Door community (initieel Patman), Op zat 26 jan 2013 22:53, 11 reacties, nieuws

Webwinkel ‘Heelbewust’ krijgt boete van 31000 euro wegens fascistische Codex Alimentarius wetgeving

Vandaag wederom een inspecteur van de nVWA op bezoek. HeelBewust krijgt een boete van € 31.000,-. Ondanks het bevestigde feit dat 99,9999% van de informatie op www.heelbewust.com inmiddels voldoen aan de relevante wetgeving en de bevestiging in mei dat het correctiewerk (inmiddels 348 uren werk) vrijwel klaar en akkoord is, komt er na 94 dagen stormachtige stilte ineens toch die boete uit de hoge hoed. Nogal onbeschoft om ondanks eerdere toezeggingen, gedurende maar liefst 94 dagen een zwaard van Damocles boven iemands hoofd te laten bungelen, nota bene in de overtuiging dat het gevraagde helemaal in orde is. Schriftelijke prangende vragen over het gecompliceerde correctiewerk (door onduidelijke, zeer complexe en inconsistente wetgeving en al of niet te gebruiken contextuele verwijzingen naar industrieorgaan KOAG/KAG worden eenvoudigweg niet beantwoord. Adviezen die (ook vanmorgen bevestigd) 90% van de andere ondernemers wel krijgen zijn HeelBewust willens en wetens onthouden. En zo is er vanmorgen nog veel meer uit de hoge hoed tevoorschijn gekomen. De inspecteur wilde ook nog even een verklaring over het boeterapport uitlokken, terwijl het boeterapport (ondanks toezegging) nog toegezonden moet worden. Alweer een poging tot naaien.


Erger is dat het handelen van onze overheid, inclusief de Eerste en Tweede Kamer er overduidelijk op is gericht om zieke mensen zo lang mogelijk ziek te houden, liefst nog zieker te maken dan zij al zijn, zodat er nog meer miljarden aan verdiend kan worden en de mensen zwak en onwetend. Dat is al aardig gelukt gezien de 7 miljoen chronisch zieken en de vele dodelijke slachtoffers van bijvoorbeeld chemotherapie.


Onze overheid heeft er uiteraard voor gezorgd dat zij aan alle kanten is ingedekt. Zelfs de NMA mag niet ingrijpen omdat zij - heel slim - volledig is gebonden aan bestaande wetgeving. Een wetgeving waarin het legaal mogelijk is sterk scheefstaande differentiatie ten aanzien van bijvoorbeeld het recht op vrije mededinging vast te leggen. De rechter mag slechts zwijgen zodra de Grondwet geraakt wordt. Artikel 120 uit diezelfde Grondwet: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen". Wetgeving die de politiek nog immer enthousiast ondersteunt. En dat is weer logisch als je weet dat hogere ambtenaren en politici zeker 30 jaar lang door de miljarden verslindende wasstraat van de farmacie is gesleurd.


Niet overtuigd van de overheidsagenda? Meegekregen van ander nVWA slachtoffer, mededeling van een nVWA inspecteur: ‘U denkt toch niet wij wij u toestaan spullen te verkopen die de omzet van geneesmiddelenfabrikanten verlagen?’ nVWA was in deze kwestie verantwoordelijk voor 80% omzetdaling van deze kleine ondernemer. Ander voorbeeld, iemand wilde recentelijk bepaalde Ingrediënten bestellen bij een webshop in Australië. Twee dagen later is die website gesloten. Big Loeder is watching us all. Onze overheid is niets meer dan een zeer goed georganiseerde en wettelijk volledig beschermde criminele bende, dat u dat beseft.Zowel de geneesmiddelenwet als de warenwet botst intrinsiek met:  • De Grondwet;

  • De Vrijheid van meningsuiting;

  • Het recht op vrijelijk mededingen van een beroepsgroep Natuurlijke- of Alternatieve Geneeswijzen en aanpalende ondernemers, in een markt waarin de cliënt over zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid inzake de integriteit van het eigen lichaam beschikt, hetgeen immers ook in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd;

  • Het zelfbeschikkingsrecht zoals dat in de Europese Rechten van de Mens is vastgelegd.Voorts:  • Natuurlijke- of Alternatieve geneeswijzen zijn in ons land (nog) niet zijn verboden, doch het zorgvuldig en volledig informeren over behandelmethoden, voedingssupplementen en geneeskrachtige kruiden wel.

  • De Geneesmiddelenwet verbiedt dat de namen van ziektebeelden worden genoemd in relatie tot behandelmethoden, voedingssupplementen en geneeskrachtige kruiden.

  • Niet officieel geregistreerde geneesmiddelen worden ‘ineens’ als geneesmiddel bestempeld worden zodra je de Geneesmiddelenwet raakt, om vervolgens de Geneesmiddelenwet te doen laten gelden. Dat is oneigenlijk gebruik van de Geneesmiddelenwet.

  • De nVWA gebruikt de KOAG/KAG-richtlijnen als kernbron waaraan zij toetst. KOAG/KAG is echter een industrieorgaan met geheel andere belangen. De KOAG/KAG is dan ook zeer actief in het ‘aangeven’ van wetschenders bij de nVWA en het zaaien van verwarring.

  • Het lijkt naar de letter van de wet onmogelijk om ook maar met één woord te reppen over een behandelmethode, voedingssupplement of geneeskrachtig kruid. De nVWA kan met de wet in de hand zowat ieder woord verbieden, ik schat driekwart van de Dikke van Dale.

  • Men kan het derhalve nooit met 100% volledigheid goed doen en riskeert doorlopend enorme buitenproportionele boetes die bovendien telkens verdubbelen. Productnaam, prijs en gewicht en aantallen mag men vermelden, al het meerdere is naar de letter van de wet keihard verboden. Ook links naar studies em opname van referenties zijn ten strengste verboden. Feitelijk verplicht de overheid ondernemers zelfs te liegen over haar handelswaar, daarvan zijn voorbeelden. Hoe het product werkt, waarvoor het bedoeld is, hoe ermee te behandelen, wat eventuele risico’s zijn, allemaal essentiële zaken die behoren tot het normale en fatsoenlijke contact tussen ondernemer/behandelaar en de consument. Verboten.

Ondertussen mogen Oncologen en vele andere artsen legaal doorgaan met het ziek houden en zieker maken van mensen en zelfs het plegen van massamoord. Al eens over nagedacht dat artsen geen enkele externe prikkel kennen die in het belang van jouw gezondheid werkt? Andersom zijn die prikkels er helaas volop. En dat geldt voor vele beroepsgroepen. De farmaceutische industrie mag ongestoord doorgaan met productie en verkoop van producten waarvan uitvoerig is aangetoond dat het leeuwendeel ervan geen enkele aantoonbare werkzaamheid kent, in tegendeel. Ter meerdere glorie wordt alles in het werk gesteld om Natuurgeneeskunde de nek om te draaien. Gezonde en vitale mensen bieden onze overheid en een belangrijk deel van de industrie immers geen voldoende interessant en duurzaam verdienmodel. Bovendien zijn sterke en bewuste mensen ook nog eens bijzonder lastig voor de heersende elite.


Welkom in de beschaafde wereld. Ik neig sterk naar radicalisering. Jij niet? Weltrusten.

Annotaties:
31-08-2013 05:24 | magnesium chloride
Webwinkel 'Heelbewust' krijgt boete van 31000 euro wegens fascistische Codex Alimentarius wetgeving #zaplog
| #196203 | 26-01-2013 23:17 | Nico de Geit
De VWA en aanverwante clubjes lijken inderdaad helemaal gek geworden. Het is vaak beter de stekker eruit te trekken dan een exorbitante boete te riskeren. De regels zijn zo idioot dat het ondoenlijk is om je er aan te houden. De klant snapt dat allemaal niet maar wil wel dat je je aan de regels houdt.
Nico de Geit's avatar
| #196204 | 26-01-2013 23:59 | Saljoet
Kweetnie wat ik ervan moet denken.
http://www.heelbewust.com/MemonizerCOMBI-Single
Wat moet er in dit apparaatje zitten om de prijs 885,-- te maken?
Of zijn ze die 31.000,-- bij elkaar aan het scharrelen.
Saljoet's avatar
| #196207 | 27-01-2013 01:10 | ouwe knar
Wat moet er in dit apparaatje zitten om de prijs 885,-- te maken?
Heel bewuste misleiding.

Wie dit: Vandaag wederom een inspecteur van de nVWA op bezoek. ... etc etc tussen zijn http://www.heelbewust.com/Aanreikende-artikelen (doodziek) zet, is volgens mij toch niet zo heel erg bewust.
ouwe knar's avatar
| #196208 | 27-01-2013 01:20 | P.uncia
is volgens mij toch niet zo heel erg bewust.


Sure, er is beslist heel wat op te merken over HeelBewust en hun instelling werkt ook niet echt in hun voordeel, maar toch, een boete van 31.000 euro is best veel.
P.uncia's avatar
| #196216 | 27-01-2013 02:06 | Nico de Geit
Kweetnie wat ik ervan moet denken.
http://www.heelbewust.com/MemonizerCOMBI-Single
Wat moet er in dit apparaatje zitten om de prijs 885,-- te maken?


Ik ken mensen met een UMTS-zendmast op hun dak. Dat kan nooit goed zijn. Maar dat apparaat gaat de straling niet tegenhouden. 100% zeker.

Maar ze moeten het wel gewoon kunnen verkopen hoewel een alu-hoedje veel goedkoper is.
Nico de Geit's avatar
| #196217 | 27-01-2013 09:49 | Saljoet
Maar ze moeten het wel gewoon kunnen verkopen

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Heelbewust zie ik voor het eerst dus weet niet wat dat voor onderneming is, maar het is wel zeker dat in dit wereldje oplichters heel veel geld verdienen. Als elke consument net zo slim was als wij hier, zouden de oplichters geen cent verdienen, maar helaas is dat niet zo. Hoeveel woekerpolissen zijn er niet verkocht, heel goed dat dit aangepakt is.
Dus de achteloze goedgelovige consument moet wel beschermd worden tegen oplichters.
Wel vind ik het zorgwekkend dat er een soort hetze, gesteund door de "wetenschap" aan de gang is tegen alles dat niet in het "wetenschappelijke" plaatje past, dus ook de alternatieve geneeskunde.
Saljoet's avatar
| #196224 | 27-01-2013 12:55 | Nico de Geit
Saljoet, als je die lijn doortrekt kun je straks ook geen cola met chips meer kopen, want dat is ongezond. Als iemand 855 euro voor zijn alu-hoedje wil betalen, wat dan nog? Maar ik begrijp je bezorgdheid.
Nico de Geit's avatar
| #196227 | 27-01-2013 13:46 | goof
Dus de achteloze goedgelovige consument moet wel beschermd worden tegen oplichters.

Maar wie beschermd de goed geïnformeerde consument tegen de malafide farmaceutische corporaties?
goof's avatar
| #196249 | 27-01-2013 19:23 | Saljoet
Saljoet, als je die lijn doortrekt kun je straks ook geen cola met chips meer kopen, want dat is ongezond.

Dilemma, we worden aan alle kanten belaagd door geld-uit-de-zak-kloppers, dat is nu eenmaal inherent aan de markt economie. Het alternatief is natuurlijk nog erger. Uitwassen moet de overheid aanpakken, vind ik, als de consument de vereiste kennis ontbeert (die talloze financiële producten bv). Maar als iemand bij volle bewustzijn 885 euro uitgeeft en er zo in gelooft dat het nog werkt ook, prima.
Bewustwording, goed informeren, gezonde dosis argwaan zou ik iedereen toewensen. Maar naar wie moet je luisteren, wie kun je tegenwoordig nog serieus nemen? Universiteit van Wageningen? Zeer geleerde heren en dames die nooit zullen bijten in de hand die hun geld geeft, dus moeten liegen dat het een lust is.
@goof, net zo hard of nog harder aanpakken.
Saljoet's avatar
| #196299 | 28-01-2013 20:44 | ffloor
In het Nederlandse opsporingsrecht is een strikte scheiding aangebracht tussen opsporende diensten/personen / vs de vervolgende diensten (nb. er bestaan ook vervolgende personen maar die behoren tot het kabinet van de koningin zelf).
Kom je in een Paleis van Justitie dan zit dáárom altijd een soort van 'Chineese Muur' tussen die 2 gebouwen die alleen door schoonmakers en bewakers kan worden gepasseerd - maar hoger personeel (zou dit niet) lukt dit niet.
* Daar begint het al mee: men kijkt elkaar graag af.
* Andere diensten die er een handje van hebben om koning te kraaien zijn zelfbenoemde deurwaarders, illegale onvindbare verzekeringskantoordependances en nog wel meer zootjes ongeregeld: in Nederland zijn ongeveer 110 opsporingsdiensten actief wo. een heuse "Muziekpolitie"die echt bestaat en waarvan hun directeur vorig jaar door een landelijk dagblad werd ontmaskerd als achteroverdrukker.
Ik denk dus dat het verhaal goed kloppen kan.
* Een veeg teken is al dat 80% van alle rechtbankgriffie's over 2011 werden geconfronteerd met sjoemelende ambtenaren, doch waarvan slechts 66 mensen hun bureau hoefden leeg te ruimen. Het verschijnsel bestaat al sinds de Romeinen.
aanmelden / inloggen