Door Ness, Op zat 15 apr 2017 15:14, 8 reacties,    

WindmolensEr is een afschrikwekkende ratio die bij windmolens heel zwaar gaat tellen. En dat is de ratio "wear and tear", waarbij het oppervlak en de onderdelen blootgesteld aan slopende invloeden, zoals het weer, keiharde wind, metaalmoeheid, roestende bouten, vochtigheid, aardbevingen en dergelijke tegen de opbrengst worden afgestreept. En in die zin komen windmolens er héél, héél bekaaid van af. Die ratio 'wear and tear' en opbrengst vlakken elkaar zowat uit, of erger. Bij andere vormen van energie-opwekking heb je daar geen of minder last van. On het algemeen geldt dat hoe minder invloeden van buitenaf op het proces, des te meer energie onttrokken kan worden. De invloeden van buitenaf bij windmolens zijn schier oneindig en het te vernielen oppervlak akelig groot.

Met andere woorden: er gaat zoveel tijd zitten in onderhoud en reparatie dat grote windmolens domweg geen zin hebben, alle groene voornemens ten spijt. Dit zijn harde realiteiten die met cijfers onderbouwd kunnen worden. Ofwel, de krengen staan meer stil dan dat ze draaien, en als ze draaien wordt de kans dat ze kapot gaan ook nog eens groter want ze draaien met hun momentum mee dus kunnen worden meegesleept in een onhoudbare versnelling. Met als gevolg dat de wieken er zomaar af kunnen vliegen. IJveren voor grote windmolens komt daarmee dicht in de buurt van het navolgen van Don Quidinges, excusez le mot.

Windmolens zijn echter bij uitstek geschikt om kleinschalig te worden gebouwd en afgeleverd. Wie een windmolentje koopt en vastzet op het dak kan er zijn bel of iets dergelijks op laten lopen, of perma-verlichting. Het geheel kan omkooid worden en dusdanig slim in elkaar worden gezet dat het flauwste zuchtje wind het ding veilig laat draaien als een tierelier. Met energie is het zo dat alle kleine beetjes helpen. Maar verder moet je niet willen gaan met windmolens. Parken op zee zijn helemaal hopeloos. Daar verdwijnen je dure wieken in het diepe, en moeten specialisten met bootjes uitrukken na iedere storm. Lijkt me onbegonnen werk, sorry. En ik zeg dit niet omdat ik teugen groen ben. Ik wil best 2 van die kleine molentjes kopen. Moet je zien hoeveel tabak je daarmee kunt kweken lol :P.

Annotaties:
| #259341 | 16-04-2017 11:55 | Ness
Er zijn 2 mechanische gevaren waartegen je windmolens moet beschermen. Ten eerste de balans binnenin; die moet heel nauwkeurig zijn, want 1) moeilijk bereikbare plek en 2) stuk is meteen heel erg stuk, zodanig dat je 'm kunt weggooien. Dat houdt tevens in dat 1 op de 10, 20 afgeleverde windmolens in onoverkomelijke problemen komt. Die balans is van té veel zaken afhankelijk en niet alles is onder controle.

Ten tweede het remmechanisme. Een windmolen zonder rem is een losgeslagen guillotine dus er moet en zal er een rem op. Gezien de krachten die spelen is zo'n remmechanisme noodzakelijk zwaar uitgevoerd en deels afhankelijk van wrijvingskrachten. Een van de gevolgen is dat harde wind meteen onbruikbare wind wordt; eenmaal op gang is losslaan niet meer te stoppen dus ruim voordat die kans rap gaat toenemen moet de rem er al op. Het geheel zal evengoed snel slijten en moet dus wel vrij toegankelijk zijn met een of andere hoogwerker. Dan de druk op de bladen: ook hier speelt balans en de vernielende uitwerking van kleine afwijkingen bij constant gebruik een negatieve rol.

Kleine tot heel kleine molens zijn heel handig voor privé gebruik. Ooit maakte een Zeeuws bedrijfje kleine 3-wiek-molens, net leuk om een redelijke boerderij op te laten draaien, en die gingen heel lang mee. Op het platteland vind ik horizonvervuiling wel een heel grote term voor zo'n klein ding. En vogels vliegen er makkelijk omheen. Hele kleintjes voor op het dak of op een weiland boven een pompje/drinkwaterbak zijn ideaal.

De Afsluitdijk zou een ideale plek zijn ware het niet dat een hele haag van molens eidereenden en andere vogels tot pulp vermaalt. Een haag is voor vogels een dodelijke grens.

Wie bij windenergie eerlijk de kosten tegen de baten afweegt zal wellicht tot de conclusie komen dat het goedkoper is ze te laten stilstaan omdat ze geen winst opleveren en zelfs niet gelijk spelen, vrees ik. Het lijkt me niet nuttig om in zoiets geld te steken, zeker als dat beter kan worden gebruikt. Wat nodig is, is een slim en eenvoudig netwerk - zonder ingewikkelde slimme meters. Meterjes moeten bij voorkeur domweg aan/uit staan.

De hoeveelheid aangeleverde energie via huishoudens met slimme apparatuur zoals zonnepanelen is namelijk 'in het groot' precies te voorspellen, al weet je de individuele toeleveringen en afnames niet. Het enige wat je echt hoeft te weten is of en hoeveel er wordt aangeleverd of afgenomen. Zo'n metertje is echt heel makkelijk realiseerbaar van buitenaf een huis/gebruiker maar nee dit is te simpel het moet ingewikkelder.

Al die overbodige tierelantijnen verhogen de kans op kapotgaan en misbruik van gegevens of groffe fouten ivm ingewikkelde afstellingen. Het is treurig dat mensen met de kosten van zo'n kreng van een meter op worden gescheept, terwijl er op de hele forse administratie overmatig belasting wordt geheven zodat zelf energie aanleveren in feite wordt bestraft.
Ness's avatar
| #259342 | 16-04-2017 12:06 | Ness
Het enige wat je echt hoeft te weten is of en hoeveel er wordt aangeleverd of afgenomen <-- voor de gebruiker/toeleveraar zelf dus. Dat is een privémetertje binnen. Maar in het groot hoef je slechts te weten of "de poortjes" open of dicht staan; het hoeveel per individueel geval doet helemaal niet ter zake.

Je wilt namelijk slechts de totale toelevering meten, dus 'wat er binnen komt'. Dat zal altijd rond aanwijsbare vaste punten schommelen. De totale afname is een andere zaak; die kun je in totaal vanuit een centraal punt opmeten, en van daaruit kun je dus ook extra hulpbronnen inroepen of afsluiten.
Ness's avatar
| #259353 | 16-04-2017 20:49 | Ness
Sorry voor de uitvoerigheid maar het moet echt benadrukt worden: het enige wat de centrale meetverwerker moet weten is het voortschrijdend gemiddelde per uur, per dag, per weekend ed aan toeleveranties vanuit het publiek. En dat is in de eerste plaats afhankelijk van de hoeveelheid toeleveranciers op enig moment (vandaar het poortje).

Dat aantal is je 'ruimte' waar je de nodige statistische kunsten op kunt toepassen. De totale instroom is makkelijk meetbaar bij de centrale instroompunten. Deel de instroom door het aantal deelnemende huishoudens en je hebt een keihard gemiddelde, helemaal onafhankelijk van de individuele toelevering (of afname; dat gaat via een gescheiden kanaal) per huishouden, omdat de wet op de grote aantallen gaat tellen.

Dan heb je nog dag-en nachtritmes, helemaal voorspelbaar, week-ritmes, idem dito, en weeromstandigheden waar een halve dag van tevoren rekening mee kan worden gehouden; met de kennis van dat voortschrijdend en voorspelbaar gemiddelde kun je ruim van te voren aangeven welke grote centrales gas moeten minderen of meerderen - dit is namelijk het grootste probleem voor de energiegiganten. Die moeten van vaste waarden uit kunnen gaan, en dat kan, omdat er vaste minima en maxima aan te wijzen zijn. De afname vormt een apart circuit, waar alleen een simpel KW-meterkastje thuis voor nodig is. Wat iedereen al heeft.

De hoeveelheid energie die mensen thuis zelf kunnen produceren als hen dat gemakkelijk wordt gemaakt is enorm. Subsidie is niet eens nodig zolang de produkten goedkoop genoeg zijn. Maar zonder slim (en goedkoop) meet- en regelsysteem gaat al die potentie verloren. En voor zo'n slim systeem heb je dus helemaal geen loeidure ingewikkelde apparatuur nodig. Een heel simpel schakelingetje extra volstaat: wordt stroom aangeleverd of niet. That's it. Know thy spaces!

Verder: http://www.elsevier.nl/economie/opinie/2017/04/492201-492201/ <--- buiten dat, volgens het rijk bestaan de voornaamste kosten voor windmolens uit dure leningen van banken - over onderhoud en reparatie hebben ze het niet. En dat is precies waarom deze boondoggle nog bestaat: banken tieren welig op geld-over-de-balk-smijterij, en verder is er niemand bij gebaat behalve de zeer goed georganiseerde EU-criminelen. https://www.nieuwskoerier.nl/news/112972-bizar-klimaatbeleid-minder-wind-meer-subsidie-voor-molen
Steek al dat geld in een echt slim net, dan heb je wat duurzaams gvd maar nee, zo'n slim net zou een aantal subsidieslurpende energiebedrijven vloeren, en das ist verboten, vanwege de zeer goede relaties tussen Big Energy, Big Banks en Big Govt, fascisme dus.
Ness's avatar
| #259357 | 17-04-2017 10:35 | rembo
Hoi Ness, ik denk dat artikel en toelichting wat kort door de bocht zijn. Ik ben in Amersfoort bij EWT in de turbine fabriek geweest. De windturbines zijn uitgerust met een trillingssensor en veel word afgeregeld met de pitch van de bladen. Een versnellingsbak is ook mogelijk, alhoewel EWT zich juist promoot op de geavanceerde direct-drive overbrenging. Op een groot scherm zie je de status van al hun turbines, en het meeste was gewoon up. Toegang voor onderhoud is via de binnenkant van de paal.

Dus je zou voor mij wat meer onderzoek moeten aanleveren voor je bewering dat de bladen er zomaar afwaaien. Alhoewel ik zelf ook wat kanttekeningen heb bij het stugge design van de horizontale-as, wieken voor de paal, traditionele ontwerp.
rembo's avatar
| #259359 | 17-04-2017 11:56 | Ness
Zonder rem vliegen de wieken alle kanten uit bij harde wind, is wat ik bedoel. Want als zo'n ding eenmaal op gang is en de wieken krijgen bij iedere draai een harde stoot kun je op een gegeven moment geen tegenwicht meer bieden; daarom staan molens stil bij harde wind. Het is wel duidelijk dat er heel veel komt kijken bij de bouw van zo'n molen, en hoe groter des te ingewikkelder dus zijn ze bijzonder duur (22 miljoen per stuk) en zullen alleen maar duurder gaan worden.

Het rendement is 25% maar dat is een gemiddelde dat afhankelijk is van wind - en reparaties. De output fluctureert veel. Windenergie is al met al erg DUUR op deze manier. En omdat de kosten niet door de baten gedekt worden ontstaat een subsidie- en investeringsmanie die uiteindelijk geheel bekostigd wordt door de belastingbetalers en kleine gebruikers. Leuk voor groen-pluche baantjesjagers en corrupte commissie-plukkers. Een ramp voor degenen die over 20 jaar met de brokken opgescheept zitten als de zaak uiteindelijk failliet gaat - het plebs dus.

Zonder CO2 demonisering en angstaanjagerij zou men deze subsidiebel, die uitsluitend ten goede komt aan energiebedrijven, banken en investeerders en de staat via hoog opgevoerde belastingen, niet hebben kunnen blazen. Energie komt ALTIJD gratis aan, Rembo. De truuk is zoveel mogelijk energie te onttrekken en om te zetten tegen zo weinig mogelijk kosten. In die zin zijn windmolens een economische doodzonde, een gebroken ruit. 25% rendement, en dat zal wel geflatteerd zijn.

Hoe kleiner de molen des te hoger het rendement. Wind is overal dus die energie kan overal geoogst worden, dat hoeft niet per sé via staat, banken en grote corporaties op in een park op een postzegeltje aarde. Bemoeizuchtige fascisten met hun CO2 fabeltjes ontnemen het individu de mogelijkheid zelf energie te gaan oogsten. Ik zie geen kleine molentjes op de markt en op 90% van de geschikte daken ligt niet 1 zonnepaneel. Als miljoenen mensen zelf energie gaan opwekken heb je zowat de staat, de banken en de corporaties niet meer NODIG. En absoluut CO2 VRIJ, zo'n slim netwerk.
Ness's avatar
| #259360 | 17-04-2017 12:52 | Ness
En dan wil ik er nogmaals op wijzen dat voor het opzetten van een echt slim elektriciteitsnet maar weinig nodig is. Ten eerste heb je 2 gegevens nodig: de totale input in KWU van alle huishoudens tezamen en het totaal aantal deelnemende aansluitingen per moment. De waarschijnlijkheidsleer verzorgt de noodzakelijke balans, daar kun je je kop onder verwedden. Er zal een heel specifieke 3D(jaar)grafiek ontstaan, die naarmate de tijd verstrijkt, steeds nauwkeuriger wordt.

Daar heb je dus een fysiek centraal punt voor nodig, een plek waar precies die 2 gegevens binnenkomen en waar iemand aanwezig is die input en output op elkaar af kan stemmen/in de gaten houdt. Ten tweede heb je per (huis)aansluiting een verklikkertje nodig, een simpel en derhalve heel goedkoop schakelingetje aan/uit. Dat komt neer op een éénmalige uitgave en wat onderhoudskosten.

De grote afnemers produceren zelf geen energie dus hun 'gewicht' kun je qua input buiten beschouwing laten. Als laatste moet ieder huis een meter hebben die in staat is per tijdseenheid een energiebalans te verschaffen, dwz een metertje dat voor- en achteruit kan lopen. En ook dat is in principe een eenvoudig dingetje. Wie dan geld steekt in zonnepanelen en bv handige kleine omkooide molentjes zal uiteindelijk een hele lage afrekening krijgen, of zelfs geld ontvangen. Mensen zijn heel wel in staat hun winst uit te tellen :P En dat zonder al te veel investeringen en boekhoudkundige problemen.
Ness's avatar
| #259361 | 17-04-2017 14:21 | ffloor
In de discussie ontbreken nog zeven aandachtspunten:

1.Op dit moment worden houten windmolens zoveel mogelijk omgebouwd voor stroom- en teruglevering. Dat is maximaal 55 kW want anders breekt de boel aan barrels.
Bij dit vermogen moet je molens al voeden met een netspanning van 10 kilovolt - in USA worden alle grote gebouwen standaard gevoed met 3 kV als normale 'trottoirstroom' wat ook wel logisch is want op afstanden van 100 meter werkt een stopcontactspanning van 127 volt niet echt goed nee: vaak meet je hier maar 92 volt.

2.Blikseminslag. Molens, ook de hele kleintjes worden, evenals bioscopen en elke umts-mast iedere week door de bliksem getroffen (maar zet dat maar niet in de krant).
Dat is standaard en heeft te maken met zowel ionen-opwekking door winderige wrijvingselektriciteit, aantrekken van ferromagnetisch emanatiegas als U-222 (door nep-deskundigen Radon genoemd) alsook zit er nog heel vaak een umts-mast bovenop en dat die dingen de bliksem aantrekken is welbekend.

3.Geluidsoverlast van infra-geluid. Vooral in Houten (U) speelt dit grote probleem en dringt 10 kM door je woonkamer in.
Vermoedelijk een fabricagefout van de mast die als orgelpijp actief werden.

4.Windstroom wordt geleverd voor 2,20 euro/kWh en dat betaal je via de heffing op je stroomrekening. Zelfs een rechter stelde al voor om boven de 50% aan heffingen + belasting: de energiefactuur voortaan in blauwe enveloppen te verzenden.
Atoomstroom is stukken goedkoper: momenteel 6 ct/kWh maar wat ze er niet bijvertellen is dat het geloosde nep-[xenongas]-isotoop nogal gevaarlijk is voor mens en dier: dus in Dsl werd atoomstroom door Merkel verboden.

5.Hoogspanningsnetten worden des nachts verkeerd-om geschakeld zodat ze als weerstand werken om overtollige atoomstroom op te stoken: een gascentrale kun je 's nachts even afzetten maar een atoomcentrale opstarten duurt 1 week.
Of ze voeten van piloten aan het warmstoken zijn kun jezelf zien aan de sissende regendruppels.

6.Dat het sinds de stormen van 1993 haast niet meer waait: is bekend. Hier is geen afdoende verklaring voor.
Sommige winden zoals polaire wind en passaat-winden weten we dan wel - wij moeten het helemaal hebben van "een storing", ook wel depressie genoemd maar dat is niet echt het juiste woord - meer een gevolg van iets onbekends.
En dat je het omgekeerde: een hogedruk-gebied wel zélf kunt creëren middels radiogolven, dat is op 5 juni 1944 vlak voor D-Day al uitgeprobeerd met een scheepslading vliegtuigmagnetrons en inderdaad: het slechte weer nam opeens af, tot verbijstering van meteorologen - dit militair geheim kon niet eerder dan 45 jaar later gepubliceerd worden in de radiotechnische amateurzenderliteratuur (overigens een erkende UNO-dienst, mits met examen).

7.Momenteel is de Noordelijke Pool aan het smelten maar dat is geen wonder: het barst daar letterlijk rondom van de vele radarstations die miljarden kiloWatten in de lucht zetten.
Ja de mens heeft invloed op het weer: dat zal geeneen klimaatscepticus dan ook bestrijden maar noem een fiscale maatregel, evenals het kwartje van Kok dan bij de juiste naam.
Lust u nog peultjes?
| #259365 | 17-04-2017 15:48 | CB Interactive
Mijn punt bij een grote windmolen is: je hebt per molen maar 1 turbine en als deze uitvalt heb je niks.

Beter zou zijn als je op een hoge op de wind draaibare mast een batterij met kleine windmolens zou. Je kunt het een beetje vergelijken met een lichtmast van een voetbalstadion.
fey-gro0809a54.jpg
Alleen dan ipv lampen zou je er kleine windturbines bij moeten bedenken.
Zou er dan een turbine uitvallen, blijft de rest nog wel doordraaien een heb je iig nog wat en niet gelijk een complete uitval. Tevens makkelijker te repareren, want de onderdelen zijn een flink stuk kleiner.
aanmelden / inloggen