Door Manus, Op zon 25 jan 2015 01:21, 14 reacties,    

Zoon van WTC constructor bevestigt ondergrondse nuke bij bouw WTC

De zoon van één van de bouwers van het WTC, genaamd Howard T Lewis III heeft het verhaal van Dimitri Khalezov bevestigd over het bestaan van een ingebouwd nucleair demolition device onder het WTC.
Dimitri Khalezov, een ex-sovjet nuclear intelligence commissioned officer, was op de hoogte van het bestaan van dit explosief doordat een verdrag tussen Rusland en Amerika het aanmelden van nucleaire explosieven boven een bepaalde kracht verplicht stelde en deed hierover al jaren geleden een boekje open.De vader van Howard T. Lewis was één van de constructeurs die namens Skilling Associates in vroeg stadium bij het het ontwerp betrokken was. Het ontwerp van het ingebouwde nucleaire demolition device werd zijn vader pas bekend toen de bouw van het WTC al onderweg was en er al vijf etages stonden. Omdat hij het toendertijd al een belachelijk en onverantwoordelijk idee vond is hij uit protest gestopt met zijn medewerking aan de bouw. De zoon moest Howard T Lewis III werd door zijn vader gevraagd uit ontslagbescherming een dossier aan te leggen over dit voorval, helaas was dit dossier ten tijde van 911 niet meer beschikbaar. Howard T. Lewis III bevestigt dat het nucleaire demolition device uiteindelijk het instorten van het WTC veroorzaakte en dat de verf op het staal extra nucleaire isotopen bevatten die functioneerden als katalysatoren. Hij bevestigd ook dat het idee van het Nucleaire Demolition Device vanuit het hoogste niveau kwam, dwz afkomstig was van David en Nelson Rockefeller. De vader van Howard T. Lewis III is zelf reeds in 1988 overleden.

Bij de bouw van het WTC werd ook duidelijk dat dit gebouw niet gemaakt werd met de hoogste kwaliteitseisen. Het staal werd rechtstreeks aan de alluminium panelen aan de buitenkant bevestigd hetgeen corrosie veroorzaakte, de levensduur van het gebouw werd hierdoor teruggebracht naar een jaar of dertig a veertig. Dit was ook één van de grote issues van de contructoren, maar hun argumenten werden volgen Howard Lewis III steeds weggewuifd. De problemen met de constructie vanhet gebouw waren ook in de jaren tachtig bekend, maar toen er gekeken zou worden hoe men deze problemen aan zou pakken werd de projectgroep snel ontmanteld. Op letss roll een 911 forum kan je hiervan een verhaal vinden van Karl. W.B. Schwarz, een Amerikaanse architect die bekend was met de problemen van het WTC, zodat dit verhaal van meerdere kanten bevestigd is.

Zie het interview van Jim Fetzer met Howard T. Lewis III hier of in de link/bron

Dimitri Khalezov zit al sinds April vorig jaar in Bangkok gevangen vanwege het boek dat hij in September 2013 op het internet publiceerde over 911 en de CIA en Mossad geschiedenis van nucleaire terreur.
Annotaties:
| #228086 | 25-01-2015 16:19 | koan
Misinformatie,
De torens zijn neergehaald dmv een free directed energy weapon,
lees het boek van dr Judy Wood Where did the towers go
er is geen enkel bewijs voor een mini nuke,
zie al het onverbrande papier,geen seismyse schokgolf en een damwand die volledig intact was, de torens zijn nl in de Hudson river gebouwd,
misinformatie net zoals dat nano thermite,
http://www.youtube.com/watch?v=T1NbBxDGSkI
| #228088 | 25-01-2015 16:43 | Ness
Kul. Zowel het artikel als koan met zijn vrije energie. Is het wetenschappelijk aantonen van nano-thermiet en de verbazingwekkende gang van zaken mbt WTC7 niet genoeg? Wat willen jullie nou, verwarring zaaien?

Het was een false flag. Wat moet je dan nog meer weten? Beetje bakkeleien over technische aspecten door onbenullen met een levensgrote duim waar niemand verder iets aan heeft?
Ness's avatar
| #228089 | 25-01-2015 16:47 | Nico de Geit
Misinformatie


Lijkt me ook. Met gewone springladingen komt het gebouw ook wel naar beneden.
Nico de Geit's avatar
| #228091 | 25-01-2015 16:54 | Ness
Het waren wel uiterst krachtige explosieven, Nico, en op sommige video's kun je het thermiet + staal vanuit een hoek zien druipen. Bovendien zijn er in de maanden voorafgaande aan de FF hele verdiepingen afgesloten geweest, men heeft mensen met van alles zien sjouwen, er waren constant rare klop- en boorgeluiden op afgesloten verdiepingen etc. Ze hebben dus ruim de tijd gehad om die explosieven te plaatsen. Bovendien kun je op video's gewoon ZIEN hoe het gedaan is, met al die explosies die keurig in volgorde afgaan. Niks *free directed energy*, en seismische schokken zijn wel degelijk geregistreerd.
Ness's avatar
| #228099 | 25-01-2015 18:07 | Manus
@Ness
Duidelijk dat je jezelf er niet in verdiept hebt.
Natuurlijk is er nano-thermiet gebruikt en is de aanwezigheid hiervan aangetoond. Dit is gebruikt bij de initiele explosie van het vliegtuig, lees drone, tegen het WTC, om te doen lijken dat een Boeing dit veroorzaakte, onmogelijk natuurlijk dat een alluminium vliegtuig door staal van 1.5 tank gaat

De hoeveelheden nano-thermiet die nodig zouden zijn en voorbereidingen op vrijwel alle etages om WTC op te blazen zouden enorm zijn. Bovendien is duidelijk dat het om een nucleaire explosie ging door de complete dustification van het Wtc en feit dat het maandenlang duizenden graden heet bleef onder de stoflaag.

Als je de credentials van Dimitri in zijn boek bekijkt begrijp je ook dat hij niet zomaar uit zijn nek lult.
De reden dat dit wel van belang is dat dit interview duidelijk maakt dat de vernietiging van het WTC vanaf de bouw vooropgezet is door de Rockefellers, als onderdeel van het vrijmetselaar/Cia en Mossad tuig
Manus's avatar
| #228104 | 25-01-2015 18:45 | Ness
Ieder vliegtuig heeft depleted uranium in de neus - de reden voor de aanwezigheid van mannen in witte pakken toen er zich een vliegtuig een flat in de Bijlmer boorde. Depleted uranium = niks anders dan een atoombom die men 'depleted' noemt opdat de Amerikanen er heel het Midden oosten en bv Bosnie mee kunnen voldonderen zonder dat men spreekt over een 'atoomoorlog' lees smerig bewapende roofoverval. Die bom in de neus gaat echt wel dwars naar binnen hoor.

Nano thermiet blijft heet en blijft doorvreten, dat klopt, en er zijn giga hoeveelheden gebruikt OP PRECIES DE JUISTE PLEKKEN, klopt ook, en de fundamenten onder dat hele WTC complex moeten vergeven zijn geweest van bommen, klopt ook, en dat hele zootje blijft maandenlang branden. De hele foyer van WTC7 is uit elkaar geploft lang voordat het zaakje instortte, de getuige die daarover vertelde is dood. Maar demolitie-experts hebben al die troep met gemak in een jaar tijd kunnen aanbrengen.

Maar mensen lopen wel een rond met geigertellers weet je, en als er echt 'nukes' zijn gebruikt hadden die tellers als een gek staan tikken. Wat ze niet deden omdat depleted uranium vervalt met een alpha die bijna niet te registreren valt alhoewel je er onmiddellijk en direkt kanker van krijgt.

Rockefellers? Wat dacht je van Bush, Cheney, Rumsfeld, de oorlogsindustrie, Larry-pull-it-Siverstein, het hele zootje kankerlijers? Zelfs de NL regering was ervan op de hoogte!

Ik ga me niet verdiepen in meer van hetzelfde. 9/11 was een valse vlag, en de instorting van WTC7 bewijst dat overduidelijk, en da's alle bewijs wat je nodig hebt. Dat het vanaf de bouw zo is opgezet is flauwekul met peertjes. Schept alleen maar verwarring, en doet af aan het werk dat experts al jarenlang leveren. Ga toch heen met je kul!
Ness's avatar
| #228106 | 25-01-2015 18:48 | Ness
Je lijkt Douwe Vera wel, die wil ook steeds dat mensen op zijn site klikken en niet op voorhand zijn walgelijke ideologie afwijzen.
Ness's avatar
| #228109 | 25-01-2015 19:29 | Ness
https://www.youtube.com/watch?v=k3DRhwRN06I <--demolitie expert legt uit hoe het zelfs in 1 dag kan worden gedaan met gewone explosieven bij WTC7 . RIP DANNY JOWENKO!
Ness's avatar
| #228110 | 25-01-2015 19:37 | Darooster
Bevestigd <> Bevestigt .... Er zijn vaste regels voor het spellen van werkwoorden.

Voor de mensen die niet weten hoe ze werkwoordsvormen moeten spellen, zoals de schrijver van het artikel en vele anderen.

Het moet precies andersom: Het "bevestigd" uit de kop moet met een T op het eind. Het is de tegenwoordige tijd.

En het woord "bevestigt" uit de eerste alinea van het artikel moet nu juist weer met een D. Het gaat in dit geval om het voltooid deelwoord. Hier kan je achter komen omdat je het in die zin kan vervangen voor het woord "gekocht".

Achter de tegenwoordige tijd (zoals in de kop) komt altijd een T, geen D. Het is niet hij koopd, het is hij koopt. Daarom is het dus ook: "hij bevestigt het verhaal". Net als "hij koopt het verhaal".

Zoals je ziet kan je het werkwoord vervangen voor "koopt" om te ontdekken dat het tegenwoordige tijd is (zoon van constructor koopt nuke).

In de zin "hij heeft het verhaal bevestigd" is het duidelijk een voltooid deelwoord.
(Hij heeft het verhaal gekocht.)

Nu zijn er voor het voltooid deelwoord uitzonderingen waarbij er geen D maar T wordt gebruikt en dat is nou 't kofschip.
Dit betekent dat wanneer de stam van een werkwoord eindigt op een van de letters tkfschp (en de x), er niet een D maar een T achter komt in de voltooide tijd. Dus het is hij heeft het bericht bevestigd, maar hij heeft ook geboft, gejuicht (en gefaxt). En daarom is het ook "gekocht".

Gebeurt het nu of is het al gebeurd?

Hij is veroordeeld voor zijn vooroordelen - Hij veroodeelt de vooroordelen. Daar maakt de D of de T een groot verschil. Met een D ben je zelf veroordeeld en met een T veroordeel je iets of iemand anders.

Nog even een voorbeeld over het belang van de stam. Het is gestreefd omdat de stam van streven op een V eindigt en niet op de F uit het kofschip.
Als het strefen zou zijn, dan zou het gestreeft zijn.

Dat is eigenlijk alles wat je moet weten om werkwoordsvormen te kunnen spellen. Dus stam +T in de tegenwoordige tijd. (Het huis brandt).
En in principe een D bij voltooid deelwoord, tenzij de stam van het werkwoord eindigt op t, x, k, f, s, ch, p
| #228111 | 25-01-2015 20:44 | Ness
Zulke idiote verhalen - deze dan gebaseerd op de veronderstelling dat er een bom onder het complex is aangebracht tijdens de bouw ervan - en wat zou daarvan precies de bedoeling zijn? Lang lopende NWO kul-conspiracies 'onderbouwen'? - worden in omloop gebracht om de verklaringen en onderzoeken van serieuze experts met klinkende namen op 1 hoop te kunnen gooien met kolderieke waanzin, zodat men geringschattend kan spreken over 'aluhoedjes'. In het Engels wordt het fenomeen aangeduid met 'poisoning the well'. In geval van nucleaire demolitie zouden de Geigertellers nu nog alarm slaan en dat de eerstkomende pakweg 30.000 jaar blijven doen, en reken maar dat het is nagegaan. Nano-thermiet heeft dat effect uiteraard niet.

Bij deze dan nogmaals: op grond van mijn wiskundige kennis verklaar ik bij deze dat de instorting van WTC 7 ABSOLUUT NIET het gevolg kan zijn geweest van brand. Geen enkele brand, hoe fel ook, kan vrije val verklaren. Dat is nl een anomalische toestand van materie, invariantie, waarbij de onderlinge betrekkingen tussen deeltjes bewaard blijven terwijl zij tegelijkertijd geen enkele wisselwerking meer hebben met de omgeving.

In Danny's taalgebruik: ZIE JE HEM GAAN VAN ONDEREN AF AAN. Het hele gebouw komt als 1 geheel naar beneden. Dat kan maar 1 en slechts 1 oorzaak hebben: opzettelijke demolitie. Hier wordt stelselmatig over gelogen door allerlei *belanghebbenden* tot aan het NIST toe. Meer bewijs heb ik niet nodig. 9/11 was een valse vlag.

Niels Harrit legt het uit
3x raden wie de beveiliging van het WTC complex in handen had

Wat de man op het letsrollforum zegt zou best kunnen kloppen. Men wilde allang van deze gebouwen af; men was dan ook heel verbaasd toen Larry Silverstein ze 6 weken van te voren aankocht want er zat totaal geen brood meer in. Het enige wat Larry-let's-pull-it-Silverstein heeft gedaan was de gebouwen buitengewoon goed verzekeren. En 2x de vergoeding achteraf opstrijken.
Ness's avatar
| #228129 | 26-01-2015 00:19 | Manus
@DaRooster
Dat zijn idd stomme spelfouten, kan maar beter weer terug naar de basisschool, mijn excuses...
Bedankt voor de opfriscursus, correcties zijn gemaakt.

@Ness
Je lijkt Douwe Vera wel, die wil ook steeds dat mensen op zijn site klikken en niet op voorhand zijn walgelijke ideologie afwijzen.

Wat is dat nou weer gelul over een walgelijke ideologie?
Ik lever alleen een artikel over de zoon van één van de hoofdinstructeurs die zegt dat WTC vanaf het begin voorzien was van een nucleair demolition device.
Dit is gewoon een technisch verhaal, niets meer en niet minder.
Ik heb ook geen eigen site of eigen ideologie, dus ik begrijp echt niet waar je het over hebt.

Ik ga niet heel het boek van Dimitri hier oplepelen, hierin staan al die argumenten die jij aangeeft tot in den treuren weerlegt.
Maar zoals jij zegt wijs je op voorhand een verhaal af dat je niet kent vanwege "de veronderstelde walgelijke ideologie".
Tja, dat doen heel veel mensen, hebben oogkleppen op en weigeren zich in iets nieuws te verdiepen omdat zij zich vasthouden aan iets dat voor hen vertrouwd is.
Wat anderen beweren dat niet in hun vertrouwde verhaaltje past is een complottheorie of kul, een bekend psychologisch fenomeen.

Het belang is niet zozeer dat het gebouw zus of zo is opgeblazen, maar wie het uitvoerden en erachter zaten, waarom ze het gedaan hebben en wat de eeuwenlange voorhistorie was. Hierdoor begrijp je de motivaties van de mensen achter deze aanslagen en hoe dit soort false flags van binnenuit door infiltranten opgezet worden om nationale regeringen in een moeilijk parket te brengen. Door de dreiging van (Mini)Nukes werd de nationale regering van de US er uiteindelijk toe gebracht het Nucleaire Demolition Device te activeren, waardoor zij uiteindelijk de cover-up moesten bewerkstelligen.
Dat wordt door Dimitri ook in zijn boek uitgelegd, al verschil ik wel met hem van mening over de betrokkenheid van de Rockefellers.

Maar goed, nieuwe
Manus's avatar
| #228133 | 26-01-2015 09:11 | Rotterdam
Volgens mij zijn jullie over tien jaar nog met deze onzin bezig. De onzin van Howard T. Lewis is misinformatie, maar de flauwekul van Judy Wood moeten wel dan wel weer geloven. Of nanothermiet maar te zwijgen. Hoe dat laatste in godsnaam op steunbalken is aangebracht, daar horen we jullie malloten nou nooit over.
| #228142 | 26-01-2015 10:27 | bron
@rotterdam: hoe krijg je het voorelkaar om dat precies op 9:11 te posten, hmm :-?
bron's avatar
| #228172 | 26-01-2015 20:21 | Manus
@Rotterdam
Zit er dik in.
Precies mijn punt, om dat over heel het gebouw aan te brengen is een achterlijk groot karwei en bijna al die etages waren gewoon verhuurd, dus niet te doen om alles op steunbalken aan te brengen. Alleen de etages waar het zogenaamde vliegtuig naar binnen vloog stonden leeg en daar hebben israelische demolition teams vermomd als art students de explosieven aangebracht in de vorm van het vliegtuig. Dit veroozaakte alleen een gat en niet de ineenstorting.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen