Door Hannus, Op don 24 jul 2014 10:21, 3 reacties,    

Wat is zionisme?Wat is het ideologisch project dat de opeenvolgende regeringen van Israël drijft tot apartheid in Israël zelf en tot de bezetting en kolonisatie van Palestina? Wat is het zionisme? In zijn boek ‘De Israël Lobby’ wijdde Lucas Catherine er een volledig hoofdstuk aan, dat hier integraal wordt overgenomen.

De stichting van de staat Israël is niet het gevolg van de Holocaust, wel van ouderwetse 19de-eeuwse kolonisatie. De eerste Joodse kolonie werd gesticht in 1878, Hitler werd pas geboren in 1889. Toen de eerste zionisten in 1896 de grondslag legden voor het latere Israël, moest hij zijn plechtige communie nog doen.

In het tsaristische Rusland braken op het einde van de 19de eeuw moorddadige pogroms uit. De antisemitische hetze breidde zich uit naar onder meer Duitsland en Frankrijk. Als reactie hierop ontstond onder de Oost-Europese Joden het zionisme. Aan de basis van het zionisme als beweging lag de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl.

In zijn geschriften zocht Herzl naar een antwoord op en een oplossing voor het Europese antisemitisme. Waar progressieve Joden als Moses Mendelsohn of Karl Marx ter plekke wilden strijden tegen al wat reactionair was en dus ook tegen het antisemitisme, opteerde Herzl voor de vlucht naar voren.

Antisemitisme zou volgens Herzl altijd blijven bestaan, en de enige oplossing is een eigen, zuiver Joodse staat. In een staat waarin geen niet-Joden leven kan ook geen antisemitisme heersen, redeneerde hij. Zijn bekendste boek, Der Judenstaat uit 1896, is nog steeds het basisdocument van het zionisme.

Zionisten willen een Joodse staat stichten in Palestina door het land te koloniseren met Joodse boeren en arbeiders. Ze zien die staat als een Europese staat. ‘We zullen er voor Europa een bruggenhoofd naar Azië vormen, een bolwerk van de Beschaving tegen de Barbarij’, schrijft Herzl.

Hij bepaalt ook de grenzen van de nieuwe staat: ‘Het land zal zich uitstrekken van de rivier in Egypte (de Nijl) tot de Eufraat.’ (zie kaartje) En verder: ‘Men moet de plaatselijke bevolking geen werk geven’ tenzij ‘het droogleggen van moerassen en het uitroeien van slangen’. Daarna moet men ze ‘ongemerkt over de grens zetten’… (lees verder bij de Wereld Morgen)
Annotaties:
| #215387 | 24-07-2014 10:40 | Nico de Geit
Ik zat gisteren op een kaartje te kijken op Google Maps en het viel me op dat het hele land Israël net zo groot is als de stad Caïro. Op de plaats waar de Gazastrook nu is leefden in de Romeinse tijd de Filistijnen.

Een staat voor de Joden? Prima. Misschien moet er een hek om Israël geplaatst worden zodat ze zich niet langer met andermans zaken bemoeien en vice versa.

Een Jodenplaneet, ergens ver weg, is dat niks? Of mag ik dat niet zeggen?
Nico de Geit's avatar
| #215404 | 24-07-2014 13:24 | Escogido
Ik denk het niet. Een planeet voor zionisten zou wel een boel ellende schelen.

Het word eens tijd dat het onderscheid beter duidelijk word tussen het jodendom als religie en het zionisme die deze religie misbruikt voor nationalistische doelstellingen waarvoor geen historische basis bestaat .

Men spreekt ook niet over het christelijke of islamitische volk en kent deze ook geen nationale oorsprong toe. Dat recent het kalifaat in beeld werd gebracht lijkt ook propaganda welke deels gebaseerd is op zionistische drijfveren.

Zie o.a. deze twee artikelen uit de Trouw
DNA wijzigt joodse geschiedenis
en
'Missing link' gevonden in oorsprong Joden
Escogido's avatar
| #215408 | 24-07-2014 14:21 | ..................
Theodore Herzl was allesbehalve een jood.

En zo leven we vandaag de dag in een grote leugen die cristenen en zionisten ons voorhouden.

Precies wat Escogido laat zien met die link dat askhernazimjoden geen echte joden zijn,of semieten.
Probleem is dat men probeert een criticus van het zionisme als anti-semiet te bestempelen.Tegen onze zionistenlobby in de media we niet kunnen opboksen.We blijven de propaganda horen van zionisten die onze media domineren.En uiteraard de politiek.
aanmelden / inloggen