• Syntactisch gerelateerd: goden · »»
  • Gerelateerde discussie

    Spanje’s pijn zou wel eens niet genoeg kunnen zijn

    »»

ZapLog-dossier: afgoden

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: beelden · land · rome · ongerechtigheid · katholicisme · pijn · vernietiging · economie · paus · spanje · »»

Spanje’s pijn zou wel eens niet genoeg kunnen zijn

din 10 apr 2012 08:42
De aarde wankelt. Ze schudt met grote intensiteit. God Almachtig Zelf is de aarde aan het schudden, maar de aarde, de volkeren, zijn ook aan het wankelen, heen en weer als een dronkaard in dood en vernietiging vanwege iniquity (ongerechtigheid). We kunnen de deur openen naar vernietiging, krachten van duisternis, in elk land. Afgoderij is één van de hoofdredenen voor vernietiging. Kijk naar de parade van de "Requiem Mis" die onlangs gehouden werd onder de banier van Rome in de Straten...