Door Ness, Op zat 17 jan 2015 03:10, 34 reacties,    

Weerlegging van de Big Bang voor Kleutertjes en Andere Wetenschappers


In den beginne was er niets, wat explodeerde, volgens Terry Pratchett. Dat kun je op 2 manieren lezen - het is dan ook een weergaloze schrijver - de Big Bang stelt inderdaad dat er 'in den beginne' niets was, maar dat dit niets zich plotseling tot een heelal ontvouwde. Dit aannemende, is de volgende vraag: WAARIN ontvouwde dit heelal zich? In het niets kan niet, taaltechnisch gezien, want alles wat zich ontvouwt heeft een ruimte nodig waarin het ontvouwt. Die ruimte is bij de Big Bang hypothese domweg niet gegeven; er was niets, en dat ontplofte. De andere manier van lezen is, met weglating van de komma: er was niets dat ontplofte, waarmee Pratchett aangeeft niet in de BB te geloven.

Als iets ontploft dan kan er niet niets zijn geweest. Want 'niets' kan niet ontploffen, niets is leeg. In de wiskunde heeft nul dan ook precies die betekenis: leeg, afwezigheid. Er staan 0 bomen op het plein betekent dan ook: er staan geen bomen op het plein, en bijgevolg zitten er aan geen bomen ook geen takjes en geen blaadjes. Maar nul maakt wel degelijk deel uit van een punt, een lijn, een oppervlak, een ruimte; het is het singuliere punt van die ruimte. We hebben hier dus een niets - wellicht een singulier punt - in een RUIMTE, en zolang de kleutertjes die ruimte blijven ontkennen, gaat de rest van hun geouwehoer (zie plaatje) ook niet op, wat als volgt kan worden aangetoond.

De nul-verzameling is de LEGE verzameling, dus daar kan een beginnend heelalletje zich niet in verschuilen. Daar heb je IETS voor nodig. En dat iets heeft een ruimte nodig om in te bestaan, om in te ontploffen. In dat geval was er dus niet niets, er was een ruimte met afmetingen X^3 met daarin een proto-heelalletje met minimale afmetingen dus de ruimte was niet echt leeg, er zat iets in. (Wellicht zat er meer in? Als er 1 oerheelalletje inzat, waarom dan geen 2, of tig, of oneindig veel? Nou ja, we nemen maar even aan dat er maar 1 dingetje inzat).

We gaan vooruit; 'in den beginne' was er dus een onbekende ruimte met daarin een enkel dingetje dat de potentie had enorm groot te worden, dus dat dingetje was wellicht heel klein maar zat bomvol met energie. Dat zal dan wel God wezen, of Allah, neem ik aan, want andere dingetjes hebben toch heus allemaal een limiet aan de potentie, vooral als ze heel klein zijn. Dat leert ons de natuur. Nou ja, kleuterjes nemen soms de raarste dingen zomaar aan.

Maar, zo vertellen ons de astrofysici, er was ook geen ruimte, want die is door die ontploffing van 'niets' geschapen, een ontploffing die nog steeds voortduurt omdat volgens hen het heelal 'uitdijt'. Aangezien net is aangetoond dat er al een ruimte was waarin dit minieme heelalletje ontplofte moet dat uitdijen absoluut naar het rijk der fabelen worden verwezen. De ruimte is niet gedefinieerd en men dus ook niet kan zeggen of die ruimte stabiel is, uitdijt of krimpt of precies past, en welke mechanismen daarachter zitten - hooguit dat de materie en energie die zich erin bevindt meer ruimte aan het innemen is in een X^3-ruimte waarvan de afmetingen en eigenschappen volslagen onbekend zijn. Gelukkig ontkent men glashard het bestaan van die beginruimte zodat men mentaal niet in de knoop komt - en blijft men stug volhouden dat 'niets' kan exploderen. En uitdijen. In het 'niets'. Goed. Tegen geloof is geen ratio gewassen.

Dus het heelal dijt uit volgens de kinderkens. Nu vraagt mammie het klasje, WAARIN dijt dat heelal dan uit? Het kan niet in niets uitdijen, omdat het heelal een heleboel dingetjes bevat, en 'niets' bevat niets, niets is leeg. Zo er al sprake is van uitdijing vindt die dus plaats in de ruimte X^3, die niet gedefinieerd is en waarvan wij dus ook niets kunnen zeggen, behalve dat die ruimte er is, en tevens al 'in den beginne' aanwezig was. Dus het heelal schept ruimte in een ruimte volgens de kleuters. Dit is volslagen onzin. Dat is hetzelfde als stellen dat de ruimte binnen een huis door dat huis zelf wordt geschapen. Het heelal kan zich eventueel uitbreiden in een ruimte, qua materie en energie, maar dat is niet hetzelfde als ruimte scheppen want die is er dan al, alhoewel niet gedefinieerd. En daarmee zijn we terug bij af en geen steek opgeschoten maar blijven nog even volhouden.

De kinderkens stellen dat het heelal 13,5 miljard (licht) jaar oud is, wat hetzelfde betekent als dat de straal van het heelal 13,5 miljard jaar x de lichtsnelheid c groot is ((13,5 mj jaar x (maximale afstand/seconde)) = 13,5 miljard keer 300.000 keer 365 keer 24 keer 60 keer 60 kilometer, in een bol met deze planeet als middelpunt - de ouden hadden zeker toch gelijk met hun geocentrische idee! Daar zakt mammie's broek van af. Want uit al het bovenstaande blijkt dat de ruimte waarin de materie van het heelal ogenschijnlijk uitdijt niet gedefinieerd is, en men dus ook niet kan zeggen hoe groot de beginruimte dan wel is; die maximale straal moet dus met een korrel zout worden genomen.

Want die komt voort uit een beperking die meetinstrumenten is opgelegd. Men kan precies deze 'maximale ruimte' overzien met de huidige instrumenten, en meer niet, wat niet wil zeggen dat er niet nog veel meer ruimte kan zijn, met daarin zelfs mogelijk nog meer dingetjes als enorme zonnen, gaswolken ed. De maximale ruimte die men kan overzien, dat huis van het heelal, is dus volgens de kleutertjes door dat huis zelf geschapen, en mocht er eventueel nog ruimte buiten dat huis bestaan dan wordt dit domweg ontkend. Oh, en het heelal kan ineens niet meer groter worden omdat de maximale ruimte nu gegeven is via die leeftijd, en kan dus ook niet meer uitdijen, alhoewel men stug blijft volhouden dat het heelal wel degelijk nog steeds uitdijt en dat vooralsnog zal blijven doen en wel steeds sneller ook nog. Dat is een tegenspraak, dat kan niet. En daarmee is de hypothese verworpen.

Nu volgen enige denkoefeningen voor meneer Jip en mevroi Janneke, van beroep wetenschapper. Stel, U zit in een treintje op een stationnetje en het treintje gaat rijden. U kijkt naar dat stationnetje en ziet dat er steeds meer spoorrails tussen U en het stationnetje komt te liggen. U concludeert - want Uw hersens zijn nog niet volgroeid - dat de spoorrails aan het uitdijen zijn want de hoeveelheid rails wordt almaar groter. Heeft U gelijk of moet mammie erbij komen om het uit te leggen?

Nu nemen we de bus. U zit met Uw rug naar de bestuurder (m/v) en kijkt dus uit over precies de helft van de aanwezige ruimte. In Uw kinderlijke verbazing roept U: "mammie kijk, d'r komt steeds meer ruimte bij! - want dat is wat U waarneemt tijdens het rijden. Heeft U gelijk of moet mammie U uitleggen dat het gezichtsbedrog is omdat U zelf beweegt?

Tot slot: mammie is niet blij. Want al dat uitdijen wordt veroorzaakt door krimp aan de hersenen van wetenschappertjes. En dat duidt op een hele nare ziekte, ook wel tunnelvisie genoemd. En er is geen vaccin tegen :S
Annotaties:
| #227566 | 17-01-2015 05:49 | herogj@n
*aplaus en een diepe buiging*

Ik ben geen wetenschapper, wel logisch denker. Ik kan geen antwoord geven over hoe "het" dan wel is gegaan. Altijd zonder enige onderbouwing de big bang nooit geslikt.

Jouw onderbouwing waarom de big bang een stupide "ideologie" is, klinkt veel logischer dan die hele theorie.

We hebben een gebrek aan "grote denkers" en een overschot "dirk stapel's"
| #227567 | 17-01-2015 07:09 | Ness
Uhm dit is een officiele weerlegging hoor. Want de heertjes hebben zichzelf vastgeluld met hun 'het heelal is 13,5 miljard jaar oud'. Daarmee geven ze een exacte afstand aan, want tijd is inwisselbaar met afstand via de relatie aangegeven in c, de lichtsnelheid, en die afstand is dan de straal van de totale heelal-ruimte met V = 4πr^3/3.

Maar het heelal kan niet tegelijkertijd EN een vaste afmeting hebben EN versneld uitdijen. Het is het een of het ander. En dus spreken ze met hun 'ontdekking' hun eigen fluthypothese tegen, die trouwens is uitgedacht door een pastoor met kapsones. QED en danks voor het compliment :)
Ness's avatar
| #227568 | 17-01-2015 10:11 | hakkietakkie
haha.. heerlijk badinerend, en duidelijk. Was niet overtuigd van de dikke scheet theorie, maar weet nu precies waarom.
Maar echte kleuters maken uitstekende wetenschappers hoor, omdat ze zich vooral bezig houden met het samenspel van hun nieuwsgierigheid en zintuigen, over het algemeen weinig tunnelvisie, behalve als ze hun zin niet krijgen:-)
hakkietakkie's avatar
| #227590 | 17-01-2015 13:47 | Zinoco
Ik zelf vind het verhaal van Nassim Haramein nog steeds een van de betere.
| #227592 | 17-01-2015 14:11 | Ness
Aha! Dat is ook te weerleggen Zinoco, en wel op deze manier: een weerlegging is geen nieuwe theorie, het is slechts een ontkenning van de oude. Ik zeg niets over een mogelijk alternatief. Dat veld ligt nog helemaal open, alhoewel ik wel een betere theorie heb bedacht dan deze belachelijke BB en daar ook het een en ander over heb geschreven.

Maar bekijk dit filmpje aub want het is heel mooi bedacht en buitengewoon kort: https://www.youtube.com/watch?v=zBlAGGzup48

Daar zie je de schroefbeweging van ons zonnestelsel in de tijd. Aangezien tijd niet is gedefinieerd kan het op deze manier worden weergegeven, maar dan moet er wel bij gezegd worden dat de tijd zoals die op het filmpje gebruikt wordt zeker niet ONZE tijd is, want die is puur afhankelijk van de draaiing van de zon om de aarde.

Wat je hier ziet is een vorm van absolute tijd, en bovendien is dit een weergave van een beweging in een ruimte, niet de normale, dwz een dwingende volgorde in de tijd die niet onze tijd is maar een of andere absolute tijd. Het beweegt dus het is een (platte) weergave in 4 dimensies, 3 van 'een ruimte' en 1 van 'een tijd' niet gelijk aan de normaal geldende.

Wel komt het principe 'haaks' heel goed tot uiting. Om een ander gezichtspunt in te nemen moet je HAAKS op alle bestaande zaken gaan staan. Verder weet ik van de theorie van Nassim geen donder af en dat laat ik ook zo want ik ben zo eigenwijs om mijn eigen idee beter te vinden. Omdat die ook de quantum mechanica kan herbergen, tegelijk met de al bestaande normale natuurwetten en die van het macro-gebeuren.
Ness's avatar
| #227594 | 17-01-2015 14:25 | Ness
** deze weerlegging is officieel omdat ik een wiskunde diploma heb op het nivo van de kleutertjes. Dus er zit een bel op mijn fiets waar ik niet vanaf kan blijven. Volgens de regels zullen de kleuters nu met een weerlegging op deze weerlegging moeten komen, en als zij dat niet voor elkaar krijgen dan is bij deze de BB kapot, dood, passé en fini en mag U in lachen uitbarsten zodra iemand de BB aanhaalt.

"weergave in 4 dimensies," moet zijn weergave van 4 dimensies.
Ness's avatar
| #227629 | 17-01-2015 19:42 | zenmaster
Wat ik weet is dat bij een zwaar hemellichaam als de zon, de werkelijke oppervlakte en inhoud kleiner is dan de berekening volgens de Euclidische meetkunde, dit heeft te maken met de ruimte-tijd kromming als gevolg van de zwaartekracht. Bij neutronensterren en zwarte gaten wordt het nog bonter omdat de massa in een zo'n kleine volume is geperst dat de ruimte-tijd kromming oneindig is geworden.

Je zou ook kunnen veronderstellen dat ruimte niet zomaar gecreëerd is/wordt tijdens en na de Big Bang, maar omdat het ingepakt was in de singulariteit en vrijkwam na het begin van de expansie.

Aan de andere kant is het de toename in afstand van de galaxy clusters onderling, aangegeven door de gravitatie-roodverschuiving, wat dus ook zou kunnen duiden op vluchtsnelheden van deze galaxy clusters in een ruimte dat er altijd al was.
zenmaster's avatar
| #227633 | 17-01-2015 20:52 | Ness
Een singulariteit kan niet op zichzelf bestaan. Dat is wiskunde. Er moet iets omheen zitten wat die singulariteit tot een singulariteit maakt; er moet een relatie zijn met 'normaliteit'. En anders is de kreet singulariteit gewoon loos, van geen betekenis.

Die roodverschuiving is allang geen bewijs meer voor de Big Bang trouwens maar zulke wetenswaardigheden krijgt niemand gepubliceerd http://www.physicsmyths.org.uk/expansion.htm

Maar ik pak het heel anders aan. De veronderstelde leeftijd van het heelal is trouwens 13,8 miljard jaar, nah jah, maakt niet uit. Evengoed hebben ze hun mond voorbijgepraat met hun leeftijd want daarmee spreken ze hun eigen expansietheorie tegen. Zo simpel is dat.
Ness's avatar
| #227636 | 17-01-2015 21:48 | zenmaster
Wat ook zo vreemd is, zijn de verschillende theorieën over zwarte gaten. Zo wordt er o.a. beweerd dat massa opgeslokt wordt als het te dicht bij een zwart gat komt. Tegelijkertijd wordt de valsnelheid van de massa vertraagd naarmate het de zwarte gat nadert, geobserveerd vanaf een veilige plaats ver weg van het zwarte gat.

In feite zou massa, of beter gezegd hete gas, dus nooit de buitenste grens van de schwarzschild radius of waarnemingshorizon kunnen passeren omdat de tijd stil lijkt te staan voor de verre waarnemer en dus geen sprake kan zijn van een opslokking.

Overigens blijken er ook testen gedaan te zijn in het verleden met atoomklokken. Zo zouden twee gesynchroniseerde atoomklokken niet meer synchroon lopen als je de één op de bodem van een oceaan plaatst en de ander hoog in de lucht met een vliegtuig of een ballon. Hoe dichter bij de kern van de zwaartekracht, des te langzamer loopt de tijd (uiteraard ook hier weer voor de verre waarnemer) Kan iemand dat bevestigen?
zenmaster's avatar
| #227637 | 17-01-2015 22:09 | liedetecter
of waarnemingshorizon kunnen passeren omdat de tijd stil lijkt te staan voor de verre waarnemer en dus geen sprake kan zijn van een opslokking.
Is het niet zo datdit alleen zo lijkt van uit het perspectief? De ruimte-tijd kromt (en draait) daar voor ons, dus net als onze waarneming het schip aan de horizon ineens exponentieel kleiner ziet worden, maar dat is natuurlijk alleen waar vanuit een twee dimensioneel perspectief.
Torus-7-1.jpg
| #227639 | 17-01-2015 23:44 | chrls.
the primer field
docu over een nieuwe andere kijk op tijd licht ruimte energie etc. ,waar ook wenig overblijft van bb theorie...
chrls.'s avatar
| #227642 | 18-01-2015 00:41 | Ness
@zenmaster: Ja het is wat met die tijd... Voor satellieten geldt dat hoe verder ze van de planeet af draaien, des te langzamer gaat de tijd. Volgens Einstein moet dan ook gelden dat vanuit het gezichtspunt van de satelliet ONZE tijd langzamer gaat lopen, het reciproke beginsel. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn: voor satellieten gaat de tijd op de planeet gewoon sneller. En daaarom moet de klok daar steeds worden bijgesteld.

Het blijkt dus zo te zijn dat in de buurt van een planeet de tijd sneller gaat dan een stuk verderop - een van de redenen waarom het idee 'leeftijd van het heelal' zowiezo niet houdbaar is want leeftijd is ook een vorm van tijd. En die is dus afhankelijk van zwaartekracht, zo blijkt. Uit de PRAKTIJK.
"Special relativity is supposed to be reciprocal, where both parties will experience the same time dilation, but all the examples that we have right now can be interpreted as directional time dilation," Kipreos said. "If you look at the GPS satellites, the satellite time is slowing down, but according to the GPS satellites, our time is not slowing down—which would occur if it were reciprocal. Instead, our time is going faster relative to the satellites, and we know that because of constant communication with the satellites."
Sla geen acht op de rest van het verhaal daar; zo iemand krijgt alleen de kans te publiceren als hij eerst de voetjes van de BB kust.

Overigens, er is maar een heel kleine groep die het BB gebeuren staande houdt, maar zij hebben alle hulp van de krijsende media die het begrip er constant in proberen te rammen. De rest van de wetenschappers ziet groen van ellende; hen is de opdracht gegeven hun eigen waarnemingen in te passen in het BB kulverhaal.

Maar dat kan helemaal niet want die hypothese is fout. Daar kun je dus geen fatsoenlijke wetenschap mee verenigen. Met als gevolg dat de 'theorie van al' nog steeds niet gevonden is, wat ook precies de bedoelingen was van degenen die deze hoax hebben opgezet. Maar dit begint ons nu echt de nek om te draaien vanwege de ellende in Fukushima. Zonder stevige theorie geen oplossing.
tijddilatielinkje
Ness's avatar
| #227643 | 18-01-2015 01:15 | Ness
Je kunt het ook zo stellen: tijd is nog steeds niet gedefinieerd, ondanks het feit dat 99,9% van de wiskundigen zal stellen dat tijd een dwingende vaste volgorde is. En QM'ers hebben het al over imaginaire tijd want die vatten tijd op als een quantum. Wat het ook is, op de keper beschouwd.

Maar kernfysici kunnen dat dan weer niet gebruiken omdat die wetenschap voor een groot deel buiten QM valt. Die lieden moeten het dus doen zonder fatsoenlijke definitie. Voor natuurjkundigen maakt het dan weer niet veel uit; ook zonder definitie en met de seconde als gegeven redden zij zich wel.

Het is allemaal behoorlijk gekmakend en dat komt alleen maar doordat de BigBangers hun waanzin dwingend hebben opgelegd aan iedereen. Op QM na want dat kunnen zij niet volgen. Er zijn duidelijk bijbedoelingen in het spel, namelijk dat een of andere ploeg griezels probeert te voorkomen dat iemand deze *theorie van al* - een heel misplaatste naam - zal uitvinden voordat zij hun klauwen erop leggen. Want dat kost hen allerlei patentjes of het gaat ze dat kosten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Imaginary_time <-- hier gaat Hawkins geweldig de mist in want die weet niet meer wat echt is en wat niet. Ik adviseer hem direkt uit het raam te springen vanaf de 17e verdieping; dat geneest de geest heel snel van zulke kul al is het maar voor korte duur.

Helaas, af en toe moet er toch wat berekend worden, en dan stapt ook SH noodgedwongen over naar imaginaire tijd - dus het heelal heeft nu al 2 leeftijden, waarvan 1 imaginair/negatief en binnen een 'singulariteit' (maar volgens hun eigen theorie bevindt het hele heelal zich nog steeds binnen die ene singulariteit!); dan nog moeten wij geloven dat het heelal een vaste leeftijd heeft en een oorsprong.

Want god wil het zo. Want de BB is inderdaad religie vermomd als wetenschap, zoals Rivero zegt. En wie met dat kreng in de kop zit als jong persoon zal niet snel een ander, frisser perspectief innemen want je kunt niet meer buiten de BBboekjes om denken; die is immers 'aangenomen' als 'theorie'. Net als 'global warming'.
Ness's avatar
| #227645 | 18-01-2015 02:27 | zenmaster
Ik ben me ervan bewust dat "discovery channel wetenschap" meer propaganda is dan wetenschap.

Ik vraag me verder af wat ze daar in CERN aan het doen zijn met die gigantische deeltjesversneller? Dat er miljarden is gepompt in de bouw van de LHC om enkel het bestaan van een theoretische deeltje te bewijzen, lijkt me toch niet echt geloofwaardig. Wat zouden ze daar werkelijk uitvreten?
zenmaster's avatar
| #227673 | 18-01-2015 14:58 | Ness
Dit: http://enenews.com/forum-general-nuclear-issues-discussion-thread-2/comment-page-22#comment-627211

Op die 'imaginary time' pagina van wiki staat dat het heelal gravitational singularities bevat. Dat is een nieuwe naam voor zwarte gaten, die niet zo zwart blijken als gedacht, en als een gek materie en energie staan uit te spuwen.

Ze begrijpen er zelf niks meer van. Een singulariteit is een punt op de x-as waar een functie raar gaat doen, niet kan worden afgeleid of op een limiet stuit, en nul is de natuurlijke plek voor zulk soort zaken alhoewel ze overal kunnen optreden - maar altijd in samenhang, in verband, afgezet tegen 'normaal'.
The Big Bang, for example, appears as a singularity in "regular time." But, when visualized with imaginary time, the singularity is removed and the Big Bang functions like any other point in spacetime.
Ook hier zet men de BB af tegen 'normale tijd'. Terwijl ze tegelijkertijd die normale tijd, die nog niet eens gedefinieerd is, glashard ontkennen, en doen alsof die singulariteit in zijn eentje kan bestaan.

Einstein's *special relativity* is aan de praktijk ten onder gegaan maar evengoed doet men of het nog steeds geldt. De gewone 'relativity' was al stuk - en ligt ten grondslag aan het BB denken. Maw de BB is allang al niet meer geldig.

Het is boerenbedrog. Gelul. Bedoeld om mensen onwetend en stom te houden, en 'wetenschap' op een dergelijk hoog voetstuk te plaatsen dat een gewoon mens in aanbidding op de knietjes neerzijgt voor *kennishebbers*. Blergh!
Ness's avatar
Ik heb altijd logisch het volgende gevonden.

Er is niet één heelal maar meerdere.
Zwarte gaten zuigen materie weg uit ons bekende heelal, en als ze vol zitten ontploffen ze met een big bang. aan de achterzijde een nieuw heelal creërend.
Een eeuwig durende perpetuum mobile, van er gaat iets dood en er wordt weer leven aan de andere kant gecreëerd.
De zuigkracht van de zwarte gaten veroorzaakt ook de snelheid van het uitdijende heelal in het luchtledige.

Simpel toch? Jongens astronomen!
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #227680 | 18-01-2015 18:07 | Ness
Er is 1 en slecht 1 heelal. Zwarte gaten zijn allang afgeschreven, en dienen dus ook als concept te worden afgeschreven. Dat de idioten 96% van het universum niet kunnen vinden komt omdat ze hardnekkig de verkeerde kant opkijken; men zoekt het paard waar men op zit.

Er dijt niks uit en er krimpt niks in, dat is letterlijk gezichtsbedrog. Maar het heelal is WEL een perpetuum mobilae, dat klopt. En wij bangen voortdurend big, op ieder momentje 'nu'. Van de ZON. Ons momentje nu ligt tov de zon in het verleden van de zon op 8 minuten afstand en dat is de reden voor de geconstateerde afwijkingen die sommige idioten, met name de big bangende reli-gekkies, letterlijk nemen. Iedereen die red shift ziet moet een dikke rooie pil nemen!
Ness's avatar
| #227681 | 18-01-2015 18:29 | Antares
Er is 1 en slecht 1 heelal.

Daar past maar één mogelijkheid in, zeg maar één tijdlijn.
Antares's avatar
| #227683 | 18-01-2015 19:41 | Ness
En tijd is geen lijn. Dat wij als bevolking op een planeetje achter de zon aan moeten hobbelen wil nog niet zeggen dat elders, op plekken waar onze 'tijdslijn' niet past, geen dingen gebeuren, of geen tijd is, of geen realiteit. Wij kunnen niet verder kijken dan 14 miljard jaar, dat is de limiet die aan onze relatieve tijd ten grondslag ligt. Maar in absolute zin is er veel meer mogelijk.

Onze relatieve tijd is een bol met straal 14 miljard jaar; tijd en afstand zijn inwisselbaar, hebben een vaste relatie of verhouding lol - daarmee is niets gezegd over absolute tijd of het gebeuren daarin want daarvan weten wij niks, of zo weinig dat men het gerust niks mag noemen.

Het woord heelal geeft al aan dat het hier om het hele alles gaat, waarvan wij slechts een miniem stukkie kunnen overzien - dus voordat men er nog meer hele allen bij gaat slepen lijkt het me verstandiger datgene wat voor onze neus ligt te onderzoeken.
Ness's avatar
| #227685 | 18-01-2015 20:07 | Antares
Of tijd een lijn is of een lijnstuk was voor mijn vraag niet van belang.

datgene wat voor onze neus ligt te onderzoeken

Voor politiek en zo gelden andere regels, maar het onderzoeken van de stoffelijke werkelijkheid zoals wij die ervaren heeft in mijn ogen weinig zin. Het enige wat ik ervaar is het hier en nu, het verleden is een herinnering en de toekomst bestaat uit verwachtingen. Wat dat betreft is er weinig verschil met een droomwereld waarvan je je niet gaat afvragen waar die vandaan is gekomen, hoe lang die al bestaat en wat de exacte eigenschappen zijn van de materie die je erin waarneemt.
Antares's avatar
| #227686 | 18-01-2015 20:23 | Ness
Mwah mag weinig zin hebben, tot we aan onze eigen zinloosheid ten onder gaan en meteen ook een hele planeet vol met uniek leven meenemen. Het onderzoeken van de stoffelijke en virtuele werkelijkheid is nogal urgent geworden ivm Fukushima.

Ik zou het allemaal met genoegen laten rusten en zelfs de BB als religie min of meer accepteren met het nodige tandenknarsen als niet al het leven op deze planeet op het spel stond. Tis maar een kutplaneetje, true, maar het is wel toevallig jouw en mijn kutplaneetje, en zonder planeet geen lijf en geen leden en geen bewustzijn. En geen katten ook!
Ness's avatar
| #227687 | 18-01-2015 20:32 | Antares
ivm Fukushima.

Tja, die verdomde wetenschappers ook. In dat geval kan ik alleen maar hopen dat er een oplossing wordt bedacht en uitgevoerd.
Antares's avatar
| #227698 | 18-01-2015 23:53 | Cobra Kai
http://partialobjects.com/2011/04/is-science-just-a-matter-of-faith/

'Science can’t speak for itself, it needs people to do that. Science speaks the same way philosophy, art, and religion speak. Through people. Science does not make statements. People make statements about science. Those statements can be false even if the science is true. There is no scientific truth about these difficult questions that laypeople can grasp, there are statements made by people about those scientific truths.'
Cobra Kai's avatar
| #227700 | 19-01-2015 00:17 | zenmaster
De tijdperceptie voor de mens is de ontvangen informatie met al onze zintuigen, het NU moment. Het "nu moment" is in feite flinterdun en vangt en verwerkt de continu aangevoerde hoeveelheid informatie m.b.v. onze hersenen. Het feit dat deze ''nu moment' zo dun is, komt natuurlijk dat we onze hele leven al herinneringen opslaan, al dan niet voor een groot deel vergeten, en dat is veel groter dan wat we per seconde aan nieuwe informatie ontvangen in het 'nu moment'

Hoe zou onze wereld eruitzien als die opgeslagen herinneringen niet in onze hersenen werden opgeslagen, maar erbuiten? Dus dat al die dingen die je in je leven meegemaakt hebt, gewoon materieel en tastbaar aanwezig zijn? Het ''nu moment' zou dan heel dik zijn en ook niet voor te stellen, het zou een complete chaos zijn. Dit zou wellicht kunnen werken in een hogere dimensie, waar er andere natuurwetten gelden, waar de tijd niet meer zo 'magertjes' wordt ervaren.
zenmaster's avatar
Hello, here spaceship aerth! can you receive me?
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
Beste Zenmaster. Mijnsinziens bestaat het "nu" moment alleen in je hersens, en misschien bij poepen en plassen. Verder is alles toekomst.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
@ Ness
Zwarte gaten afgeschreven?
Volgende maand/jaar/eeuw zijn er weer nieuwe inzichten. Ook van parallelle heelal's
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #227724 | 19-01-2015 16:20 | Ness
Nou ja ze roepen steeds wat anders JH. Wat Cobra zegt, het zijn min of meer 'statements'. Daarom heb ik het steeds over kaas, of soep, in 'de rest van het verhaal' om duidelijk te maken dat het hier om een benadering, een verwoording gaat van iets wat eigenlijk alleen maar in wiskundige termen beschreven kan worden, en dan ook nog maar met 1 formuletje tegelijk, om 1 proces te beschrijven in een oneindig gebeuren.

Ik prefereer kaas met gaten ipv 'parallelle heelallen' want zulke statements zetten mensen op het verkeerde spoor.
Kaas kun je 'eten' en dan is het weg, 'op', een gat in de kaas.
Een parallel heelal komt voort uit het begripsvermogen van de persoon zelf - wat hij niet begrijpt noemt hij 'parallel' omdat naar zijn idee een heelal een soort bol is, eindig. In dat geval moet de oneindigheid toch uitgedrukt kunnen worden, vandaar dat hij er meer heelallen bijsleept.

Zelf ga ik er gewoon van uit dat er 1 heelal is, 1 geheel, aan alle kanten oneindig, en om er hout van te maken moet je dat oneindige kunnen opvouwen op wiskundige wijze om te zien welk stukje oneindigheid hier van toepassing is of je neemt een hap uit die oneindigheid en definieert 'm.

En Zenmaster zit dichterbij dan je denkt. Wij hebben een perceptie van tijd, net als een perceptie van het heelal, en beide zijn gezichtsbedrog, vanwege de limieten waar onze perceptie aan gebonden is.

Zenmaster begrijpt iig dat tijd een sommatie is, een duur, en de kortste duur is 1 piepklein momentje 'nu'. Leg je al die momentjes op een rij dan krijg je een tijdslijn, en die volgorde is dwingend in die zin dat alles wat gebeurt een plek heeft op die tijdslijn, 1 plek en niet meerdere.

Laat bv een kopje vallen op een harde vloer, en dat kopje breekt. Het dwingende causale verband kan worden aangegeven op die tijdslijn: eerst viel het kopje en toen brak het en niet andersom, en het hele val- en breekgebeuren kan exact worden gemeten en geplaatst in een tijdsduur.
Ness's avatar
| #227726 | 19-01-2015 16:28 | Ness
Over perceptie gesproken, stel je voor dat je zwaartekracht kunt ZIEN. Krijg je dit: https://www.youtube.com/watch?v=APZN3HiUNq0
Er zijn mensen, vooral gelovigen, die helemaal van de kaart raken als ze dit zien, omdat hun hele idee van een stabiele aarde omver gekeild wordt. Toch is dat filmpje gewoon een vorm van perceptie, een imago, een afbeelding. De planeet zelf blijft natuurlijk gewoon zo rond als een balletje, niks rare uitstulpingen - en toch is deze perceptie absoluut geen verbeelding. Dit is het effect van de kern van de aarde op de hele planeet ivm zwaartekracht. Die kern draait los rond in het binnenste, min of meer tegengesteld aan de draaiing van de aarde zelf.
Ness's avatar
Naar mijn geestelijke visuele voorstelling is het heelal ook wel een beetje voor kleutertjes. Nl. een bellenblaas waarbij bellen zich nadat de eruptie van een zwart gat een nieuwe bel vormt en samen voegt met de rest. zo bedoelde ik dan ook de parallelle heelal's

Maar ook mijnheer Terry Pratchett, zijn ideeën zullen weer achterhaald worden, want voorlopig heeft niemand die wetenschap in pacht en kan iedereen er lekker op los fantaseren.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #227742 | 19-01-2015 21:31 | Ness
Terry Pratchett is SCHRIJVER van geweldige satirische sci-fi boeken. Ik betwijfel sterk of zijn ideeen ooit achterhaald zullen worden, of voorhaald of zijwaarts ingehaald want we hebben het over FICTIE. Google voordat je blaat, meneer Alphons, want je gaat meer dan geweldig af hier, en dat had je kunnen voorkomen door even te checken wie of wat die man is. Of lees dit:
volgens Terry Pratchett. Dat kun je op 2 manieren lezen - het is dan ook een weergaloze schrijver

Wat denk je dat bedoelt wordt met de woorden 'schrijver'?
Ness's avatar
| #228998 | 09-02-2015 22:20 | Ness
http://phys.org/news/2015-02-big-quantum-equation-universe.html <--kijk nou :)
We komen in de buurt, met een universum dat geen begin en geen einde kent. Maar wel een eindige grootte. Als ze nou dat rare idee (veroorzaakt door hersenkrimp, niet door heelaluitdijing), ook nog kwijtraken zijn we terug bij 100 jaar geleden en Hilbert et al.

Je moet het de kleutertjes maar vergeven. Zij blijven zich wanhopig vasthouden aan IETS waar ze aan kunnen relateren - en grootte is natuurlijk relatief. Grootte tov wat, precies? Een ei? Een watje? Een ander universum? Pffff.. Dat kunnen zij niet aangeven, want hun hersentjes kunnen nog steeds geen echte abstracties bevatten.

Grapje: e = mc^2, functie gaat mis bij afstand en tijd tegelijkertijd naar nul dus c naar 0/0, dat valt te repareren met de insluitstelling waarbij de tijd geen waarde heeft maar evengoed net niet helemaal nul kan zijn, waardoor limiet c voor d/t -> 0 = (0/0) via stelling = |1| ofwel = of +/- 1 en er tevens een kleinste limiet van afstand bestaat in dit speciale geval, en enkel hier. Het betreft een dynamische structuur in rust, op evenwichtspunt (ik mag dus de kleine e=mc^2 gebruiken).

Dan geldt: e = mc^2 = p.c, dus specifiek op deze top geldt voor p (het momentum) dat e = +/- p.1 = |p|, is energie op zich, dus los van alles, uit te drukken in momentum p, dwz energie is equivalent aan 'een mogelijk iets' met gegeven momentum p waarbij richting minus moet worden gezien als imaginair of complex per minimaal volume.

Ofwel, al het mogelijke en onmogelijke wat met 'de lichtsnelheid' gaat heeft op dit moment van equilibrium een gegeven dynamiek en dat kan alleen de graviteitsconstante ofwel G betreffen, want dat is een 'losse' evenredigheidsconstante. Als het een foton betreft, heeft dat massaloze deeltje dan ook de snelheid van het licht (in vacuum), net zoals de zwaartekracht 'de snelheid van het licht heeft' - maar zwaartekracht is geen licht.

Ergo, de schijnbare invariantie van c wordt veroorzaakt door de allesoverheersende invariantie van G, want da's geen deeltje maar een absoluut gegeven, uit te drukken in een getal en dat is ook veel logischer. Zwakke kracht hoor :P

Want alle absolute constanten zijn invariant dwz veranderen niet, (ook Planckjes) ongeacht de omstandigheden, net zomin als de echte waarden van bv pi en e niet veranderen als je van metriek verandert, omdat die getallen in feite oneindige sommaties zijn. Het zijn allemaal absoluten, en tevens 'anomalien'.

G is dus de constante, niet c. En we hebben ook meteen geen relatieve 'grootte' meer nodig om alles aan af te meten. G is overal en altijd aanwezig en hecht zich aan ieder deeltje vast, maakt er deel van uit. Zou dat voldoende houvast geven aan de kleutertjes?.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_constant
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy–momentum_relation
http://en.wikipedia.org/wiki/Momentum
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportionality_(mathematics)
Ness's avatar
| #229000 | 09-02-2015 22:23 | Ness
**Je dient dus te spreken van 'de snelheid van de zwaartekracht' ipv de snelheid van het licht. Zo simpel kan het zijn :)
Ness's avatar
| #229004 | 10-02-2015 00:18 | liedetecter
Het idee dat tijd geen constante is maar een relatief begrip zorgt er ook voor dat er een mogelijkheid is dat al het licht gewoon wel eens allemaal tegelijkertijd aanwezig kan zijn, zonder enige eindige of begin snelheid .. een intrigerende gedachte ...
aanmelden / inloggen