ZapLog-dossier: alternatieven voor postmodernisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Suhrawardi, het Licht, het Geweten, en de Ene God - weer eens wat anders dan postmodern cynisme

zat 7 feb 2009 17:17
SpiritualChange schreef: Ik stel dat wij los van het kuddesysteem ook een spiritueel systeem hebben, het geweten, dat we kunnen ontwikkelen en dat in staat is het kuddesysteem volledig achter zich te laten. Zonder dit systeem zou er nooit een moreel roepende in de woestijn zijn. Maar ik denk dat het verder gaat: zonder dit systeem zou er ook nooit een wetenschappelijk genie zijn die zijn volledige sociale status opgeeft omdat hij voet bij stuk houdt over de conclusies van zijn onderzoek. Ik...

Nederlandse bekeerlingen tot de islam in de 16e en 17e eeuw

din 11 nov 2008 15:58
In de 16e en 17e eeuw ontwikkelde zich een cultuur van zeevaarders, piraten en kapers langs de kusten van Europa en Noord-Afrika. Avonturiers en zeelieden die wilden ontsnappen aan het slechte economische en religieuze klimaat van het Spaanse Rijk, sloten zich in groten getale aan bij de kapersvloot van Algarije en Marokko. De Spaanse tirannie die velen tot het protestantisme dreef, deed ook duizenden Nederlanders en Engelsen die in contact stonden met de scheepvaart, tot de Islam bekeren en...