Door community (initieel ffloor), Op zon 19 maa 2017 19:14, 7 reacties, nieuws

Zelfs Windows-register is niet meer veilig (dl-1)

En zelfs auto's en televisies beloeren jou
In 1997 werd deze schrijver wakker van een kastlade waarin enige Ericson's telefoons zonder accu en zonder belkaartjes: werden bewaard wegens reparatiedoeleinden.
Om 05:00 in het holst van de nacht: "Piieiii, poeoeoeiiii, piiiiiiiep!"
Er bleek nog een 2e, kleine accu van een half dubbeltje in te zitten.
Wie het presteerden? Geen enkel idee: schrijver werkt niet in de misdaadbranche maar de reden waarom hun accu's zo snel leeggezogen werden, dat was nu wel duidelijk ja.

Tevoren, in de jaren '80er brachten Staats-telefoonwinkels van ptt electronische telefoons in de handel die allemaal het microfoonsignaal al op de lijn zetten terwijl niet eens was opgenomen. Normaal zou een haak de lijn moeten onderbreken - maar nu gaan beide draden linea-recta een chip in en de rechter accepteerde de uitgetikte slaapkamerkul allemaal als: "...kennelijk niet opgehangen?"

Verlos ons van den boze
* Al in de jaren '50er kwam uit dat er twéé Roomse kerken bestonden: de Roomskatholieke kerk, alsook de Katholieke kerk te Rome, beiden gevestigd op het Sint Pietersplein. De ene kerk verzorgt de Hemelvaart - de andere de Hellevaart. De ene is sex- en vrouwloos, in de andere zijn ze verloofd en penetreren 12-jarigen.
* Dito Duitse Philips, maar die Hollandischer Philips wel zo slecht vonden dat ze "mangelhaft" niet in Duitse catalogussen konden onderbrengen. Sterker, ze haatten elkaar wel zo intens dat ze van elkaar niet wisten welke producten ze eigenlijk zoal maakten...
* Tezelfder tijd was te Den Haag een koloniale elektrotechnische groothandel actief: de ene heette OGEM en de ander Ogem. Zelfde adres doch hun boekhouding was verschillend: de ene betaalde alle rekeningen dus óók die voor Ogem (kleine letters) - was onderbedrijf Ogem en deed aan flessen trekken: een zwaar misdrijf dat als "Gochem" een grote zaak werd met 11½ flessentrekkers.
* Jaren later deed Duitse Imtech de Hollandischer IMTECH precies zo de das om.
* In Utrecht waren twéé Onderlinge Pharmaceutische Groothandels actief, zelfde adres aan de Europalaan. De ene was het eigendom van apothekers en hun pensioen zat erin, ze betaalden ook alle rekeningen - de andere heette óók Opg en zat bovenin alwaar blote heren op blote dames: zelfgemaakte anti-babypilletjes uitprobeerden. Dat "proberen" werkte nog niet feilloos want de directeur had er al 3 zwanger gekregen. Overbodig te ontraadselen dat in 1975 alle apothekers naar hun pensioen konden fluiten.
* De KLPD te Driebergen zitten in verschillende gebouwen. De ene dienstverlener verzorgt alle telefoontjes 112, nog zo een KLPD-dienstverlener verzorgt snelwegbewaking - de andere KLPD- dienstverlener verzorgt voor criminelen een veilige aftocht: per snel weg waarbij hun volgkastjes enige uurtjes niet zullen werken - de Duitse Justitie snapt er niets van?
* De ene dienstverlener KLPD neemt ook alle drugs in beslag - de andere dienstverlener laat de dikste containers dóór met de Ministeriële handtekening van doctore Winnie Sorgdrager er al onder gestempeld: de IRT-affaire leverde de Ministreuse zelfs 3 dagen in tranen de cel op.
* In Rotterdam werden door KPN de signalen van 112 om 05:00 's nachts nageplozen middels testsignalen: ze bleken door kpn (kleine letters) "omgeleid" te zijn naar het buitenaardse ruimteschip 'Proiing' alwaar ene "Wapwap" de korpschef van is, en dan weer terug naar Driebergen met als gevolg: (grote letters) KPN moest ijlings nieuwe 112-verbindingen in de lucht zetten.
* De Israëlische luchtmacht schoot op hun vrienden: een ongewapend usa-verbindingsschip omdat een gescreende "arabische vriend" alle raketbesturingssignalen kon saboteren. Tijdens een feestdag-overval zullen dat jouw vrienden maar zijn.
* Ook de NOS bestaat uit 2 Nossen: de ene is technisch - de andere Nos schrijft teksten en in elk Journaal zal nooit ontbreken "...als gevolg van de opwarming" maar dat het van 995-1595 toen 6 graden warmer was dan nu; en in Zweden wijn werd verbouwd, alsook dat er 600 jaar geleden veel minder auto's rondreden dan nu dat zal de Nos (kleine letters) je er niet bijvertellen.
* De ene NPO schrijft Teletekst - de andere Npo luistert jouw microfoon af op zoek naar via de luidspreker meegezonden "meetsignalen" en wee je gebeente als jij niet naar voorgeschreven linkse programma's kijkt of luistert. Je moet er overigens wel toestemming voor geven middels "terugkijken". (bron: PC-Active, maart 2017, blz.82, overigens doet RTL hetzelfde)
* Bij IKEA en MediaMarkt moet jij aan de kassa opgeven welke postcode en huisnummer jij bezit - daarna komt onder dezelfde bedrijfsnaam een valse-sleutelbrigade in actie om het pasgekochte apparaat te ontvreemden.
(zie proces-verbaal, zelfs de IKEA-hoofdirecteur reisde met spoed naar Utrecht)
* Ook het KNMI bestaat uit 2 instituten die van elkaar het bestaan niet eens weten: de ene doet aan meteorologie - de ander aan opwarmende statistiekjes en zaten tot voor kort in de kelder, hetzelfde Biltse adres plus dependance in Voorburg. Ze doen ook aan moorden: dat kostte professor Oskam hier zijn leven en werd zijn 1e-druk 'Luchtvervuiling en onweer' geconfisceerd tot: "de auteurs" maar het reinigende effekt van onweer ontbreekt sindsdien.
* Wekelijks worden 500 personen uit hun huis op straat gezet door "Gerechtsdeurwaarders?" die tevens elke bankrekening volledig mogen leeghalen maar geen enkele schoolopleiding hebben genoten. De Nationale Ombudsman poogde al ermee "in gesprek" te gaan maar kon met 2 regels kleutertaaltje: niets mee.
Zijn verhaal staat in Telegraaf.

Het hoeft na bovenstaande uiteenzetting dus niemand te verbazen dat 14% van alle EU-medeburgers uit razend-intelligente criminelen bestaat, ook wel 'mollen' genoemd, alsook dat de CIA voor minstens 14% uit Russische mollen (in beveiligde afdelingen) bestaat maar die van elkààr het bestaan niet eens weten, laat staan al deuren kunnen passeren.
De 8500 uitgelekte documenten uit zo een twééde CIA dienstverlener ( - en waarvan de echte CIA dus niets van weet en in paniek is) hoeft dus ook al niemand te verbazen; en ook Trump verbaasd zich niet echt nee: van 5300 spoorloos verdwenen Clinton-emails.
Overigens gebruikte de zakenman Trump in zijn Trumptower een Galaxy S3, een toestel dat vanwege zijn onveiligheid alleen voor jongetjes bruikbaar is.

Dat ook onze "samenvoeging" van Justitie, Veiligheid en Politie: tot een onoverzichtelijk broeinest van drugsdealers perfetteerde: hoeft ook niemand te verbazen sinds de arrestatie van Justitie-ministreuse Sorgdrager, en gevolgd door nog eens twee aftredende ministers en staatssecretaris - de huidige doet aan 'horen zien zwijgen' en dient een wetsontwerp in waarin zelfs burgers zònder (of gerectificeerde) straflijst massaal tot criminele gangsters worden nageplozen en gevolgd.
Waarom dat nodig werd? Wel, dat werd hierom noodzakelijk:

Windows-10 =BIG-BROTHER-update
Hoefde je in vorige edities "slechts" MFC42Ul.DLL en MFC42NLD.DLL alsook in het register de regel SVCHOST.EXE -K UTCSVC te verwijderen - dat gaat er sinds de gratis omschakeling naar Windows-10 wel even wat anders aan toe!
Hoever dat strekt blijkt in huidig Windows-10 waarin je maar liefst 25 aanvallen op je privacy moet uitschakelen - zèlfs Microsoft schaamt zich nu voor het beloeren van 12-jarigen die zich zo aandoenlijk onbespied in hun slaapkamer wanen: zodanig voor hun eigen "product" dat ze zélfs een eigen tool hebben uitgebracht om hun eigen koekeloeren: "telemetrie" genaamd maar weer uit te schakelen! Te vinden op Tiny.

Conclusie: er bestaan nou ook al twéé Microsoft's die elkaar's bestaan betwisten!
Meer weten?
Windows Telemetrie begluurt uw organisatie
Manage connections, blogpost Brian Lich
De botten in een systeem: Microsofts Business Strategie
Lees Microsofts "privacy"-uitleg.
Uw online services in Win-10

Gebruik Windows-10 bent u met de strafwet in aanraking!
Overigens kwamen inkijk-uitschakel-tools direkt na de introductie van Win-10 uit en zijn pure noodzaak omdat iedere huisarts, of politieagent mogen niet-beëdigde burgers nooit in hun computers laten rondneuzen - maar dat privacy-instellen is wel zo geniepig verborgen dat een dokter dat niet meer zelf afkan en heb je WizzWin10 of het DestroyWindows10Spying DWS voor benodigd om niet strafbaar te zijn.
Nog sterker, al deze "telemetrie" koekeloeren zit ook in Office-2016 ingebouwd en daarmee heeft zelfs ons Kadaster, Kamers van Koophandel en de rechtspraak een enorm veiligheidslek.

Alle Hub's, routers en servers worden gepasseerd
Volgens Microsoft is "telemetrie" wel zoooooo belangrijk dat alle wachtwoorden en aanmeldingen: direkt worden gepasseerd als ergens in het veld: Windows-Defender "iets gevonden heeft", en/of hun update klaarstaat. Microsoft heeft alle fabrikanten van draad (loze) routers, hub's en servers dwingend een achterdeurtje opgelegd - en alles, letterlijk -ALLES- wordt vrolijk zonder enig wachtwoord gepasseerd omreden van veiligheid.
Dus, ook al zit jouw hele straat achter WPA-2, (WPS beschikbaar) - je zult ontdekken dat Microsofts updates: gewoon alle wachtwoorden even zo vrolijk omzeilen... en passant wordt ook nog even rondgekeken wat voor "gevaarlijks?" hier aanwezig kan zijn; ook alle crashes worden ondanks wachtwoorden, instellingen etc. gecodeerd opgestuurd incl. uw patiëntgegevens en [spooks] is er blij mee, nou reken maar! Een raar verhaaltje? Nou nee:

(uitleg: Windows-10 Powergids, blz.46. ISBN.87.18.226.101266 nog nabestelbaar)
Je zult na dit verhaal dus nu weten hoe het kan dat Russische hackers alles kunnen passeren: je hoeft slechts een opgevangen "Microsoft Update" te lanceren met jouw "effe koekeloere" halverwege erin verstopt en ziedaar: een heel werelddeel wordt geupdate zonder nog duizenden passwords te hoeven bijzoeken.

Of iedere dokter, rechercheurtje of atvocaatje: het voor hun noodzakelijke WizzWin10 of DWS wel heeft geïnstalleerd?
Gèèn idee, zeker is al wel dat al uw pillengebruik en/of bezoekjes aan de psychiater: weglekken naar niet-medici als verzekeringen, deurwaarders en werkhervattings-bureau's die Gemeentetaken uitvoeren.
De Nationale Ombudsman is er maar druk mee, vooral ook omdat zulke bureautjes en directeurtjes weliswaar gescreend worden, maar helaas niet op hun zakkenvullen; alles wat kanker heeft, een tekenbeet, MS of spuitje Mexicaanse varkensgriep: ze worden aan het werk gezet tot ze erbij neervallen - "...dus dan was het toch gèèn qurulantie?"

Iedere bromsnor/rechter/advocaat: is voortaan zelf pedo-verdachte!
Nostradamus voorspelde het al: "Ze zullen een machine uitvinden die zichzelf onbruikbaar kan maken", en wat is dit dan?
Wie van de Wet zijn mond nooit voorbij mag praten: zou ik vanaf heden maar erg snel overstappen op gratis Linux-Mint dat gewoon Nederlands praat en dat ook externe, dus op Windows draaiend programmatuur in een apart venster kan emuleren - maar deze keer zonder draadloze patiënten/zorgvraag/gedetineerden: hun koekeloerders dan; en dat geldt zeker wel voor stem-uitslagentellers.
De straffen daarop zijn behoorlijk zwaar, en het u schrappen van uw zorgtaak is wel het minste wat u met Windows-10 kan overkomen! Bedenk: de microfoon staat open en een ieder kan in uw behandelkamer uw blote patiënten bekijken.
Toegegeven: vroeger waren veel Linux distributies vaak nukkig en vooral op dingen die geen standaard-pc zijn als bv. Compaq, Zenith en Philips loopt het vast.

Het ophalen van een gratis openbare distributie gaat wat technischer in zijn werk als gewoon een doos in de winkel kopen, sterker ze herkennen zelfs elkaars harddisk niet. Voor beginners zie: het blad Computer-Idee in nr.3, jan 2017 geeft alle beginnersuitleg over Mint-update-18 en print dat eerst uit.
In deze behoeft de zogenaamd "falende" stemmachines ook enige uitleg: falende stemmachine waren allèèn te Amsterdam op Windows gebaseerd systeem van de Staatsdrukkerij - van de wel veilige Nedap machines (op Linux) was niet de software lek maar de drukknoppenkast was vergeten dicht te lassen: aldus kon van iedere Janmaat zijn drukknop het draadje worden losgetrokken en al zijn stemmen ongeldig.

Nogmaals: Windows-10 is GEEN besturingssysteem: het is een UPDATE!
Maar het gevolg van gratis software is wél dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat: criminelen vullen voor hun misdaden wel postcodes van nietsvermoedende burgers in - en, omdat politie, veiligheidsdiensten en gerechtsdeurwaarder eveneens uit 14% geboefte bestaat heeft menigeen hiervan de gevolgen al mogen ondervinden: elke week worden 500 mensen hun huis uitgezet de straat op, hun huisraad verkocht en hun bankrekeningen leeggehaald.

Morgen deel-2: een regel code die scanners doorlaten als "veilig".
#
Annotaties:
| #258876 | 19-03-2017 19:27 | ffloor
Selfcomment:
Ha, ik denk zo dat die trol @rotterdam prompt gaat beweren dat alles niet waar is - helaas dan want alles stond allang zwart op wit en dit is de compilatie.
Of, zoals ooit aan Margareth Tatcher werd gevraagd: wat zij nou het meest miste sinds ze niet meer op Downingstreet 10 woonde - maar haar antwoord deed de journalist verbijsteren:
<i>"Informatie. Toen ik er nog woonde kreeg ik elke dag een map met de juiste informatie maar nu moet ik alles tussen de regels door in de krant lezen, net als iedere Londenaar trouwens" - en daar kon hij het mee doen.
| #258877 | 20-03-2017 06:22 | Rotterdam
Nee hoor, dat zeg ik niet. Maar ik zou eens wat minder wiet roken. Dan kunnen we misschien volgen waar dit over gaat.
| #258880 | 20-03-2017 16:43 | Unseen
Nee hoor, dat zeg ik niet. Maar ik zou eens wat minder wiet roken. Dan kunnen we misschien volgen waar dit over gaat.


Dat zal zijn, echter de bijdragen van Floor worden gewaardeerd.
Unseen's avatar
| #258882 | 20-03-2017 19:05 | zanussi
ik heb enige weken geleden een window 10 installatie in het lan gedraaid. de gateway werd misselijk, resolv.conf werd weer eens herschreven en ik mocht de troep opruimen.

maar het is wel aardig dat microsoft (voorzolanghetdurenzal) hun nieuwe vlaggeschip automatisch digitaal activeren -van een licentie voorzien- als je het loslaat op een legitieme windows 7 licentie, die 2 tientjes kost.
zanussi's avatar
| #258896 | 20-03-2017 22:28 | zanussi
ehh ja rotterdam. rook eens wat minder wiet, misschien kan je d
zanussi's avatar
| #258898 | 21-03-2017 08:08 | Rotterdam
en toen viel Zanussi in een diepe slaap
| #258901 | 21-03-2017 14:27 | tegengas
Rotterdam krijg een overdosis.
tegengas's avatar
aanmelden / inloggen