Door community (initieel vonnegut), Op zat 22 maa 2014 11:17, 14 reacties,    

Wilders gecontroleerde oppositie of een bruikbare idioot?Wilders gecontroleerde oppositie of een bruikbare idioot?


Het begint er meer en meer op te lijken dat Wilders in een van die categorieën hoort, helemaal als ik de laatste opmerkingen van Wilders in ogenschouw neem. Wilders doet het goed in de peilingen, hij heeft de wind in de zeilen en juist op dat moment maakt hij enkele keren achter elkaar, bewust een discriminerende opmerking. Waar hij voorheen ook al vaak mensen beledigde en zijn zogenaamde vrijheids idealen niet echt nakwam, maakte hij het nu toch echt te bont door een complete bevolkingsgroep weg te zetten.
Heel veel mensen herkennen zich in de woorden van Wilders over de overlast gevende allochtone jeugd en ook ik vindt het goed dat die gasten keihard aangepakt worden. Het is echter wat anders en in mijn ogen gevaarlijk, als je op een manier over een bevolkingsgroep gaat praten zoals Wilders dat nu deed.
Wilders verkondigt populaire standpunten, die bij een groot gedeelte van de Nederlanders leven. De PVV heeft grote moeite met de afnemende autonomiteit van Nederland in Europa en de multi culturele samenleving. Daar heb ik persoonlijk ook moeite mee en van mij mogen we uit de EU stappen en moeten we een beleid gaan voeren waardoor er minder immigranten Nederland binnen komen. Prima, maar ga niet op afkomst een groep mensen uit Nederland wegjagen. Daar hoef je er geen Tweede Wereld Oorlog voor bij te halen. Er zijn legio voorbeelden in de wereld geschiedenis. Genocide begint ergens. Natuurlijk lijkt het nu een belachelijk idee. Wilders heeft geen leger achter zich en heeft in deze democratie niet de macht om wat dat betreft uit de bocht te vliegen. Alle politiek correcte figuren kunnen nu even hun gal spuwen over die verwerpelijke man en door deze man worden zijn ideeën ook verwerpelijk. In veel gevallen onterecht omdat hij natuurlijk vaak wel de vinger op de zere plek legt.

Waarom zegt Wilder dergelijke dingen? Zit hij samen met vriend Bosman uren lang te bedenken wat voor geks ze nu weer moeten bedenken om flink veel media aandacht te krijgen? Waarschijnlijk wel en misschien heeft hij alleen maar zijn hand overspeeld maar ik vermoed dat hier meer achter zit.
Wilders was een VVD man een liberaal in hart en nieren, opgegroeid binnen de partij. Na de opkomst van Fortuyn was er een mogelijkheid ontstaan om het electoraat van Fortuyn over te nemen. De gevestigde partijen waren wellicht flink geschrokken en de zittende elite wilde niet nog een keer op haar bek gaan. Werd Wilders gebruikt om de populistische gevoelens van de bevolking te kanaliseren en te uiten? Even de lucht uit het ventiel laten, even mee laten regeren zolang Wilders niet te veel in het vaarwater van de elite kwam.
Werd Wilders misschien naar voren geschoven door de elite om dit gat op te vullen of is Wilders een bruikbare idioot die van de elite even z’n gang mag gaan om zodoende wat lucht te laten ontsnappen uit de onderbuik? Wilders mocht even tegen de multi culturele samenleving aanschoppen maar wellicht ging hij te ver toen hij het project van de elite, een verenigd Europa, in gevaar bracht. Wilders mag de mening van het volk verwoorden en vervolgens torpederen zodat reële en rationele standpunten, die de elite niet welgevallig zijn, niet meer serieus genomen worden. De zogenaamde, serieuze, gevestigde partijen kunnen vervolgens de politiek correcte rol vervullen en het verdeelde volk wijzen op hun ongefundeerde onderbuikgevoelens. Deze partijen komen dan naar voren als het redelijke alternatief.
De onderbuik is weer min of meer leeg en het status quo gered.
Annotaties:
22-03-2014 18:46 | klimatyzacja
Wilders gecontroleerde oppositie of een bruikbare idioot? #zaplog
| #212725 | 22-03-2014 11:58 | liedetecter
Wilders heeft geen leger achter zich
Je stelt de juiste vragen, maar dat Wilders geen leger achter zich heeft is niet helemaal waar. Dat leger wordt, precies volgens een oud recept, in kleine zaaltje, besloten PVV exclusief, over het hele land geformeerd.

Daar krijgen groepjes van 30 tot 40 man "ideologische training", ook volgens een oud recept vol van newspeak retoriek en haatverbuigingen. Groeps brainwashing zoals dat bij fascistische clubjes eraan toe gaat, met grimmige sfeertjes van onderdrukt geweld waar geen tegengeluid mogelijk is. Daar wordt het leger van Wilders gerecruteeerd.
| #212727 | 22-03-2014 12:03 | liedetecter
Onze haat-indo weet wat hij doet ...
| #212730 | 22-03-2014 12:36 | vonnegut
liedetector, heb je de film "The act of killing" al gezien. Die moordpartijen in de jaren 60 in Indonesie zijn een mooi voorbeeld van hoe zo iets uit de klauwen kan gieren.
Met steun van de V.S. werden toen honderdduizenden communisten over de kling gejaagd en de moordenaars zijn nu in grote delen van Indonesie volkshelden.
| #212733 | 22-03-2014 13:05 | liedetecter
Ja, gezien, je valt van de ene verbazing in de andere, vooral wanneer een van de zgn helden tijdens het naspelen van zijn gruweldaden zich plotseling helemaal beroerd begint te voelen en er iets door begint te dringen wat hij heeft aangericht .... Ijzersterk van de filmakers.

Maar inderdaad, zo zijn turken opgehitst de Armeniers over de kling te jagen, de duitsers homo's, zigeuners, joden, politieke tegenstanders etc etc ...
| #212735 | 22-03-2014 13:08 | Ness
http://www.nujij.nl/politiek/pvda-stap-dichter-bij-cordon-sanitaire-voortaan.27574643.lynkx <-- kijk aan, over marginaliseren gesproken. De ratten die de ellende mede veroorzaakt hebben, gebruiken Wilders nu als een reden om de hele groep slachtoffers van hun eigen beleid - en dat is een HELE GROTE GROEP - op nobele wijze te compleet te negeren. Dat is pas een bruikbare idioot, en het proces van misbruiken van de hele groep noemt men ook wel gecontroleerde oppositie.

Wilders is een VERRADER. Hij werkt voor een hele griezelige ploeg oorlogsprofiteurs. Wie niet van Wilders gediend is wordt niet verraden; dat zijn de makke schaapjes die al voldoende geconditioneerd zijn om in de pas te blijven lopen en eventueel addergebroed te blijven knuffelen.

Wie echter op Wilders steunt om eindelijk gehoord te worden zou inmiddels moeten inzien dat dit streven stelselmatig door Wilders ZELF wordt getorpedeerd. Op bevel van zijn bazen. Dezelfde bazen die met groot genoegen addergebroed aan het kweken zijn in Nederlandse ghetto's en ze exporteren om EU$$RAHEL te helpen Syrie aan barrels te slaan.

Een heel vies spelletje. De enige manier om dat spelletje scherp in beeld te krijgen is het geldspoor te volgen. En dan kom je altijd uit bij bankiers. Importeer een hele grote groep mensen uit een gebied met totaal andere cultuur, religie, tradities, dan volgt de rest vanzelf. Breng een verrader aan de macht die de focus van de massa EN van zijn eigen 'partij' op haat alleen afstemt dan komen er gegarandeerd geen oplossingen en wordt de verdeeldheid alleen maar groter.

Maar Wilders is de PVV niet, en de PVV als groep is Wilders niet. De PVV kan het wel op deze manier wel schudden. En Wilders gaat gewoon door met het afkappen van alle nuancering. Die kun je niet gebruiken bij het verdeeld houden van het gepeupel.
Ness's avatar
| #212763 | 22-03-2014 19:44 | Ness
**addergebroed kweek je door jonge jongens in miserabele condities te laten opgroeien. De groep (samengesteld uit Marokkanen, Turken, Antillianen etc) is voor 100% te vergelijken met de ontspoorde zwarte jeugd in USA; alleen in usa is het het kleurtje dat deze kinderen van andere kinderen onderscheidt en niet het veronderstelde geloof of 'Noord Afrikaanse herkomst'.

Hormonen doen de rest. Dit soort groepen hebben een eigengemaakte taal, een eigengemaakte ghetto-cultuur en een eigen filosofie, in NL vaak gebaseerd op idiote interpretaties van de Islam. Het enige gebied waarin zij uit kunnen blinken is criminaliteit en tegenwoordig ook jihadisme. Andere wegen staan nauwelijks open.

In tegenstelling tot wat Geert Wilders zegt is het NIET een Islamitisch probleem. Het is een GHETTO probleem. En Marokkaanse jongeren zijn er bijzonder vatbaar voor. Er zijn oplossingen voor het probleem maar die zijn duur. (Kleinere klassen bv, en een terugkeer naar aanschouwelijk, praktisch onderwijs).

Bovendien zal de overheid dan moeten toegeven dat het probleem is ontstaan door de koers die de overheid (de bankiers!) zelf nam en neemt. De overheid kweekt dit probleem bewust. Geert dient om de aandacht van de overheid af te leiden en de focus van het publiek te richten op haat tegen alles wat ook maar enigszins naar Islam ruikt. Want dat komt (kwam) EU$$RAHEL goed uit ivm gewapende roofovervallen op Arabische landen en specifiek voor Israel, het inpikken van heel Palestina. Men laat hem nu vallen want Geert is niet meer nodig; Rusland is nu de nieuwe vijand.
Ness's avatar
| #212768 | 22-03-2014 22:02 | merethan
Wilders gecontroleerde oppositie of een bruikbare idioot?

Ik zeg: Beide.
merethan's avatar
| #212816 | 23-03-2014 21:04 | Qvic
Ik vind het hypocriet om nu Wilders te beschuldigen van discriminatie terwijl alle andere politieke partijen en de overheid zelf constant bevolkingsgroepen uitsluit van deelnamen. Zoals nu weer de bestaande en bekende problemen van de Marokkanen te benoemen bij naam, wordt je uitgemaakt voor discriminatie en haat zaaien, maar dat moskeeën oproepen voor massaal aangiftes te doen tegen Wilders op een voorgedrukte aangifteformulier van de overheid. Dit is nu echt haat zaaierij, bewust met voor bedachte rade de autochtonen wegzetten alsof de autochtoon minder zeggenschap heeft, dan de moslim emmigranten in ons land. Alle politieke partijen behalve de PVV zijn Eurofielen, die steeds het beste jongetje van de klas (EU) willen zijn, zonder dat ze bekommeren om echt op te willen komen voor hun eigen land en kiezers. De politieke fracties van de gevestigde orde dulden geen partij die de waarheden vertelt, die zij hebben veroorzaakt en daarom proberen ze zoveel mogelijk diegene uit te sluiten, want dan valt hun veroorzaakte problemen niet meer op (het struisvogel politiek principe: pappen en nat houden). Maar hierdoor doen zij precies het zelfde, dan waar ze nu Wilders van willen betichten. Maar dat hoor je niet in de media. Vreemd dat het gros van de bevolking dit niet inziet en achter de meute aan blijft lopen, die deze problemen juist hebben veroorzaakt en het alleen maar erger maken dat het al is.
Qvic's avatar
| #212823 | 23-03-2014 22:23 | Frans Waterman
Wilders is overduidelijk gecontroleerde oppositie en speelt een nuttige idioot.

Hij is dus een acteur.

Kijk Wilders is geselecteerd om het Fortuyn machtsvacuüm op te vullen. Hij heeft betere verhouding met de elite: Beatrix, Bolksteijn, Van Aartsen etc.

De PVV is gewoon een zwaardere versie van de VVD; openlijk zionistisch etc.

Wilders past perfect in de agenda van Albert Pike om het politiek zionisme en de Islam uit te spelen.

Het barst van de gecontroleerde opposities daar zit de politieke geschiedenis van de 20e eeuw vol mee.

Wilders is goed op weg om Adolf Hitler van de troon te stoten als `s werelds succesvolste acteur.
Frans Waterman's avatar
| #212975 | 27-03-2014 00:06 | Manus
Ik sluit me aan bij, Frans!
Islam en Christendom hebben dezelfde wortels en werden in het verre verleden gezien als dezelfde godsdienst, met dezelfde wet van mozes als uitgangspunt.

Door beiden tegen elkaar op te zetten middels oa Wilders zorgt het voor een klassiek verdeel en heers spelletje en de elite heeft een hekel aan traditionele godsdienst die hun machtspositie in de weg staat.

Denk maar niet dat al die immigratie toeval was, verdeel en heers dat is het motto en achter de schermen blijven, poppekastfiguren als Wilders mogen de voorspelbare gevoelens van bevolking ten dienste van de elite kanaliseren.
Manus's avatar
| #212978 | 27-03-2014 00:49 | Frans Waterman
@ Manus, dat de Islam en het Christendom dezelfde wortels hebben betwijfel ik, beide religies zijn iig zwaar gecorrumpeerd.

Maar je vind er wel spirituele wijsheden in terug.

Maar het beste wat aanhangers van beide religies kunnen doen is jezelf verlichten via het internet.
Frans Waterman's avatar
| #212979 | 27-03-2014 01:21 | Ness
Alle religies zijn corrupt. En wel omdat religie vroeger een synoniem was voor politiek, een systeem om grote groepen mensen te beheersen. De machthebber bracht vroeger zijn maatschappelijke wensen over via het machtsmiddel/de autoriteit god of goden, bijgestaan door priesters, en veel meer was niet nodig. Het kudde-instinkt deed de rest.

Tegenwoordig gebruikt de machthebber politieke ideologiën (religies zonder goden) en de autoriteit is 'de staat'. In Islamitische landen zijn politiek en religie nog niet (helemaal) gescheiden. Vandaar de religieuze politie :P
Ness's avatar
| #213100 | 29-03-2014 13:20 | Ness
**moet zijn: ogenschijnlijk gescheiden om de atheisten niet tegen het hoofd te stoten.

Een prachtig staaltje van volksmennerij:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/294912/een-enkeltje-naar-de-zon-in-marokko-is-toch-wel-wat-anders-dan-een-enkeltje-auschwitz.html Onze Geert heeft plots geretoucheerde blauw-grijze oogjes. Dat is om de gecontroleerde oppositie een hart onder de riem te steken en Geert's Indo-afkomst te verdoezelen, die immers kracht bijzet aan het argument dat Geertje een psychopaat/sociopaat/krankjorume is geworden vanwege zijn jeugd in het Limburgse.

De PVV loopt wellicht wat te hard leeg. En dat komt dan de SP ten goede, omdat die zich ook profileert als anti - EU partij. En dat is dan weer een bedreiging voor de PvdA, van wie niet ingelichte kringen de spreekbuis is. Als U mij nog kunt volgen.
Ness's avatar
| #213104 | 29-03-2014 17:27 | Ness
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/294725/politie-heeft-het-te-druk-met-wilders-om-aangiften-op-te-nemen.html <--ook hier: gephotoshopte blauwe oogies :)
Dit om te voorkomen dat men het argument 'Wilders is een verrader' serieus neemt, omdat hij reden heeft 'Nederlanders' te haten vanwege het niet verkrijgen van voldoende applaus in zijn jeugd.

Met mijn excuses voor het gemiereneuk; mijn woede is niet zozeer op Wilders gericht (zoals het 'hoort' - heeft U al aangifte gedaan?) maar op het hele totaal verziekte systeem dat wij democratie noemen maar wat in feite social engineering is.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen