Door Inanna, Op don 19 jun 2008 15:55, 1 reacties,    

Wat doet die pedofiele Joris toch in Turkije?

Baybasin 12
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Joris Demmink is een praktiserende pedofiel en dat is strafbaar. De vraag is dan, waarom hij daar zo lang straffeloos mee door kan gaan. Micha Kat heeft inmiddels het pedofiele netwerk in kaart gebracht. Via Frits Salomonson en prins Claus zou het netwerk zich zelfs uitstrekken tot het Koninklijk Huis. Ook zouden ex-politici als Ed Nijpels en Job de Ruiter deel uitmaken van de pedo-club. Verder zijn er ex-officieren van Justitie bij betrokken, zoals Hans Holthuis en wellicht Jan Wolter Wabeke. Goed speurwerk van Micha Kat, maar dit lijkt me niet het motief om Baybasin tot zwijgen te brengen.

In het Klachtschrift worden Demmink c.s. beschuldigd van deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens Baybasin, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

Uit de stukken blijk, dat de Turkse Eerste Minister Tansu Ciller de Nederlandse minister van Justitie Winnie Sorgdrager in 1997 chanteerde met de pedofilie van Joris Demmink, die sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken was. Per 1 november 2002 werd hij Secretaris Generaal van Justitie. In 1997 was Demmink een stilzwijgend vervangbare hogere ambtenaar! Zijn pedofiele praktijken, plus de chantage door Tansu Ciller, zouden onder normale omstandigheden het einde hebben betekend van zijn carrière.

In plaats van Demmink te ontslaan, besloot Sorgdrager dat Demmink en Hillenaar hun gang konden gaan. Het lijkt me dat de pedofilie van Demmink daarvoor niet het enige motief kan zijn geweest! Of hield ook Sorgdrager zich soms op in louche bordelen? Was de pedofilie van Demmink een internationaal probleem? Ook Duitsland en Engeland waren immers betrokken bij het complot. Laten we daarom eens kijken naar de verklaring van het ex-hoofd van politie van Istanbul, Necdet Menzir, oud Turks Minister van Staat en Transport. Daarbij laten we even alles weg, wat niet in het straatje past.

Wij hadden de zaak Baybaşin als één geheel aangepakt. (---) Op de telefoons van Hüseyin Baybaşin waren inmiddels taps aangesloten. Deze werkzaamheden waren in die periode niet rechtmatig. Er bestond namelijk geen rechterlijke beslissing of iets dergelijks voor. Blijft over dat Ferruh Tankuş en Emin Aslan ieder afzonderlijk samenwerkten met de Nederlandse Internationale Onderzoeks Eenheid, het Interregionale Recherche Team, de Nederlandse politie en het ministerie van Justitie.


Het onderzoek was illegaal en het vond plaats in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie.

Emin Aslan en Ferruh Tankuş hebben beiden bijzondere inzet getoond. Er is veel geld als beloning gegeven. Volgens mij zijn er telefoongesprekken, beelden en documenten aan de zeer regelmatig langskomende Nederlandse politie gegeven.


Er werden kosten noch moeite gespaard!

ÖZER ÇİLLER pleegde te zeggen dat Baybaşin niet naar Turkije zou moeten komen. Dat was ook zijn eis voordat Baybaşin in Nederland werd opgepakt. Enige tijd na deze besprekingen is de operatie in Nederland aangevangen.

Na het Susurluk-ongeval wachtte Baybasin in Turkije wellicht een eerlijk proces, met alle gevolgen van dien! Baybasin wist immers welke hoge overheidsfunctionarissen betrokken waren bij de internationale handel in heroïne. Baybasin had in Turkije een brede Koerdische achterban, die inmiddels opnieuw actief lijkt op deze Turkstalige website.

In die jaren hebben politici en een aantal belanghebbende kringen met groothandelaren in drugs samengewerkt om Baybaşin de pas af te snijden. De officier van justitie van een land, speciaal opgeleide politiemensen, komen (uit Nederland) naar Turkije, zij laten de paarden rennen zoals zij dat willen, ons apparaat werd gebruikt voor een aantal van hun wensen en wij stonden erbij en keken er naar.

De regie lag bij het Nederlandse OM, terwijl werd samengewerkt met groothandelaren in drugs.

FERRUH TANKUŞ had in de operatie Baybaşin een speciale taak. Hij was met veel bevoegdheden toegerust. Ferruh Tankuş heeft zo’n 21 maanden gefungeerd als Directeur van de Narcoticadienst in Istanbul. Misschien is hij voor een korte periode ook nog wel belast geweest met andere werkzaamheden, maar bij mijn weten heeft dat niet lang geduurd.

Ferruh Tankus is in 1998 uit zijn functie gezet, wegens het aannemen van grote bedragen van drugshandelaren, in ruil voor het stopzetten van het strafrechtelijk onderzoek tegen hen.

DAN KOMEN WE aan de zaak J. Demmink... De naam van die man heb ik erg vaak gehoord. In die jaren verzorgde onze veiligheidsdienst zijn beveiliging... In het verleden, ook al voor de jaren 1995, hoorde ik af en toe dat hij weer in Turkije was geweest. Ik vermoed dat hij een nauwe band met Turkije had, maar wij konden niet weten wat zijn bedoelingen waren. Voor zover ik weet is het wel zo dat hij onderzoek deed in de zaak Baybaşin en dat hij zich bezighield met onderzoek naar diens bezit en vermogen in Turkije en de plaats waar zijn roerende en onroerende bezittingen zich bevonden. Hij schijnt gesprekken te hebben gevoerd met de politici van destijds, leiders op het hoogste ministeriële niveau en met een aantal mensen van de MIT. Tussen onze collega’s stelden wij elkaar de vraag wat die J. Demmink toch van plan was en waarom hij zich toch zo van nabij met Turkije bezig hield. Zelfs in die jaren spraken wij al van een ’PEDOFIEL’, mijn opvoeding staat mij niet toe om dit uit te spreken.


Dat Joris Demmink een 'PEDOFIEL' is, blijkt in de ogen van de heer Necdet Menzir wel het allerergste! Sindsdien gaat alle aandacht naar deze perverse praktijken. Maar waarom hield Demmink zich toch zo van nabij met Turkije bezig? Ook al voor 1995 kwam Demmink af en toe naar Turkije. Pedofielen gaan meestal naar Thailand, of eventueel naar het Anne Frank plantsoen, maar Demmink gaat naar Turkije, waar hij diplomatieke immuniteit geniet. Hij blijft daar heen gaan, ook als het onderzoek tegen Baybasin reeds is afgerond:

Bekend was dat Demmink in de jaren 1995 tot 2000 met gebruikmaking van verschillende namen in Turkije is geweest. Demmink was ook nauw betrokken bij de zaak Baybaşin. Ik had gehoord dat Tansu Çiller diverse malen met het Nederlandse Ministerie van Justitie heeft gesproken. Het heeft uiteraard een behoorlijke schok veroorzaakt dat Baybaşin de naam van Tansu Çiller in verband bracht met de drugshandel.

In Nederland speelde indertijd de IRT-affaire, maar de Commissie Van Traa haalde bepaald niet de onderste steen boven. Het NRC verwoorde het in 1996 aldus: Het voorlopige effect is dat bij politie en justitie alleen 'lagere' functionarissen er van langs krijgen. De trap wordt van onderaf schoongeveegd. Toch legt de enquêtecommissie de belangrijkste schuld formeel bij de topfunctionarissen.

De kern van de IRT-affaire luidde in 1996 nog aldus: De afgelopen jaren zijn in Nederland in totaal 285.000 kilo softdrugs en 100 kilo cocaïne doorgelaten onder regie van de politie.

Maarten van Traa kwam om het leven op 21 oktober 1997. Zijn taak werd overgenomen door mevrouw Kalsbeek. In 1999 bleek die 100 kilo cocaïne 15 ton te zijn geweest, dat is 15.000 kilo! Dat had de commissie Kalsbeek ontdekt. Tijdens de IRT-affaire zijn geen feiten boven water gekomen over de doorvoer van heroïne. Gezien de grote hoeveelheid softdrugs en cocaïne, is de afwezigheid van heroïne wel opvallend! De handel in heroïne loopt voornamelijk via Turkije. Stel dat er ook heroïnetransporten werden doorgelaten, maar dat deze nooit door Van Traa of Kalsbeek zijn ontdekt... dan eindigen we met een flink brok speculaas: Als Joris Demmink betrokken was bij de doorvoer van heroïne van Turkije naar Nederland, hoe groot is dan het belang van deze doofpot?
Annotaties:
| #92200 | 01-02-2010 01:20 | burp (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen