Door ffloor, Op woe 20 okt 2010 17:32, 8 reacties,    

Zó: vermijd je bliksemslachtoffer te zijn, de update

Blikseminslag is gèèn elektriciteit maar een positronenstroom en kent bijgevolg een aantal vreemde verschijnselen zoals bv. het feit dat de bliksem niet dòòr, maar náást de bliksemafleider met een feestslinger omkrult. Dat is goed te zien op de Wilsonfoto's van Anderson en Blackett uit 1932. Hierbij geldt dat de kleinere voltages van positronen de grootste spiraaluitslingeringen om een bliksemafleider veroorzaken dwz. dat vooral hoge Domtorens door hun koperkortsluiting de fraaiste inslagkronkels laten zien aan verbijsterde waarnemers, soms zelfs leidend tot opname in een psychiatrische inrichting.
Veel schoolboeken en ook die van medici bevatten zelfs 70 jaar later nog steeds onjuiste natuurkundige verklaringen, simpelweg omdat men de bliksem steeds maar aan elektriciteit toeschrijft maar dat zijn Gammabronnen helaas niet.

Een Gammafoton van 10 MeV dat dicht langs een atoomkern gaat, leidt een proces in waarbij een electron en zijn gelijke evenbeeld, een positron gelijktijdig ontstaan. Maar ze kunnen zich ook verbinden - daarbij ontstaan nu twee fotonen met elk een half miljoen volt.
Omdat Gammabronnen bepaalde molecuulstructuren zoals CO2 met zijn zéér langgerekte electronenbanen uitsplitsen, dit doordat hun banen opeens cirkelvormig worden waardoor koolmoleculen uit elkaar vallen heeft de bliksem daarom vreemde voorkeuren.
Vooral voor radioactieve gasionen zoals de kooluitstoot van raffinaderijen en hoogovens maar ook ferromagnetische gasemanaties rond hoogspanning, bovenleidingen van spoorwegen, grondverzetmachines, verse kabelleggleuven, magnetische trafostations, 10-duizendvoltkabels door stadswijken, mierennesten, rattennesten, eikenbomen, begraafplaatsen alsook met zand dichtgegooide kelders in kerken etc.
De oorzaak van deze voorkeur van de bliksem voor hoge atoomnummers zoals bij emanatiegassen het geval is, is immers het lawine-effekt: snelle Runaway-electronen met voldoend hoge energie geven immers een rem-foton af - en pas hierna ontstaat de paarvorming van electron + positron.

* De 2e misvatting is dat blikseminslag brandgevaar oplevert. Maar dat komt niet van de bliksem want die is na 2 microseconde allang verdwenen - de oorzaak is de bestaande 225 volt die daarop, geholpen door de overslag nu kans ziet om zélf over te slaan in: op het 1e-gezicht wel héél vreemde plaatsen zoals loden regenafdichting, het mollen van gelijkrichters of het opslurpen van koffieketels.

* De 3e misvatting over bliksem is dat deze alleen hoge objecten zou treffen, doch omdat bliksem een positronenstroom is wordt vaak genoeg waargenomen dat afleiderdraden over wel 12 meter worden gepasseerd alvorens in een onzichtbare gaswolk in te slaan.
Zelfs onder de voet van een televisietoren is het meer dan eens ingeslagen en kan als elektriciteit niet worden verklaard - maar als een radioactief bodemgas weer wel.

* De 4e misvatting is dat auto's geleidend voor de bliksem zijn. IJzer is echter een zelfinductie en wordt door de bliksem als glasachtige isolator beschouwd - maar ijzer gaat vanwege de zelfinduktie zijn eigen bliksemspanningen dus nu zelf genereren! Dit inductieeffekt van energieoverdracht heet de Wet van Lenz - maar de bliksem zèlf was het in 2µSec tijds dus even niet.
Vooral op schepen komt het vaak genoeg voor dat bliksem dwars door 12 mm dikke geaarde ijzerwanden heenslaat, aan de andere zijde op dezelfde plaats er weer uitkomt om een eind verder gasophopingen te verslinden - voor positronen de normaalste zaak van de wereld.

* De 5e misvatting is dat bliksem door water wordt aangetrokken - dat is nog nooit geconstateerd en zelfs geaard koperdraad trekt geen bliksem aan (!) maar wel de radioactieve gassen die zich in een spouwmuur hebben opgehoopt.
Wie inslag in een schoorsteen onderzoekt komt er dan ook al spoedig achter dat de inslag nooit in het hoogste deel van een schoorsteen plaats heeft maar lager, in de gammafoton-bestraalde loodafdichting waarna de schoorsteen door de klap "gelicht werd" en op straat rolt.

* De 6e misvatting is dat je door je klein te maken en je fiets weg te leggen: jezelf zo minder kans op bliksem hebt "want bliksem is elektriciteit".
Helaas, de bliksem zèlf is geen elektriciteit maar is daarvan een bijverschijnsel, maar bliksem is helaas wél verzot op de chemische shampoluchtjes in jouw haar alsook synthetische bergkleding want die veroorzaakt luchtvervuiling en daar is de bliksem nu juist dol op.

Merck nieuwste editie bevat verouderde info uit 2003
Zelfs de allernieuwste behandelplannen van heren medici blijken ongewijzigd nog steeds uit 2003 te stammen (zie de link) - dat was nog net voordat definitief bewezen werd dat bliksem een sterke Gammabron is.
Daarom worden hier enige rectificaties voorgesteld die uit militaire franse officierskennis over de bliksem komt. Een inslag door de bliksem is helaas gèèn elektriciteit maar de straal wekt wel de Wet van Lenz tot leven: en die opgewekte inductiestroom noemen wij "de afleiding".
En ook nooit is blikseminslag een "zuiver toeval" maar is een stralingsverschijnsel van sterke Gammabronnen die elk hoog atoomnummer opsporen - en dat was zelfs in 1813 allang bekend.

Levensgevaar-preventie, vooral voor kinderen
Momenteel vallen in Nederland nog altijd jaarlijks 3 bliksemdoden. Dat is laag en in omringende landen als België en Duitsland is dat stukken hoger omdat zij daar ook bergbliksem en sneeuwbliksem kennen. En die zijn extreem gevaarlijk.
Voor ons land moeten we dus wel wat relativeren, immers hier vallen jaarlijks 5 doden door liften plus 16 doden door graaf- en landbouwmachines.
En dat is wel véél te hoog, vooral afgezet dat een gemiddeld onweer de energie bezit van ongeveer 12 stuks atoombommen in Hiroshima-kwaliteit en voor zo'n buitje wordt echt geen luchtalarm afgegeven.
Toch kan ook die jaarlijks 3 bliksemdoden wel minder. Daarom hier de overlevingskennis van nog echte inslagexperts en die zelf een beste inslagervaring hebben meegemaakt... echte praktijkervaringen en goede isotopenkennis is beslist de betere leergang voor ieders veiligheid.

Onthouden dus:

* Vermijd verse graafsporen naast de weg. Ga daar niet fietsen, zelfs al wordt geen onweer gehoord. Bliksem komt in zonneschijn van wel 50 kM horizontaal toegevlogen en slaat vlak naast je in: in een vers dichtgemaakte kabelsleuf.

* Wees voorzichtig op wegen met eikeltjesbomen. Niet alleen kunnen eikentakken van wel 20 cm doorsnee al spontaan afbreken maar de bliksem slaat er 3x vaker in dan welke boom dan ook: dit komt door hun manier van verticale penwortels en ijzerhoudende sapstromen. Eikeltjesbomen horen 3 mtr voor de gevel van boerderijen te staan en hebben aldaar de nuttige functie van zowel bliksemafleider alsook ijzer bevattend zeugenvoer - maar ze horen wegens de snel afbrekende takken beslist niet langs de weg te staan!
(n.b. Er bestaan ook struiken naast huizen met diepe pinworteling: rooi ze direkt)

* Als tussen een flits en rommelen minder dan 30 seconden zit bent u in gevaar! Bliksem komt vanaf 50 kM (!) horizontaal toegevlogen op een mierennest waarvan de grond door de beestjes gasdoorlatend is gemaakt.

* Ga niet naar voetballen kijken als voor onweer is gewaarschuwd. Een onweer bestaat uit 12 atoombommen in Hiroshima-kwaliteit en heeft Gammafoton"belichting" van de laaghangende bodemgasisotopenwolk uit een gedraineerd terrein, nog verergerd door de waaidichte tribunes rondom. Goede grasmatten staan onder vacuum met op 100 mtr afstand de schoorsteen.

* Vermijd grondverzetmachines: zo een ding slaat het elk jaar in op zijn uitlaat.

* Ga tijdens dreigend onweer niet schieten. Het aantal jagers dat de bliksem op hun loop kreeg is hoog, maar daar gaf ons leger vanaf 1813 allang onderricht in.

* Ga bij onweerwaarschuwing niet naast een ronkende dieselmotor staan zoals de vuilniswagen. Elke 3 jaar een bliksemongeval.

* Bekijk geen regententjes van kabelmonteurs. Een gat graven is, op de Paus na het meest gevaarlijkste baantje ter wereld en als u een verlaten tentje ziet: dan is de monteur al lijkbleek op de vlucht geslagen. Doet u maar desgelijks.

* Ga bij een onweerswaarschuwing niet naar barbeque-feestjes. Alle vuur is elektrisch al positief - maar een "doorlichting" van een Gammastoot spoort echt de roetwolk van uw vuurketel op.

* Telefoneer niet per kabel tijdens onweergeroffel.

* Ga niet douchen tijdens onweer. Zelfs zes volt bleek al dodelijk.

* Raak nooit een bliksemafleider aan. Alle koperdraad waar hoge spanningen opgestaan hebben blijven die spanning vasthouden zèlfs al worden beiden einden geaard. Niet voor niets jaagt een monteur er halverwege altijd nog een penkogel doorheen mbv. van een schietpistool uit de slachterij.

* Gebruik buiten, tijdens een onweerwaarschuwing geen rf-stralende electronica als gsm, i-Pods of MP3 maar bedenk dat alle umts-masten iedere maand door de bliksem worden vernietigd: geeneen uitgezonderd.

* Gebruik nooit electronische apparatuur tijdens grasmaaien.
Omdat bodemgas-emanaties als U-222 ongeveer 8x zo zwaar zijn dan lucht vormen zij een soort deken van 6 cm hoogte - maar dan schudt de cyclotronmaaier de radioactieve gaswolk wel 30 mtr de lucht in - en wordt daarna door een zendinstallatie een geleidende gaswolk voor de bliksem. Zelfs in de volle zon komt de bliksem over 50 kM zonder enige onweerswaarschuwing toegevlogen (is gebeurd).

* Ga nooit slapen in een slaapkamer waarin een schoorsteenkanaal zit. Maar dit mag weer wel als je vlak naast een spoorbaan woont want nu gaat het dáár inslaan: bliksem slaat niet zomaar in een spoorlijn maar alleen als er een gegraven gat of huizen erbij in de buurt staan: de spoorbaan trekt het ferromagnetische U-222 uit de spouw van de huizen weg, richting magnetische bovenleiding en hun gelijkrichter.
Volgens de spoorwegen wordt het te duur om alle huizen naast het spoor wegens geluidsoverlast op te kopen - in werkelijkheid zouden ze juist miljoenen kunnen besparen omdat nabije huizen alle spoorelektra vernielen middels aangetrokken U-222 uit hun huizenkelders en spouwmuren.

* Ga tijdens onweer niet uw kampeerwagen uit om in het spoelhok te schuilen maar trek alle stekkers los. Laat niet toe dat in de grond van campings wordt gegraven maar sla alles met een shovelbak de grond in - en ziet u iemand graven op een kampeerterrein: sla direkt op de vlucht en eis uw geld terug.

* Vermijd tijdens onweer open gemeentepleinen met hobbelige tegels: 10 tegen 1 dat er pas nog een kabel is gegraven en de bliksem zoekt de sleuf op om het nu opstijgend U-222 te verslinden.

Reanimeren: let op de 7-secondengrens
Bij blikseminslag zijn meestal geen getuigen. Mocht u toch getroffen zijn:
Na blikseminslag begint het hart meestal vanzelf wel weer te kloppen en u wordt wakker. Maar, uw hartspier heeft geen vers bloed gekregen en na 7 seconden geeft hij het alsnog op! U bemerkt dat door het geel worden van uw blikveld kort na wakker worden.
Maar ook in andere gevallen zoals bv. een aanrijding: doe als beroepsvaktechnici die hierin geoefend hebben en oefen u uzelf regelmatig met een zeer snelle ademhaling, snel diep in- en uit, zelfs bij elke schrikreactie dit direkt te gaan doen.
Bedenk dat prins Bernhard 70 zware autoongelukken heeft meegemaakt en 5 keren met vliegtuig-en-alles naar beneden is komen te vallen - maar pas later, bij een verkeerde medische beademing werd het hem toén pas nog bijna noodlottig.

Schijndood door de bliksem
Als je na een onweersbuitje iemand bewusteloos aantreft is vrijwel zeker sprake geweest van blikseminslag en die niet meer ademt. Een schijndood duurt wel 40 minuten en zonder dat hersenletsel ontstaat - hierna kàn onomkeerbaar letsel ontstaan maar dat hoeft niet: de Wet op de lijkenbezorging eist dat een dode minimaal 3 dagen bovengronds blijft met een glasplaat om schijndoden goed te kunnen detecteren.
Circa 10% van alle mensen met bliksemletsel overlijdt; maar geschat mag worden dat in werkelijkheid zeker driekwart hiervan al veel te snel dood waren verklaard.

Geef na inslag nòòit de reanimatiepoging op zelfs na 4 uur nog niet.
Op NGC werd getoond dat uit pure vriendenliefde een hele bergbeklimmersploeg toch maar was doorgegaan met reanimeren en dat, terwijl een ruggegraad zelfs volledig was verdampt en ontbrak - na 7 maanden liep de patiënt alweer (!) zij het nog niet op de nog te programmeren "verse" automatische piloot in zijn rug.
De man bleek ondanks ontbrekend ruggemerg nog steeds gereanimeerd in de helicopter te zijn en met de artsenverklaring van overlijden bovenop zijn buik (bron NGC).
En uit dit verhaal: zelfs een weggesmolten ruggemerg (!) blijkt maar weer eens dat de 2 doden op de begraafplaats van Vorden, ondanks de boze e-mails die aan deze schrijver werden verstuurd het toch echt aan pure onkunde ligt; eerbied voor de dood kan ook veel te vér gaan.

Zeker, huidige medici schatten de kans op overleven na blikseminslag nu wel groter in dan 90% maar het trieste voor niet-medici is dat "dood door bliksem" zelfs na vele dagen nog kunnen bijkomen en dan vragen wat er was gebeurd? - om dan binnen 7 seconden te overlijdden maar dan nu wel definitief en leidend tot een levenslang trauma voor de niet goed opgeleidde omstander.
Een goede dodenwacht en meteen brullen: HAAL DIEP ADEM, SNEL IN- EN UIT! is pure noodzaak en u is slechts 7 seconden gegund om die wijze raad van ervaren overlevingsexperts op te volgen, overigens is dit Franse legerkennis die nog uit 1813 stamt maar het werkt wel - daar kan deze ir. van meepraten.

En tot slot nog dit:
* Overplak de pagina's in alle Merck Manual Medisch Handboek uit 2003 met deze, door de Universiteit van Phoenix gepleegde inslagprovocaties en verblinde Gammameters met het nu wat beter bewezen Franse legeronderricht uit 1813, en schrijf eronder:
Bliksem = gammafotonen waarbij iets electriciteit ontstaat.
Annotaties:
| #114018 | 20-10-2010 17:45 | ffloor
Toelichting:
Zoals de lezer zal bemerkt hebben gaat het nieuwe model voor inslagverklaring steeds meer uit richting het vakdomein kosmische stralen.
Het verbeterde inslagmodel en geldig vanaf 2010 verklaart nu beter waarom een bolvormige bliksemopvanger veel beter werkt dan een puntspits (B.Franklin) alsook dat loodomhulling en het loodbeslag onderin schoorstenen aanzienlijk betere inslagaantrekking blijkt te bezitten dan koper, en aluminium het slechtst. Het best voldoen nog altijd gouden platen (toegepast op het tempeldak van Solomo als energievoorziening) met factor 4 tov. een loden dakbeplating.
Kortom, iets wetenschappelijker opgezet en dan de altijd maar weerbarstiger inslagpraktijk gaan invullen - maar wat m.b.v. het vakdomein kosmische stralen nu dus inderdaad goed is gelukt. Ik denk dat hiermee de kritiek op het vorige model is ingevuld? Was wel veel werk, duizend inslagfoto's bekijken.

Voorts wordt medisch nu beter de chocoladebruine "belichting" en huidvervelling na een persoonsinslag beter verklaard.
Ook geeft het nieuwe model de goede verklaring waarom transistoromvormers met 100kV gelijkspanning op de daarvoor bedoelde scherpe inslagpieken nooit een inslag lieten zien - maar dat umts-zenders dat wel 100 malen beter presteren.
Efin, hier kunnen we weer jaren mee vooruit; wetenschap = nooit af. Nou jullie de update beoordelen.
| #114021 | 20-10-2010 18:17 | JFK
Uiterst interessante maar volledig nutteloze informatie, over de eigen voet struikelen met de dood als gevolg is honderden keren waarschijnlijker.

Het bestaan van antimaterie is trouwens nog geenszins bewezen, dit hele artikel is gebaseerd op een veronderstelling.
JFK's avatar
| #114023 | 20-10-2010 18:58 | ffloor
Haha wist je trouwens dat ze in CERN negatieve protonen op andere deeltjes afschieten? Je kunt ze niet in een doosje bewaren want anders ontploft het hele doosje.
En wist je dat op het vliegveld Orleans er 2 Al-Quada-leden zijn opgepakt die op zoek waren naar die "doosjes" antimaterie? Het zijn overigens Tokomaks in miniatuuruitvoering.
Het blad Natuurkunde ging zelfs uitrekenen hoeveel jaar het duurt voordat ze genoeg antimaterie hadden voor een bom.
Dat duurt 36.000 jaar en het blad vraagt zich af of ze zolang wel konden wachten? Maar ermee ploffen gaat heel goed omdat bij het samenbrengen van anti- met gewone materie het 100-voudige aan de energie van een waterstoffusie ontstaat en zo dagelijks in CERN wordt gedaan.

Maar om op het artikel terug te komen: positronen leven inderdaad rijkelijk kort, enkele microseconden. Maar om een heel stralingsvakdomein dat als startpunt 1923 heeft en gestoeld op miljoenen Wilsonkamerexperimenten, alsook een onmisbaar onderdeel van de atomenleer is: naar de vuilnis te verwijzen gaat me nu als ongeletterde reactie ietsje te ver.
| #114031 | 20-10-2010 20:42 | JFK
Ik verwees het niet naar het vuilnis (dat ga ik nu pas doen), ik herinnerde je er enkel aan dat dit gebied in de deeltjesleer niet afdoende gefundeerd is om er van te kunnen spreken als zij het meer dan een hypothese.

Bij experimenten, met een apparaat dat 65500 Kilowatt per uur verbruikt, constateren dat je op antimaterie bent gestoten omdat er bij deze experimenten een onverwachte gebeurtenis is opgetreden (die nog altijd een fractie van de energie vertoond die gebruikt is om het experiment uit te voeren), getuigd enkel van een onwetendheid van de werking van het apparaat waar je mee experimenteerd, niet van het bestaan van antimaterie.

Ook een afwijkende waarneming in een Wilson Kamer is geen bewijs voor antimaterie.

Het hele concept van elkaar volledig annihilerende deeltjes, waarbij er op de een of andere magische wijze fotonen ontstaan (wat enkel word aangenomen om aan de 'wet van behoud van energie' te voldoen) is duidelijk niet levens vatbaar.
JFK's avatar
| #114036 | 20-10-2010 21:21 | tegengas
In mijn slaapkamer is het schoorsteenkanaal afgedekt met een ijzeren deksel, slaap ik nu veilig?
tegengas's avatar
| #114050 | 20-10-2010 22:30 | sigmund
@tegengas

"maar bliksem is helaas wél verzot op de chemische shampoluchtjes in jouw haar ,(-), want die veroorzaakt luchtvervuiling en daar is de bliksem nu juist dol op"

Dus vooral jezelf en je haar niet wassen, niet stiekum scheten laten onder de dekens en vooral niet tegen-gassen...
sigmund's avatar
| #114112 | 21-10-2010 17:17 | saved
maar bedenk dat alle umts-masten iedere maand door de bliksem worden vernietigd: geeneen uitgezonderd.

Dit kan je echt niet hard maken.
Verder wel weer interessant artikel
saved's avatar
| #114116 | 21-10-2010 17:53 | ffloor
Die umts-info stond op
http://www.schaapbliksem.nl/
Heel erg interessant voor ict/data-electriciens omdat er ook schema's en scheidingsopbouw van de nieuwe gelijkrichters in kpn-masten bijstond. Ja inmiddels is er wel wat aangedaan natuurlijk maar dat inslagartikel wond er geen doekjes om dat ze in tijd van een ½ jaartje dus allemaal ontploft waren.
En zie ook:
http://www.schaapbliksem.nl/home/home_gsm_gevaarlijk.htm
Wat mij bij hun opvalt is dat ze zo open zijn - de rest van al die afleiderbedrijven overspoelen je met non-info.

Wel is het zo dat de laatste wetenschappelijk inzichten over de bliksem inderdaad richting "kosmische stralen" tussen aanhalingstekens zijn gegaan - maar mensen denken nu ten onrechte dat het om een invloed uit het Heelal gaat maar dat is niet zo: het is een 85-jarige vakleer die tamelijk aards is en slechts de omgang van medici rondom Gammastralen beschrijft - hier moet je dus vooral nìet extra-terresterial achterzoeken, geen Kwantummechanica en ook geen anti-materie - het gaat om pure fotonenleer, niks bizonders dus.
En wat Zaplog betreft: we zouden alleen artikelen op wat hoger niveau, alsook iets nieuws brengen: nieuwe inzichten en zeker nieuwe omgang met bliksemgetroffenen past m.i. wel in de nieuwe Zaplog.
aanmelden / inloggen