• Syntactisch gerelateerd: anti · piracy · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: anti-piracy

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Strijd opgevoerd tegen piraterij en namaak op internet

woe 17 okt 2012 13:31
De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de strijd tegen piraterij en namaak op internet op te voeren. Met deze samenwerking beogen ze onder meer minder onlinefraude en een groter legaal aanbod. De FOD Economie heeft onder meer de bevoegdheid om op te treden tegen inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en de naburige rechten, die in België worden gepleegd....

Ernstige zorgen over anti-piraterijverdrag

maa 16 aug 2010 09:19
AMSTERDAM - Een groep Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, heeft de Nederlandse regering opgeroepen de transparantie en inhoud van de gesprekken rond anti-piraterijverdrag ACTA te verbeteren. Dat blijkt uit een open brief die de organisaties, waar ook digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom deel van uitmaakt, naar het ministerie van Economische Zaken hebben gestuurd. ...