ZapLog-dossier: anti-counterfeiting trade agreement

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Verhagen: ACTA-documenten blijven geheim

vri 9 dec 2011 13:53
Minister Verhagen is niet van plan in te gaan op de eis van de Tweede Kamer om de onderhandelingsdocumenten rond ACTA openbaar te maken. Hij zegt dat wel te willen maar niet te kunnen. Volgens de minister van Economische Zaken moet hij zich houden aan de afspraak met de Europese Commissie dat dergelijke documenten vertrouwelijk moeten blijven. "Nogmaals wil ik aangeven dat het gebruikelijk is dat internationale onderhandelingen ten behoeve van een handelsovereenkomst vertrouwelijk...

ACTA-verslagen van het Ministerie van Economische Zaken

don 25 feb 2010 10:19
ACTA-verslagen van het Ministerie van Economische Zaken Nederland neemt deel aan onderhandelingen over ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement), een verdrag dat intellectuele eigendom moet beschermen. Er is veel kritiek op de gang van zaken, omdat alles in achterkamertjes wordt uitonderhandeld. Het proces wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid, terwijl er af en toe wel documenten uitlekken. Daaruit blijkt dat er veel gevolgen voor de gewone burger kunnen zijn. ...

Behandeling auteursrechten verdrag achter gesloten deuren ‘vanwege Nationale Veiligheid’

maa 7 dec 2009 14:36
Behandeling auteursrechten verdrag achter gesloten deuren 'vanwege Nationale Veiligheid' De onderhandelingen over het voorgestelde Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), dat onder meer gebruikt moet gaan worden in de strijd tegen namaakartikelen, patentschendingen en piraterij op internet, vinden achter gesloten deuren plaats. De reden dat de onderhandelingen over dit, zeer vergaande, verdrag achter gesloten deuren plaats vinden, blijkt te zijn dat de Amerikaanse overheid van mening is...

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

din 1 dec 2009 22:01
Anti-Counterfeiting Trade Agreement: New legislation for a billion people, made behind closed doors Lezing over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. De ACTA is een verdrag dat wetgeving oplegt aan landen op het gebied van auteursrecht en patentrecht, en landen daarbij dwingt om overtreders actief te vervolgen. ACTA heeft niet alleen betrekking op bijvoorbeeld illegaal kopieren, maar ook op patentrecht met betrekking tot zaken als medicijnen. Onderstaande lezing werd deze zomer gegeven op...