• Syntactisch gerelateerd: nassholes · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: assholes

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: internet · fatsoen · anonimiteit · »»

Anonieme assholes

din 19 feb 2008 17:35
De digitale informatie-uitwisseling is een gebrekkige vorm van communicatie. We zien, horen, ruiken of voelen de afzender niet. We zien slechts letters die woorden vormen die tot zinnen worden aaneengeregen, weergegeven op het platte vlak van een beeldscherm. En er is een grote mate van anonimiteit, waardoor de neiging ontstaat om explicieter te formuleren en interpreteren. ...