• Syntactisch gerelateerd: azijn · bommen · maga · magazijn · mens · mense · mensen · zijn · »»
  • Gerelateerde discussie

    De Kerstbommen

    »»

ZapLog-dossier: akelige mensen bommenmagazijn

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: god · regering · corporatisme · politiek · oorlog · anders denkenden · moraal · kerk · werk · inzicht · verhaal · »»

De Kerstbommen

maa 15 dec 2008 14:56
DE KERSTBOMMEN (voor de wereldvrede) Eerste deel In de kleine stad, woonden veel nette, brave mensen. Die gingen op zondagen trouw naar hun kerk om er hun godsdienst te beleven. Dat deden zij vooral om, later, als zij dood waren gegaan, bij God in de hemel te komen. In de kerk, daar baden zij en daar zongen zij mooie liedjes om God te eren. In het Latijn of in de taal van hun land. En zij luisterden er naar preken van hun geestelijken: Een pastoor en zijn kapelaans. Of naar een dominee. En zij...