Door community (initieel Morkhoven), Op don 9 dec 2010 18:01, 20 reacties,    

WikiLeaks, kinderpornozaak Zandvoort en doofpotoperaties

Gisteren heb ik toevallig nog een nieuwsbericht over de zaak WikiLeaks op TV gezien.
Ik zag een procureur die ons kwam vertellen dat er in de klacht tegen Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks en de onthuller van de geheime documenten, 'geen sprake was van een complot' en dat het om twee 'onafhankelijke verklaringen over verkrachting' ging.
Dat werd gevolgd door de mededeling dat de Amerikaanse Justitie om zijn directe uitlevering vroeg wegens 'schending van...'
Over de geheime dossiers hoorden we natuurlijk geen woord.

Wij hebben hetzelfde meegemaakt met Marcel Vervloesem, oprichter van de vzw Werkgroep Morkhoven en onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffers van folteringen en verkrachtingen, waaronder zelfs baby's.

Eerst was er de internationale belangstelling. Zelfs Japanese en Australische journalisten gingen naar het dorpje Morkhoven (vandaar de naam vzw Werkgroep Morkhoven) om verslag uit te brengen over de kinderpornozaak Zandvoort omdat er voor het eerst kon aangetoond worden dat er een kinderporno-industrie bestond.
Kort nadien verscheen er in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad (Corelio-mediagroep) dan een zogenaamd interview met V.V., de halfbroer van Marcel Vervloesem die verklaarde dat hij 'vroeger gefolterd en verkracht was door Marcel'.
Die verklaring werden gevolgd door identieke verklaringen van de vriendjes van V.V. die bijna allemaal over een strafblad schenen te beschikken maar die door de pers als 'kansarme jongeren uit een kansarme buurt' werden voorgesteld.
Nadat Het Nieuwsblad haar artikeltje rondstuurde naar al de kranten (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar,) en de roddelbladen van de Corelio-mediagroep, volgden de kranten Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen (Het Belang van Limburg) en het programma Telefacts van VTM, vergezeld van al hun roddelblaadjes waarin hetzelfde bericht steeds werd herhaald.
De internationale pers haakte metéén af. Over de kinderpornozaak Zandvoort werd er gezwegen en gedurende 10 jaar lang zou er uitsluitend over de 'zelfverklaarde kinderpornojager en kinderverkrachter Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven' worden gesproken.
Er werd voortdurend herhaald dat de Werkgroep Morkhoven 'in complottheoriën geloofde'.
Over de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarige jongetjes en kinderen die op naam staan van de V.V., schreef de pers natuurlijk niet en ook het merkwaardige feit dat V.V. zijn halfbroer Marcel Vervloesem enkele jaren geleden nog tot secretaris van zijn vereniging aanstelde, werd er geen woord gezegd.
In 2005 kwam de Vlaamse pers dan plotseling met een nieuw verhaal af. Marcel Vervloesem zou drie minderjarigen 'gefolterd en verkracht' hebben met bamboestokjes.
Zoals in de zaak WikiLeaks verklaarde de Procureur tegenover de toegesnelde pers dat het om 'onafhankelijke getuigenissen ging' en dat er 'geen sprake was van een complot'.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees echter uit dat de drie minderjarigen contacten onderhielden met de eerste reeks aanklagers. Terwijl de pers sprak over 'jongetjes uit een kansarm milieu die het slachtoffer waren van het pedo-monster Marcel Vervloesem die zich voor kinderpornojager uitgaf', bleken de minderjarigen allen wegens drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling te zijn opgesloten (waaruit ze blijkbaar af en toe voor één of ander karweitje konden wegvluchten).
In 2006 werd Marcel Vervloesem plotseling vrijgesproken voor de klachten van V.V. en zijn vriendjes omdat die met de dag ongeloofwaardiger overkwamen en men ze zelfs niet eens 1 enkele keer op het 10 jaar durende proces zou zien.
Maar door het toen reeds zes jaren durende media-proces was Marcel Vervloesem eigenlijk al veroordeeld en de kinderpornozaak Zandvoort met sukses in de doofpot gestoken.
De Werkgroep Morkhoven stelde later vast dat er niet alleen ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem waren verdwenen (wat door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd). Zij stelde ook vast dat er cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort waren verdwenen (tevens door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd). Het betrof hier ondermeer de cd-rom die Marcel Vervloesem destijds, via de Belgische Koning, aan justitieminister Tony Van Parys (CD&V, christen-democraten) voor onderzoek had laten overmaken.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hiervoor regelmatig naar de justitieministers Jo Van Deurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V). Ze schreef er zelfs voor naar de Koning en het Koningshuis. Maar niemand bleek er wakker van te liggen. Enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem in 2008, besloot het Hof van Beroep van Antwerpen, om -pro forma- nog snel wat verdwenen documenten aan het gerechtsdossier toe te voegen. Er werd zelfs geen onderzoek naar de verdwenen stukken en cd-roms gevoerd. En de Hoge Raad voor de Justitie kan enkel maar 'vaststellen'. Voor de rest heeft zij geen enkele bevoegdheid.
Annotaties:
| #119681 | 09-12-2010 18:32 | Morkhoven
We kunnen op dit ogenblik geen artikels of bijkomende informatie op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ publiceren omdat de publicaties opnieuw geblokkeerd blijken te zijn.
Maar ja, er zijn genoeg interessante blogs en websites waarop we onze artikels wél kunnen publiceren. Dat vormt dus geen enkel probleem.
We blijven wel vermelden wanneer onze skynetblogs geblokkeerd worden omdat dit dikwijls een aanwijzing is voor het feit dat de verspreide informatie erg gevoelig ligt.
Morkhoven's avatar
| #119682 | 09-12-2010 18:39 | Morkhoven
Jo Vandeurzen (CD&V;) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijning van de kinderporno-cd-roms 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen.
De Antwerpse procureur-generaal maakte, voor zover bekend, echter geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin er ook over de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort werd gesproken, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch informeerde bij het kabinet van de Minister, werd hem medegedeeld dat deze brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams werkt sinds het aftreden van Justitieminister Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerpse parket...
Morkhoven's avatar
| #119693 | 09-12-2010 19:11 | Morkhoven
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (die in 1998 vanwege de merkwaardige ontsnapping van Marc Dutroux moest aftreden) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het parket te Turnhout; de verdwijning van de 7 cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen en de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Marcel Vervloesem's halfbroer en 'slachtoffer' V. V. genoemd werd (Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens had in oktober 2006 deze 30 processen-verbaal reeds aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken maar daar was geen enkele reactie op gekomen).
Morkhoven's avatar
| #119697 | 09-12-2010 19:18 | Morkhoven
Ik heb het vreemde gevoel dat ik de zaak WikiLeaks, alhoewel het een geheel ander onderwerp betreft, al eens een keer meegemaakt heb.

Even ter herinnering: De Belgische procureur Cédric Visart de Bocarmé, noemde de publicatie van het dossier Dutroux op Wikileaks 'illegaal'.
------
"Dat het dossier Dutroux op het internet staat, is erg ongelukkig omdat de documenten uit een dossier komen dat nog altijd onder het geheim van het onderzoek valt", zegt de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, vanavond op RTBF. Suzanne Hage, een gerechtsspecialiste gecontacteerd door de zender voegt daar aan toe dat het online zetten van het dossier "volledig illegaal is".

Synthese verhoren
De kranten van SudPresse schreven vandaag dat 1.235 pagina's uit het dossier Dutroux op Wikileaks staan. Het gaat om een synthese van alle processen-verbaal van de verhoren die bestemd waren voor onderzoeksrechter Langlois. De documenten zouden op 17 april 2009 online zijn gezet, staat te lezen op de site.

Uiteenlopende info
Het gaat om waarheidsgetrouwe, foute en erg uiteenlopende info die mensen ter sprake brengt die zich soms niets te verwijten hebben en die eenvoudig geciteerd worden in een onderzoek. Die worden zo misschien blootgesteld aan publiekelijke minachting op het internet, terwijl het gaat om elementen uit een gerechtelijk onderzoek die geheim moeten blijven", legt de procureur-generaal uit.

In het document zitten de verhoren waarin Marc Dutroux categoriek ontkent dat hij Julie en Melissa heeft aangerand en getuigenissen van de getuigen omtrent X1. (belga/ep)

'Dossier Dutroux op Wikileaks is illegaal'
24/8/10
Morkhoven's avatar
| #119710 | 09-12-2010 20:08 | xxxx
Er is een psycholochische wet die zegt dat degene die macht misbruiken, in welke context dan ook, zich altijd ter verdediging verlaten op het beschuldigen van hun slachtoffers van de eigen misdrijven. Dit is zelfs een taktiek uit het handvest van de zionisten en wordt door regeringen veelvuldig gebruikt.

Ik zal hier eens een essay over schrijven, want het is een van de meest fundamentele manieren om mensen te doen geloven dat zij vrij zijn in de voor hen gebouwde 'gevangenis'. Dit is zo, omdat het de diepste psycholgie raakt waar liefde omgedraaid kan worden in overlevingsdrift. De illusies die dat oproept, zijn gelijk aan verschijnselen waar mensnen aan lijden na een trauma,en zo zijn we tot de dag van vandaag te manipuleren......

wordt vervolgd....en kudo's aan de dapperen!
xxxx's avatar
| #119716 | 09-12-2010 20:32 | Morkhoven
Ik ken de manier waarop zionisten zich steeds als 'slachtoffers' van de Palestijnen opstellen maar al te goed omdat ik rond de Palestijnse zaak werk.
Maar wat heeft dit te maken met déze zaak ?
Schrijf misschien eerst op een bescheiden wijze een essay over die psychologische wet zodat we elkaar beter begrijpen.
Morkhoven's avatar
| #119717 | 09-12-2010 20:34 | Morkhoven
Hou het bescheiden ! ;)
Morkhoven's avatar
| #119719 | 09-12-2010 20:47 | xxxx
Hmm. Het was i.d.d. meer een algemene opmerking t.a.v de doofpot, uitspeel en desinformatie taktieken, die ook bij deze zaak weer een rol lijken te spelen. Niet de hoofdzaak, maar een bekend patroon, wat blijkbaar werk tot op zeker hoogte, en daarom zeer veel moeite kost tegenin te roeien.
Het is interessant te achterhalen waar die taktiek vandaan komt en waarom het zo werkt. t.a.v. bescheidenheid: zonder dat, geen inzicht, geen zelfinzicht :)
xxxx's avatar
| #119725 | 09-12-2010 21:28 | Antares
Morkhoven,
'Projectie', zoals ik dat noem (het projecteren van de eigen eigenschappen op anderen) is de basis van het conflict met Arabieren. Alles wat Wilders over moslims zegt is zelfs één op één van toepassing op zionisten.
Antares's avatar
| #119727 | 09-12-2010 21:40 | xxxx
yep, mee eens ... en een algemene menselijke eigenschap die hier 'ausgenutst' wordt. Kijk in in je eigen persoonlijke leven hoe moeilijk het keer op keer is boosheid of irritatie te zien als een persoonlijke projectie. Pas als je een stapje terug kunt zetten en van buitenaf naar jezelf kunt kijken, kun je dat echt zien en snap je direct de pschologische 'fout' hiervan, niet eerder. Daarvoor heb je 'altijd gelijk', en zoek je daar, evenredig aan je boosheid, bewijslast voor in de buitenwereld. Projectie dus inderdaad. En dan een stapje verder: het uitleven en mobiliseren van haat is zoals Wilders doet, is dan idd een direct gevolg niet alleen van een zionistische agenda (herkenning), maar ook van zijn eigen persoonlijke trauma. Dat dit zo goed aanslaat bij een grote groep Nederlanders, is exact hetzelfde meganisme; identificatie trauma/authoriteit. Een boeiend verschijnsel, waar we veel te weinig aandacht aan besteden i.m.h.o.....Maar het is zijsporen op je onderwerp...wat ook uiterst boeiend is. thnks!
xxxx's avatar
| #119731 | 09-12-2010 21:56 | Morkhoven
Waar die technieken vandaan komen ?
Volgens mij worden ze al eeuwenlang gebruikt en zijn ze alleen maar geperfectioneerd doordat men nu geen gebruik meer moet maken van ruiters die dagenlang moeten rijden om één enkele boodschap over te brengen.
Morkhoven's avatar
| #119735 | 09-12-2010 22:20 | Morkhoven
Ik zou mijn tijd niet verliezen aan Wilders en aan eindeloze discussies met extreem-rechts.
Ik probeer zoveel mogelijke informatie te vinden en te verspreiden zodat mensen die nog niet helemaal gehersenspoeld zijn, er mogelijk iets aan hebben.
Bijvoorbeeld: Er wordt voortdurend over 'de vredesgesprekken' in het Midden-Oosten gesproken maar als je weet dat Obama, in ruil voor een 90 dagen durende bouwstop, voor miljarden dollars aan gevechtsvliegtuigen aan Israël gaat leveren en ervoor gaat zorgen dat de Verenigde Naties zich onthouden van elke vorm van kritiek op Israël, dan weet je genoeg.
Na die 90 dagen zou Israël gewoon mogen doorgaan met het koloniseren van Palestijns grondgebied.
Maar ik heb gemerkt dat Israël zich zelfs niet aan die bouwstop van 90 dagen houdt. Tien dagen na de afspraak met Obama, was men alweer bezig met Palestijnse huizen en dorpen te vernietigen en maakte men de nieuwe bouwplannen reeds bekend.
Er IS geen 'vredesproces' in het Midden-Oosten !
Er wordt ons gewoon een rad voor de ogen gedraaid.
Morkhoven's avatar
| #119741 | 09-12-2010 22:51 | xxxx
Yep ... de invloed van AIPAC is krankzinnig! en gelijke organisaties zitten nu in nagenoeg elk NATO land.... en toch Wilders erbij, juist omdat hij een product is van deze propagande moves: Je ziet die types plots overal, met de zelfde financiele en ideologische steun van de israel lobby...wat dacht je Palin bv? Zelfde schreeuw taktiek, en aanbod aan de bevolking de haat projectie te identificeren met de haat uitingen van 'de leider'....there we go again....
xxxx's avatar
| #119748 | 09-12-2010 23:23 | Morkhoven
Een vraag vergeten

Deze ochtend interviewde de VRT de secretaris-generaal van de Navo, de Deen Anders Fogh Rasmussen. We hoorden hem zeggen dat na de berichten van WikiLeaks de diplomatie nooit meer zou zijn als weleer. Men liet de man maar razen en nooit dacht men blijkbaar aan de nochtans meest voor de hand liggende te stellen vraag: Waarom zou men hem in ‘s hemelsnaam nog moeten geloven? Want na WikiLeaks weten we met 100% zekerheid hoeveel leugens mensen als Rasmussen ons vertellen. Vraag: Zouden jullie niet beter na al dat bedrog en die leugens opstappen? Het is de tweede meest logische vraag maar een die men ook niet stelde.

Moraal van dit verhaal: een secretaris-generaal van de Navo mag van de VRT er ongehinderd op los liegen. Zelfs een kritische vraag durft men niet stellen. WikiLeaks of niet, het doet er niet toe. Wat voor de volgende conclusie zorgt: Na WikiLeaks blijft alles gewoon hetzelfde als voorheen. Mede omdat de vierde macht, de media, het als steeds vertikt haar werk te doen. En Anders Fogh Rasmussen… die was tevreden over de VRT. Zelfs zijn leugen over een gewijzigde diplomatie wist men niet te doorprikken.

Willy Van Damme
http://wp.me/pgSxv-H1
Morkhoven's avatar
| #119759 | 10-12-2010 00:12 | democraatus
Of een betere vraag: "Waarom zou de diplomatie nooit meer zou zijn als weleer, als deze altijd zo gewerkt heeft en iedereen dat allang weet?"

Journalisten en doodnormale logische voor de hand liggende vragen die in ieder simpel mens opkomen stellen. Een combinatie die zeldzamer wordt.
democraatus's avatar
| #119787 | 10-12-2010 04:59 | Rikk
En zo leiden we schapen maar weer eens af van waar het werkelijk omgaat met het verslag van de comm. Deetman.
Rikk's avatar
| #119824 | 10-12-2010 12:02 | Morkhoven
@ Rikk
Dit is inderdaad een gewoon afleidingsmanoeuver.

Aan de woedende reacties van allerlei regeringen en instanties op de publicaties van WikiLeaks te zien, was het reeds duidelijk waar men naartoe wilde.
Voor de Amerikaanse en Israëlische regering is de zaak trouwens dubbel meegenomen. Het leidt de aandacht af van het zogenaamd vredesproces in het Midden-Oosten waarbij de Verenigde Staten voor miljarden dollars gevechtsvliegtuigen leveren aan Israël en beloofd hebben ook elke kritiek tegenover Israël binnen de Verenigde Naties te blokkeren.
En na de bouwstop van 90 dagen kan de annexatie van de laatste stukjes overgebleven Palestijns grondgebied gewoon verder gaan.

Ik las dat één van de aanklaagsters van Julian Assange voor een 'chistelijke' vereniging in Palestina werkt.
Hopelijk is zij geen lid van de vereniging 'Christenen voor Israël'....
Morkhoven's avatar
| #119825 | 10-12-2010 12:03 | Morkhoven
AKTIE:

Deze massale buitenwettelijke bedreiging van WikiLeaks is een aanval op de democratie. We hebben snel een publieke oproep nodig in naam van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Teken de petitie om deze hetze te stoppen en stuur deze e-mail naar iedereen -- laten we 1 miljoen stemmen verzamelen en nog deze week paginagrote advertenties in Amerikaanse dagbladen plaatsen!

http://www.avaaz.org/nl/wikileaks_petition/?vl
Morkhoven's avatar
| #119828 | 10-12-2010 12:12 | Morkhoven
AIPAC

De rol van de Amerikaans-Israëlische lobbygroep AIPAC die de buitenlandse poliiek van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten bepaalt, is genoegzaam bekend.
AIPAC betaalde ondermeer de verkiezingscampagne van Hillary Clinton en weet de Amerikaanse Senaat door haar contacten en omkoperij, naar haar hand te zetten.
En die lobbygroepen bestaan overal. Ook Tony Blair's partij werd door zionisten gefinancieerd.
Morkhoven's avatar
| #119836 | 10-12-2010 12:28 | Morkhoven
Netanyahu: WikiLeaks revelations were good for Israel
http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-wikileaks-revelations-were-good-for-israel-1.327773
(Ken O'Keefe van 'Road of Hope for Gaza' op Facebook)
Morkhoven's avatar
aanmelden / inloggen