Door community (initieel vonnegut), Op woe 9 mei 2018 17:39, 3 reacties,    

Zijn Israel en Saoedie Arabie schoothondjes?Zijn Israel en Saoedie Arabie de schoothondjes van een Angelsaksische elite?


We zien de laatste tijd een escalatie ontstaan tussen Iran en Israël. Israël is natuurlijk al jaren, voor en achter de schermen, in oorlog met Iran maar de laatste tijd zien we dat Israël steeds meer aanvallen uitvoert in Syrië en die zijn zeer waarschijnlijk gericht tegen Hezbollah. Ook de huidige bondgenoot van Israël, Saoedie Arabië vecht in Jemen tegen Sjiieten en we zien dat zowel Israel als Saoedie Arabië in Syrië rebellengroepen steunen die tegen Assad vechten. Sjiieten en Soennieten maken elkaar al eeuwen het leven zuur en Israël denkt daar nu garen bij te kunnen spinnen doormiddel van een verdeel en heers tactiek. De veelal Joodse Neo Conservatieven in de V.S., hameren er onophoudelijk op dat de V.S. Iran en Syrië moet uitschakelen. Zo weten we bijv. dat de huidige veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, een grote voorstander is van een oorlog met Iran. John Bolton is zelf van Joodse afkomst en we weten dat veel van Trumps andere adviseurs en zijn schoonzoon ook van Joodse afkomst zijn. Dan heb je natuurlijk de onophoudelijke lobby van AIPAC en andere Joodse lobby organisaties die congresleden financieel steunen voor hun campagnes maar daar wel iets voor terug verlangen namelijk dat ze te allen tijde de belangen van Israel voorop stellen. Tel daarbij op dat Joden zwaar oververtegenwoordigd zijn in Hollywood en de grote mediabedrijven en dus een enorme invloed hebben op de publieke opinie.

Als je dat zo leest en ik garandeer u dat ik al deze beweringen met feiten kan onderbouwen, dan krijg je al snel de indruk dat Israel een spelletje speelt met de V.S. en de V.S. misbruikt voor haar eigen belangen. Toch geloof ik daar niet zo erg in. Ik denk namelijk dat de belangen van Israel in het verlengde van de belangen van de V.S. liggen en dat het Westen Israel op een bepaalde manier misbruikt.christenen tegen moslims


De geschiedenis leert ons dat Europeanen en Arabieren al eeuwen met elkaar overhoop liggen. De moslims veroverden Spanje en werden bij Frankrijk tegengehouden door christelijke legers en datzelfde zagen we gebeuren bij de grens met Hongarije en later, in 1683, moesten de moslim legers tegengehouden worden bij Wenen en dan hadden we natuurlijk nog de kruistochten en de strijd om de Middellandse Zee met de Berbers en Ottomanen.
Begin vorige eeuw werd voor het eerst olie ontdekt in het Midden Oosten en het begon toen bij velen wel te dagen dat het bezit van olie een enorme machtsfactor zou worden. Het is dan misschien ook niet vreemd om te bedenken dat westerse machten zich destijds hebben voorbereid op een groot moslimkalifaat met enorme olie- en gasvoorraden. Zijn ze toen misschien al gestart met het verdeel en heers principe en hebben toen de plannen misschien al bedacht voor een Israëlische/Saoedische staten die als een soort splijtzwammen het Midden Oosten en de Arabische wereld zouden verdelen?
Op zich niet zo’n gekke gedachte aangezien het Ottomaanse rijk toen nog oppermachtig was in die regio.

Christenen en Joden hebben sinds de Tweede Wereld Oorlog een bepaalde alliantie gevormd. Het Ottomaanse rijk werd na de Eerste Wereld Oorlog gereduceerd tot een schim van wat het ooit was geweest. Het Midden Oosten werd volgens het Sykes-Picot verdrag verdeeld en later werd de staat Israel gesticht. Sindsdien oefenen de V.S., Engeland en Frankrijk grote invloed uit op het merendeel van het Middellandse Zeegebied. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo te zijn maar als het er op aan komt is die invloed er nog steeds. We zagen dat o.a. bij Libië, waar Frankrijk een vies spelletje speelde en we zien dat nu weer gebeuren in Syrië. Iran is sinds het onafhankelijk wilde worden en de olie-inkomsten ten bate van de Iraanse staat wilde gebruiken, een paria geworden in de internationale wereld en bij Irak zagen we dat onafhankelijkheid ook niet werd gewaardeerd. Toen Saddam afstand wilde doen van de dollar en koos voor de Euro en meer zijn eigen gang wilde gaan werd dat direct afgestraft. Andere grote olieproducenten, zoals Saoedie Arabie en de golfstaten lopen allemaal braaf aan de leiband van de V.S. en andere westerse landen.

Je kunt dus stellen dat het plan goed heeft uitgepakt. De Arabische wereld is een verdeelde wereld waarin bijna iedereen met elkaar overhoop ligt.
Misschien is het een zegen dat we bespaard zijn gebleven voor een groot Arabisch rijk met enorme grondstofvoorraden maar aan de andere kant is het natuurlijk enorm cynisch te noemen dat miljoenen mensen de dupe werden en worden van deze geopolitieke spelletjes.

The Carter Doctrine

De Carter Doctrine stelt dat de V.S. te allen tijde toegang moet hebben tot goedkope olie en de adviseur van Carter, Zbigniew Brzezinski stelde dat wie controle over Centraal Azië had, controle over de wereld zou hebben want daar liggen de belangrijkste handelsroutes en de belangrijkste olie- en gaslijnen. Het lijkt daarom voor de hand liggend dat de V.S. er alles aan doet om die regio onder controle te houden of te krijgen.
Of waren het misschien toch de Joden die de macht van de westerse landen misbruiken ten bate van hun eigen Groter Israel plan. Werken ze misschien 1op1 samen met het westen of misbruikt het westen Israel. Een kip en ei verhaal?Het westen tegen Rusland

Uiteindelijk kan je natuurlijk stellen dat iedere conflict op deze wereld in feite proxy-oorlogen zijn tussen de V.S. en Rusland en wellicht dat China daar de laatste jaren nog een beetje tussen is komen zitten.
Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Syrië, de oorlogen in Zuid en Midden Amerika, conflicten in Indonesië, Cambodja, Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne, Balkan oorlogen, de vele conflicten in Afrika. Het waren in principe, op de voor of achtergrond, allemaal conflicten tussen het westen en Rusland.
En wellicht zien we in de huidige heropleving van de koude oorlog ook een teken van de macht van de Joden. Joden hebben een conflict met Rusland omdat zij onder Poetin heel veel Joodse oligarchen het land heeft uitgezet. Oligarchen die in de jaren 90 tijdens de overgang van communisme naar kapitalisme heel slim inspeelden op de omwenteling en dankzij hun onderlinge contacten stinkend rijk werden. Deze oligarchen werkten samen met de V.S. en het westen leek even, dankzij Jeltsin, een westers gezinde regering aan de macht te helpen maar Poetin stak daar eind jaren 90 een stokje voor. Deze aan het westen gelinkte Joodse oligarchen zinnen op wraak en doen er alles aan om het westen tegen de Russen op te stoken.

We kunnen wel stellen dat de wereld een breiwerk is van belangen en machten en dat Rusland en de V.S. daarin een hoofdrol vervullen maar dat wil niet zeggen dat mindere machten als Israel en Saoedie Arabie niet op een bepaalde achterbakse manier de grote broer naar voren schuiven om hun eigen belangen te dienen.
Maffiabazen zijn immers ook vaak slimme, gewetenloze kleine mannetjes die grote, domme, stoere mannen het vuile werk laten opknappen.
Angelsaksische elite
De grote vraag blijft dan ook, zijn de westerse elite degenen die aan de touwtjes trekken of zijn de Joden en Arabieren ons te slim af?
Ik denk niet dat de Joden en Arabieren ons te slim af waren omdat documenten uit 1916 precies aantonen wat de plannen van de Angelsaksische elite waren met de Arabische/Islamitische wereld.

Uit de memo’s van T.H. Lawrence aan de geheime dienst van Engeland blijkt de ware aard van de geopolitieke plannen van Engeland.
In januari 1916 schreef Lawrence over de Arabische opstand; ‘beneficial to us because it marches with our immediate aims, the break up of the Islamic ‘bloc’ and the defeat and disruption of the Ottoman Empire, and because the states [Sherif Hussein] would set up to succeed the Turks would be … harmless to ourselves … The Arabs are even less stable than the Turks. If properly handled they would remain in a state of political mosaic, a tissue of small jealous principalities incapable of cohesion’.
Kort samengevat.
“Ons doel is het opbreken van de Arabische eenheid en het verslaan van het Ottomaanse rijk” en “Als we dit goed aanpakken dan ontstaat er een politiek verdeelde groep van jaloerse prinsdommen die niet in staat zijn tot samenwerking”

Bijna iedereen kent de film ‘Lawrence of Arabia’ wel waarin Peter O Toole T.E. Lawrence speelt die een groep Arabische nomaden gebruikt om de Ottomanen te saboteren en te verslaan. Een romantisch beeld van iemand die uit een soort liefde voor de Arabieren hen helpt de Ottomanen te verslaan. De werkelijkheid is natuurlijk dat T.E. Lawrence de Arabieren manipuleerde om via hen de Britse belangen te dienen.
Engeland zette Sherif Hussein in het zadel van een gebied wat nu Saoedie Arabie is en verbond zich daarmee met de Soennitische wereld en zorgde daarmee dat ze controle hadden over het overgrote deel van de Islamitische wereld omdat de heilige stad Mekka binnen de grenzen van de Saoedies lag.

Er werd een verbond gesloten waarbij de Angelsaksische machten beloofden olie af te nemen en Saoedie Arabie te beschermen en daar tegenover beloofde Saoedie Arabie dat ze goedkope olie zouden leveren, die olie verkopen in dollars, wat natuurlijk de basis is voor het petro-dollar systeem, wapens zou kopen van die Angelsaksische machten en het geld dat ze met de olie zouden verdienen bij Angelsaksische banken zou onderbrengen.
Een andere heilige stad Jeruzalem kwam na het verslaan van de Ottomanen ook in handen van Engeland.

In 1914 had Engeland al een toezegging (Balfourverklaring) aan de Joden gedaan dat ze zich in zou zetten voor een Joodse thuisstaat in Palestina.
Met de stichting van een Joodse thuisstaat loste Engeland een probleem op dat ook nog gunstige bijwerkingen had voor het doel van Engeland, het opbreken van de Arabische eenheid.
Engeland en Europa konden een groep lastige, vaak communistische, Joden kwijt, die Europees georiënteerd waren en een eigen godsdienst hebben waardoor ze als een soort splijtzwam in de Arabische regio konden fungeren.
Engeland kreeg te maken met veel Joodse economische immigranten uit Oost Europa en die waren, mede vanwege hun vaak communistische ideeën, niet zo populair bij de Britse overheid en de Britse overheid steunde dan ook de zionistische beweging om van die groep links georiënteerde Joden af te komen. Op die manier kwamen twee idealen bij elkaar. De Joodse thuisstaat en de invloed en macht die de Engelsen wilden uitoefenen over het Midden Oosten.

Het is ook opvallend dat er bij christenen, die voor 1900 niets van Joden moesten hebben, ineens ook een zionistische beweging ontstond die vooral werd gevoed door het uitgeven van de Scofield Bijbel die Bijbelse teksten op een zionistische manier interpreteerde. Voor die tijd waren de Christenen nog het volk van God. Dat volk was de verzameling van mensen die geloofden dat Jezus voor hun zonden aan het kruis was gestorven. Heden ten dage gelooft een groot deel van de christenen dat de Joden het volk van God zijn en dat er voor hen een ‘speciale’ uitzonderingspositie is. Die omschakeling heeft alles te maken met de zionistische propaganda van de evangelische bewegingen in de V.S. en Europa en die propaganda speelt de zionistische beweging enorm in de kaart.

Derde Wereld Oorlog


Vrijmetselaar Albert Pike zou in een brief uit 1871 hebben geschreven over drie wereldoorlogen waarvan de derde wereld oorlog er een zou zijn tussen de zionisten en Islamieten. Die Derde Wereld Oorlog lijkt al te zijn begonnen en zal misschien op stoom komen als Israel en Iran elkaar officieel de oorlog gaan verklaren.
Probeert de Amerikaanse deep state misschien de zaak te manipuleren door eerst een atoomverdrag met Iran af te sluiten om daarmee de Iraniërs de kans te geven om een atoomwapen te kunnen ontwikkelen zodat er een machtsbalans ontstaat tussen Iran en Israel en daardoor Iran sneller geneigd zal zijn om Israel aan te vallen, waardoor de Angelsaksen een goede reden hebben om voor eens en voor altijd af te kunnen rekenen met Iran?

Zit de Angelsaksische deep state Israel te pushen om een oorlog te beginnen zodat de Angelsaksische elite daarna op de puinhopen van het Midden Oosten en Centraal Azië kan beginnen met de laatste fase van een Nieuwe Wereld Orde?
Het zou me niets verbazen aangezien de Angelsaksische elite ook voor WW1 en WW2 zaten te pushen om een verenigd Europa te creëren en die oorlogen waren uiteindelijk de gebeurtenissen die iedereen over de streep trokken. Orde uit chaos…
Wij kunnen ons misschien moeilijk voorstellen dat er wereldleiders zijn die beslissingen nemen die miljoenen doden en vluchtelingen tot gevolg hebben. De meeste wereldleiders zijn echter aanhangers van een Gnostische visie op de wereld en zien de wereld als de schepping van de duivel. Zij kijken anders tegen het kwaad aan dan de meeste mensen en zien geen verschil tussen kwaad en goed. In hun ogen zijn kwaad en goed twee wegen die naar hetzelfde doel leiden en om dat grote doel te bereiken zullen er nu eenmaal mensen moeten worden opgeofferd. Geen omelet zonder gebroken eieren. Deze wereld is een wereld waar je aan moet ontsnappen en door herinneringen en kennis uit vorige levens te gebruiken kan je zover komen dat je niet meer reïncarneert en de uitgang vindt.
Er worden dus miljoenen pionnen opgeofferd aan dit wereldbeeld in een schaakspel waarin de mens zelf uiteindelijk God moet worden.

Annotaties:
| #263342 | 10-05-2018 16:16 | siban
Was het maar zo simpel als landje tegen landje. Mooie samenvatting trouwens, kan ik helemaal in meegaan.

En was stoppen van reincarnatie cyclus maar zo simpel als het herinneren van je vorige levens. Net als dromen en herinneringen aan vorige levens verdwijnen deze als sneeuw voor de zon. Wie weet was dat de eerste manipulatie om de mensheid slaafs te krijgen. Kunnen dieren hun dromen herinneren? Het is ons in iedergeval niet makkelijk gemaakt om onze vorige levens te herinneren. Lijkt me ook een heidens karwei om al mijn levens in detail te herbeleven. Misschien is een globale strekking van het verhaal voldoende. I don't know

Dat we dingen voor de honderdduizendste meemaken komt iedereen wel bekend voor. Dat er uitweg mogelijk zou zijn uit deze eindeloze herhaling is een leuke gedachte, maar dat je gelijk de goddelijke status krijgt als je hebt ontrafeld wat de grap was gaat er bij mij niet in.
siban's avatar
| #263343 | 10-05-2018 16:50 | siban
Assad roept dat hij niet met Trump wil praten omdat het geen zin heeft omdat deepstate aan de touwtjes trekt en zij wilen oorlog met Rusland.

Ik snap dat Assad dat roept want Rusland gaat zich niet mengen in het conflict. Dat heeft hij al een paar keer laten vallen ook Iran gaat putin niet helpen. Israel/Amerika heeft vrij spel om iran uit te lokken of als dat niet lukt gewoon omver te werpen.

Eigenlijk heeft Assad gelijk, Who is next grote beer! Maar ik weet het niet met Putin, Hij wacht tot Rusland sterker is geworden om een eventuele confrontatie aan te gaan. Hij denkt dat hij het gaat reden. Laten we het hopen.
siban's avatar
| #263345 | 10-05-2018 17:52 | siban
Europa probeert zich los te maken van Amerika. Merkel heeft zojuist laten vallen dat Europa niet meer op de bescherming van Amerika moet rekenen. Tijd om op eigen benen te staan. Dit heeft ze de laatste paar dagen pas echt beseft, geeft ze aan.

https://www.rt.com/news/426356-europe-us-protection-merkel/

Ligt het aan mij of gaan we de komende weken veel verschuivingen plaatsvinden. De rat Macron doet nu mee met Merkel.

Of is dit een afleiding om de Europese strijdkrachten op te pompen zonder dat Rusland argwaan krijgt?
siban's avatar
aanmelden / inloggen