Door community (initieel Slaz), Op vri 1 jan 2010 17:06, 28 reacties, nieuws

“Wilders terecht aangepakt”

PVV-Kamerlid Wilders moet op 20 januari verschijnen voor de rechtbank in Amsterdam. Hij zou opzettelijk moslims beledigen en haat prediken. Een terechte aanklacht, vindt prof. mr. Fokko Oldenhuis. De PVV-leider overschrijdt onmiskenbaar de grenzen van de wet.Wilders doet niet alleen aan haatzaaien en beledigen van moslims wegens hun godsdienst, hij discrimineert bovendien. Tevens discrimineert hij niet-westerse allochtonen of Marokkanen vanwege hun ras en zet hij aan tot haat jegens hen. Dit staat allemaal in de 21 pagina’s tellende dagvaarding. Daarin wordt een reeks voorbeelden genoemd van uitlatingen van Wilders in de media, op de site van zijn partij en in Wilders’ film Fitna.


Die dagvaarding is mijns inziens volkomen terecht. De samenleving is zelfs verplicht op te treden, want in zijn teksten brengt Wilders fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, in het geding. Want die rechten, ook als het grondrechten zijn, moeten paradoxaal genoeg wel worden begrensd. Gebeurt dat niet, dan kan het ertoe leiden dat anderen in hun bestaan worden bedreigd.

Dat is precies wat hier aan de hand is. De eigen vrijheid die Wilders wenst te hebben, gunt hij niet aan een ander. Uit de uitspraken van Wilders blijkt dat hij juist uit is op strafvervolging van andersdenkenden.


Zo verwijst de dagvaarding naar een uitspraak van de PVV-leider in de Volkskrant van 8 augustus 2007: „Als moslims hier willen blijven wonen, dan moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien.” In hetzelfde stuk zegt hij ook: „De Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren”, en: „Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen de verkoop [van de Koran], maar ook gebruik in moskeeën en bezit in de huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen.”

Vooral die laatste uitspraak heeft mij ontzet. Maar alle drie citaten zijn onmiskenbaar toonbeelden van verwerpelijke intolerantie. Wilders gunt zijn medemens niet de vrijheid van een ander geloofsstandpunt. Daartegen moet worden opgetreden, want een burger is hiermee zelfs in zijn eigen huis niet meer veilig.

Pijler

Met zijn roep om nieuwe strafwetten ter bestrijding van het bezit van de Koran wordt Wilders overigens niet gehinderd door enige kennis van zaken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal dat soort wetgeving meteen terugfluiten.


Wilders’ optreden is fundamenteel strijdig met de joods-christelijke traditie. Nederland is van oudsher een gastvrije schuilplaats geweest voor andersdenkenden. Denk maar aan de Spaans-Portugese joden, eind zestiende eeuw in Amsterdam. Deze traditie gaat terug tot de beginselen van de stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Toen is vastgelegd dat niemand in Nederland om zijn religie zal worden vervolgd (artikel XIII Unie van Utrecht). Ze vormt een van de pijlers onder de Nederlandse samenleving.


Wilders’ advocaat, mr. Bram Moszkowicz, heeft beroep aangetekend tegen een deel van de dagvaarding. Hij verwijst naar een recente uitspraak van de Hoge Raad over een spandoek waarop onder meer stond: ”Stop het gezwel dat islam heet”. Het betreffende arrest maakt onderscheid tussen het beledigen van een godsdienst en het beledigen van de aanhangers van een godsdienst. Dat laatste mag niet, het eerste is wel toegestaan. De spandoekmaker werd daarom door de Hoge Raad vrijgesproken.


De procedure tegen Wilders draait dus deels om de vraag of hij alleen de islam of ook de islamieten beledigd heeft. Uiteraard is kritiek op een godsdienst geoorloofd en die kritiek mag ook hard zijn. Maar iedere anti-judaïst bijvoorbeeld is daarom nog geen antisemiet. Die kwestie vormt ook in deze zaak een lastige afweging.


Ik denk echter dat het bezwaar van de raadsman geen stand houdt. Neem bijvoorbeeld de hiervoor genoemde citaten. Die roepen zozeer associaties op met het ”ausradieren” van een bevolkingsgroep dat de lijn tussen godsdienst en de mensen die deze aanhangen zodanig vervaagt, dat een grens wordt overschreden.

Boemerang

Dat Wilders zich voor zijn uitlatingen voor de rechter dient te verantwoorden, is juridisch gezien dan ook volledig juist. In de recente rechtspraak van het Europees hof wordt juist op dit punt betekenis toegekend aan de ambtelijke hoedanigheid die iemand bezit. Die ”mokerslag” waarover Wilders het heeft, zou wel eens een boemerang kunnen worden.

Het is in dit verband veelzeggend dat de strafbepalingen over haatzaaien in 1934 in de wet werden opgenomen om met name joden te beschermen, als reactie op gebeurtenissen in Duitsland. Ik ben voorzichtig met het trekken van parallellen, maar het ontstaan van die wetten had een duidelijke politieke achtergrond."

De auteur is hoogleraar religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Annotaties:
| #87240 | 01-01-2010 18:03 | wingload
Ach ja, zo'n hoogleraar weer. En de grefo's hebben ook niet veel met vrijheid van meningsuiting.
Je plaatst de verantwoordelijkheid van de ontvanger naar de boodschapper als je met de geciteerde uitspraken 'haatzaaien' veronderstelt. Opgestoken vingertjes. De toehoorder of lezer, de ontvanger, is volgens sommigen niet capabel om de boodschap op gezonde wijze te interpreteren. Een zelf-benoemde elite beledigt hiermee een groep mensen die ze verder geen aandacht willen geven. Want bestrijden van het kwaad dat Wilders heet, dat geeft toch zo'n fijn gevoel.
wingload's avatar
| #87242 | 01-01-2010 18:22 | Johnito
Ik vind het vooral een zwaktebod om Wilders op deze manier te willen aanpakken. Los vande vraag in hoeverre hij discrimineert of niet: dat doet hij vooral om te verhullen dat hij meewerkt aan het indammen van ieders vrijheid ten gunste van het corporatisme. Dus niet alleen van het islamitische en/of "allochtone" deel van de bevolking. Check het stemgedrag van de PVV op privacy-issues, check vooral ook hoe zogenaamde sociale issues (AOW) als schaamlap worden misbruikt om te pas en te onpas naar zijn anti-islamstokpaardjes te verwijzen. Wees ook niet verbaasd dat de PVV twee jaar terug als eerste partij opriep tot bombardementen op Iran. Niet zo gek als je partijleider, naar eigen zeggen, kind aan huis is bij de Mossad.

Verdeel en heers, succesvoller dan ooit.
Johnito's avatar
| #87243 | 01-01-2010 18:25 | EvaVanE
Ik kan me wel vinden in de strekking van het artikel. Jammer dat dit ons via juist die krant moet bereiken, maar goed dat je het hebt geplaatst, Slaz.
Zonder jou had ik het beslist niet gevonden ;)
EvaVanE's avatar
| #87244 | 01-01-2010 18:29 | Slaz
Ja ja ja wingload, en wat vind je van zijn uitspraken?
Slaz's avatar
| #87247 | 01-01-2010 21:11 | Tzolkin
Van mij mag Wilders dat allemaal zeggen, maar zonder objectieve media die een en ander op een objectieve manier berichten en op hun opiniepagina's duiden krijg je de huidige scheefgroei en heeft het hongerige volk wel oren naar zijn megafoon.

Die vrijheid van meningsuiting moet wel voor iedereen en voor elk onderwerp gelden. En dat is nu zeker niet het geval.
| #87253 | 01-01-2010 21:58 | Guantanamo Lullabay
@Johnito
ik vind het ook een zwaktebod
maar gezien ik ben veroordeeld voor het beledigen van een politieagent ben ik van mening dat dan wilders ook veroordeeld dient te worden voor hetzelfde vergrijp.

gelijke monniken gelijke kappen!
De partij voor de wilders'vrijheid heeft tenslotte nog geen wetsvoorstel erdoor weten te krijgen waaruit blijkt dat je moslims en Marokkanen wel mag beledigen en andere mensen niet .
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87260 | 01-01-2010 23:09 | Johnito
@Slaz en Guantanamo Lullaby: juridisch zal er best gescoord kunnen worden tegen Wilders. Ik vermoed alleen dat het een pyrrhus-overwinning zal blijken.

Ten eerste zal Wilders, ongeacht de uitkomst, electoraal hier altijd bij winnen. Zij politieke tegenstanders, zeker degenen die het over discriminatie en racisme hebben, hebben er alles bij te verliezen.

Ten tweede, en dat lijkt me op termijn nog erger, zal een veroordeling mogelijk een nieuwe klap voor de vrije meningsuiting betekenen.

Denk daarbij ook aan het ter discussie stellen van het politieke misbruik van de holocaust, door politici en opiniemakers, waarmee huidige oorlogsmisdaden, foute oorlogen en marteling worden goedgepraat.

Denk daarbij ook aan kritiek op het fascistische karakter van een Europese superstaat.

Denk hierbij ook aan kritiek op de politiek van Wilders en de PVV zelf. Of willekeurig welke andere ideologische of religieuze richting.

Ik heb de gerechtelijke vervolging van Wilders nooit gesteund. In ieder geval niet om zijn uitspraken, om bovengenoemde redenen.

De enige manier om de PVV en Wilders effectief aan te pakken is ze te ontmaskeren als bliksemafleider van het establishment. Want dat is wat ze m.i. overduidelijk zijn. En als zijn politieke opponenten in de Kamer dat weigeren , of zoals nu, op te slappe wijze doen , dan moet het volk dat doen.

In ieder geval dat deel van het volk dat niet in de PVV- propaganda trapt.
Johnito's avatar
| #87261 | 01-01-2010 23:09 | Guantanamo Lullabay
wat pas echt een zwaktebod is om rappertjes aan te klagen om hun gasta stijl

wat een zwaktebod is elke internetter die over de schreef gaat aan te klagen

wilders aanklaagt wat af

de man is een hypocriet als hij nu zelf van mening is dat hij niet in het beklaagden bankje zou mogen staan
daarbij
In een Wilerstopie (of wilderscratie) zou wilders zelf opgesloten worden in een kamp a la guantanamo bay in administratieve detentie.
Gezien in wilders zeer zeker verdacht kan worden van allerlei staatsvijandige plannen.
Mensen die koffie drinken bij de mossad vallen daar absoluut onder tenslotte.
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87267 | 02-01-2010 00:42 | ganjaman (ongeregistreerd) toon reactie
| #87269 | 02-01-2010 01:31 | Karel
@Slaz,

Je betoog wordt HELEMAAL verpest door de foto's waarop Wilders als Hitler wordt afgebeeld. Ik vind dat zó niet kunnen en zo immens beledigend. Dit zijn de weinige momenten dat echt afbreuk wordt gedaan aan het normaal hoge niveau dat ik op Zadruder aantref en heel erg ben gaan waarderen. Jammer hoor.
Karel
| #87270 | 02-01-2010 02:11 | Slaz
@Karel, mijn artikelen zijn van mij, en niet van de Zap staff.
Ik draag alle verantwoordelijkheden. En als je misschien verder keek dan de afbeeldingen begreep je tenminste waarom ik ze plaatste.. ooo de ironie.
Slaz's avatar
| #87272 | 02-01-2010 03:35 | Franz Kafka
Wat mij betreft wordt Wilders binnenkort veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie. Zijn parlementaire status pleit hem niet vrij; integendeel.
| #87273 | 02-01-2010 04:50 | Guantanamo Lullabay
@Karel

sorry kerel
hoezo beledigend?

kent u de amerikaanse uitdrukking? : when its walks like a duck and it quacks like a duck big chance that it is a duck?


als wilders hitleriaans doet dan zijn de vergelijkingen op zijn plaats

sterker nog
ik baal er van dat de nederlandse pers zo preuts doen om dat nazifiguur

in elke taal en elk land noemen ze hem extreem rechts zonder uitzondering

het woord fascist wordt ook gebruikt in de buitenlandse pers echter niet zo frequent

als jij mij kunt vertellen waarom wilders niet vergeleken kan worden met hitler buiten de inkoppertjes als dat wilders geen hip snorretje heeft en wilders een kattemens is en geenhondemens laat het me dan even weten

en wilders heeft nog geen miljoenen moslims vermoord
hitler had ook geen joden vermoord toen hij met zijn partij nog niet de meerderheid had
wilders moet je in dat perspectief plaatsen

in wilders schuilt een massamoordenaar

waarom denk ik dat?

nou omdat er een meneer hitler was die net zo tekeer ging als wilders doet

daarom!
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87274 | 02-01-2010 04:55 | Guantanamo Lullabay
ow en als je denkt dat wilders zich nooit zou verlagen tot dergelijek zaken
lees je dan maar eens wat meer in uit zijn eigen uitspraken
op de pvv site kun je leuke colums van m vinden
verder elders interviews
en zeker aan te raden wat hij in zijn gebrekkig engels de wereld in weet te slingeren
van hem moeten de palstijnen bijvoorbeeld de woestijn ingedreven worden
dat staat gelijk aan genocide dat weer eenieder die ooit in de woestijn geweest in

mocht je bek nu openvallen dan wil ik je graag voorzien van linkjes waarin de fuhrer zelf zijn persverse gedachten uit de doeken doet

jij en ik zullen moeten vrezen voor ons leven als die blonde adolf het voor het zeggen krijgt

wilders is een fascistische stroming

alles wat wilders beweert over moslims is hij zelf
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87279 | 02-01-2010 09:48 | Denneb
@GL, als Wilders op zijn website zou prediken dat de Palestijnen de woestijn ingejaagd moeten worden is dit een uitspraak die genocide promoot, is gelijk aan nazi-propaganda en hij hoort dat niet in Nederland maar voor een Internationaal Tribunaal aangeklaagd te worden zodat we de partijdigheid van de Nederlandse rechters in zijn geval zouden kunnen uitsluiten.
Denneb's avatar
| #87283 | 02-01-2010 09:51 | Guantanamo Lullabay
ehm....ja maar over palestijnen mag je toch alles zeggen ?
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87285 | 02-01-2010 09:59 | Tzolkin
Het wordt tijd dat heel NL gaat inzien dat Wilders niets anders is dan een agent van Israel, hierheen' gestuurd' om hetze te voeren tegen de moslims. Als Israel nl. iets niet wil is het sympathie voor moslims.

Een stem voor Wilders = een stem voor Israel.
| #87286 | 02-01-2010 10:05 | Guantanamo Lullabay
http://www.depers.nl/binnenland/272835/Wilders-achter-Israel.html

Democraat Wilders
Wilders wijst erop dat de Palestijnen zelf Hamas hebben gekozen in verkiezingen. Hij vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. ,,De aanleiding is blinde haat. Daar helpt helaas geen dialoog tegen. Als je volk en land in zijn bestaan wordt bedreigd en beschoten door terroristen, schiet je terug''.

Israël heeft Wilders betreft groot gelijk: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaï in''.
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87287 | 02-01-2010 10:09 | Guantanamo Lullabay
Het wordt tijd dat heel NL gaat inzien dat Wilders niets anders is dan een agent van Israel, hierheen' gestuurd' om hetze te voeren tegen de moslims. Als Israel nl. iets niet wil is het sympathie voor moslims.

Een stem voor Wilders = een stem voor Israel.


dat zou inderdaad een boel uitmaken
alleen ik ben al wat jaartjes met potentiele wildersstemers op internet in discussie
en het nare is
als je iets zegt over hun profeet is het demoniseren en ze weigeren elk linkje dat je ze geeft te lezen
zelfs niet linkjes van de PVV zelf

hoe praat je met zwaar religieuze mensen ?
Met een moslim lukt het wel, met een christen ook wel ...Wildersstemmers ...lijken op jehova's
Ik hou desondanks de moed er in
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87295 | 02-01-2010 11:30 | freedomfiles
"Wilders’ optreden is fundamenteel strijdig met de joods-christelijke traditie."

Ik vraag mij toch vaak af wat mensen verstaan onder de 'Joods-Christelijke traditie'. Of praat men gewoon politici na ? Immers is de historie van Joden in Europe verweven met discriminatie en vervolging, denk aan de ghetto's, pogroms en de holocaust.

De pretentie alsof de Joden en Christenen in harmonie samen hebben geleefd, en Europa op hebben gebouwd is wat dat betreft vrij absurd te noemen en strijdig met de geschiedenis.
freedomfiles's avatar
| #87296 | 02-01-2010 11:34 | freedomfiles
"ow en als je denkt dat wilders zich nooit zou verlagen tot dergelijek zaken lees je dan maar eens wat meer in uit zijn eigen uitspraken. op de pvv site kun je leuke colums van m vinden verder elders interviews."

Wilders is het duidelijkst in interviews en toespraken die hij in de VS heeft gegeven (zie Youtube). Hij gaat daar nog een stuk verder in zijn uitspraken dan hier in Nederland.
freedomfiles's avatar
| #87297 | 02-01-2010 11:34 | Slaz
@GL misschien kun je een boel links annoteren die te maken hebben met Wilders zijn uitspraken, hier of in het buitenland.
Slaz's avatar
| #87305 | 02-01-2010 12:09 | Leonie
Dit kan heel gevaarlijk worden. Als Wilders veroordeeld wordt kan dat zelfs electoraal gewin opleveren voor hem. Dit hadden ze nooit mogen doen, werkt averechts
| #87308 | 02-01-2010 12:29 | Guantanamo Lullabay
@slaz
dat zal ik doen
echter ik zal er een eigen stukje van maken
ik heb nu de tijd niet en morgen is dit stukje ondergesneeuwd

ik zal even snel een paar toevoegen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87311 | 02-01-2010 12:50 | Guantanamo Lullabay
even haastklusje dus

ik beloof dat ik binnenkort een goed stuk maak over wat wilders nu allemaal in petto heeft
Guantanamo Lullabay's avatar
| #87333 | 02-01-2010 16:38 | keuleniscool
Ik zal nooit op Widers stemmen ,
maar..... hij MOET de vrijheid hebben om te spreken .
Anders zal de terreur van de 10 % moslims exploderen !
| #87447 | 03-01-2010 14:01 | Guantanamo Lullabay
helemaal niet.

voor wilders waren er ook al moslims
Guantanamo Lullabay's avatar
aanmelden / inloggen