Door community (initieel Best Well), Op don 8 feb 2018 15:52, 0 reacties, nieuws

Zweden voert onderdelen islamitische Sharia inDe ‘eerste feministische’ regering van Zweden: glimlachend begonnen met de feitelijke invoering van de discriminerende en onderdrukkende islamitische Sharia wetten. (Afbeelding: Zweedse overheid).

Met 12 vrouwen en 11 mannen heeft Zweden naar eigen zeggen ‘de eerste feministische regering ter wereld’, een linkse club die ‘genderneutraal’ beleid tot zijn speerpunt heeft gemaakt. Het moderne feminisme in Zweden vertoont –overigens net als in de rest van West Europa en ook de VS- amper nog overeenkomsten met de traditionele beweging die zich ooit inzette voor gelijke rechten voor vrouwen. Integendeel, het nieuwe ‘intersectionele’ feminisme zet zich bij uitstek in voor de invoering van de islamitische Sharia wet, en daarmee voor het ‘recht’ van vrouwen en meisjes om straffeloos te worden gediscrimineerd, mishandeld, misbruikt en verkracht, op voorwaarde dat de daders moslimmannen zijn.Het ‘intersectionele’ feminisme maakt onderscheid tussen vrouwen die behoren tot verschillende culturen en religies. Moderne feministen vinden dat ze extra gevoelig moeten zijn voor de waarden van minderheidsgroepen zoals kleurlingen en moslims, en dat de vrouwen van deze groepen daarom meer ‘rechten’ hebben dan een doorsnee autochtone Zweedse, christelijke of Joodse vrouw.

Dit heeft er in West Europa en de VS toe geleid dat de feministische beweging pal achter een religieuze ideologie is gaan staan waarin de positie van vrouwen juist al eeuwen zwaar onder druk staat, waarin virulent racisme, discriminatie en misbruik zelfs in wetten –de Sharia- zijn vastgelegd.

Moderne feminisme ijvert voor het recht om gediscrimineerd en onderdrukt te worden

Zo kan het dat de leider en ‘heldin’ van feministisch Amerika, Linda Sarsour, een moslima in een hijab is, die openlijk pleit voor de verplichte invoering van de Sharia, en regelmatig bij demonstraties door een megafoon ‘Allahu Akbar’ schreeuwt, dezelfde jihadistische strijdkreet die moslims gebruiken als ze een slachtpartij aanrichten onder weerloze burgers, de laatste jaren ook veelvuldig in Europa.

Waar ijvert Sarsour precies voor? Voor het ‘recht’ dat vrouwen onder de Sharia gedwongen onderdanig en gehoorzaam moeten zijn, het ‘recht’ dat het getuigenis van vrouwen in rechtbanken de helft minder waard is als dat van een man omdat ze ‘een gebrekkige intelligentie heeft’ (waar is de ophef in Den Haag hierover?) , het ‘recht’ van dochters om de helft minder erfenis te krijgen dan zonen, het ‘recht’ van vrouwen om geslagen te worden door hun man, het ‘recht’ van vrouwen om hun man met meerdere vrouwen te moeten delen (soms ook in bed), het ‘recht’ van vrouwen om letterlijk met een paar woorden door hun man verstoten te worden, het ‘recht’ van vrouwen om zelf bijna onmogelijk te kunnen scheiden, en het ‘recht’ van vrouwen om altijd seks met hun man te moeten hebben wanneer hij dat wil, ook als dat tegen haar eigen wens ingaat.

Sommigen zeggen wel eens dat dit soort wetten ook in de Bijbel (het Oude Testament) staan. Dat klopt, alleen is het grote verschil dat daar –met uitzondering van enkele ultra-orthodoxe Joodse splintergroepjes- helemaal niemand meer naar leeft. Anno nu zijn er zijn echter honderden miljoenen moslims wier leven volledig wordt bepaald door de Sharia, en nog eens honderden miljoenen gedeeltelijk.

Vrouwelijke Zweedse regeringsleden dragen hoofddoekje bij bezoek Iran

Eén van de gevolgen van het ‘geëvolueerde’ feminisme is dat moslims en de islam een uitzonderingsstatus in het Westen hebben gekregen, en steeds vaker boven de oorspronkelijke wetten en cultuur worden gezet, ook als die status het totaal afbreken van de rechten van vrouwen betekent. Dat is nergens zo duidelijk zichtbaar als in Zweden, volgens diverse statistieken verkrachtingsland nummer 1 van het Westen, enkel en alleen dankzij onbeperkte massa immigratie van moslims.

Zo droegen alle vrouwen van de Zweedse regeringsdelegatie die vorig jaar een bezoek bracht aan Iran een hoofddoekje. ‘Met dit gebaar van onderwerping hebben ze niet alleen ieder concept van feminisme belachelijk gemaakt, maar hebben ze ook hun Iraanse zusters in de rug gestoken,’ concludeerde een Zwitserse nieuwssite. Op 1 februari plaatsten we nog een artikel over de moedige strijd van Iraanse vrouwen tegen het verplichte hoofddoekje, een strijd waar niet één moderne Westerse feminist openlijk achter is gaan staan.

Migrant randt 12 jarig Zweeds meisje aan, rechtbank vindt zijn rechten belangrijker

Nog een voorbeeld van het nieuwe feminisme. Een 45 jarige Zweedse vluchtelingenwerker nam de Afghaanse migrant Abdul Dostmohammadi in huis. Toen hij net 18 was geworden kregen ze een relatie. Toen de Afghaan haar 12 jarige dochter aanrandde, deed de moeder niets. Ze legde later aan de autoriteiten uit dat ze bang was voor Abdul.

Het meisje vertelde het aan haar vader, en die informeerde de politie. Haar moeder hoefde niet bang te zijn dat hij zou worden uitgezet, want Abdul kwam er met drie maanden voorwaardelijk en een kleine boete vanaf, een extreme lichte straf. Dit is het nieuwe feminisme ten voeten uit: een rechtbank die de belangen van een 12 jarig aangerand autochtoon meisje ondergeschikt acht aan die van de dader, enkel omdat die een moslim is.

Kinderen Zweedse vrouw afgepakt en aan Irakees meegegeven

Eenzelfde hemeltergend onrecht viel ook Alicia ten deel. Toen ze 4 was emigreerde ze met haar ouders van Irak naar Zweden. Op haar 13e namen die haar mee terug naar Irak om haar daar met haar 23 jarige neef te laten trouwen. Alicia keerde alleen terug naar Zweden, en kreeg daar een tweeling, die automatisch Zweedse staatsburgers werden. Na enige tijd ontvoerde haar man haar kinderen naar Irak.

Vorig jaar vroeg hij het Zweedse hof officieel om de voogdij over hen, en kreeg deze ook. Zweedse rechters zijn dus al zover, dat ze de rechten van een inmiddels 24 jarige Zweedse staatsburger, en haar beide kinderen, eveneens Zweeds, afnemen, en de kinderen overgeven aan een buitenlander die in de context van het Sharia ’huwelijk’ hun moeder verkrachtte toen die zelf nog een kind was.

Juno Blom, expert in ‘eerwraak’ geweld, is een van de weinige overgebleven Zweedse vrouwen die dit nieuwe concept van het feminisme maar niet wil begrijpen. Zij noemde de uitspraak van de rechtbank ‘een schande... Een klein meisje werd uit Zweden meegenomen, uitgehuwelijkt, verkracht, en beroofd van haar kinderen, zonder dat de autoriteiten iets ondernamen. En nu hebben ze de laatste nagel in haar doodskist geslagen door haar de voogdij over haar kinderen te ontzeggen. Ik heb waarschijnlijk nog nooit een zaak gezien waarin zoveel fouten zijn gemaakt.’

Onderdrukking vrouwen door islam bewuste keuze van Zweden

Maar dat is het probleem juist: er werden geen fouten gemaakt. Het waren doelbewuste besluiten van de linkse en ‘progressieve’ Zweedse politieke en gerechtelijke autoriteiten, alsmede tal van maatschappelijke instanties, met de feministen voorop. Zij wisten en weten heel goed waar ze mee bezig zijn, waar ze voor hebben gekozen, namelijk de islamisering van hun land door de stapsgewijze onderwerping aan de islamitische Sharia, en de terugkeer van iets waarvan men in het Westen heel lang dacht het te hebben uitgebannen, namelijk de brute en systematische discriminatie en onderdrukking van vrouwen, deze keer in naam van de islam. (1)

En voor deze ideologie heeft ook politiek Den Haag de deuren van ons land nog altijd wagenwijd openstaan, en heeft daar zelfs speciale bescherming aan verleend.
Annotaties:
aanmelden / inloggen