iets wat niets kost en in overvloed aanwezig is onbetaalbaar en schaars maken voor anderen.
zanussi's avatar
| #186008 | 01-08-2012 10:14 | zanussi

Veel succesvolle kapitalisten, vooral diegenen die het bekendst zijn bij het grote volk, identificeren zichzelf niet als kapitalist omdat ze zich op het politieke spectrum profileren als links.


Yep, zo bestaat de absolute top van de SP uit een klein clubje miljonairs.
zanussi's avatar
| #186010 | 01-08-2012 11:42 | Guantanamo Lullabay
* Kapitalisme, hard werk, individuele verantwoordelijkheid en ondernemingszin maken geen deel meer uit van het nationale bewustzijn.


geleuter van de bovenste plank !!!
Lees welk forum dan ook en deze woorden gaat het alleen nog maar om ! Zo slim is de kapitalistische indoctrinatie te werk gegaan .
__
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186014 | 01-08-2012 15:16 | LordMonk
Kapitalisme is de kunst om iets wat niets kost en in overvloed aanwezig is onbetaalbaar en schaars maken voor anderen.
Hahaha ... dat is wel heel kortzichtig.

Het kost ideeën, kapitaal, werk en ballen om "iets wat niets kost en in overvloed aanwezig is onbetaalbaar en schaars maken voor anderen." Iets waar heel veel mensen profijt van hebben en er graag geld aan uitgeven.

ranzige crimineel ... geleuter

Aaaawwww ... één van de huissocialisten komt weer ff afreageren .... aaaawwww *aait over bolletje*.
| #186017 | 01-08-2012 16:24 | Frans Waterman
Met kapitalisme is niets mis vermits alle fouten in het geldsysteem zijn opgelost.

Een kapitalist staat nu synoniem voor een hielelikker van het bankenkartel een kartellist dus. Een kapitalist is iemand die samenspant met het bankenkartel en inderdaad schaarste creeert om concurrentie uit te dammen.

Door de complexe manipulaties van de geldhoeveelheid door het bankenkartel (o.a. door financiele wanproducten) is het heel lastig voor een ondernemer om werkelijk eigenaar (onafhankelijk) te zijn: lees schuldenvrij.

En dan heb ik het nog geeneens over alle bancaire belasting onderduikings-trucen laat staan de wettelijk vastgelegde concurrentievervalsing van multinationals om geen belasting te hoeven betalen.

Kortom het woord kapitalist staat voor vergevorderde corruptie wat heden ten dagen overal zichtbaar is.
Frans Waterman's avatar
| #186018 | 01-08-2012 16:42 | Saljoet
Vermakelijk om te lezen hoe de kapitalisme-aanhangers krampachtig proberen om de linksen en/of socialisten de schuld van de wereld omvattende economische en financiële ramp in de schoenen te schuiven. Ik zou heel graag van een kapitalisme liefhebber willen horen hoe het was gelopen als de markt echt en volledig vrij was geweest. En dan niet in vage bewoordingen maar met een mooi voorbeeld en tot in detail. Even voor de duidelijkheid: geen geleuter over eerlijke handel, respecteren van elkaars rechten en vrijheden want dat zijn begrippen waar de vrije jongens sch**t aan hebben.
Gezondheidszorg een mooi voorbeeld? Lekker actueel ook.

Intussen zou ik het idee van een kruistocht naar Zwitserland willen opperen, om alvast wat van die 17 duizend miljard aan crimineel en door dictators bij elkaar geroofd geld terug te gaan halen. Kan wellicht ook dichter bij huis want ook ons keurige landje blijkt voor deze mensensoort een paradijsje.
Saljoet's avatar
| #186019 | 01-08-2012 17:09 | Guantanamo Lullabay
Nee Enige kapitalisme is het vernietigen van de aarde en mensen in slavernij laten bestaan !
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186020 | 01-08-2012 17:21 | Guantanamo Lullabay
Overigens
kan iemand me uitleggen waarom kapitalisten zo'n bord voor hun kop hebben ?
de rijken zijn gewoon door en door slecht (dat zijn feodalen) en de minder bedeelden zoals Engine zijn gewoon ronduit gehersenspoelde slaven .

Beide gevallen zijn deze mensen geestelijk volledig in de war.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186022 | 01-08-2012 18:03 | Saljoet
Nounounounou... dat kapitalisme alleen maar slecht is zou ik niet te hard roepen, maar het wordt wel een pest als het in (of uit) verkeerde handen komt. Handen zonder een gezonde en natuurlijke aanwezigheid van empathie. Zonder strakke regelgeving komt het uiteindelijk daar terecht. Dat zie je maar aan de dramatische derivaten kwestie die uiterst slimme jongens als clusterbommen over de hele wereld hebben verspreidt. Nog dagelijks ontploffen er een paar. Dit handeltje kende zijn hoogtepunt ten tijde van het neo-conservatieve Cheney-Rumsfeld-Rove-Bush (wan-)bestuur, toch redelijke vrije markt aanhangers.
Saljoet's avatar
| #186024 | 01-08-2012 18:53 | LordMonk
kapitalisme is het vernietigen van de aarde en mensen in slavernij laten bestaan !
Het artikel legt uit dat wij niet met kapitalisme maar een gemengde economie te maken hebben. Heb je het überhaupt gelezen?

gehersenspoelde slaven .
Alle producten en diensten die nodig zijn voor individuen, worden in verschillende maten gereguleerd door een overheid. Er zijn legio voorbeelden:
- NUTS voorzieningen zoals elektriciteit, water, woningbouw, infrastructuur, huisvesting, gezondheidszorg en bijbehorende verzekeringen, ouderen zorg, pensioen, arbeidsongeschiktheid en ontslag, rechtsgang, justitie, leger, educatie, cultuur en OV;
- Wet en regelgeving omtrent het gebruik van eigendom dat rechtmatig gebruik hindert. Maakt niet uit of het eigendom is van een particulier of bedrijf. Ken je dat verhaal van vorige maand van een man die brandbommen gooide naar de politie toen zij langskwamen om zijn tuin hekje weg te halen?;
- Progressieve loonbelasting: hoe meer men verdient, hoe hoger de percentage belasting;
- Een centrale bank met papier als ruilmiddel;
Zijn allemaal voorbeelden waar de staat heerst en waar, verschillend per onderdeel, geen marktwerking gaande is. Kijk naar de inkomsten en uitgaven van de overheid: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-1.html

Daaruit is overduidelijk zichtbaar dat de gros van de staatsuitgaven naar Henk en Ingrid gaat.

Er is praktisch geen vrije markt en deze als schuldige aanwijzen voor de huidige malaise is fout.

Goegoe gaga? : )
| #186028 | 01-08-2012 20:18 | Rikk
Er wordt hier een denkfout gemaakt tussen hardwerkende ondernemers en graaiers. De graaiers dragen niets bij aan de economie en roven de pot leeg. Iedereen weet wie ik hiermee bedoel, de duurbetaalde weggegeven baantjes vooral in de dienstensectoren. Allee het grote probleem is dat er tegenwoordig bijna geen grote ondernemers meer zijn. De grote bedrijven bestaan nu uit directeuren CEO's wat behoort tot de graaiers, het is begonnen met Boonstra, deze man heeft bij Phillips zijn salaris laten uitbetalen in aandelen. Hier heeft hij veel meer dan de Balkenende norm mee binnen gesleept. Eigenlijk heeft hij niets gedaan wat echt ondernemerschap met de bijbehorende risico's inhoud anders dan fabrieken sluiten in nederland en verplaatsen naar india omdat daar de loonkosten en het industriele klimaat veel goedkoper zijn. Na hem volgden velen dit voorbeeld, puur om te graaien. Maar het echte probleem zit bij de graaiers, meeuwen, de onderlagen die middels de dienstensectoren hun zakken vullen en met bonussen hun ondergescheten holen verlaten. Deze laag, die geen ondernemer zijn en niet tot de kapitalisten behoren hebben de naam te grabbel gegooid en hebben niets bjigedragen de economie te versterken. Hier horen ook politici bij die de functie als springplank gebruiken om later te kunnen deelnemen in een functie bij een bedrijf die ze gunstig behandeld hebben tijdens hun politieke cariere. Een meeuw komt immers krijsend binnen, vreet alles op, schijt de boel onder en vertrekt.
Rikk's avatar
| #186029 | 01-08-2012 20:40 | Guantanamo Lullabay
De fundamentele denkfout is dat je in je eentje iets kunt verkopen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186030 | 01-08-2012 20:40 | zanussi
Rikk: Prachtig gezegd man.
zanussi's avatar
| #186043 | 02-08-2012 17:17 | Guantanamo Lullabay
nee - het gehele idee dat het restje sociale bescherming moet worden afgebroken en gegeven aan de roofridders - wat elke kapitalist in feite is dáar gaat het om
Kapitalisme is in strijd met gezond verstand, moraal en de rechten van de mens en moeder aarde.
Het is een ziekte die de mensheid moet overwinnen of ten onder gaan !
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186051 | 02-08-2012 19:55 | LordMonk
GL je bazelt.

Kijk nog eens naar de uitgaven van de staat: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-1.html
Het zijn vooral babyboomers welke de roofstaat al te graag gebruiken voor hun "verworven rechten". Dat komt er op neer dat de jongere generatie moet betalen voor de zorg en pensioenen.

En jij noemt dat moraal? : )

Altruïsme lijkt mij de ziekte welke jij omschrijft.
| #186052 | 02-08-2012 20:13 | LordMonk
Dusja ... een verzorgingsstaat is onhoudbaar. En met de vergrijzing zal het alleenmaar duurder worden.

In economisch opzicht kun je schuld blijven doorschuiven naar toekomstige generaties.

In moreel opzicht houdt het in dat Henk, Ingrid en politici nog meer offers gaan eisen van mensen welke produceren.

Beide situaties zijn onhoudbaar.
| #186053 | 02-08-2012 20:17 | LordMonk
Wat het erger en eigenlijk eng maakt, is wanneer pleiters van een verzorgingsstaat de realiteit negeren en inhoudsloze, politieke kreten en fabels blijven verkondigen.
| #186055 | 02-08-2012 22:03 | Rikk
@Enigne, als je mijn stukje leest dan zie je dat het juist de graaiers zijn en wat hun gevolgen inhouden, het is niet alleen dat ze de werkgelegeheid opofferen voor grotere winsten van hun aandelen, ze slopen ook nog eens de staat zoals die was om alleen maar te denken in cijfers en de sociale gevolgen hiervan compleet te negeren. Je kunt met iets minder winst de sociale omstandigheden hetzelfde laten en ja, zelfs laten groeien. Het is een pure misvatting dat privatiseren van het sociale stelsel goedkoper is, marktwerking is niet de oplossing maar het probleem. De uitkeringsinstanties zijn de grootste opvreters van de premies waardoor er per saldo minder over gaat blijven voor de de mensen die het echt nodig hebben, hierdoor zal bij een toename van de bevolking nog minder over blijven. Dit zelfde geld voor bijna alle subsidies die worden gegeven. Het is niet voor niets dat woningbouwcoorperaties er nu zo slecht voor staan, het is weer het graaien van volstrekt incompetente lui die alleen maar gaan voor het grote geld en niets en niemand ontzien door de risico's die ze nemen, terwijl dit een dienstensector is. Dit alles onstaat door de afgedwongen contracten die de graaiers hebben gemaakt. Ontwikkelingssamenwerking kan met 80% verminderd worden als de tussenlaag er uit zou worden gehaald, dit had de SP al in de 90 jaren in de gaten. Ben je Joep de Lange vergeten? De dienstensector , waaronder ook de zorgkosten, moeten volledig bij de overheid blijven. Je moet volstrekt achterlijk zijn dit uit handen te geven aan verzekeraars die alleen door speculatie gaan voor het grote geld voor zichzelf. Dat de babyboomers de schuld van je krijgen was in de 80-90 jaren al opgelost door ingrijpende belastingverhoging in het kabinet van Lubbers en de Vries, ik neem niet aan dat je hier bekent mee bent, hier is toen geld voor gereserveerd! en structureel gemaakt, dat je van deze verandering nu niets meer hoort is dat het de politici niet goed uitkomt, er moet immers een zondebok blijven. Vermeend deed er met zijn belastingherziening in 2001 nog een schepje bovenop, deze herzieningen zijn nu nog van toepassing, het adagio was het stelsel te vereenvoudigen, maar ipv te vereenvoudigen heeft hij een enorme hoeveelheid wetgeving op zijn kop gezet, dat dit juist geen kostenbesparende operatie was behoeft geen betoog. Dan nog de invoering van de vlaktaks, het grootste gedrocht, hier begint het grote gelazer waar we nu de zure vruchten van plukken, hier had het draagkrachtelement ingevuld moeten worden, de sterkste schouders de zwaarste lasten. Ik merk aan je uitspraken dat je wel de huidige zaken redelijk kent maar niet het verleden, waar oplossingen al gerealiseerd waren maar nu vergeten, zo is het kwartje van Kok wel blijven hangen maar alle voorgaande andere oplossingen worden verzwegen en wordt er nu gedaan dat er in éne een nieuw probleem is en de schuld voor het gemak maar even bij de babyboomers neerleggen. Maar diezelfde babyboomers hebben al meerdere keren voor hetzelfde probleem geld in moeten leveren. .
Rikk's avatar
| #186057 | 02-08-2012 22:04 | Rikk
Als je kijkt naar de verhoging van de AOW leeftijd is het onzin dat iedereen over 1 kam wordt gehaald, de gemiddelde leeftijd is wel gestegen maar waardoor? De grootse veroorzaker daarvoor is dat de kindersterfte is afgenomen, hierdoor worden mensen nog niet ouder, ten tweede zijn er door de andere vormen van onderwijs minder mensen gaan werken in de zware beroepen, waardoor ook de levensverwachting gestegen is, maar voor de zware beroepen, zoals werken in onregelmatige diensten of ander zware lichamelijke arbeid is de levensverwachting helemaal niet toegenomen, zelfs afgenomen door het gebruik van chemische middelen, hier had dus een bepaling voor moeten zijn deze beroepen te ontzien, nu dit niet het geval is zullen deze beroepen steeds minder worden gekozen, kijk maar wat er nu gebeurd in de bouw en de overige technische beroepen. Het is het paard achter de wagen spannen en niet de gevolgen overzien. Het niveau politici is alleen maar bezig met populariteit, maar enige kennis van zaken is helemaal verdwenen, oneliners overheersen. Ik kan nog uren doorgaan de zwakke schakels in je betoog te ontrafelen en je laten zien hoe het anders kan, maar ik merk tevens dat je je te veel richt op 1 standpunt waar er meerdere zijn.
Overigens heb ik wel respect voor je standpunten, je hebt er wel over na gedacht en dat ontbreekt bij velen.
Rikk's avatar
| #186112 | 04-08-2012 13:52 | LordMonk
Het is een pure misvatting dat privatiseren van het sociale stelsel goedkoper is, marktwerking is niet de oplossing maar het probleem.
Het artikel hierboven en mijn reacties (en andere artikelen) zijn pogingen anderen duidelijk te maken dat marktwerking niet het probleem is, omdat deze, verschillend per sector, niet aanwezig is!

En het "sociale stelsel" is helemaal niet sociaal. Ik spreek vanuit fundamenten. Dit "sociale stelsel" komt er feitelijk op neer dat mijn inkomsten worden ontnomen, voor de "bestwil" van een ander. Dat is geen markt! Sterker: dat is zwaar asociaal!

Dit alles onstaat door de afgedwongen contracten die de graaiers hebben gemaakt.
Dus je begrijpt het concept "dwang". Dat is een stap in de goede richting. Ik zeg: belangen groepjes dwingen mij, via het geweld monopolie van de staat, te betalen voor hun financiële belangen. Nou is mijn vraag:

Waarom is het goed dat ik gedwongen moet betalen voor het "sociale stelsel"?

De grootse veroorzaker daarvoor is dat de kindersterfte is afgenomen, minder mensen gaan werken in de zware beroepen,
Gedeeltelijk waar. 2 punten:

1. Mensen leven langer. Technologie en het beetje kapitalisme (vrije markt) dat z'n weg vindt is hier ook verantwoordelijk voor. Namelijk: producten welke individuen tijd besparen, innovaties welke individuen productiever maken, producten en innovaties welke zwaar werk verlichten en kapitalisten en ondernemers welke deze producten produceren, verhogen de kwaliteit van leven en daardoor langer leven.

2. De AOW leeftijd gaat omhoog vanwege het sociale stelsel. Omdat mensen langer leven, is er minder over van de taart. De enige oplossing is dat er meer taart gebakken moet worden. Ofwel: mensen moeten langer werken en meer belast worden. "Eerlijkere", "niet-graaiende" ambtenaren gaan dit niet oplossen.

Voor de rest wat jij zegt is:
- Het stelsel is met "goede intenties" ingesteld;
- graaiers hebben dit vernaggeld waardoor de taart oneerlijk verdeeld wordt;
- de markt is hier de schuldige;
- babyboomers hebben al ingeleverd en nu is het de beurt aan anderen;
- altruïsme en zuiver bedoelde ambtenaren is de oplossing.

oneliners overheersen
Yep!
| #186113 | 04-08-2012 13:59 | Guantanamo Lullabay
En het "sociale stelsel" is helemaal niet sociaal. Ik spreek vanuit fundamenten. Dit "sociale stelsel" komt er feitelijk op neer dat mijn inkomsten worden ontnomen, voor de "bestwil" van een ander. Dat is geen markt! Sterker: dat is zwaar asociaal!


U bent een egoïst: ikke ikke ikke en de rest kan stikke !
Zeg dat dan gewoon !
Overigens vraag ik me af hoe u uw harde werk en uw ondernemerigheid kunt voortzetten zonder infrastructuur om uw goederen te transporteren en zonder klanten want die moeten van u namelijk gewoon de pijp uit wanneer ze ziek zijn of dakloos worden wanneer ze ontslagen worden .
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186114 | 04-08-2012 14:05 | LordMonk
En tjah ... de Bentley is echt een non-argument. Ik ga daar niet op in man. Waste of time.
| #186115 | 04-08-2012 14:08 | LordMonk
@GL - Dus je geeft toe dat er inderdaad geen markt werkzaam is?
| #186116 | 04-08-2012 14:19 | Guantanamo Lullabay
waar heb je het over.

Jij denkt dat een grote gemeenschap zoals Nederland zou kunnen functioneren zonder inzet van de mensen uit deze gemeenschap.

Als jij met je harde werk en je ondernemen ineens door omstandigheden werkloos raakt of ziek dan hebben wij ervoor gezorgd dat je daar niet aan dood hoeft te gaan - ze helpen we elkaar als beschaafde buren. Daarom hebben we dus een sociaal stelsel waar iedereen beter van wordt .
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186117 | 04-08-2012 14:22 | LordMonk
waar heb je het over
Zie boven.
| #186132 | 04-08-2012 19:34 | Rikk
@Enigne, heel even dacht ik dat je het meende, nu niet meer. De Bentley is juist wel het probleem, of rijd je ook in een Bentley?

Gelukkig is jou denkwijze de mijne niet en ben ik blij dat er wel wordt betaald voor ons sociale stelsel, ook door jou. Ja, jij moet er net zo hard aan meebetalen, of je dat nu leuk vind of niet, helaas leef je niet op een eiland maar maak je gebruik als individu van de rechten van een land, helaas voor jou staan daar verplichtingen tegenover, en die zijn betalen. Jij betaald voor zaken die je nu misschien nog niet nodig hebt, maar zeker gebruik van gaat maken. Maar ben jij dan zo gezond? Ga jij nooit naar een dokter? Ga je nooit naar een concert? Reis je nooit met het openbaar vervoer? Kom je ooit buiten? Allemaal zaken waar je als individu aan meebetaald, helaas voor jou maar het is niet anders.
Rikk's avatar
| #186134 | 04-08-2012 20:10 | LordMonk
Dus je hebt niks te zeggen over mijn argumenten. Je weerlegt niks. Ik er van uit ga dat jij het eens bent het feit dat wij geen vrije-markt hebben.

Ik wil best betalen voor gezondheidszorg, infrastructuur, cultuur en transport. Ik wil er alleen voor betalen wanneer ik er daadwerkelijk gebruik van maak. De meeste zaken zijn per gebruik te betalen. Anderen via een verzekeraar. Er is echt geen staat nodig om voor deze producten en diensten te zorgen. En ik heb niet de morele plicht te betalen voor de rest van het land. Waar het op neer komt is: "wij weten beter wat nodig is voor iedereen en zullen via de staat het geld nemen van jou."

Maar dat zijn zaken waar ik eventueel gebruik van maak. Vooral de pensioenen zijn een heet hangijzer bij mij. Tegen de tijd dat de staat bepaald wanneer ik pensioen mag, is er niks meer over omdat het sociale stelsel gedoemd is te mislukken, maar ik moet er nu wel voor betalen!

Ik ben er van overtuigd dat de meeste babyboomers niet eens beseffen wat ik zeg en zij louter hun eigen belangen nastreven, ten koste van anderen welke zij verpakken in ..... altruïsme. En dan komt die lelijke hypocrisie naar boven.

Ja, jij moet er net zo hard aan meebetalen, of je dat nu leuk vind of niet, ... de rechten van een land, helaas voor jou staan daar verplichtingen tegenover, en die zijn betalen.
Ten eerste: de staat of democratie bepalen niet wat mijn rechten zijn. Rechten zijn inherent aan individuen verbonden welke, in beginsel, niet gegeven of ontnomen kunnen worden. Wat als er, bijvoorbeeld, sharia wordt ingevoerd waar atheïsten tweederangs derderangs burgers worden met minder "rechten"?

Tweede: als ik van de diensten gebruik maak, dan krijg ik het verwijt dat ik er belang bij heb .... terwijl het geld van mij gewoon is afgepakt. Ook al maak ik geen gebruik van de producten en diensten ... moet ik alsnog betalen. Ik heb geen enkel keus. Waarom?
verplichtingen ... betalen
Precies ... betalen voor de verpleegster in de verzorgingstehuis welke straks jouw demente ass moet afvegen. Omdat het "mijn plicht" is. Omdat jij en anderen in het fabeltje geloven dat de staat voor je zal zorgen ... en alleen zij er voor kunnen zorgen ... omdat ze het zo goed bedoelen.

helaas voor jou
Precies ... individuele eigendomsrechten en verantwoordelijkheid moet wijken voor de bestwil van het collectief.

: )
| #186138 | 04-08-2012 22:57 | Guantanamo Lullabay
je weet dondersgoed dat als mensen alleen betalen als ze er gebruik van maken alles onbetaalbaar wordt voor iedereen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #186158 | 05-08-2012 20:58 | Rikk
@enigne, ik zou graag de discussie met je aangaan op basis van redelijkheid, maar ik merk dat die er niet is. Zolang je in een land woont ben je afhankelijk van de aldaar geldende regels en wetten. Dat jouw ass niet geveegd hoeft te worden zegt genoeg over jou, denk je nu echt dat je moeder dat dan gaat doen? Jij wijst een groep aan als schuldig. Het is de babyboomer zijn schuld dat er nu massaal gebruik gemaakt gaat worden van de wao, de politiek begint hier ook al mee. Criminaliseer een groep mensen en alles mag. Het is de bejaarden hun eigen schuld dat er een verpleeghuis nodig is. Het is je eigen schuld als je ziek wordt. Je praat tegen beter weten in of je bent zo dom. Het is als individu onbetaalbaar om eigen ziektekosten te betalen, dit zijn kosten die niet op te brengen zijn voor een normaal modaal gezin, een behandeling chemo kost €60.000 , stel dat je er 2 nodig hebt? Dan maar dood maken? Dan verkoop je je boot toch hoor ik je denken, maar ik heb geen boot. zelfs op het moment dat je je huis uitstapt sta je op grond die niet door jou is betaald, jouw straat is aangelegd door gemeenschapsgeld en als individu niet op te brengen al wonend in je sociale huurwoning.

Marktwerking werkt niet, en al helemaal "vrije marktwerking" niet. Dit komt omdat niemand zich aan de regels wil houden waar het geld betreft. Het moet alsmaar groter en meer, niemand accepteert grenzen, ook overheden niet, want als er geen groei is dan zitten we in een recessie. Marktwerking zorgt ook dat je overal de hoofdprijs voor gaat betalen, neem je medicijnen bv. Dat is wat marktwerking doet, de grote spelers kopen de concurrentie weg.
Alle alternatieven voor wat betreft goedkope energie worden weggekocht en dat noem jij marktwerking? De olie zal eerst helemaal op gebruikt moeten worden tegen torenhoge prijzen voordat er iets anders mag komen en dan nog moeten de huidige spelers wel alle licenties en octrooien hebben. Zo kun je nog uren doorgaan, maar jouw naïviteit en jonge leventje hebben jou nog niet in een situatie gebracht dat je hier daadwerkelijk over hebt nagedacht, anders zou je geen poep praten.

In economische slechte tijden zie je politieke uitersten zich sterk ontwikkelen, zowel links als rechts. Ik zie jou hier als een rechts product van, criminaliseer een groep en je kunt ongestoord je gang gaan want het zijn toch maar criminelen, dat is wat jij doet. individualisme bestaat niet, nooit niet en zal ook nooit leiden tot prestaties, je zult altijd anderen nodig hebben. Zo ook in de handel of het het gewone leven, al is het alleen maar om je buren te vragen je vogeltje te verzorgen als je met vakantie bent. Wat je ook verzint, je zal het nooit alleen kunnen, ook al heb je alle geld van de wereld.
Rikk's avatar
| #186169 | 06-08-2012 17:48 | LordMonk
Pheh ... ja psies ... vanwege mijn leeftijd ben ik niet in staat jouw "argumenten" te begrijpen. Dus negeer lekker al mijn punten, val in de herhaling en ga jezelf lekker het fabeltje influisteren terwijl de staat je keihard in van achteren neemt. "ooow aaaah ... het is voor mijn eigen bestwil ..... aaaauuuw".

Maar dan in iemand anders z'n linkdump. Fuck off please.
aanmelden / inloggen