Door community (initieel liedetecter), Op maa 23 jan 2017 11:34, 27 reacties,    

Wordt TRUMP de Andrew Jackson van de 21ste eeuw?Door Norbert Pols, @inauguratie 2017

Ja ergerlijk. Stoort het me? Nee, ik ben te vrolijk. Ik ben verrast en verbaasd. Er is iets ongelooflijks gebeurt en ik verwacht er iets van. Ik ben opgegroeid met het idee dat de presidenten van Amerika niet bij machte zijn de overheid te reorganiseren. Die zogenaamde overheid is een beest dat uit zoveel lagen en onderdelen van andersdenkenden bestaat dat niemand die overheid echt kan besturen. Een organisch beest dat goede motivaties gebruikt en vanuit een onderbuik met een bijna ondoorgrondelijke structuur door een ongeziene macht wordt bestuurd.

Ik heb veel gelezen over Amerika. Wil je deze wereld begrijpen, dan is de VS een startpunt van waaruit je steeds weer wordt teruggeworpen naar de macht die van Europa bezit heeft genomen. Die macht manifesteert zich door maatschappijen te creëren en besturen. Het is een macht die incidenten misbruikt om met de best lijkende motieven zich op te werpen als de weg naar de toekomst en progressie. Dat werkt want het menselijke geheugen beperkt zich tot gisteren en voorspoed creëert zelfs geheugenverlies.

Deze macht plant alleen veel verder vooruit. Het is een macht met een adem die niet wordt uitgeblazen door één individu maar, die adem uit de longen van complete families komt en door opvolgende generaties continuïteit vindt. Deze families hebben door de millennia heen zich met de vorming van organisatiestructuren en de constante ontwikkeling van nieuwe stromingen daarin altijd aan het topje van de macht genesteld. Iedere keer als het collectief verandering wilde, dan boden zij het al aan. Die macht gebruikt nu geld als het vehikel waarmee macht wordt uitgeoefend om nog meer te vergaren.

Wij zijn als volk en gebruikers niet de makers of de beheerders van het geld. Geld wordt in deze maatschappij gecreëerd op het moment dat er een lening wordt verstrekt en vervolgens wordt daar rente over geheven. Dit geld wordt gecreëerd onder beheer van die families die altijd de macht hebben gehad door te besturen. Het Rothschild geldsysteem is nu 200 jaar oud. Sinds de slag bij Waterloo is dit systeem onze maatschappijen binnen gekropen. Dit begon in Engeland en Nederland is vlot gevolgd met de komst van Willem I en de stichting van DNB. Dit systeem heeft vervolgens talloze pogingen ondernomen de geldcreatie van Amerika in handen te krijgen en, dat is in 1913 gelukt middels “The Federal Reserve ACT”.

President van Amerika (1829 - 1837) Andrew Jackson heeft op zijn grafsteen “I Killed The Bank” staan. Hij heeft een eind gemaakt aan de tweede private centrale bank in de VS en zag dat als zijn belangrijkste nalatenschap. Jackson was een rabauw, een lomperik die geen blad voor de mond nam. Een trotse man die geen uitdaging uit de weg ging. Een man die je geen belediging kon toe-slingeren zonder de consequenties daarvan te gaan ervaren.
De eerste private centrale bank werd door Alexander Hamilton in 1791 gesticht. De bank kocht de publieke schuld op en vermarktte die schuld in rentedragende obligaties. De vergunning voor die centrale bank is in 1811 ingetrokken. Hamilton was een Rothschild vazal die zich in de nieuwe regering van George Washington had genesteld als minster van financiën. Hamilton was een onruststoker die een federale regering wilde en werd daarmee een directe opponent van Thomas Jefferson.

Hamilton is aan zijn einde gekomen door een kogel uit de revolver van Aaron Burr, de vice president van Thomas Jefferson. Burr was het onderwerp van een lastercampagne zoals Hamilton al succesvol was gebleken in de verkiezingscampagne tussen Adams en Jefferson. Het is tot een briefwisseling tussen Burr en Hamilton gekomen waaruit een duel volgde dat Hamilton niet overleefde. Hamilton wordt nog steeds geëerd als de grondlegger van de huidige Amerikaanse economie met een grafmonument in Manhattan niet ver van Wall Street. Dat Hamilton misbruik van publieke fondsen en oplichting ten laste was gelegd is nooit zo bekend geworden omdat er rond Hamilton voor de pers smeuïgere schadalen waren om over te rapporteren.

Zoals Hamilton stonk hebben de Clinton’s een soortgelijke geur verspreid. De Lewinsky affaire heeft de carrière van Bill Clinton gekleurd en alle echt kwalijke zaken zijn hiermee ondergesneeuwd. De Clinton Foundation, waar partijen beleid konden kopen door de stichting geld te doneren scheen ook acceptabel te zijn in het land van de ‘vrijen en dapperen’. Zelfs de rest van de wereld weet hoe het werkte. Zoals Nederland kon iedere ander die wat van de VS nodig had, bij de Clintons terecht voor beleid op maat. Deze wereldwijde diefstal van publiek vermogen is gebruikelijk in onze maatschappij. Wij leven namelijk in een maatschappij die is vormgegeven door de bank. De ene hand wast de andere en alle handen zijn van dezelfde bank. Die bank creëert de middelen uit schuld en heft een rente die nooit kan worden terugbetaald en maakt deze praktijken tot een geaccepteerde waarheid doordat de staat de bank dient.

Dat is het gesel waaronder de hele wereld gebukt gaat. Zij die zich hiervan hebben vrij gemaakt worden economisch gekraakt met sancties. De Russen hebben hun banden met dit systeem verbroken. De Russen zijn vrij van het criminele Rothschildsysteem en zijn mede daarom de slechteriken. De VS is opgepompt tot de internationale handhaver van de wetten van die bank. Daarom zien we de VS ook ten onder gaan aan een massahypnose van vrijheid en patriotisme. Vanuit die hypnose beschermt de VS het thuisland door zich overal op de wereld te manifesteren in het belang van de bank. De bank is overal, in het onderwijs, in de zorg, in de wetenschap en in de politiek. De bank beheerst onze levens zonder dat we daar erg in hebben omdat dit systeem zo vertakt is geraakt dat het tot het normale beeld behoort.

Is Donald J Trump de Andrew Jackson van weleer? Trump heeft zich zeer krachtig uitgelaten over zijn voorgangers die het volk verraden hebben en, belooft het land weer terug te geven aan de mensen. Hij deed dit tijdens zijn inauguratie speech. Het waren eenvoudige woorden, voor iedereen te verstaan dus werd het ‘populisme’ genoemd. Amerika gaat nu eerst voor haar eigen mensen zorgen. “America First”, scandeerde Trump, daarmee aangevende dat het voorbij is met overzeese missies die honderden miljarden kosten. Dat kan betekenen dat de NATO opbouw aan de Russische grens het binnenkort zonder de VS zal moeten doen. Daarop wordt die hele vertoning zielig en zal ook de EU moeten afdruipen. De EU is geen match voor de Russen en als de VS zich terugtrekt, dan is ons daarmee een grote ramp bespaard gebleven.

Trump heeft al deals gemaakt met bedrijven die hun productie weer gaan verplaatsen naar Amerika. De invoerrechten zullen omhoog worden gebracht om de concurrentiepositie binnen eigen landsgrenzen van Amerikaanse bedrijven sterker te maken. Daarmee eist hij indirect van landen die goedkope arbeid leveren zich te hervormen als zij binnen de grenzen van de VS commercieel actief willen zijn. Protectionisme beschermt dus ook indirect de uitgebuite Chinees.
Duitsland is in paniek en zegt dat we ons moeten gaan richten op Azië. China staat als nieuwe bondgenoot van de globalistische gedachte voor de deur. Het is nu aan de Europese burger om diezelfde stap te nemen als waarin de VS ons nu lijkt voor te gaan. Willen we gewoon als vrij met elkaar levende landen leven, zullen we de Britten moeten volgen en uittreden uit de EU. De EU had goede eigenschappen en daarmee is de EU ons verkocht. De EU is van aanvang aan opgericht als een verwezenlijking van het globalisme, één overheid voor de hele wereld met één leger. De totale onderdrukking van uniformiteit waarin je je kunt schikken of je valt er buiten en lijdt honger en ellende.

Het kost me enige moeite om niet te reageren op de mensen die zich zo tegen Donald Trump keren. Obama was een illusie en Trump kan dat nog steeds zijn. Hij is wel de eerste die zich zo open en hard uitlaat over door wie en hoe de VS geregeerd is. Hij is nooit politicus geweest, hij was zakenman en heeft met succes zijn imperium opgebouwd. Het is geen groot redenaar maar iemand met een missie. Een geharde zakenman, een pragmaticus die niet oeverloos lang om de hete brei heen gaat draaien. “America First”, is voor de wereld een zegen. De Amerikanen laten zich vanaf nu hopelijk niet meer voor het globalistische karretje spannen. We zullen nog moeten zien hoe dit uitpakt maar, ik verwacht geen lege beloften. Ik verwacht dat hij door pakt en dat hij over 4 jaar opnieuw wordt gekozen als hij zolang nog heeft.

De kijk op de wereld volgens Trump kan een verademing tot stand brengen. Ik verwacht dat steeds meer Amerikaanse politici zich zullen aansluiten bij de denkwijze waardoor het nog onmogelijk wordt het idee uit te roeien. Het lont in het kruitvat van het globalisme is aangestoken. Het gaat ontploffen, net zoals de EU voor onze ogen implodeert. Zolang we dit probleem niet uitroeien tot aan de wortel, zal het opnieuw blijven groeien en zich weer gaan manifesteren als corruptie, verstoring van de vrede en de ambitie van het grijpen naar de macht over de totale wereldbevolking.

Trump is voorlopig een verademing die sinds de dood van Kennedy niet meer gevoeld is. Er zullen mensen opstaan die op deze stroming mee zullen surfen naar een handhaving van de rechten op vrijheid van de mens. Het kan een betere wereld worden, als we ons niet laten verdelen door een media en politiek die als de dood is voor deze bijzondere ontwikkeling. Donald Trump heeft iets in zijn speech gezegd dat mensen zal raken als er plotseling het begrip is dat we al tijden bij de neus worden genomen.

Ga eens bij jezelf te rade, hoeveel van de speech van Trump gaat voor Nederland op? De bestrijding van racisme komt niet voort uit het rondsturen van zwart/witte plaatjes maar uit welvaart. Zonder die welvaart lijdt een welzijn dat zich uit in een onvrede die gehele roepen als schuldigen aanwijzen. Onze overheden, zowel in Den Haag als Brussel hebben hier tot nu toe op gestuurd met het openen van grenzen met minder welvarende landen tot aan de massa immigratie toe. Onze overheden hebben zelfs in Oekraïne een burgeroorlog gefaciliteerd door de mensen daar een andere indruk over de EU te bezorgen.

Over datzelfde Oekraïne is naar ons een heel ander verhaal gecommuniceerd. Een potentiële oorlog met Rusland heeft men daar zelfs in gezocht en dat alles draagt bij aan een groot project van herstructurering van deze wereld. We kennen nu de naam van dat beest, “Globalisme”. Het globalisme en ‘globalisering van de wereld’ is niet zoals het ons verkocht wordt. Het is de structurele onderdrukking van de mens, door ze allemaal door dezelfde vorm te willen persen. Doe je niet mee, dan lig je eruit en moet je maar zien te overleven in een maatschappij waarin je niets meer kunt eten zonder digitaal geld.

Annotaties:
| #257802 | 23-01-2017 15:39 | Ness
Ik moet nog zien dattie achter bankiers of de FED aangaat - hij heeft 4 van die goudvissen rondzwemmen. Wat wel heel vreemd is dat er eindeloos wordt gezeken over bijzaken als aantallen maar dat de fascisten op links het nimmer hebben over de onderwerpen die Trump aansnijdt en die bij Jan met de Pet heel gevoelig liggen - enorme verborgen werkeloosheid, instortende infrastructuur (voor NL ongekend) en verregaande fraude en corruptie, en ongecontroleerde aanvoer van illegalen - die een niet misselijk deel van de criminaliteitstatistieken uitmaken.

USA heeft gewoon heel grote problemen en Trump gaat daar wat aan doen zeg hij. In plaats van poen over de balk te smijten met wereldwijd imperiumpje te spelen wil hij het thuis besteden, en mijn zegen heeft hij. Maar goed, links is op de teentjes getrapt want Trump heeft klimaat'verandering' zomaar in de prullenbak gesmeten - dat kan, massa's deskundigen werden nooit gehoord, nu wel, en nou staan ze hier te kijk als geweldige oplichters. Dat zal de reden zijn waarom ze zo keihard janken op niks af.

Zolang Trump met zijn klauwen van Iran afblijft en zich niet als een blinde kip 300% pro-Israel opstelt kan zo'n frisse wind helemaal geen kwaad, voor USA niet en voor de EU ook niet.
Ness's avatar
| #257807 | 23-01-2017 17:36 | Ness
Een van de rare wijven die de mislukte mars van Zaterdag hebben georganiseerd over de sharia: https://mobile.twitter.com/lsarsour/status/116922589967949824 Op internet gaat niks verloren lol

Zo mogelijk nog raarder wijf steekt haar van Trumpfan in de fik
https://www.youtube.com/watch?v=nnERQIhsCFc
Ness's avatar
| #257820 | 23-01-2017 19:53 | Zinoco
Nu kan het nog alle kanten op,
met Clinton stond het vast : Oorlog.
| #257822 | 23-01-2017 20:07 | liedetecter
Hij gooit anders wel de bankiersplannen behoorlijk door de war, tenzij Kushner hem weet te knevelen voor de zionisten .... daar zit volgens mij de judas in het pack. Let op Kushner.
| #257823 | 23-01-2017 20:26 | Zinoco
Ivanka will talk sense into them both.
| #257824 | 23-01-2017 20:29 | liedetecter
Blijkt ook uit het lustig doorgaan van de MSM spokemouthes van de 6 oligarchem, die internationaal in koor hun smeercampagne tegen Trump hebben opgeschroeft.

Tot lokaal aan toe waar stadsbladen ineens dezelfde bizarre koppen hanteren als de landelijke; nu weer dat Trump "zijn eigen feiten" zou verzinnen. Elke dag een nieuw thema om hem te bashen ...
| #257826 | 23-01-2017 20:38 | Zinoco
Reagan werd ook verguist en bleek een goede president te zijn,
betrekking met de Rusland was toen ook het key-word.
| #257827 | 23-01-2017 20:59 | Zinoco
Ik denk dat Ivanka meer invloed heeft
als Clinton ooit zou kunnen hebben.
| #257828 | 23-01-2017 20:59 | liedetecter
Ivanka will talk sense into them both.
Let's hope, ik zie die power niet nu en bovendien is de relatie tussen Kushner en Trump over Ivanka nu: "I got your princess" ... ze zit in een joods traditionele relatie en moet zich dus onderdanig/dienstbaar opstellen....
| #257829 | 23-01-2017 21:01 | Zinoco
Don't underestimate women !!!
Bare tits are enough.
| #257830 | 23-01-2017 21:06 | liedetecter
true -;)
| #257831 | 23-01-2017 21:11 | liedetecter
En als we dan toch gaan speculeren: alleen voor kneusjes die geen melk gehad hebben ... en dat zijn er weliswaar in the land of the free de meeste, alleen Kushner heeft niet die achtergrond, dat is immigranten koeltoer -;)
| #257832 | 23-01-2017 21:21 | liedetecter
Als dertiger broekje al top 'adivsor' zijn voor een gepokt en gemazelde senior als "The Donald" betekend natuurlijk dat vooral Kushner's (joodse) clan Trump gaan "coachen".
| #257833 | 23-01-2017 21:33 | Zinoco
Alsof joden zo slecht zijn ?
| #257834 | 23-01-2017 21:35 | Zinoco
Woody Allen is een jood !
| #257835 | 23-01-2017 21:58 | liedetecter
Nah, staat er niet ... wel om te weten welke richting we op moeten denken ... wel of geen loyaliteit aan Israël bv, en aan welke facties om precies te zijn, en hoe gaat dat er dan uit zien enzo. Veel interessanter. Slecht of niet slecht doen we later wel, als het ergens over gaat gaan.
| #257836 | 23-01-2017 21:59 | chrls.
[url=http://zaplog.nl/zaplog/article/trump_is_correct_dat_er_bij_de_us_verkiezingen_gefraudeerd_wordt#n255415]
k zou me niet zo blindstaren op die jared,,
tis een slimme zet zodat 'groupie'' ivanka (En de kleinkinderen) er eventueel altijd bij kunnen zijn.

stom geouwehoer over joden en zo...
verdeel en blabla

weet je nog chemtrails en onze kinderen?
alles waar global warming in voorkomt is ook geschrapt..

Oom Donald heeft strafwerk

""groupie"
chrls.'s avatar
| #257837 | 23-01-2017 22:14 | chrls.
bigfarma's vaccinaties komen ook aan de beurt
chrls.'s avatar
| #257838 | 23-01-2017 22:19 | Zinoco
Sorry Liedetecter
stond er inderdaad niet.

Stel dat het niet over petty diferences tussen landen gaat.
Dat de politiek (gedeeltelijk) buitenspel word gezet.
What's good for me is good fore you.
Zonder alle militaire machtsvertoon, want daar gaat ie in snijden.

Het frappante is dat Rusland door de sancties gedwongen
enorme investeringen in landbouw (Grootste graan leverancier )
heeft gedaan, Politiek leider met een 80%+ approval rate.
Als je naar het IsiS ruimte station wilt, gaat dat met een russische raket, de Amerikanen schieten alles af met een RD180 russische raket motor, (weer 25 besteld).
De amerikanen hebben 700+ militaire basis wereld wijd.
En een rus is onze buur, een wilde duitser.
Natuurlijk wil de USA geen verenigd EurAsia.
Daar kunnen ze niet tegen op !
| #257839 | 23-01-2017 22:37 | Zinoco
Er rijdt sinds kort een trein van China naar Groot Brittania.
Doet er 18 dagen over.
Er waren al ander treinen,o.a. naar Madrid
| #257840 | 23-01-2017 22:38 | Zinoco
Iedere week.
| #257851 | 24-01-2017 11:00 | Antares
Er rijdt sinds kort een trein van China naar Groot Brittania.

Was reeds bekend op Zaplog:
http://zaplog.nl/zaplog/article/van_kings_cross_naar_beijing_in_twee_dagen_met_hogesnelheidstrein
Antares's avatar
| #257875 | 24-01-2017 23:52 | jantjeuitnederland
Europa is echt wel een match voor de Russen. 4x zoveel inwoners, een vele malen grotere modernere economie. Alle legers gecombineerd ook veel groter. De Fransen en Britten hebben nukes op onderzeeërs. De Russen doen graag stoer, maar dat is voor de interne markt.
jantjeuitnederland's avatar
| #257886 | 25-01-2017 10:43 | Antares
Europa is echt wel een match voor de Russen. 4x zoveel inwoners, een vele malen grotere modernere economie. Alle legers gecombineerd ook veel groter.

Het is alleen zo bitter koud zonder hun gas.

We weten niet wat de NAVO gaat doen als Rusland daadwerkelijk Polen en Roemenië inneemt (vanwege de door de NAVO opgestelde raketten). Ik voorspel dat er een hoop thee gaat vloeien.
Antares's avatar
| #257887 | 25-01-2017 11:23 | Paul2
We weten niet wat de NAVO gaat doen als Rusland daadwerkelijk Polen en Roemenië inneemt (vanwege de door de NAVO opgestelde raketten). Ik voorspel dat er een hoop thee gaat vloeien.


Mr T's deals zullen dat inlijven wel tegenhouden.Putin heeft ook geld nodig
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-24/how-tillerson-could-fuel-russian-arctic-drilling-boom

He also responded that he would not attempt to ease U.S. sanctions against Russia. Yet, observers are also suspicious that he may never have to do so since the sanctions are due to expire in March. There is little expectation of sanctions renewal by the Trump Administration.

Dus komt goed
| #257888 | 25-01-2017 12:10 | tamsowashere
In 1934 https://www.youtube.com/watch?v=7RD-ISImWgw
er ook al bijna een coup was gepleegd door de corperatie's.
Met Trump die tijdperk is aangebroken.
Hij doet dit natuurlijk niet voor niets.
Ze zeggen dus al dat zijn aanpak zal leiden naar recessie.
Als de banken hun rente gaan verhogen,we dus geld tekort gaan komen.
Money as debt.
19 000 miljard euro wat in omloop is in de USA is schulden.
Die moffen hebben zich wel in een korte tijd zichzelf uit dat dal gehaald,onder een nieuwe mark (centrale bank munt).
Europa zal zichzelf nu moeten bewapenen,om alles te kunnen roven/jatten in die landen waar nu chaos is,of waar ze aanwezig zijn.
Als amerika zegt zoek het maar uit,dan moet europa zelf zijn geld uitgeven aan het leger.
En de USA kennende,ze overal een proxy war beginnen,waar het klootjesvolk geslachtofferd mag worden.

In europa krijgen we een politie staat.
tamsowashere's avatar
| #257902 | 26-01-2017 00:35 | Ness
Jantje, Rusland heeft gemotiveerde soldaten, en Europa helemaal niet. http://www.express.co.uk/news/uk/758672/British-Army-Crisis-as-recruiting-drops-31-per-cent-in-8-months
Ness's avatar
aanmelden / inloggen