• Syntactisch gerelateerd: alex · evil · »»
  • Gerelateerde discussie

    Red het kapitalisme, belast de kapitalisten

    »»

ZapLog-dossier: alexis de tocqueville

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Red het kapitalisme, belast de kapitalisten

don 3 apr 2014 23:07
De uiterst scheve verdeling van inkomen en vermogen wordt steeds meer een steen des aanstoots. Zeker in de Verenigde Staten wordt het meer en meer een politiek discussiepunt. De verhoudingen in dit land zijn zoek. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag is wat de politiek en/of maatschappij er aan kan veranderen? Volgens Alexis de Tocqueville was de VS in de 19de eeuw het land, waar gelijkheid tussen burgers mogelijk was, omdat het een land van overvloed was. Iedereen had kansen en...

Meer vrijheid alstublieft

vri 19 okt 2007 17:59
Langzaamaan lijken we het eigenlijke doel van democratie, zoveel mogelijk vrijheid voor iedereen, uit het oog te verliezen. Democratie zoals wij die kennen, is er gekomen om de macht van de overheid, destijds de vorst, te beperken. Doel van democratie is dat mensen zelf mogen beslissen wat ze doen. Natuurlijk is die vrijheid beperkt omdat mensen in een samenleving rekening met elkaar moeten houden. Daarom zijn wetten, regels en een overheid die toeziet op de naleving daarvan noodzakelijk. Maar...