Door ouwe knar, Op woe 26 apr 2017 23:27, 1 reacties, citaat / intro / linkdump

Wereldwijd economische groei én hoge werkloosheidDus snel stijgende inkomensongelijkheid.

“De kloof die al sinds de jaren 1990 is ontstaan tussen productiviteit en de inkomsten uit arbeid, treft zowel geavanceerde als opkomende economieën. Dit resulteert in een stijgende inkomensongelijkheid”, volgens de ILO.

In de EU neemt het totaal aantal werklozen traag af, maar het aandeel van langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid neemt wel toen. Volgens cijfers van het ILO is het aantal mensen uit de 28 Europese lidstaten die 12 maanden of langer op zoek zijn naar een baan, de laatste vier jaar fors gestegen tot 47,8 procent van het totale Europese werkloosheidscijfer in 2016. ...
Annotaties: