Door community (initieel ffloor), Op maa 17 apr 2017 15:06, 21 reacties, nieuws

Wetenschap: tijd om ‘Hiernamaals’ te erkennen

Al sinds de ontwikkeling van de Kwantummechanica in 1923 weet de wetenschap dat materie veranderlijk is, dwz. de waarnemer en zijn apparatuur brengt onbedoeld wijzigingen aan in de toestand van materie. Leuk, maar de stand der sterren kun je er niet mee naar de hand zetten.
Trouwens, tevoren had niemand een probleem met die idiote Kwantummechanica - totdat in 1971 de theorie over de werking van transistors met "verspringende gaten van ontbrekend electron" onderuit ging en pas in 1992 de Kwantummechanica een sluitende theorie kon worden ontwikkeld hoe het dan wel zat.

Gevolg: gedurende 20 jaren heeft de wetenschap moeten toelaten dat we computers, laserstralen, bioscooplampen, magnetrons en dvd-afspelers lieten werken middels tovenarij: dwz. de maatschappij was massaal aan het toveren geslagen want niemand wist hoe die dingen nou eigenlijk wel werken; er was ooit wel een student aan de Tilburg die het idee opperde om al die toverijkonsten maar aan de straat te zetten, helaas werden er 5 vauten in zijn wiskunde aangetroffen.

Soms ook levert "een andere manier van kijken": zelfs in de fysieke wereld nog onbegrijpelijke "toestanden" op zoals bv. het fenomeen om met blote voeten te wandelen over een vuurtje van 2200 graden Celsius (Jesaja 43:2) en dat is voorlopig nog wel even onverklaarbaar want stichting Skepsis verbrandden in 1992 hun voeten en moesten per rolstoel en brancard uit de RAI worden afgevoerd: hun formules over thermische geleiding bleken niet te kloppen - en "een andere manier van kijken": dat bleek uiteindelijk toch de juiste loopmanier voor dit spectaculaire Bijbel- eh, toverkunstje:

* In Dsl. kon een vrouw haar panty niet uitkrijgen en wandelde daarom met die dingen aan over een vuur waarbij aluminium in 1 tel smelt (!) er gebeurde niets.
Nog sterker: er zaten zelfs geen gaten in en 25 man heeft het zelf bekeken.
* Met eigen ogen zag ik een Belg een groot stuk vuur in zijn mond nemen, kauwde erop, vonken kwamen eruit, deed het in zijn hand en legde het maar terug.
* In Dsl. herinnerde een vrouw zich halverwege haar vuurloop dat ze toch ooit haar handen aan een loeihete pan had verbrand? - de vlam schoot onverbiddelijk uit en moest met 3e-graads brandwonden naar het ziekenhuis. Triest, vooral omdat ze nog slechts 1 metertje van het veilige gras vandaan was.

"Beam me up Scotty"
Inmiddels duwen we hetzelfde electron twéé malen over hetzelfde transistorscherm (maar wat het electron ondertussen heeft uitgevreten weten we nog steeds niet) en kan een electron worden gekliefd tot een magnetische helft en een elektrostatische helft - de beide helften wisselen informatie uit met een snelheid van 12000 malen van de lichtsnelheid - waarschijnlijk nog wel een miljoen maal sneller maar onze meetapparatuur heeft nog wat beperkingen.
Maar een electron is nog steeds geen vaste stof, en een electronenstroom is nog steeds geen "bezieling" hoewel: het verschijnsel van 'verstrengelde electronen' is al over 3 meter mogelijk - maar er materie mee "materialiseren" zoals isotopen dat wel kunnen tot onze wereld van vormen: nog wel eventjes fictief.

Stand der zoektocht naar onbekende materievormen
Als een electron zo groot als een erwt zou zijn, dan is een atoomkern evengroot als een voetbal, en hun onderlinge ellipsafstand bedraagt dan... 3 kilometer!
Alles daartussen is ledige ruimte - maar, is dat wel echt zo???
Zulk een ledigheid valt niet meer te geloven want ik weet zeker dat een botsing met een betonnen pilaar: nogal verwoestend uitpakt.
"Het ganse Heelal is nog onbewoond en wacht op onze exploratie": dat werd ons in de jaren '60er ook al aardig ingepompt maar zulke nep-religie: dat valt tegenwoordig ook al niet meer te geloven, evenals dat je een jood herkennen kunt door zijn schedel en neuslengte op te meten en je schizofrenie geneest door met een ijspriem in je hersens rond te roeren: allemaal "wetenschap" waar we heden ons nu over schamen zouden - maar zulke kul werd onze eigen ouders dus wél ingepompt als: "stand der wetenschap" - en we geloven onze ouders niet meer.

De geest van aangebrande aardappelen
Sterker, omdat we nu weten dat onze zichtbare materie: slechts 2% uitmaakt van een onzichtbaar soort materie die we niet kunnen zien - alsook dat deze onbekende materie "werkt als een soort lijmkracht" op onze wél zichtbare materie: wordt het de hoogste tijd om betere sensors te ontwikkelen in plaats van helderzienden.
Immers, tot op heden geldt het uit de theosofie afkomstige boek: 'De materie' van C.Leadbeater, en ene Annie Besant als zijn secretaresse: nu nog steeds als het enige standaardwerk over ons nog onbekende materievormen: dus waarbij inwendige bestanddelen van electrons en neutronen met elkaar stuivertje gewisseld hebben. Alle fysicalaboratoria ter wereld hebben dit boek uit de jaren '20er als standaardwerk in hun bibliotheek en tot op heden kan helderziende C.Leadbeater nog steeds niet op echte onjuistheden worden betrapt, wel op enige slordigheden in kristallen (maar dat kan ook verontreiniging zijn geweest - de mens kijkt hier als 1e naar, en hij vermoedelijk ook).

De inhoud begint dus met de al bekende genen (die hij een eigen bewustzijn toedicht!), dan met de linksom draaiende kegelvormig levensmolecuul (kankermoleculen draaien rechtsom), daarna de uitgetrokken dna-streng (en dat was in de jaren '20er beslist nog onbekend!), daarna een "kijkje" binnenin de diverse bestanddelen waaruit electrons, neutronen en protons uit bestaan en stelt vast dat er inderdaad 3 vormen van materie mogenlijk zijn (dus waar we nu naar zoeken) - maar gaat de bestanddelen verder uitvlooien en "stelt vast?": dat ze op hun beurt uit maar liefst zeven psychische materie (spokenvormen) mogenlijk zijn, met daaronder nog eens 24 vormen aan elementaire "voortbrengingen" die ook allemaal op hun beurt weer een soort samenstel van deeltjes zijn - en stuit uiteindelijk op het zg. "oer-atoom" waarvan de bolle fractal op Internet vele malen is gepubliceerd maar niemand weet hiervan al enig nut te noemen.
Leadbeater beschrijft de 3 dikke en 7 dunnere strengen van 2 soorten oeratoom als belletjes, als zeepbellen van de adem van de Almachtige en Wiens ademtocht naar believen dingen voortbrengt alsook opzuigt en verdwijnt in het Eeuwig niets.

Tsja? De Bijbel is van kaft tot kaft door helderzienden geschreven (1Sam 9:9) en vandáár dat dominees nou zo'n geweldige hekel aan helderzienden hebben: dit is broodroof.
Kranten schreven sinds Leadbeaters boek over fatale verkeersongelukken als: 'de levensgeesten waren geweken' - maar dat moest van zowel dominees als de wetenschap eruit en werd voortaan 'gedood'. Er bestond geen experiment dat hun beweringen staafden, totdat:

En er bestaat helemaal geen individualiteit
We kennen allemaal uit onze schoollessen het verschijnsel van "de groepsziel", dwz. je trapt op het schoolplein een mier dood - en andere mieren raken opeens in paniek en rennen opeens in kringetjes rond. Dito als een één-eiige tweeling in je klas zit want het meisje: blijkt over twéé lichamen te beschikken waarvan haar 2-tal spierbewegingen zich in spiegelbeeld: in twéé lichamen afspelen met een tussenruimte van ongeveer 3 seconden.
In fort Hoofddijk (Utr) plaatst professor Roel van Wijk een 2-tal bakjes Bulgaarse yoghurt op 2 houten tafeltjes: met niets ertussen.
Op het ene bakje werden 2 draden ingestoken van een spiegelgalvanometer (met batterijtje) - en het andere bakje Bulgaarse yoghurt werd een scheut natronloog doorgeroerd.
En floep deed de galvanometer: linksom, rechtsom en gedurende wel een kwartier was de galvanometer niet meer tot bedaren te brengen, dus zoals in aug.1963.
"Kijk" sprak Roel: "Dit is toch bewijs dat er geen individualiteit bestaat" en daarmee vernielde hij de fysieke uurwerk-breintheorie van professor/psycholoog Piet Vroon tot nog wat psychische flarden, geleuter.
(overigens werkt de proef allèèn met Reform-yoghurt waarin nog levende cultuur)

De herhaalproef in de Utrechtse Academiezaal uit aug.1963 werd in 1995 nogmaals gepubliceerd in het New-Ageblaadje Onkruid (!) wat wel aangeeft hoe wetenschap op hun onwelgevallige wetenschap dus reageert. En dat is niet best, dat heeft Universiteit Utrecht wel laten zien want beide Hoogleraren hebben, evenals psychiater/Hoogdocent H.Mustaph hun pensioen niet gehaald en Hans Janssen kon overhaast vertrekken.

Maar wat, nu alle fysica in 2017 opeens is veranderd:
Dat was de Hongaarse proef om een plaatje lithium met protonen te bestoken zodat berylium-8 ontstaat. Zoals verwacht vervalt beryllium-8 onmiddellijk zodat rechtuit een straal electronen, positronen, protons ontstaat, althans zo staat het in de militaire handboeken - maar wat de Hongaren niet verwacht hadden was een 2e en zelfs een 3e straal met idem dito "verschijnende" electrons en positrons plus... ja wát eigenlijk???
Dit kon helemaal niet waar zijn - en toch 3 jaar lang hetzelfde resultaat tot ze in 2015 publiceerden in een niet-erkend wetenschapsblad.
Natuurlijk herinnert iedere wetenschapper zich nog professor Buickhuizen van de Katholieke Universiteit Tilburg en dus bleef het jarenlang stil, totdat een stel studenten van de California University besloten om zulke onzin uit te pluizen.

Ze vonden geen fouten. Sterker, de kans op toeval was 1:200 miljard.
En deze keer sloeg een nieuwe publicatie in daarvoor geëigende wetenschapsbladen die de toon zetten: voorjaar 2017 in als een bom want astronomen hadden ook al iets dergelijks opgemerkt omdat er onverklaarbare krachten worden waargenomen die niet meer door zwaartekracht kunnen worden verklaard.
Er moeten kennelijk onzichtbare sterren, onzichtbare planeten en onzichtbare sterrenstelsels bestaan die de overige 98% van onze onverklaarde materie moet "invullen" - maar wat wij niet zien kunnen, zelfs niet detecteren.
Tsss die Hongaar Attila Krasznahorkay heeft met zijn experiment wél wat teweeggebracht zeg: een Vijfde Natuurkracht is nu hagelnieuw geboren (!) -

- maar de consequenties zijn vanaf 2017 immens! Een bloemlezing, voor de vuist weg (en wat nu volgt is beslist gèèn fantasie, zet u maar schrap):
* Planeten als Mercurius, Venus en Jupiter kunnen heel goed bewoond zijn met ons onbekende levensvormen die we niet kunnen zien -
* plus ertussen draaien wel zeven aardebollen rond met onze overledenen.
* eigen "universums" bezitten ook hun eigen tijd/ruimte. Omdat "waarheid" een functie is van "tijd": is de leugen waarheid geworden en waarheid is leugen.
* Blijkt de aarde inderdaad bewustzijn te hebben en heet "Gaia". Auteur= chemist James.E.Lovelock die de benodigde electrondetector ontwikkelde.
* Jaarlijkse kortegolfpropagaties, alsook ons almanak-weerbericht voor de langere termijn: wordt in GB berekend middels astrologie maar dat mag de krant niet in. Hoe ze zulke nauwkeurige resultaten weten te behalen kan geen mens verklaren - pas hiermee dan eindelijk wel.
* Beursgoeroe's zijn er twee: de AEX-index en een gorilla die bananen opgooit maar in Zwitserland prefereren ze een octopus. Waarom beesten zulke frappante resultaten weten te behalen was tevoren nog niet goed verklaard.

* Maar misschien wordt het eindelijk verstandiger om ook eens binnenin onszelf op zoek te gaan naar onbekende levensvormen die onze darmen onveilig maken met bewustzijnstoestanden die we niet begrijpen, want iedere vrouw kent dat rare "boze-mannencomplex" als ze zonder condoom gevrijt heeft.
* Kan een potje Yakhult (R) werkelijk 20 jaar aan ons leven toevoegen?
* En zo ja: kunnen sommige arabieren overstuur raken van een of andere arabische lekkernij, waarna een geheel andere identiteit bezit van ze genomen heeft?
* Of kan een honde-eigenaar exact dezelfde kop krijgen als zijn hond?
* Dat alcohol vanaf antieke tijden: 'spiritualien' genoemd werd is bekend en deze verslaving duurt 120 jaar om ervanaf te komen - raadselachtig is dat een mengsel van caustic soda en schoonmaakazijn: het nu 400 jaar duurt voor je verslaving is uitgewerkt: dit duidt op andere materievorm.

* Wij zijn maar 2% - en onzichtbare materie= 98%. Op zich geen ramp, maar we weten wél dat onzichtbare materie als een soort "lijm" fungeert voor de onze want anders vallen we gewoon uit elkaar.
* En dus: wij zijn slechts een boze tekenfilm in: wat wij 'Hiernamaals' noemen en "onzichtbaren" knippen er wijzigingen in legge dan in een deuk.
* Kan nu verklaard worden waarom sommige auto's "voor het ongeluk geboren zijn"?
* En veerboot 'The Herald of Free Enterprice': WIST: dat hij gesloopt ging worden en veranderde tot de meest onwillige sleep in minstens 300 jaren.
* Kunnen we nu benzine maken waarop een auto 1000x verder komt dan huidige? De militairen hebben dat al enige tijd, maar dan als plofmiddel.
* Kan het dus tóch waar zijn dat orgaan-getransplanteerde: ex-patiënten opeens moesten leven met TWEE bewustzijnen?
* En kan de vele echtscheidingen verklaart worden na een omgekat griepspuitje?
* Kan psychopatie opeens verklaard worden als ingevaren kolonels van de planeet Raptor? Of zijn politici: na de verkiezingen nog wel dezelfde personen als vòòr de verkiezingen??
* Kunnen de "levensvelden" binnenin onverklaarde elektrische tornado's en elektrische orkanen eindelijk verklaard worden? Ze krijgen nu al de namen van een mens: en waarschijnlijk met recht.
* Kunnen nieuw te ontwikkelen lasers nu eindelijk de "levensvelden" binnenin kankertumoren gaan doden? Immers velen zijn al spontaan genezen van een heuse blikseminslag dat kennelijk "genezender" werkt dan onze medici...
* Dan wordt het nu tijd om de 'Bijna-Dood-Ervaringen' van vele operatietafels uiteindelijk maar serieus te nemen en niet meer als zuurstofgebrek af te doen.

(NB. Dit artikel = nieuwscomment en mag vrijelijk worden hergebruikt)
#
Annotaties:
| #259363 | 17-04-2017 15:18 | ffloor
Comment:
Hiernamaals doet aan creditcards
Welkom bij Gnost Hotline! Voor al uw bovennatuurlijke problemenen en vragen.
Bent u op zoek naar uw vorige leven, toets 1.
Zoekt u een verloren voorwerp, toets 2.
Wilt u een Bijna Dood Ervaring vertellen, toets 3.
Wilt u in contact komen met een dierbare overledene, toets 4.
Wilt u gewoon de toekomst weten, toets dan eerst een hekje, vervolgens uw creditcard-nummer en let hierna goed op uw bankrekening.
Wat er ook te gebeuren staat in de toekomst, u zult in ieder geval minder gebukt gaan onder de last van werelds bezit!!
(Aldus Paravisie in oktober 1999 maar toen moest 09/11 nog komen).
| #259368 | 17-04-2017 19:54 | Best Well
Experiment bewijst dat realiteit niet bestaat zonder waarneming
Best Well's avatar
| #259383 | 18-04-2017 15:24 | Ness
Heu
Het hiernamaals, nu en hiervoormaals kan prima wiskundig ingepast worden ffloor, daar ligt het niet aan. En dat wat ingepast kan worden is meteen verklaard. Ook QM gaat die weg omdat de experimenten herhaalbaar zijn, bestaan, zich voor je neus afspelen en dus een aanlokkelijk hap zijn voor fanatechno's om als puzzel op te gaan zitten knagen. Dat sommige deeltjes/golfjes zich vanuit het hiernamaals hierwaarts, herwaarts of derwaarts spoeden mag in principe geen probleem zijn.

De voortzetting van processen in de tijd berust op formidabele, ijzeren wetgeving. Er valt dus heel wat met aan totale zekererheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen; dat wij als waarnemers nog niet aan dat punt in de tijd zijn toegekomen is verder niet van belang. Wie die toekomst als fysiek reëel beschouwt (maar nog niet ter plekke verdicht) is nog het beste af. Bedenk dat wij als waarnemers fysiek geheel beperkt zijn tot waarnemingen die binnen de maximale "snelheid" van het licht hier ter plekke vallen.

In die zin is 'dit heelal' gesloten, ook in wiskundige zin. Maar dat wil niet zeggen dat bepaalde processen zich aan die begrenzingen houden. Wie 'de snelheid van het licht' beschouwt als een soort soep - met ballen/singulariteiten - is nog het beste af. Soep zit in een kom. Wellicht bestaat er een grotere, omvattende en alles-doordringende soepkom, nah? Vanwege onze beperkingen kunnen wij die niet rechtstreeks waarnemen. Maar de effecten ervan dan weer wel. Wij weten niet wat we missen maar we weten wel DAT we iets missen. Je kunt die grotere soepkom aannemen als axioma.

1 ding is zeker: die ballen weten er meer van want die hebben een direkte verbinding met de ballen in de grotere kom. Wat zich uit in de manier waarop het fysieke proces binnen en buiten die ballen zich voltrekt, ook in onze eigen realiteit. Die manieren zijn verbijsterend, juist op QM nivo. Met een lekker ruim Hilbertjasje zijn ze in deze termen - max-snelheidsoep met ballen - te verklaren.

Wat speelt is het onvermogen van een mens, de dood als einde te zien. Daar komen godsdiensten uit voort. Wat ook speelt zijn mogelijke onverklaarbaarheden in de persoonlijke ervaringen per persoon, die je aan het denken zetten. Als daarbij ook nog een relatie wordt gelegd naar de boven beschreven soepkommen kun je stellen dat een mens, als deel van dit heelal, een component heeft in zowel toekomst als verleden. En toekomst is sneller dan licht.

De zon loopt 8 minuten voor op de planeet aarde. Telkens als je naar de zon kijkt, zie je het verleden van de zon. Zij is al 8 minuten niet meer op die plek. Het 'nu' van de zon bevindt zich immer op vaste afstand in onze toekomst. Om haar in te halen, om gelijktijdig ter plekke aanwezig te zijn sámen met de zon, moet je dus sneller dan het licht gaan, zonwaarts. Je ziet meteen dat dit onmogelijk is, in fysieke zin. Maar het is wel exact te berékenen.

Naar mijn gevoel bezit ook de mens het vermogen 'sneller dan het licht' te gaan, maar dat moet je dan geheel in OVERDRACHTELIJKE zin beschouwen. Als theorie. Het zou desalniettemin veel - maar niet alles - kunnen verklaren. En dan heb ik het over dromenland en het overkoepelende manifold 'leven' of specifiek 'menselijk leven'.
Ness's avatar
Wat een leuk stuk. Dit geeft zicht op het leven anders invullen en veel sience fiction films.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
⊕ | #259368 | 17-04-2017 19:54 | Bestwel
De waarneming van de indianen die de schepen van de Spaanse armada voor het eerst zagen aankomen, ontkende deze.

De eerste bioscoopfilm bestond uit een trein die beeldvullend op het doek werd getoond.
De bezoekers dachten door de trein te worden verpletterd en raakten massaal in paniek.

Dus menselijke waarneming is zo vals als wat dan ook.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #259390 | 18-04-2017 21:08 | Best Well
Waarnemen is niet hetzelfde als erkennen.
Realiteit zonder (waarneembare )bevestiging is een lastige.

Leuk stuk trouwens van ffloor met weer eens genoeg stof tot nadenken (iedereen ook vanuit zijn eigen point of view)
Ach er is zoveel plaats daarvoor tussen hemel en aarde.
Best Well's avatar
| #259393 | 19-04-2017 08:49 | Argwaan
Realiteit? Alles speelt zich af in het filmpje dat het brein maakt van schijnbaar van buitenkomende signalen. Realiteit, tja... Realitijd?
Argwaan's avatar
| #259420 | 20-04-2017 11:36 | Ness
Nou dat deel van de realiteit waarvan wij de signalen kunnen ontvangen Argwaan. Wee degene die denkt dat 'alles wat wij kunnen ontvangen' ook meteen alles is. Er is geen parity tussen levend wezen en heelal/materie/realiteit, dat in menig opzicht puur mechanisch is.
Ness's avatar
| #259442 | 21-04-2017 06:19 | Argwaan
Is er een bewijsbaar buiten (en daarmee ook binnen) los van een aanname?
Argwaan's avatar
| #259444 | 21-04-2017 11:27 | Ness
Nou dat is een hele goeie vraag Argwaan. Het is een heikel punt. Zoals de Big Bang in elkaar zit momenteel, gaat men uit van een binnen en een buiten en over dat buiten laat men zich verder niet uit. Men heeft in gedachten een ei-vormig en eindig universum geschapen. Dit is om te beginnen al een RIDICULE aanname. Onwetenschappelijk zelfs, want als je zowel een binnen als een buiten meeneemt in je theorie, dan moet je die 2 zaken ook scherp definiëren, dat is een eis.

Beter is het, dit hele punt te vermijden door een jasje op te stellen waarin je oneindigheden (oneindige topologiën) kunt opnemen en stuk knagen - voor zover het mechanische, automatische, stoffelijke principes aangaat. Daarom jank ik steeds over die meneer Hilbert met zijn oneindige hotel. Zolang het om puur stoffelijke zaken gaat kom je via Hilbert-ruimten tot vrij eigenaardige maar te behappen conclusies. Zelfs de veronderstelling dat ook levende wezens deel uit kunnen maken van deze superruimte dan wel capaciteiten vertonen die alle normale uitleg te boven gaan - anomaliën - is aannemelijk.

De allereerste 'stunning' conclusie is dat 'zwarte gaten' ofwel singulariteiten - die moet je dan lezen als punten waar een maxumum en een minimum elkaar raken - potentieel overal kunnen ontstaan. Dus daar waar zich opeenhopingen van massa voordoen. De zo gezochte zwarte gaten zitten binnenin planeten en zonnen, maar niet in alle rommel die rondzwerft.

In die - overigens bomvolle - zwarte gaten ligt niet een connectie naar een 'buiten' maar er is wel een connectie met "datgene" dat binnen en buiten overstijgt - daar waar de limieten van tijd en ruimte (die aan ieder binnen en buiten dwz iedere topologie vorm geven) worden gebroken. En waarover we vanaf hier niets zinnigs kunnen zeggen, behalve dat die connectie er is en zich allereerst in natuurkundige/wiskunde constanten uitdrukt en altijd anomaliën ten gevolge heeft.

Niemand gooit ongestraft een kilo of 10 puur plutonium in een emmertje. De reaktie is een onmiddellijke herschikking van tijd en ruimte via het inherente momentum van ieder betrokken deeltje/golfje/dingetje - en dat momentum is enorm. Onstuitbaar. En bovendien exact voorspelbaar op alle fronten.
Ness's avatar
| #259445 | 21-04-2017 11:44 | Ness
Dus daar waar zich opeenhopingen van massa voordoen. moet zijn: dus OOK daar waar zich opeenhopingen van massa voordoen. Maar er zijn vele soorten limieten aanwijsbaar. Temperatuur heeft eigenaardige gevolgen voor druk-per-deeltje. Gassen doen gekke dingen. Aan de meeste van die anomalien zijn we wel gewend. Vaak wordt op een of andere manier een limiet gebroken - de vraag is welke - waarna een redelijk verbijsterende herschikking volgt. Water doet ook 'raar' op die manier. Dat bereikt een min/max, een zadelpunt, bij 4 celcius. Cellen lijken te communiceren op lichtsnelheid ook als ze kilometers van elkaar verwijderd zijn. Paren van deeltjes doen dat ook. Etc.
Ness's avatar
| #259446 | 21-04-2017 11:57 | siban
Als een electron zo groot als een erwt zou zijn, dan is een atoomkern evengroot als een voetbal, en hun onderlinge ellipsafstand bedraagt dan... 3 kilometer!


Als dat de verhoudingen zijn, een straal van 3km tov 500m2 dan heeft de atoomkern aanzienlijk meer massa dan ik dacht en valt die ledige ruimte wel mee.
siban's avatar
| #259447 | 21-04-2017 12:47 | Ness
Een ruimte staat nooit op zichzelf dus ieder onderdeeltje van die ruimte heeft 'een tijd', een eigentijd. Aannemen dat zoiets ongrijpbaars gevuld of niet gevuld is, is nogal arrogant eigenlijk. Je weet niet wat voor invloeden waar gelden op die schaal. Het zijn velden heh

Oneindig is ook zoiets. Waarom moet je, voor practical purposes, gaan worstelen met zulke vraagstukken? We weten niks over oneindigheid, behalve dan dat WIJ begin en eind niet al te best kunnen overzien, en dat bepaalde gebieden niet toegankelijk zijn, om te beginnen de toekomst. Aan de limietkant, waar alles zich met de lichtsnelheid beweegt - en dat is zowel micro als macro, want 1: binnenin iedere atoomkern zitten 'dingetjes' die schering en inslag weven van 'de spiegel', als is dat wel een hele rare binnenste buiten up-down-linksrechtsverdraaide spiegel - vraag QM'ers.

En 2: buitenaf bewegen hele sterrenstelsels en allerlei golfjes zich met die schijnbare snelheid; sneller dan dat is voor geen enkel instrument meer te volgen, maar wil weer niet zeggen dat het niet sneller KAN. Een soepje met meer mogelijkheden waarvan de ballen met onze maxsnelheidssoep zijn verbonden, ieder deeltje op zich en ook in het grote geheel. Waarvan wij enkel wat kunnen overzien als we limieten breken.

Hoe dan ook, de Big Bang past niet in een Hilbertruimte, want de BB gaat uit van een eindig, ei-vormig heelal terwijl een H-ruimte per definitie oneindig is - naar alle kanten uitgestrekt - en iedere vorm kan aannemen. Aangezien een heleboel verschijnselen niet via een BB maar wel via een H-ruimte te verklaren zijn moet de BB verworpen worden.

CERN is opgezet om de BB te 'bewijzen' maar is druk bezig het tegendeel te bewijzen: check http://www.faqt.nl/recent/cern-zet-hele-natuurkunde-op-zijn-kop/ en https://home.cern/about/updates/2017/04/lhcb-finds-new-hints-possible-standard-model-deviations

Er is hier sprake van een anomalische herverdeling na botsing in een experiment dat op lichtsnelheid plaatsvindt. In plaats van op een verwachte manier te splijten blijkt een specifiek meson in pakweg 90% van de gevallen RAAR te doen. Als het voor 97% bewezen kan worden is de BB ter ziele, hoop ik.
Ness's avatar
| #259448 | 21-04-2017 13:47 | Argwaan
CERN is opgezet om de BB te 'bewijzen' maar is druk bezig het tegendeel te bewijzen

Heerlijke humor!

Overigens: Als kind dacht ik dat er een einde aan de ruimte MOEST zijn, het kan toch niet maar doorgaan? Toen, jaren later kon ik wel leven met de gedacht van oneindigheid. Nu denk ik: wat is eigenlijk ruimte, we ervaren wel zoiets, maar wat zegt dat ervaren? Goed, als ik zin heb ga ik het aan Hilbert vragen.
Argwaan's avatar
| #259451 | 21-04-2017 23:22 | Ness
Arme Hilbert - het enige wat hij heeft gedaan is een complexe ruimte opstellen en daar bijzonderheden van neer te pennen eigenlijk. Maar het onderwerp complex is heel... complex hmmz.. Het is een beschrijving van een *ruimte* waarin behalve het mogelijke, ook het onmogelijke wordt toegestaan, en wel volgens heel zorgvuldig vastgelegde maar absoluut rare regeltjes.

Wiskundig druk je dat uit door te stellen dat er een *dingetje* is waarvan het kwadraat negatief is (i^2 = -1). Nou dat is tegen het zere been van zowat alle wiskundige telsystemen in 'normale' ruimten (R). Maar het WERKT. Zonder deze wonderlijke aanname kon ik nu niet via een toetsenbordje en een scherm mijn boodschappen verkondigen hmm hmmz lol

In ieder geval kunnen heertjes die nu nog bezig zijn met wetenschappelijke veronderstellingen omtrent het aantal dagen waarin god de wereld heeft geschapen zo'n ruimte niet behappen. Die is te abstract. Behalve als de zaak in je smoel ontploft, wil ik daar wel aan toevoegen. De Big Bang is typische 'concensuswetenschap', politieke wetenschap, onbruikbaar en op godsdienst geïnspireerd. En heel hevig gepushed, net als klimaatkul. De geldstroom vloeit de afgrond in via gelul over 'zwarte gaten' en 'expansie', veronderstellingen die binnen een H-ruimte niet nodig zijn.

Reli's vinden het gewoon geen pas geven dat god door Hilbert ogenschijnlijk niet in staat wordt gesteld zijn heelalletje te scheppen in een uhm subliem weekje van creatiedriftigheid. Die mensen verkeren nog in het klei-stadium, waarin mensen compleet met alles d'r op en d'r an de planeet op worden gepleurd via voodoo met klei en blazen. Wie even naar een zwangere vrouw kijkt weet dat leven niet zo begint. En wie even naar techniek kijkt weet dat godsdienstige gekleurde aannames domweg onwerkbaar zijn in die sector. QM zit er iig niet op te wachten.
Ness's avatar
| #259452 | 22-04-2017 00:18 | Ness
Vanuit de reli-wereld wordt om wonderen geroepen. En als dan wonderen worden ontdekt is men niet happy want het is niet wat men zich had voorgesteld. God mag blijkbaar niet zonder menselijk overzicht zijn/haar/its goddelijke gang gaan. Men heeft vooraf regels voor zijn, haar of het's gedrag opgesteld. Maar 'het heelal' slaat mij persoonlijk regelmatig met verbijstering, eerbied, respect en verwondering. Is dat niet voldoende?

Het begrip 'complex' komt hierop neer: onder zeer speciale omstandigheden zijn er voor een uitkomst als x^2 = -1 wel degelijk oplossingen te vinden en die zijn tevens aantoonbaar werkzaam 'in de natuur'. Die oplossingen zijn noodzakelijk zodra er sprake is van bepaalde processen en systemen, met name electriciteit, stroom, magnetische velden en dies meer zij. Zo is men op het begrip i^2 = -1 gekomen en werd het complexe vlak voor het eerst duidelijk omschreven, om aan de eisen vanuit de praktijk tegemoet te komen. Maar waar een (raak)vlak is, is een ruimte noodzakelijk om dat vlak in op te spannen. Dat wordt dan een complexe ruimte. Dat is het punt waarop de reli's afhaakten. Dat werd te erg i suppose lol

Hilbert was een erg goed vakman die wist hoe hij zijn tools moest toepassen. Hij heeft delen van een complexe ruimte beschreven en er zullen vast nog meer eigenaardigheden te voorschijn komen bij herziening of verdieping. Een goddelijke uitleg heeft hij daarbij niet gegeven want die deed en doet niet ter zake; het gaat om aantoonbare effecten en resultaten, en hoe die (wiskundig) te verwoorden. Die effecten en resultaten hoef je niet te geloven. Die kun je hooguit accepteren.

Nu wil het geval dat de formule e = mc^2 wel degelijk bruikbare uitkomsten geeft als c^2 (het kwadraat van de lichtsnelheid, ofwel licht (druk) uitgesmeerd over een oppervlak) niet 1 is, maar -1. Als je dat gegeven, dat je ook hele rare uitkomsten mag/moet insluiten, met electrickery kunt accepteren moet het niet moeilijk zijn ook deze wending van het nogal absurde te accepteren. De absurde effecten van die uitkomsten zijn gelukkig legio. Vraag QM'er.

Er kan sprake zijn van 'negatieve lichtdruk', 'omgekeerde' (cq binnenste buiten geklapte, voor- en achter verwisselde, links- en rechts verwisselde, in 1 punt gespiegelde) ruimtetijd. Kijk, waar dat dan vandaan komt, daarover mag je je zorgen maken maar het hoeft niet. Ik accepteer het gewoon en noem het soep met ballen. Maar wat een wonderlijk soepje! Wat een hoogst eigenaardige en perfecte ballen! Je vraagt je idd af wie of wat er hier staat te roeren... Daar kun je gedichten over schrijven hoor :P
Ness's avatar
| #259453 | 22-04-2017 00:44 | Ness
" 'negatieve lichtdruk', 'omgekeerde' (cq binnenste buiten geklapte, voor- en achter verwisselde, links- en rechts verwisselde, in 1 punt gespiegelde) ruimtetijd." moet zijn: 'negatieve lichtdruk', 'omgekeerde' (cq binnenste buiten geklapte, voor- en achter verwisselde, links- en rechts verwisselde, onder- en boven verwisselde en dan 1 keer gedraaide (i^2 = -1!) in 1 punt gespiegelde) ruimtetijd om precies te zijn. Het volledige, hologrammatische complement. Vraag een wiskundige. Het is een fles van Klein.

Alles wordt perfect gespiegeld, omgedraaid en teruggeworpen in de realiteit - op het nivo van lichtsnelheid, daar waar onze "soep" verbonden is met andere soepkommen en/of soorten soep. Waarvan de H-ruimte de eerste en meest logische, kale, droge beschrijving is. En het feit dat het een beschrijving is, geeft meteen al aan dat het niet "de realiteit" zelve kan zijn, zoals een kaart van een land niet het land zelf is (maar wel heel exact plaatsen ed kan aanwijzen). Dat mag U nog steeds helemaal zelf invullen....
Ness's avatar
| #259454 | 22-04-2017 01:04 | Ness
Omgedraaid en herverdeeld. Dat laatste, die herverdeling, volgt ijzeren, exacte wetgeving. Het zijn die herverdelingseffecten die ons verbijsteren. Maar als je je realiseert dat het voor ons waarneembare heelal gesloten is (en geslotenheid heeft als overdekking in wiskundige/algebraïsche zin speciale betekenis) dan is het niet vreemd dat als wij ons boekje te buiten gaan, wij de effecten onmiddellijk en direkt zullen waarnemen, want de grens - welke grens dan ook - kan niet fysiek gepasseerd worden. Wie dit niet gelooft moet maar eens, op de maan ofzo, een flink aantal liters plutonium in een leuke stevige vissekom gieten. Wij zullen van het vuurwerk genieten en de maan voortaan mijden.
Ness's avatar
| #259524 | 29-04-2017 19:25 | Zinoco
Geen flauw idee van wat we hier doen,
wat deze wonderwereld is waarin we leven.
Maar toch al ideeën over de volgende stap ?
| #259526 | 29-04-2017 20:26 | Argwaan
So consciousness is another word for knowing or awareness, and these are all transient functions . . . they are in movement. They are actions that apparently happen within wholeness. Consciousness of a tree, consciousness of self, knowing the sky, knowing I am, awareness of a thought; it is wholeness appearing to be a separate knower.
Argwaan's avatar
| #259527 | 29-04-2017 20:40 | Argwaan
Het bericht van mij hierboven was voor een andere discussie bedoeld, sorry!
Argwaan's avatar
aanmelden / inloggen