• Gerelateerde discussie

    Stem tegen!

    »»

ZapLog-dossier: 2 maart

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: cohen · pvv · wilders · van es · pvda · stemmen · jacobse · manifest · sp · tegenpartij · roemer · »»

Stem tegen!

din 1 maa 2011 07:42
Maandag ver­scheen in de Volk­skrant een man­i­fest van een aan­tal opposi­tiepar­ti­jen. In navol­ging van ver­schil­lende radiospot­jes en aan­plak­bil­jet­ten (beide van de PvdA) is ook de bood­schap van dit — door de SP geïni­tieerde doc­u­ment — dat je vooral tégen het huidige kabi­net moet stem­men. Ik vraag me af of er tij­dens deze hele cam­pagne bij beide par­ti­jen iemand is geweest die überhaupt heeft over­wogen om een posi­tieve bood­schap te...